Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Konferencja podsumowująca projektu „Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza” Hradec Kralove, dn. 18.11.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Konferencja podsumowująca projektu „Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza” Hradec Kralove, dn. 18.11.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Konferencja podsumowująca projektu „Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza” Hradec Kralove, dn. 18.11.2014 r.

3 3 5 października 2011 Jelenia Góra List intencyjny EUWT

4 4 Po co EUWT?

5 5 EUWT w Europie (stan na 04 lutego 2014 r.) 46 EUWT, w tym najwięcej – po 11 – zarejestrowanych w 2011 r. i 2013 r. największa liczba EUWT: Węgry (17 EUWT), Francja (17 EUWT), Słowacja (16 EUWT) i Hiszpania (11 EUWT) brak EUWT: Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Szwecja, Wielka Brytania EUWT z udziałem kraju spoza UE: Bánát Triplex Confinium (Węgry, Rumunia, Serbia jako Członek - Obserwator) najczęstsza współpraca: Węgry ze Słowacją (13 na 17 EUWT wspólnie) Niemcy tylko z Francją Portugalia tylko z Hiszpanią

6 6 Podstawy prawne Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania + Prawo krajowe EUWT – pierwszy europejski podmiot współpracy, który: posiada osobowość prawną umożliwia współpracę pomiędzy podmiotami z różnych poziomów administracyjnych ułatwia i promuje współpracę terytorialną wzmacnia ekonomiczną i społeczną spójność w Unii Europejskiej

7 7 Cztery modele EUWT zarządzanie programem współpracy terytorialnej realizacja projektów współfinansowanych z EWT realizacja innych działań o charakterze terytorialnym współfinansowanych przez UE realizacja działań własnych

8 8 1.Kraje: Francja, Niemcy, Belgia, Luksemburg 2.Członkowie: status mieszany 3.Data rejestracji: 2010/04/01 4.Zakres tematyczny (zadania): zarządzanie programem transgranicznym INTERREG: zadania Instytucji Zarządzającej, przewidziane Rozporządzeniami (WE) 1083/2006 i 1080/2006 budżet programu: 106 mln euro 5. Poprzednik: wcześniejsze doświadczenia współpracy w ramach projektu transgranicznego dla 4 krajów Grande Region Cztery modele EUWT

9 9 1.Kraje: Węgry, Słowacja 2.Członkowie: 4 – poziom regionalny 3.Data rejestracji: 2011/08 4. Zakres tematyczny (zadania): realizacja programów, projektów i działań współfinansowanych przez UE lub bez jej wkładu finansowego; działania wzmacniające spójność gospodarczą i społeczną skierowane do wszystkich członków: np. przygotowywanie i realizacja zadań wynikających z Europejskiej Strategii dla Dunaju dotyczącej współpracy regionalnej na poziomie lokalnym, krajowym i transgranicznym; know-how i informatyzacja, swobodny przepływ informacji; reprezentowanie wspólnych interesów w Brukseli. Arrabona

10 10 Cztery modele EUWT 1.Kraje: Grecja, Cypr, Włochy, Francja 2.Członkowie: 53 – poziom lokalny 3.Data rejestracji: 2008/12/01 4.Zakres tematyczny (zadania): programy współfinansowane ze środków UE; współpraca naukowa; nowoczesne technologie i społeczeństwo informatyczne; kultura i dziedzictwo; ochrona środowiska; rozwój aktywności jednostek lokalnych i społecznych. 5.Poprzednik: luźna sieć jednostek terytorialnych z krajów-członków Amphictyony – Sieć Partnerskich Państw i Obszarów Basenu Morza Śródziemnego

11 11 Cztery modele EUWT 1.Kraje: Hiszpania, Francja 2. Data rejestracji: 2010/04/26 3.Członkowie: Hiszpania: Ministerstwo Zdrowia Katalonii, Katalońska Służba Zdrowia, władze lokalne regionów: Pugicerdà i Cerdanya; Francja: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych i Regionalna Agencja ds. Szpitali z Langwedocji-Rousillon Cerdanya Szpital Transgraniczny – Hospital de la Cerdanya

12 12 Cztery modele EUWT 4.Zakres tematyczny (zadania): budowa i zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej w Cerdanya: rejon przygraniczny, 30 000 mieszkańców oraz ok. 120 000 turystów; zatrudnianie pracowników, utrzymanie budynku i urządzeń. 5.Zarządzanie: Cerdanya Cross-Border Hospital Private Foundation 6.Budżet: budowa szpitala: 54 mln € (60% - budowa, 40% - wyposażenie) budżet roczny: 15.5 mln € Cerdanya Szpital Transgraniczny – Hospital de la Cerdanya

13 13 Najbardziej innowacyjne pogranicze Polski EUWT TRITIA z o.o. rejestracja: 25 lutego 2013 r.

14 14 Najbardziej innowacyjne pogranicze Polski

15 15 EUWT jako podmiot wdrażający projekty:  EUWT jako beneficjent Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020;  EUWT jako beneficjent Europejskiej Współpracy Terytorialnej (B i C);  EUWT jako beneficjent programów sektorowych UE;  EUWT jako beneficjent projektów flagowych – strategicznych dla polsko-czeskiego pogranicza;  EUWT jako część wielopoziomowego partnerstwa realizującego projekty transgraniczne.

16 16  EUWT jako platforma transgranicznej współpracy międzyregionalnej;  EUWT jako narzędzie lobbingu dla ważnych przedsięwzięć polsko-czeskiego pogranicza (Warszawa, Praga, Bruksela);  EUWT jako Transgraniczny Network;  EUWT jako Transgraniczny Think-Thank;  EUWT jako zaplecze intelektualne;  EUWT jako instytut badający tematykę pogranicza w Europie. EUWT jako podmiot realizujący współpracę:

17 17 EUWT jako część struktury wdrażania programów EWT:  programy współpracy transgranicznej:  Dyrektor EUWT obserwatorem w Komitecie Monitorującym PWT RCz – RP 2014-2020 (?);  współpraca z TRITIĄ – najbardziej innowacyjne pogranicze Polski  koordynowanie wdrażania projektów flagowych

18 18  turystyka: wspólny obszar turystyczny;  transport drogowy i kolejowy;  uzdrowiska;  ochrona zasobów naturalnych, gospodarka odpadami;  integracja społeczna. warsaw.czechcentres.cz/ Fot. Krzysztof Miller; źródło: www.wyborcza.pl Marzec 1990 r. Vaclav Havel i Lech Wałęsa w Karkonoszach. Obszary współpracy:

19 19 Dziękuję za uwagę Bartłomiej Ostrowski Dyrektor Wydział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego bartlomiej.ostrowski@dolnyslask.pl

20 20


Pobierz ppt "1. 2 Konferencja podsumowująca projektu „Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego pogranicza” Hradec Kralove, dn. 18.11.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google