Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „GReaC” Getting Ready for Capital Tomasz Świszcz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała Katowice 16/12/2014 Ten projekt został zrealizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „GReaC” Getting Ready for Capital Tomasz Świszcz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała Katowice 16/12/2014 Ten projekt został zrealizowany."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „GReaC” Getting Ready for Capital Tomasz Świszcz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała Katowice 16/12/2014 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

2 GReaC – Przygotowanie na kapitał Projekt GReaC (Getting Ready for Capital), sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu " Uczenie się przez całe życie„ zmierza do zaadoptowania i dostosowania do potrzeb Polskiego, Belgijskiego oraz Bułgarskiego rynku ekonomicznego, sprawdzonej metodyki szkoleniowej opracowanej we Włoszech, dla trenerów biznesu oraz osób z pomysłem biznesowym, z zakresu pozyskiwania funduszy kapitałowych na rozwój przedsiębiorczości

3 Skąd pomysł na projekt? Istotnym problem osób zamierzających pozyskać środki inwestycyjne, jest brak wystarczającej informacji na temat natury tych instrumentów. Informacjami takimi dysponują odpowiednie fundusze inwestycyjne, poręczeniowe czy też, Anioły biznesu. Istotne jest wiec zapewnienie przedsiębiorcom takiej wiedzy przez jednostki otoczenia biznesu, a w efekcie, niwelowanie asymetrii informacyjnej między inwestorem a pomysłodawcom.

4 Realizacja Idea ARR SA: 2012 rok Projekt realizowany w konsorcjum międzynarodowym zawiązanym między 5 krajami Unii Europejskiej: -Włochy -Belgia -Holandia -Bułgaria -Polska Wdrażanie: styczeń 2013 - grudzień 2014

5 Konsorcjum Partnerzy udostępniający wiedzę: META Group intensywne wykorzystanie wiedzy w rozwoju poszczególnych sektorów gospodarczych poprzez kapitał wysokiego ryzyka, Zernike Group wsparcie w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem / start-up oraz wiedza z zakresu funduszy inwestycyjnych

6 Konsorcjum cd Partnerzy adaptujący wiedzę: Izba Handlu i Przemysłu z Ruse rozwój gospodarczy regionu poprzez szeroki zakres usług doradztwa specjalistycznego Europejska Sieć Biznesu i Innowacji tworzenie innowacyjnych firm oraz synergii pomiędzy ośrodkami wiedzy z inwestorami publicznymi Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej aktywizacja oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu. Koordynator: projektu GReaC

7 Założenie projektu – „Gotowość inwestycyjna” To podejście metodologiczne mające na celu zmniejszenie asymetrii informacji pomiędzy przedsiębiorcami i inwestorami zwiększając wykorzystanie funduszy wysokiego ryzyka. Asymetria ta często wyjaśnia, dlaczego propozycje biznesu nie znajdują oczekiwanych źródeł finansowania, zwłaszcza jeśli cechuje je wysoka innowacyjność produktu oraz silna obecność wartości niematerialnych i prawnych Dlatego rzetelność i trafność przekazywanych inwestorom informacji jest niezbędna do jego pozyskania.

8 „Gotowość inwestycyjna”- metodologia Cel główny to opracowanie strategii transferu i wdrażania metodyki szkoleniowej bazującej na sprawdzonych w Europie praktykach wspierania rozwoju przedsiębiorstw, poprzez właściwe zrozumienie zasad rynku inwestycji kapitałowych. Co więcej, rozwój umiejętności personalnych, niezbędnych do skutecznego przedstawienia swoich propozycji biznesowych potencjalnym inwestorom, zwiększając w ten sposób dostęp i wykorzystanie tzw. „kapitałów zasiewowych” (seed capital).

9 Wdrażanie Opracowanie wspólnej metodologii i narzędzi do analizy regionów krajów transferu : # dostarcza odpowiednie dane jakościowe oraz ilościowe dotyczące edukacji, systemu wsparcia biznesu, oczekiwania / potrzeb potencjalnych użytkowników # weryfikacja wiedzy i potrzeb pomysłodawców w odniesieniu do dostępnego kapitałów wysokiego ryzyka oraz świadomości o gotowości inwestycyjnej

10 Badanie rynku - wnioski # powszechna potrzeba uzyskania wsparcia w dostępie do finansowania wyrażana przez przedsiębiorców i planujących założyć działalność gospodarczą # niski poziom świadomości o rodzajach finansowania wczesnych etapów rozwoju przedsiębiorstwa # najczęstsze błędy w planowaniu działalności: –niedopracowany model biznesu –brak strategii marketingowej –błędność prognoz finansowych # brak wiedzy z zakresu skutecznej prezentacji propozycji biznesowych przed inwestorem

11 Raporty Regionalne – analiza badań # podsumowanie głównych wyników badań i przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku przedsiębiorstw, w tym: analiza SWOT dla proponowanego szkolenia; # zalecenia odnośnie dostosowania programu szkoleniowego gotowości inwestycyjnej do potrzeb regionu, w tym: tematyki, zagadnień, angażowanych trenerów, inwestorów;

12 Strategia i Proces Transferu: Bazując na wnioskach z raportów regionalnych opracowano proces transferu definiujący zakres programu szkoleniowego “Gotowości inwestycyjnej” do wdrożenia w analizowanych regionach. Proces ten definiował również zestaw narzędzi szkoleniowych wykorzystanych do wdrożenia i przetestowania programu „Gotowości inwestycyjnej”, m.in.: - materiały multimedialne - prezentacje - studium przypadków - arkusze ćwiczeniowe

13 Program „Gotowości inwestycyjnej” Wypracowany zakres programowy szkoleń gotowości inwestycyjnej obejmował pięć głównych elementów: # Opis źródeł finansowania, w tym: narzędzia finansowe dla pomysłów biznesowych, zalety i wady poszczególnych źródeł, kim są inwestorzy "wczesnych stadium rozwoju” # Ocena poziomu przedsiębiorstwa/pomysłu w zakresie gotowości do przyjęcia inwestora #Analiza pomysłu na biznes i biznes planu #Elementy skutecznej prezentacji projektów biznesowych przed potencjalnymi inwestorami # Doradztwo trenerów biznesu i inwestorów

14 Wdrażanie programu - Pilotaż Opracowany program szkoleniowy przetestowano podczas działań pilotażowych wdrażanych w okresie wrzesień-listopad 2014r. Program skład się z trzech segmentów szkoleniowych: # BLOK 1 „Wprowadzenie”– Finansowanie start-up’ów # BLOK 2 „Przygotowanie” –Biznes plan # BLOK 3 „Kojrzenie” – Autoprezentacja przed inwestorem

15 BLOK 1 Blok „wprowadzający” stanowi wstęp do finansowania start- up’ów, definiuje gotowość przedsiębiorcy na przyjęcie inwestycji oraz umożliwia jej ocenę BLOK posiada dwa moduły: # Wstęp do finansowania start-up’u; # Ocena gotowości przedsiębiorcy na inwestycję za pomocą platformy e-benchmarkingowej

16 BLOK 2 Blok „przygotowawczy” - zrozumienie najważniejszych aspektów efektywnej prezentacji biznesu z uwzględnieniem istotnych inwestycyjnie aspektów, takich jak: planowanie strategiczne, prognozy finansowe, czy strategia marketingowa Blok ten jest uwzględnia: # Definiowanie modelu biznesu # Marketing strategiczny # Prognozy finansowe

17 BLOK 3 Blok „kojarzenia” - interaktywna sesja szkoleniowa, która ma na celu przygotowanie kursantów do spotkania z inwestorami. Blok obejmował : # najważniejsze elementy skutecznej prezentacji pomysłu na biznes m.in.: komunikacja nie i/verbalna, kluczowe 30 sek., model zarządzania, potrzebny kapitał. # wystąpienie przed potencjalnym inwestorem wraz z oceną i wskazówkami dzięki indywidualnej pracy z inwestorem oraz trenerem biznesu

18 Dla kogo? Grupami objętymi programem byli nie tylko przedsiębiorcy i autorzy innowacyjnych lub choćby tylko oryginalnych pomysłów biznesowych, start-upy, ale także trenerzy przedsiębiorczości, jak również przedstawiciele „kapitałów zasiewowych/zalążkowych” (tzw. seed capitals). Od udziału tych dwóch ostatnich grup zależy bardzo wiele, gdyż są oni weryfikatorami atrakcyjności biznesowej prezentowanych pomysłów.

19 Co osiągamy Określenie odpowiednich, skutecznych sposobów pracy z pomysłodawcami biznesowymi bazując na wypracowanym w projekcie kompleksowym schemacie szkoleniowym: wiedza – trening – praktyczne wykorzystanie dostarczającym: # umiejętności w identyfikacji słabości swoich pomysłów biznesowych oraz ich niwelowanie # umiejętności z zakresu dopracowywania biznes-planu informacje istotne dla inwestorów

20 Co osiągamy # wiedze nt. dostępnych źródeł finansowania oraz umiejętność wyboru najbardziej adekwatnego w stosunku do pomysłu biznesowego # wiedze uczestników z zakresu najważniejszych elementów odpowiedniego dostosowania prezentacji pomysłu biznesowego do konkretnych inwestorów # umiejętności autoprezentacyjne dzięki realnym wystąpieniom biznesowym oraz skorzystaniu z doświadczenia oceniających ich inwestorów i trenerów biznesu.

21 Podsumowanie: Akcja Pilotażowa projektu GReaC zainicjowała po raz pierwszy w regionie Podbeskidzia współpracę przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, os. z pomysłem biznesowym i inwestorów kapitałowych. Współpraca ta ma istotne znaczenia dla wdrażania i dostosowywania w przyszłości modelu szkoleń zawodowych z zakresu funkcjonowania i pozyskiwania kapitału inwestycyjnego bazującego na wdrażanej metodologii szkoleniowej.

22 Tomasz Świszcz tswiszcz@arrsa.pl www.greac.eu Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. /Regional Development Agency/ 43-382 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 365 POLAND www.arrsa.pl biuro@arrsa.pl 0048 338 16 91 62 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt „GReaC” Getting Ready for Capital Tomasz Świszcz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała Katowice 16/12/2014 Ten projekt został zrealizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google