Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Program naprawczy w oparciu o analizę egzaminu gimnazjalnego Opracowanie: Renata Nikołajew RozporządzenieCeleEtapy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Program naprawczy w oparciu o analizę egzaminu gimnazjalnego Opracowanie: Renata Nikołajew RozporządzenieCeleEtapy."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Program naprawczy w oparciu o analizę egzaminu gimnazjalnego Opracowanie: Renata Nikołajew RozporządzenieCeleEtapy programu naprawczego

2 Dz.U. Nr 67 z 13 sierpnia 1999r oraz projekt rozporządzenia MENiS, 2003 „... dyrektor planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły lub placówki,w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;...” „...szkoły prowadzą wewnętrzne mierzenie jakości i podejmują stosownie do potrzeb działania naprawcze...” „...dyrektor raz w roku opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki i przedstawia go...” Rozporządzenie

3 Cele Cele ogólne: nabycie umiejętności konstruowania programu naprawczego po egzaminie gimnazjalnym w celu modyfikacji pracy dydaktycznej nauczyciela Cele szczegółowe: wykonanie analizy ilościowej egzaminu gimnazjalnego z zastosowaniem programu MS Excel wykonanie analizy jakościowej z uwzględnieniem standardów wymagań egzaminacyjnych i specyfiki szkoły zbudowanie programu naprawczego

4 zebranie informacji o arkuszu praca wszystkich nauczycieli zespołu przedmiotowego wdrożenie programu naprawczego opracowanie programu naprawczego i zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną prezentacja raportu Radzie Pedagogicznej Etapy programu naprawczego opracowanie analizy ilościowej i jakościowej wyników punktowych arkusza egzaminacyjnego monitorowanie i sprawdzenie skuteczności podjętych działań

5 Charakterystyka arkusza Plan gimnazjalnego arkusza Klucz odpowiedzi Kartoteka sprawdzanych umiejętności

6 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego MS Excel Zestawienie wyników Analiza ilościowa Analiza jakościowa

7 Analiza ilościowa egzaminu gimnazjalnego Zestawienie wyników klas Poprawne odpowiedzi z poszczególnych przedmiotów Współczynnik łatwości –numery zadań : bardzo trudnych, trudnych, średnio trudnych, łatwych, bardzo łatwych Średnie wyniki punktowe: najlepsze wyniki, najsłabsze.

8 Analiza jakościowa wartość współczynnika łatwości zadań w klasach i szkole współczynnik łatwości zadań w ujęciu procentowym w klasach i szkole rozkład wyników w szkole opanowanie umiejętności przedmiotowych porównanie ocen z przedmiotów z wynikami egzaminu opanowanie umiejętności określonych w czterech obszarach standardów normy staninowe dla wyników danego testu porównanie wyników egzaminu z wynikami poprzednich egzaminów i prób

9 Obszary standardów egzaminacyjnych I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu II. Wyszukiwanie i stosowanie informacjiIII. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

10 Program naprawczy jest opracowany w oparciu o szczegółową analizę wyników egzaminu Celem programu jest opracowanie metod pozwalających uzyskanie zadawalających wyników podczas końcowego egzaminu gimnazjalnego. Uzyskanie tego celu jest możliwe tylko wtedy, gdy program działań naprawczych obejmuje wszystkie przedmioty Pogram naprawczy po egzaminie gimnazjalnym

11 Opracowanie programu naprawczego Problem Planowane działania Monitoring Oczekiwane efekty Odpowiedzialni, realizatorzy Terminy realizacji Terminy sprawdzania efektów działań Co? Jak sprawdzimy? W jaki sposób? Czego się spodziewamy? Kto? Kiedy to zrobimy? Kiedy to sprawdzimy? 1.Praca wszystkich nauczycieli zespołu 2. Powstanie projektu działań 3. Wdrożenie programu naprawczego 4. Monitorowanie i sprawdzenie skuteczności podjętych działań 5. Prezentacja raportu na R P Szczegółowy plan działania członków zespołu

12 Opracowanie : Renata Nikołajew


Pobierz ppt "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Program naprawczy w oparciu o analizę egzaminu gimnazjalnego Opracowanie: Renata Nikołajew RozporządzenieCeleEtapy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google