Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych
Andrzej Majkowski informatyka +

2 Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów:
aldehydY

3 Budowa aldehydów ALDEHYDY – pochodne węglowodorów, zawierające w swej cząsteczce grupę aldehydową –CHO (w skład której wchodzi grupa karbonylowa)

4 Grupa funkcyjna GRUPA ALDEHYDOWA grupa karbonylowa

5 Grupa funkcyjna POWTÓRZMY

6 Nazewnictwo aldehydów
Nazwa alkanu Wzór sumaryczny alkanu Nazwa aldehydu Wzór półstrukturalny aldehydu metan CH4 metanal

7 Nazewnictwo aldehydów
Nazwa alkanu Wzór sumaryczny alkanu Nazwa aldehydu Wzór półstrukturalny aldehydu metan CH4 metanal etan C2H6 etanal

8 Nazewnictwo aldehydów
Nazwa alkanu Wzór sumaryczny alkanu Nazwa aldehydu Wzór półstrukturalny aldehydu metan CH4 metanal etan C2H6 etanal propan C3H8 propanal

9 Szereg homologiczny aldehydów
Wzór sumaryczny Wzór grupowy Nazwa systematyczna Nazwa zwyczajowa HCHO metanal aldehyd mrówkowy (formaldehyd) CH3CHO etanal aldehyd octowy C2H5CHO propanal aldehyd propionowy C3H7CHO butanal aldehyd masłowy C4H9CHO pentanal aldehyd walerianowy

10 Model cząsteczki aldehydu octowego

11 Polecenie Wskaż, gdzie w modelu aldehydu octowego znajduje się grupa aldehydowa. Przeanalizuj, w jaki sposób łączą się ze sobą atomy węgla, tlenu oraz wodoru w tej grupie. Za pomocą programu ChemSkech narysuj wzór aldehydu benzoesowego oraz alkoholu, z którego możemy go otrzymać. Obejrzyj narysowane przez Ciebie struktury w przestrzeni trójwymiarowej, wykorzystując funkcje programu ChemSkech o nazwie 3D Viewer.

12 Polecenie Podaj nazwę systematyczną aldehydu 1/4

13 Podaj nazwę systematyczną aldehydu
Polecenie Podaj nazwę systematyczną aldehydu butanal 1/4

14 Polecenie Narysuj wzór półstrukturalny aldehydu 3-chloro-2,3-dimetylobutanal 2/4

15 Polecenie Narysuj wzór półstrukturalny aldehydu 3-chloro-2,3-dimetylobutanal 2/4

16 Polecenie Podaj nazwę systematyczną aldehydu 3/4

17 Podaj nazwę systematyczną aldehydu
Polecenie Podaj nazwę systematyczną aldehydu 2-bromo-2-chloropent-3-ynal 3/4

18 Polecenie Narysuj wzór półstrukturalny aldehydu 2-chloro-5-etylocyklopentanokarboaldehyd 4/4

19 Polecenie Narysuj wzór półstrukturalny aldehydu 2-chloro-5-etylocyklopentanokarboaldehyd 4/4

20 Model aldehydu benzoesowego

21 Aldehydy aromatyczne 3-fenyloprop-2-enal (aldehyd cynamonowy)
kwas 4-formylobenzoesowy 4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd (wanilina)

22 Polecenie Wskaż, gdzie w modelu aldehydu benzoesowego znajduje się grupa aldehydowa. Przeanalizuj, w jaki sposób łączą się ze sobą atomy węgla, tlenu oraz wodoru w tej grupie. Za pomocą programu ChemSkech narysuj wzór aldehydu benzoesowego oraz alkoholu, z którego możemy go otrzymać. Obejrzyj narysowane przez Ciebie struktury w przestrzeni trójwymiarowej, wykorzystując funkcje programu ChemSkech o nazwie 3D Viewer.

23 Polecenie Podaj nazwę systematyczną aldehydu 1/2

24 Podaj nazwę systematyczną aldehydu
Polecenie Podaj nazwę systematyczną aldehydu benzenokarboaldehyd 1/2

25 Polecenie Narysuj wzór półstrukturalny aldehydu cykloheksanokarboaldehyd 2/2

26 Polecenie Narysuj wzór półstrukturalny aldehydu cykloheksanokarboaldehyd 2/2

27 Polecenie 1.Wyszukaj w zasobach Internetu temperatury wrzenia dziesięciu wybranych aldehydów. 2. Posortuj je w programie Excel. 3. Zrób odpowiedni wykres zależności temperatury wrzenia aldehydów od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach.

28 Otrzymywanie aldehydów
1. utlenianie alkoholi I-rzędowych z udziałem CuO, w obecności katalizatora 2. katalityczne utlenianie alkoholi (metoda przemysłowa) 3. odwodornienie alkoholi I-rzędowych 4. reakcje specyficzne: a) uwodnienie acetylenu w obecności HgSO4 i H2SO4 b) utlenienie etylenu w obecności katalizatorów

29 Otrzymywanie aldehydów
1. utlenianie alkoholi I-rzędowych z udziałem CuO, w obecności katalizatora CH3CH2OH + CuO

30 Otrzymywanie aldehydów
1. utlenianie alkoholi I-rzędowych z udziałem CuO, w obecności katalizatora CH3CH2OH + CuO CH3CHO + Cu + H2O etanal

31 CH3OH + O2 Otrzymywanie aldehydów
2. katalityczne utlenianie alkoholi- metoda przemysłowa CH3OH + O2 kat., T=600oC

32 CH3OH + O2 Otrzymywanie aldehydów
2. katalityczne utlenianie alkoholi- metoda przemysłowa CH3OH + O2 kat., T=600oC 2HCHO + 2H2O metanal

33 Otrzymywanie aldehydów
3. odwodornienie alkoholi I-rzędowych CH3CH2OH kat.

34 Otrzymywanie aldehydów
3. odwodornienie alkoholi I-rzędowych CH3CH2OH kat. CH3CHO + H2 etanal

35 Otrzymywanie aldehydów
4a) uwodnienie acetylenu w obecności HgSO4 i H2SO4 C2H2 + H2O HgSO4 , H2SO4

36 Otrzymywanie aldehydów
4a) uwodnienie acetylenu w obecności HgSO4 i H2SO4 C2H2 + H2O HgSO4 , H2SO4 CH3CHO etanal

37 Otrzymywanie aldehydów
4b) utlenienie etylenu w obecności katalizatorów C2H4 + O2 kat. p, T

38 Otrzymywanie aldehydów
4b) utlenienie etylenu w obecności katalizatorów C2H4 + O2 kat. 2CH3CHO etanal p, T

39 Otrzymywanie aldehydów
Otrzymywanie aldehydu octowego

40 Właściwości fizyczne aldehydów
METANAL → w warunkach normalnych gaz o ostrym, charakterystycznym zapachu → bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie → związek toksyczny → drażni błony śluzowe i powoduje łzawienie → roztwór 40% to formalina (bezbarwna, lotna ciecz o drażniącym zapachu) ETANAL → bezbarwna ciecz o drażniącym zapachu → dobrze rozpuszcza się w wodzie Kolejne aldehydy to również ciecze.

41 Właściwości fizyczne aldehydów
Właściwości aldehydów zależą od: rodzaju grupy węglowodorowej połączonej z grupą funkcyjną obecności grupy karbonylowej

42 Polecenie 1. Wyszukaj w zasobach Internetu informacje na temat formaliny i jej zastosowań. 2. Utwórz krótką notatkę na ten temat korzystając z edytora tekstu i grafiki.

43 Właściwości chemiczne aldehydów
Aldehydy mają odczyn obojętny. aldehyd mrówkowy HCHO

44 Właściwości chemiczne aldehydów
Właściwości redukujące: próba Tollensa próba Trommera Właściwości utleniające: redukcja do alkoholi I-rzędowych utlenianie utlenianie alkohol I-rzędowy kwas karboksylowy aldehyd redukcja redukcja

45 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TOLLENSA – etap I azotan(V) srebra(I) AgNO3 wodorotlenek potasu KOH

46 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TOLLENSA – etap I wodorotlenek srebra AgOH

47 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TOLLENSA – etap II wodorotlenek srebra(I) AgOH jest substancją nietrwałą i ulega rozkładowi do tlenku srebra(I) Ag2O woda destylowana

48 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TOLLENSA – etap II Ag NO3 + K OH AgOH + KNO3

49 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TOLLENSA – etap II 2 AgOH Ag2O H2O +

50 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TOLLENSA – etap III tlenek srebra(I) Ag2O wodorotlenek amonu NH3*H2O

51 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TOLLENSA – etap III Ag2O + NH3+ H2O 4 2 [Ag(NH3)2]+ 2 OH- +

52 Polecenie Korzystając z informacji znalezionych w Internecie, przygotuj kartę charakterystyki aldehydu mrówkowego (substratu w kolejnym etapie doświadczenia)

53 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TOLLENSA – etap IV metanal HCHO wodorotlenek diaminasrebra(I) [Ag(NH3)2]+

54 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TOLLENSA – etap V gorąca woda

55 Polecenie Sformułuj wnioski, ilustrując przebieg próby Tollensa odpowiednimi rysunkami (korzystaj z programów graficznych).

56 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TOLLENSA – etap V 2 [Ag(NH3)2]+ HCHO + 2 Ag↓ + HCOO- + 4 NH3 + 2 H2O

57 Zastosowanie próby Tollensa
Próba Tollensa jest wykorzystywana przy produkcji luster oraz ozdób choinkowych.

58 Właściwości chemiczne aldehydów
Właściwości redukujące: próba Tollensa próba Trommera Właściwości utleniające: redukcja do alkoholi I-rzędowych utlenianie utlenianie alkohol I-rzędowy kwas karboksylowy aldehyd redukcja redukcja

59 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TROMMERA – etap I wodorotlenek sodu NaOH siarczan(VI) miedzi(II) CuSO4

60 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TROMMERA – etap II formalina HCHO wodorotlenek miedzi(II) Cu(OH)2

61 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TROMMERA – etap III gorąca woda

62 Polecenie Sformułuj wnioski, ilustrując przebieg próby Trommera odpowiednimi rysunkami (korzystaj z programów graficznych).

63 Właściwości chemiczne aldehydów
PRÓBA TROMMERA – etap IV HCHO + 2 Cu(OH)2 + HCOOH Cu2O + 2 H2O

64 Właściwości chemiczne aldehydów
Metanal w reakcji z wodorotlenkiem miedzi(II) zredukował miedź ze stopnia utlenienia II do I, a sam utlenił się do kwasu mrówkowego. II I wodorotlenek miedzi(II) metanal kwas mrówkowy tlenek miedzi(I)

65 Zastosowanie próby Trommera
Próba Trommera jest wykorzystywana także do wykazania właściwości redukujących cukrów. przykład utlenienie glukozy do kwasu glukonowego

66 Próba Trommera Wykrywanie obecności glukozy w winogronach

67 Właściwości chemiczne aldehydów
Właściwości redukujące: próba Tollensa próba Trommera Właściwości utleniające: redukcja do alkoholi I-rzędowych utlenianie utlenianie alkohol I-rzędowy kwas karboksylowy aldehyd redukcja redukcja

68 Właściwości chemiczne aldehydów
Redukcja aldehydów do alkoholi I-rzędowych H kat. + 2

69 Występowanie aldehydów
cytral Aldehyd, od którego pochodzi cytrynowy zapach olejku eterycznego, otrzymywanego z liści mirtu cytrynowego i trawy cytrynowej. Występuje w postaci mieszaniny izomerów cis (jako neral) i trans (jako geranial). aldehyd cynamonowy Nadaje cynamonowy zapach i korzenny smak. Olejek ten występuje w korzeniach, liściach i korze cynamonowca.

70 Zastosowanie aldehydów
wanilina – w przemyśle spożywczym i cukierniczym, jako substancja zapachowa cynamal – do aromatyzowania słodyczy, sosów i napojów aldehyd glutarowy i aldehyd bursztynowy – do dezynfekcji narzędzi dentystycznych i chirurgicznych (właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze)

71 Zastosowanie aldehydów
aldehyd mukonowy – w preparatach brązujących aldehyd mrówkowy – jako substancja konserwująca w kosmetykach (właściwości bakteriobójcze), do produkcji tworzyw sztucznych, barwników i leków aldehyd octowy– do produkcji kwasu etanowego

72 Narysuj cząsteczkę aldehydu benzoesowego oraz butanalu.
Polecenie Narysuj cząsteczkę aldehydu benzoesowego oraz butanalu. Skorzystaj z dowolnego programu do modelowania struktury związków chemicznych (na przykład ISIS Draw).

73 Co to jest reakcja dysproporcjonowania?
Przypomnijmy Co to jest reakcja dysproporcjonowania?

74 Dysproporcjonowanie Przypomnijmy
typ reakcji chemicznej, w której jedno indywiduum ulega równoczesnemu utlenieniu i redukcji.

75 Reakcja Cannizzaro Aldehydy, które nie mają atomów wodoru przy drugim atomie węgla w szkielecie węglowym, w środowisku silnie zasadowym ulegają dysproporcjonowaniu. Są to tzw. reakcje Cannizzaro.

76 Ogólne równanie reakcji Cannizzaro
Nazwij substrat i produkty reakcji Cannizzaro

77 Ogólne równanie reakcji Cannizzaro
benzaldehyd kwas benzoesowy alkohol benzylowy substrat i produkty reakcji Cannizzaro

78 Mechanizm reakcji Cannizzaro
opis mechanizm

79 Mechanizm reakcji Cannizzaro
Reakcja Cannizzaro zachodzi poprzez addycję nukleofilową jonu wodorotlenowego do aldehydu. Powstaje wówczas tetraedryczny produkt pośredni, z którego możliwe jest odczepienie jonu wodorkowego. Następnie druga cząsteczka aldehydu przyjmuje ten jon wodorkowy (w procesie addycji) – zachodzi reakcja dysproporcjonowania. W jednej cząsteczce aldehydu następuje podstawienie jonu wodorkowego przez jon wodorotlenowy i cząsteczka ta zostaje ona utleniona do kwasu. Druga cząsteczka aldehydu łączy się z jonem wodorkowym i w konsekwencji redukuje się do alkoholu.

80 Powtórzmy budowę i nazewnictwo aldehydów
Polecenie Powtórzmy budowę i nazewnictwo aldehydów GRA EDUKACYJNA MEMORY 1. Skorzystaj z gotowej gry Memory. Klikaj w zakryte karty i szukaj par. 2. Przygotuj samodzielnie podobną grę, korzystając z dowolnego programu (np. Scratch lub Flash).

81


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google