Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2015-2018 ZARZĄD POWIATU W RYKACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2015-2018 ZARZĄD POWIATU W RYKACH."— Zapis prezentacji:

1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2015-2018 ZARZĄD POWIATU W RYKACH

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Wytyczne Ministra Finans ó w w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę: Dochod ó w i wydatk ó w bieżących, w tym na obsługę długu, Dochod ó w majątkowych, w tym dochod ó w ze sprzedaży majątku oraz wydatk ó w majątkowych, Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt, Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, Przychod ó w i rozchod ó w budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.

3

4

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA TREŚĆ Wykonanie za 2012 rok Wykonanie za 2013 rok Plan na 2014 r. (stan na 30.09.) Plan na 2015 r. Prognoza na 2016 r. Prognoza na 2017 r. Prognoza na 2018 r. A. Dochody ogółem, z tego: 57 664 508 53 286 681 53 051 257 51 875 86348 030 00048 532 80049 508 300 A.1. Dochody bieżące47 740 382 49 073 653 50 407 422 48 375 86347 30 00047 732 80048 508 300 A.2. Dochody majątkowe, w tym: 9 924 125 4 213 0282 643 835 3 500 000 1 000 0008 00 0001 000 000 A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku 77 227 1 322 985210 780500 000000 B. Wydatki ogółem, z tego: 59 887 777 50 777 08754 458 38952 893 26346 180 00047 151 70048 127 200 B.1. Wydatki bieżące45 721 778 46 883 81049 387 28646 490 59845 180 00045 951 70046 727 200 B.2. Wydatki majątkowe14 165 998 3 893 2775 071 1036 402 6651 000 0001 200 0001 400 000 C. Wynik budżetu (A-B)- 2 223 268 2 509 593- 1 407 132- 1 017 4001 850 0001 381 100

6 TREŚĆ Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2013 roku Przewidywane wykonanie w 2014 roku Plan na 2015 rok Prognoza na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok D.1. Przychody ogółem, z tego: 4 515 407906 1193 045 7722 800 000000 D.1.1. Kredyty i pożyczki 3 100 0001 251 0002 800 000 D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych 24 88021 040 D.1.3. Wolne środki 1 415 407881 2391 773 732 PRZYCHODY PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2013 roku Przewidywane wykonanie w 2014 roku Plan na 2015 rok. Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok D.2. Rozchody ogółem, z tego: 1 410 9001 641 9801 638 6401 782 6001 850 0001 381 100 D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 410 9001 617 1001 617 6001 782 6001 850 0001 381 100 Udzielone pożyczki 24 88021 040

7 ZADŁUŻENIE BUDŻETU POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Na koniec 2014 roku i na lata następne WYSZCZEGÓLNIENIE DANE HISTORYCZNE- WYKONANIE ROK PLANOWANY PROGNOZA 2012201320142015201620172018 DOCHODY OGÓŁEM 57 664 50853 286 68053 051 25751 875 86348 030 00048 532 80049 508 300 KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO 10 303 6008 686 5008 319 9009 337 3007 487 3006 106 2004 725 100 STOSUNEK DŁUGU DO DOCHODÓW 18%16% 18%16%13%10%

8 TREŚĆ Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2013 roku Przewidywane wykonanie w 2014 roku Plan na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: 1 873 9472 007 9631 899 8002 054 6712 131 8531 620 423 1 572 157 G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) 1 410 9001 617 100 1 782 6001 850 0001 381 100 G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek 463 047390 863282 700272 071281 853239 323191 057

9 Wieloletnia Prognoza Finansowa - na lata 2015- 2018 Wieloletnia Prognoza Finansowa - na lata 2015- 2018

10 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach 2015201620172018 1.1. „Działania wodno- środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013" -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", z tego : Zespół Szkół w Sobieszynie Dział 050 Rozdział 05011 2013-20161 010 480 256 833 83 172 0 0 a) wydatki bieżące 1 010 480256 833 83 17200 b) wydatki majątkowe 000 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 - 2018

11 Stawy w Sobieszynie

12


Pobierz ppt "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2015-2018 ZARZĄD POWIATU W RYKACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google