Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego"— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego
Opracowanie: Renata Nikołajew Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Program naprawczy w oparciu o analizę egzaminu gimnazjalnego Rozporządzenie Cele Etapy programu naprawczego

2 Rozporządzenie Dz.U. Nr 67 z 13 sierpnia 1999r oraz projekt rozporządzenia MENiS, 2003 „ ... dyrektor planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły lub placówki,w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;...” „ ...szkoły prowadzą wewnętrzne mierzenie jakości i podejmują stosownie do potrzeb działania naprawcze...” „ ...dyrektor raz w roku opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki i przedstawia go...”

3 Cele Cele ogólne: Cele szczegółowe:
nabycie umiejętności konstruowania programu naprawczego po egzaminie gimnazjalnym w celu modyfikacji pracy dydaktycznej nauczyciela Cele szczegółowe: wykonanie analizy ilościowej egzaminu gimnazjalnego z zastosowaniem programu MS Excel wykonanie analizy jakościowej z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych i specyfiki szkoły zbudowanie programu naprawczego

4 Etapy programu naprawczego
zebranie informacji o arkuszu opracowanie analizy ilościowej i jakościowej wyników punktowych arkusza egzaminacyjnego prezentacja raportu Radzie Pedagogicznej praca wszystkich nauczycieli zespołu przedmiotowego opracowanie programu naprawczego i zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną wdrożenie programu naprawczego monitorowanie i sprawdzenie skuteczności podjętych działań

5 Charakterystyka arkusza
Plan gimnazjalnego arkusza Klucz odpowiedzi Kartoteka sprawdzanych umiejętności

6 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego
MS Excel Zestawienie wyników Analiza ilościowa Analiza jakościowa

7 Analiza ilościowa egzaminu gimnazjalnego
Zestawienie wyników klas Poprawne odpowiedzi z poszczególnych przedmiotów Współczynnik łatwości –numery zadań : bardzo trudnych, trudnych , średnio trudnych , łatwych , bardzo łatwych Średnie wyniki punktowe: najlepsze wyniki , najsłabsze .

8 Analiza jakościowa wartość współczynnika łatwości zadań w klasach i szkole współczynnik łatwości zadań w ujęciu procentowym w klasach i szkole rozkład wyników w szkole opanowanie umiejętności określonych w czterech obszarach standardów opanowanie umiejętności przedmiotowych normy staninowe dla wyników danego testu porównanie ocen z przedmiotów z wynikami egzaminu porównanie wyników egzaminu z wynikami poprzednich egzaminów i prób

9 Obszary standardów egzaminacyjnych
I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

10 Pogram naprawczy po egzaminie gimnazjalnym
Program naprawczy jest opracowany w oparciu o szczegółową analizę wyników egzaminu Celem programu jest opracowanie metod pozwalających uzyskanie zadawalających wyników podczas końcowego egzaminu gimnazjalnego. Uzyskanie tego celu jest możliwe tylko wtedy , gdy program działań naprawczych obejmuje wszystkie przedmioty

11 Odpowiedzialni, realizatorzy Terminy sprawdzania efektów działań
Opracowanie programu naprawczego 1.Praca wszystkich nauczycieli zespołu 2. Powstanie projektu działań 3. Wdrożenie programu naprawczego 4. Monitorowanie i sprawdzenie skuteczności podjętych działań 5. Prezentacja raportu na R P Szczegółowy plan działania członków zespołu Problem Planowane działania Monitoring Oczekiwane efekty Odpowiedzialni, realizatorzy Terminy realizacji Terminy sprawdzania efektów działań Co? Jak sprawdzimy? W jaki sposób? Czego się spodziewamy? Kto? Kiedy to zrobimy? Kiedy to sprawdzimy?

12 Opracowanie : Renata Nikołajew


Pobierz ppt "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google