Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekologia Uczy nas jak być Eko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekologia Uczy nas jak być Eko."— Zapis prezentacji:

1 Ekologia Uczy nas jak być Eko

2 Ekologia- dziedzina nauk przyrodniczych badająca wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi (lub ich grupami), a otaczającym je światem zewnętrznym (środowisko). Dzieli się na autekologię i ekologię ogólną - synekologię. Ta ostatnia na ekologię populacji i badania ekosystemów.

3 ZNAKI EKOLOGICZNE

4 Znak ekologiczny Nadaje się do recyklingu - umieszczany jest na produktach (np. tworzywach sztucznych, aluminiowych puszkach), które mogą być powtórnie wykorzystane czyli poddane recyklingowi. Jeśli obok strzałek jest dodatkowo cyfra i napis, oznaczają one nazwę surowca użytego do produkcji. Jeśli w pętli jest liczba oznacza ona, ile procent surowców wykorzystanych do produkcji danego przedmiotu pochodziło z recyklingu.

5 Znak ekologiczny Zielony punkt - oznacza, że producent danego opakowania wniósł za nie opłatę na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań (w Polsce jest to Rekopol)

6 Znak ekologiczny Bezpieczny dla ozonu - znaczek z kulą ziemską informuje, że produkt nie zawiera niszczących powłokę ozonową gazów - freonów. Oprócz polskiego napisu "Bezpieczny dla ozonu" możemy znaleźć: OZONE FRIENDLY, OZON FREUNDLICH, ohne FCKW, CFC free.

7 Znak ekologiczny OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA.
Symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania co najmniej drugi raz - nie staje się odpadem. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach...

8 Znak ekologiczny DBAJ O CZYSTOŚĆ. Symbol przypomina, że opakowanie po zużytym produkcie należy wyrzucić do kosza, tak aby nie zaśmiecać otoczenia.

9 Znaki ekologiczne Nie testowany na zwierzętach – znak ten najczęściej pojawia się na kosmetykach. Informuje nas, że w badaniach laboratoryjnych przeprowadzanych przed dopuszczeniem produktu na rynek nie brały udziału zwierzęta. Takie samo znaczenie mają umieszczane na opakowaniach napisy, np. Animal Friendly i literki: np. BWC (Beauty Without Cruelty)

10 Znak ekologiczny OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE, które w czasie kompostowania nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji.

11 Znak ekologiczny Oficjalny znak ekologiczny w Polsce - Znak EKO, przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dla produktów przemysłowych. PCBC przyznaje Znak EKO polskim i zagranicznym produktom, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego oraz spełniają szereg kryteriów odnoszących się do ochrony zdrowia, środowiska oraz ekonomicznego wykorzystania zasobów.

12 Znak ekologiczny ECOLABEL - znany także jako Stokrotka lub Margerytka to oficjalny znak, nadawany produktom spełniającym wymagania uzgodnione przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Otrzymanie tego znaku jest równoznaczne ze spełnianiem najostrzejszych norm środowiskowych. Ecolabel przyznaje się w 24 kategoriach, do których należą między innymi AGD, detergenty, tekstylia oraz papier.

13 Znak ekologiczny Znak Rolnictwa Ekologicznego Unii Europejskiej. Produkty znakowane muszą pochodzić z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Użycie tego znaku gwarantuje, że produkt spełnia wymogi oficjalnego nadzoru, pochodzi bezpośrednio od producenta lub został przygotowany w zamkniętym opakowaniu oraz zapewnia, że przynajmniej 95% składników produktu zostało wyprodukowane metodami ekologicznymi

14 Znak ekologiczny Produkt został wyprodukowany zgodnie ze standardami zrównoważonego rolnictwa

15 Na czym polega segregacja śmieci??
Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów rocznie. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe

16 Zasady postępowania : Oszczędzaj energię elektryczną! Oszczędzaj wodę!
Segreguj odpady! Dbaj o czystość powietrza! Używaj toreb ekologicznych! Kupuj produkty przyjazne środowisku!

17 Znaczenie WWF WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Działając od ponad 50 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie.

18 Czerwona Księga Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych – publikowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) lista zagrożonych wyginięciem gatunków organizmów. Ukazała się po raz pierwszy w 1963 roku. Edycja Czerwonej Księgi z roku 2011 zawierała spis gatunków (ponad 45 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 14 tysięcy gatunków roślin oraz 18 gatunków grzybów), z których jest zagrożonych wyginięciem. Większość z nich uzyskała status zagrożonych w wyniku działalności człowieka.

19 Zagrożone gatunki zwierząt wpisane w czerwoną księgę
RYŚ Suseł perełkowany Norka europejska Podróżniczek Salamandra plamista Żołna

20 Zagrożone gatunki roślin wpisane w czerwoną księgę
Sasanka Śnieżyca wiosenna Zimowit jesienny Macierzanka wczesna Fiołek bagienny Cebulica dwulistna

21 Zagrożone gatunki grzybów i porostów wpisane w czerwoną księgę
Muchomor Kurka Borowik królewski Mąklik otrębiasty Złotorost ścienny Chrobotek strzępiasty

22 Systemy ochrony przyrody w Polsce
-Parki narodowe -Rezerwaty przyrody -Parki krajobrazowe -Obszary chronionego krajobrazu -Obszary Natura 2000 -Pomniki przyrody -Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej -Użytki ekologiczne -Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe -Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt, grzybów i porostów

23 Energia odnawialna i nieodnawialna
Energia ziemi Energia wiatru Energia słoneczna Energia wody Energia biomasy Gaz ziemny Węgiel kamienny Węgiel brunatny Ropa naftowa Uran

24 Warstwy lasu DRZEWA WYSOKIE
Najwyższą warstwę lasu tworzą drzewa wysokie: brzozy, buki, sosny, świerki, modrzewie, dęby, jodły, olchy i klony. PODSZYT tworzą krzewy takie jak: jarzębina, czeremcha, bez czarny, leszczyna. RUNO LEŚNE rosną tu między innymi: czarne jagody, poziomki, paprocie, skrzypy i mchy. ŚCIÓŁKA tworzą ją suche liście i gałązki, owoce i nasiona, obumarłe rośliny jednoroczne.

25 Zniszczenia na Ziemi spowodowane przez ludzi
Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka: a) Zanieczyszczenie powietrza (spalanie paliw, związki siarki i fosforu, pyły toksyczne, metale ciężkie). b) Efekt cieplarniany (ocieplenie klimatu, burze tropikalne, podnoszenie się wód gruntowych). c) Dziura ozonowa (emisja freony, choroby oczu, promieniowanie UV). d) Kwaśne deszcze (związki siarki, zakwaszenie gleby). e) Zanieczyszczenie wód (ścieki przemysłowe, komunalne). f) Degradacja gleby (wycinanie lasów, nadmierne używane nawozów). g) Zagrożenia radiacyjne (energia jądrowa, telefony kom, anteny różne).

26 Gospodarstwa ekologiczne
Gospodarstwa ekologiczne to alternatywa dla gospodarstw konwencjonalnych. Zmierzającą one do poprawy jakości i zdrowotności artykułów żywnościowych i innych produktów rolnych, zrównoważony ekologicznie i ograniczający ingerencję człowieka w ekosystem gospodarstwa, co hamuje proces degradacji siedliska rolniczego

27 Żywność ekologiczna

28 KONIEC!! Sara Maciupa Weronika Barszczak


Pobierz ppt "Ekologia Uczy nas jak być Eko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google