Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2015-2018 ZARZĄD POWIATU W RYKACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2015-2018 ZARZĄD POWIATU W RYKACH."— Zapis prezentacji:

1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA ZARZĄD POWIATU W RYKACH

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Wytyczne Ministra Finans ó w w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę: Dochod ó w i wydatk ó w bieżących, w tym na obsługę długu, Dochod ó w majątkowych, w tym dochod ó w ze sprzedaży majątku oraz wydatk ó w majątkowych, Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt, Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, Przychod ó w i rozchod ó w budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.

3

4

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA TREŚĆ Wykonanie za 2012 rok Wykonanie za 2013 rok Plan na 2014 r. (stan na ) Plan na 2015 r. Prognoza na 2016 r. Prognoza na 2017 r. Prognoza na 2018 r. A. Dochody ogółem, z tego: A.1. Dochody bieżące A.2. Dochody majątkowe, w tym: A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku B. Wydatki ogółem, z tego: B.1. Wydatki bieżące B.2. Wydatki majątkowe C. Wynik budżetu (A-B)

6 TREŚĆ Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2013 roku Przewidywane wykonanie w 2014 roku Plan na 2015 rok Prognoza na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok D.1. Przychody ogółem, z tego: D.1.1. Kredyty i pożyczki D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych D.1.3. Wolne środki PRZYCHODY PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2013 roku Przewidywane wykonanie w 2014 roku Plan na 2015 rok. Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok D.2. Rozchody ogółem, z tego: D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek Udzielone pożyczki

7 ZADŁUŻENIE BUDŻETU POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Na koniec 2014 roku i na lata następne WYSZCZEGÓLNIENIE DANE HISTORYCZNE- WYKONANIE ROK PLANOWANY PROGNOZA DOCHODY OGÓŁEM KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO STOSUNEK DŁUGU DO DOCHODÓW 18%16% 18%16%13%10%

8 TREŚĆ Wykonanie w 2012 roku Wykonanie w 2013 roku Przewidywane wykonanie w 2014 roku Plan na 2015 rok Prognoza na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D D ) G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek

9 Wieloletnia Prognoza Finansowa - na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa - na lata

10 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach „Działania wodno- środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY " -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ", z tego : Zespół Szkół w Sobieszynie Dział 050 Rozdział a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 000 Przedsięwzięcia realizowane w latach

11 Stawy w Sobieszynie

12


Pobierz ppt "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2015-2018 ZARZĄD POWIATU W RYKACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google