Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozytywizm- - „ epoka pary i elektryczno ś ci” Prezentację wykonali: Adam Owsiejka i Paweł Mróz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozytywizm- - „ epoka pary i elektryczno ś ci” Prezentację wykonali: Adam Owsiejka i Paweł Mróz."— Zapis prezentacji:

1 Pozytywizm- - „ epoka pary i elektryczno ś ci” Prezentację wykonali: Adam Owsiejka i Paweł Mróz

2 Pozytywizm - kierunek w filozofii i literaturze zainicjo- wany przez Auguste'a Comte'a w drugiej połowie XIX wieku (Kurs filozofii pozytywnej) i kontynuowany do czasów współczesnych. Podstawowa teza pozytywizmu głosi, że jedynie prawdziwą wiedzą jest wiedza naukowa, która może być zdobyta tylko dzięki pozytywnej weryfikacji teorii za pomocą empirycznej metody naukowej.

3 od1863/1864 r. ( klęska powstania styczniowego) i trwa do lat 90 XIX w. Czas trwania epoki w Polsce

4 telefon silnik samochodowy Wynalazki epoki

5 stetoskop kinematograf I wiele innych urządzeń

6 Aleksander Dumas, fr. Alexandre Dumas (ur. 24 lipca 1802, zm. 5 grudnia 1870) –pisarz francuski. Dumas pisał przede wszystkim powieści przygodowe związane z historią Francji. Jego książki pełne były romansów, pojedynków na broń białą, spisków i podstępów. Utwory: „Hrabia Monte Christo”, „Trzej muszkieterowie”, „Królowa Margot”. Literatura światowa

7 Karol Dickens, wła ś ciwie Charles John Huffam Dickens, pseudonim Boz (ur. 7 lutego 1812 w Landport koło Portsmouth, zm. 9 czerwca 1870 w Gadshill koło Rochester w hrabstwie Kent) – angielski powie ś ciopisarz. Uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela powie ś ci społeczno-obyczajowej w drugiej połowie XIX w. w Anglii. Autor powie ś ci i opowiada ń np.: „Oliver Twist”, „ Opowie ść wigilijna”, „David Copperfield”

8 Fiodor Michajłowicz Dostojewski (ur. 11.11.1821r. w Moskwie, zm. 9 02. 1881r. w Petersburgu) – pisarz rosyjski. Uważany za mistrza prozy psychologicznej i jednego z najważniejszych powieściopisarzy, nie tylko literatury rosyjskiej, lecz także światowej. Autor m.in.: „Zbrodni i kary”, „Braci Karamazow”, „Idioty”, „Białych nocy”.

9 Émile Édouard Charles Antoine Zola (ur. 2 kwietnia 1840 w Paryżu, zm. 29 września 1902 w Paryżu) – francuski pisarz, główny przedstawiciel naturalizmu. Autor powieści: „Nana”, „Germinal”.

10 Krzyżacy (Henryk Sienkiewicz) Lalka (Bolesław Prus) Nowele (Bolesław Prus) - Kamizelka, Powracająca fala Nad Niemnem (Eliza Orzeszkowa) Rota, Mendel Gdański (Maria Konopnicka) Trylogia (Henryk Sienkiewicz) - Ogniem i mieczem, Pan Wołodyjowski, Potop. Literatura polska

11 Scjentyzm (od łac. scientia – wiedza) – zespół poglądów filozoficznych głoszących, że prawdziwą i w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarczają jedynie nauk przyrodnicze. Monizm przyrodniczy – przekonanie o względnej jednorodności empirycznego świata wraz z założeniami, iż świat natury i ludzi stanowi jedność – podlega tym samym prawom. Konsekwencją monizmu przyrodniczego było stosowanie do badań sfery ludzkiej metod biologii i fizyki, eksperymentu i obserwacji. Hasła związane z filozofią

12 Agnostycyzm -pogląd filozoficzny, według którego obecnie niemożliwe jest całkowite poznanie rzeczywistości. Organicyzm - pogląd filozoficzny zakładający, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm, a instytucje społeczne są ze sobą powiązane tak, jak części organizmu (od ich wzajemnej współpracy zależy sprawne funkcjonowanie społeczeństwa )

13 „ praca u podstaw”– jest to praca z najniższymi warstwami społecznymi w postaci edukacji i podniesienia kultury. „praca organiczna”- praca nad podniesieniem rozwoju gospodarczego kraju. „asymilacja Ż ydów”- przystosowanie i stworzenie warunków do życia dla ludności żydowskiej. Społeczny program pozytywistów

14 „emancypacja kobiet”- równouprawnienie, przygotowanie kobiet do pracy. „ kult pracy i nauki” „filantropia”- bezinteresowna pomoc.

15 Herbert Spencer – uczeń Darwina, sformułował system poglądów w oparciu o Darwinowski ewolucjonizm, który przenosi na społeczeństwo, gdyż uważał, że wraz z postępem nauki i poprawienia warunków życia nastąpi rozwój intelektualny i moralny człowieka. Ten system nazywamy organicyzmem. Osobowo ś ci epoki

16 Johan Stuart Mill – angielski filozof, twórca utylitaryzmu, głosił, że dobre jest to, co jest pożyteczne, służące jakimś celom. Kult pracy według niego jest najważniejszą wartością życia.

17 Hippolyte Adolphe Taine (ur. 21 kwietnia 1828r. w Vouziers, zm. 5 marca 1893 w Paryżu) – francuski filozof, psycholog, historyk sztuki i literatury oraz krytyk literacki. Zajął się analizą faktów społecznych, interpretując je psychologicznie i socjologicznie.

18 Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz pseudonim Litwos (ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, (Podlasie)zm. 15 listopada 1916 w Vevey- (Szwajcaria)) -polski nowelista, powieściopisarz i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1905 za całokształt twórczości, jeden z najpopularniejszych pisarzy polskich przełomu XIX i XX wieku.

19 Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki (ur. 20 sierpnia 1847 w Hrubieszowie, zm. 19 maja 1912 w Warszawie – polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myśliciel i popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej.

20 Eliza Orzeszkowa (ur.6 czerwca 1841 w Milkowszczyźnie, zm. 18 maja 1910 w Grodnie) – polska pisarka epoki pozytywizmu. Autorka m.in.: powieści „ Nad Niemnem”, „Meir Ezofowicz”, „Marta”, „Cham”. W 1904 roku pośród kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla pojawiło się nazwisko Elizy Orzeszkowej. Nagrodę otrzymał jednak Sienkiewicz.

21 Źródło: www.portalwiedzy.onet.pl www.biografie.eu.interia.pl www.wikipedia.pl

22 1.Wymień utwory polskiego pozytywizmu. 2. Wynalazki epoki, to… 3. H. Sienkiewicz Nobla otrzymał w……….. roku. 4.Jakie postulaty społeczne głosili pozytywiści? 5. Główny przedstawiciel naturalizmu, to…. 6. Kto sformułował teorię organicyzmu? 7. Co propagował B. Prus?


Pobierz ppt "Pozytywizm- - „ epoka pary i elektryczno ś ci” Prezentację wykonali: Adam Owsiejka i Paweł Mróz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google