Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie 10 lat w Unii. Z NACZĄCY AWANS POLITYCZNY W UE C ZĘŚĆ CENTRUM DECYZYJNEGO S ILNE WPŁYWOWE PAŃSTWO Większy budżet Bezpieczeństwo energetyczne Przełożenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie 10 lat w Unii. Z NACZĄCY AWANS POLITYCZNY W UE C ZĘŚĆ CENTRUM DECYZYJNEGO S ILNE WPŁYWOWE PAŃSTWO Większy budżet Bezpieczeństwo energetyczne Przełożenie."— Zapis prezentacji:

1 Polskie 10 lat w Unii

2 Z NACZĄCY AWANS POLITYCZNY W UE C ZĘŚĆ CENTRUM DECYZYJNEGO S ILNE WPŁYWOWE PAŃSTWO Większy budżet Bezpieczeństwo energetyczne Przełożenie na najsilniejsze ugrupowania w PE Duża zdolność koalicyjna – umiejętność gry zespołowej Euroentuzjazm Polaków

3 Polska wykorzystuje unijną szansę lepiej niż inne państwa 49%27%11% (20%) (0%) (-1%) Skumulowany wzrost gospodarczy 2004-2013 w % PKB (w kryzysie 2008-2013) PolskaUE-9UE-27

4 Ponad 3,5-krotny wzrost wartości inwestycji zagranicznych w Polsce Polska na rynku wewnętrznym UE: wzrost wiarygodności i atrakcyjności 759 mld PLN wartość BIZ w 2013 r.

5 Polska na rynku wewnętrznym UE: lider eksportu do UE wśród UE-9 Niemal 3,5-krotny wzrost eksportu do UE 476 mld PLN wartość eksportu w 2013 r.

6 Polska na rynku wewnętrznym UE: nadwyżka handlowa z UE

7 Korzyści dla obywatela Ceny roamingu spadły blisko 4-krotnie. 5-krotnie więcej kierunków lotniczych z Polski W latach 2004–2013 na lotniskach obsłużono 185 mln pasażerów 120 tys. polskich studentów skorzystało z programu Erasmus

8 Efekt funduszy unijnych 160 tys. realizowanych projektów Zbudowano 673 km autostrad Wybudowano lub zmodernizowano: 808 km dróg ekspresowych 36 tys. km sieci kanalizacyjnej 683 oczyszczalnie ścieków Wypłacono 53,7 mld zł dopłat bezpośrednich dla 1,4 mln gospodarstw EU  375,9 mld  PL PL  125,4 mld  EU

9 Polacy entuzjastami Europy

10 Alternatywny scenariusz dla Polski – rozwój poza UE (Wyniki symulacji scenariusza stanu rozwoju Polski poza UE w 2013 r. dla wybranych wskaźników gospodarczych) Gdyby Polska nie przystąpiła do UE, to w 2013 r. : polska gospodarka rozwijałaby się wolniej PKB na osobę, mierzony wartością siły nabywczej byłby na poziomie z 2009 r.: 59% a nie 68% w stosunku do średniej UE-27, tj. o 11% niższy wyeksportowalibyśmy towary o wartości mniejszej o 25% (wyniosłaby ona 478 mld złotych a nie 639 mld złotych) nakłady na inwestycje byłyby niższe o 12% w 2013 r., a w całym okresie 2004–2013 — o 7,8% (czyli o 200 mld złotych) znacznie więcej osób byłoby bez pracy zatrudnienie byłoby niższe o 10%, a bezrobocie wyższe o prawie 38%. Osób bezrobotnych byłoby o ponad pół miliona więcej!

11 Polskie 10 lat w Unii


Pobierz ppt "Polskie 10 lat w Unii. Z NACZĄCY AWANS POLITYCZNY W UE C ZĘŚĆ CENTRUM DECYZYJNEGO S ILNE WPŁYWOWE PAŃSTWO Większy budżet Bezpieczeństwo energetyczne Przełożenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google