Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZYTYWIZM czyli czylinarodziny nowej szkoły myślenia Opracowanie: Grażyna Kowerko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZYTYWIZM czyli czylinarodziny nowej szkoły myślenia Opracowanie: Grażyna Kowerko."— Zapis prezentacji:

1 POZYTYWIZM czyli czylinarodziny nowej szkoły myślenia Opracowanie: Grażyna Kowerko

2 Wiedzieć, żeby przewidywać, żeby móc August Comte Pozytywny - z łac. positivus oparty na faktach, uzasadniony, ugruntowany; Pozytywny - z łac. positivus oparty na faktach, uzasadniony, ugruntowany; Wg A. Comtea: pozytywny tj. ścisły, rzeczowy, praktyczny, użyteczny Wg A. Comtea: pozytywny tj. ścisły, rzeczowy, praktyczny, użyteczny Otaczająca rzeczywistość jako podstawa pozytywistycznej szkoły myślenia Otaczająca rzeczywistość jako podstawa pozytywistycznej szkoły myślenia Odrzucenie romantycznych ideałów i sposobu postrzegania świata - czucia i wiary Odrzucenie romantycznych ideałów i sposobu postrzegania świata - czucia i wiary

3 Ojciec filozofii pozytywistycznej August Comte August Comte

4 Wartości i podstawy filozofii pozytywistycznej Praca Praca Scjentyzm Scjentyzm Utylitaryzm Utylitaryzm Praktycyzm Praktycyzm Determinizm Determinizm Organicyzm Organicyzm Ewolucjonizm Ewolucjonizm Monizm przyrodniczy Monizm przyrodniczy Agnostycyzm Agnostycyzm

5 Scjentyzm pogląd filozoficzny II poł. XIX w. pogląd filozoficzny II poł. XIX w. wg którego prawdziwą i w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarcza nauka wg którego prawdziwą i w pełni uzasadnioną wiedzę o rzeczywistości dostarcza nauka Myśl ludzka ma służyć poprawie życia. A. Comte A. Comte

6 Utylitaryzm pogląd filozofów pozytywistycznych głoszących zasadę użyteczności wszelkich działań człowieka pogląd filozofów pozytywistycznych głoszących zasadę użyteczności wszelkich działań człowieka Wszystkie czyny ludzkie Wszystkie czyny ludzkie powinny być użyteczne i powinny być użyteczne i służyć celom słusznym. J. S. Mill służyć celom słusznym. J. S. Mill

7 Determinizm Koncepcja filozoficzna, wg której wszystkie zdarzenia mają zawsze swoją przyczynę, tworzą ciąg przyczynowo – skutkowy; Zwolennikiem determinizmu był K. Darwin, który człowieka traktował jako element natury, podlegający jej prawom takim, jak instynkt zachowania gatunku, popęd seksualny lub głód

8 Organicyzm pogląd filozofów pozytywistycznych, którzy uważali, że społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm Prawo ewolucji jest podstawowym prawem rzeczywistości. Herbert Spencer Herbert Spencer

9 Ewolucjonizm 1871 – Karol Darwin ogłosił teorię ewolucji wg której człowiek pochodzi od małpy Skutki: rozwój ewolucjonizmu rozwój ewolucjonizmu wprowadzenie metod badawczych wypracowanych przez nauki wprowadzenie metod badawczych wypracowanych przez nauki przyrodnicze do badań ludzkiego życia przyrodnicze do badań ludzkiego życia kształtowanie postaw agnostycznych, kształtowanie postaw agnostycznych, a nawet ateistycznych a nawet ateistycznych

10 Ramy czasowe epoki w Polsce Początek: Rok 1864 – klęska powstania styczniowego Rok 1864 – klęska powstania styczniowego Koniec: Lata 90 XIX w. – debiut nowego pokolenia poetów Rok 1898 – ogłoszenie nowego programu literackiego w cyklu artykułów A. Górskiego Młoda Polska

11 Rzeczywistość popowstaniowa Powstanie styczniowe jako najbardziej bolesne doświadczenie nowego pokolenia Powstanie styczniowe jako najbardziej bolesne doświadczenie nowego pokolenia Prześladowanie Polaków: aresztowania, zsyłki na Sybir, ostra cenzura Prześladowanie Polaków: aresztowania, zsyłki na Sybir, ostra cenzura Utrata wiary w sens romantycznych haseł walki narodowowyzwoleńczej Utrata wiary w sens romantycznych haseł walki narodowowyzwoleńczej Zubożenie społeczeństwa Zubożenie społeczeństwa Narodziny programu pozytywistycznego Narodziny programu pozytywistycznego

12 Hasła programowe polskich pozytywistów Praca organiczna Praca organiczna Praca u podstaw Praca u podstaw Emancypacja kobiet Emancypacja kobiet Asymilacja Żydów Asymilacja Żydów Aleksander Gierymski Aleksander Gierymski Żydówka z cytrynami Żydówka z cytrynami

13 A. Gierymski Święto trąbek

14 Praca organiczna Społeczeństwo, państwo to jeden organizm, aby dobrze funkcjonowało, każda dziedzina życia społecznego musi być zdrowa. Człowiek jako tako ucywilizowany nie może istnieć bez społeczeństwa. B. Prus

15 Praca u podstaw Hasło głoszące konieczność pracy z ludem i nad ludem A. Gierymski Trumna chłopska

16 A.Gierymski A.GierymskiPowiśle

17 A. Gierymski Przystań na Solcu

18 Typ - ideał bohatera epoki Pozytywista to człowiek aktywny, rozsądny, ufa nauce. Pozytywista to człowiek aktywny, rozsądny, ufa nauce. Reformator zaangażowany w walkę o poprawę świata poprzez pracę. Reformator zaangażowany w walkę o poprawę świata poprzez pracę. Społecznik wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną, poświęcający się dla ludzi, zwłaszcza tych najuboższych i pokrzywdzonych. Społecznik wrażliwy na niesprawiedliwość społeczną, poświęcający się dla ludzi, zwłaszcza tych najuboższych i pokrzywdzonych. Uporządkowany – ułoży sobie życie tak, by świat miał z niego pożytek. Uporządkowany – ułoży sobie życie tak, by świat miał z niego pożytek. Realista – człowiek mocno tkwiący w otaczającej go rzeczywistości, który przeżywa realne problemy swoich czasów. Realista – człowiek mocno tkwiący w otaczającej go rzeczywistości, który przeżywa realne problemy swoich czasów.

19 Kanony sztuki II połowy XIX wieku RealizmNaturalizm

20 Realizm Kierunek w sztuce II połowy XIX w. oparty na zasadzie mimetyzmu tj. naśladowaniu rzeczywistości wręcz z fotograficzną dokładnością. Świat trzeba pokazywać takim, jakim jest. Powieść Powieść jest zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu. Stendhal

21 Cechy realizmu Realista dąży do pokazania obrazu świata o charakterze syntetycznym Realista dąży do pokazania obrazu świata o charakterze syntetycznym Przedstawia mechanizmy życia społecznego lub natury ludzkiej, ale poza tym, co uchwytne, badalne, interesuje go także to, co nieuchwytne Przedstawia mechanizmy życia społecznego lub natury ludzkiej, ale poza tym, co uchwytne, badalne, interesuje go także to, co nieuchwytne Przedstawia społeczne i fizyczne uwarunkowania życia bohaterów, ale dąży też do pełniejszego ukazania ich życia wewnętrznego Przedstawia społeczne i fizyczne uwarunkowania życia bohaterów, ale dąży też do pełniejszego ukazania ich życia wewnętrznego Rezygnuje z bezpośrednich ocen, ale dba o to, by czytelnik wiedział, co jest dobre, a co złe Rezygnuje z bezpośrednich ocen, ale dba o to, by czytelnik wiedział, co jest dobre, a co złe

22 J. Chełmoński Dworek w Kuklówce J. Chełmoński Dworek w Kuklówce

23 J J. Chełmoński Orka

24 J. Chełmoński Owczarek J. Chełmoński Owczarek

25 Naturalizm Kierunek w sztuce będący kontynuacją realizmu, który koncentruje się na biologicznej sferze ludzkiego życia, traktując człowieka jako część świata natury. Naturalizm nie stroni od ukazywania często drastycznych szczegółów. Emile Zola Emile Zola 1840 – – 1902

26 Cechy naturalizmu Naturalista bardzo dokładnie analizuje Naturalista bardzo dokładnie analizuje wycinek rzeczywistości wycinek rzeczywistości W świecie ludzkim – tak jak w świecie natury - szuka działania niezmiennych praw, tworzących spójny łańcuch przyczynowo-skutkowy W świecie ludzkim – tak jak w świecie natury - szuka działania niezmiennych praw, tworzących spójny łańcuch przyczynowo-skutkowy Człowieka pokazuje jako reprezentanta społeczeństwa i jako istotę biologiczną Człowieka pokazuje jako reprezentanta społeczeństwa i jako istotę biologiczną Dąży do opisu typu naukowego, obiektywnego, chętnie wspiera się autorytetem uczonych, stara się unikać wartościowania Dąży do opisu typu naukowego, obiektywnego, chętnie wspiera się autorytetem uczonych, stara się unikać wartościowania

27 Gustave Courbet Kamieniarze Gustave Courbet Kamieniarze

28 Gustave Caillebotte Cykliniarze Gustave Caillebotte Cykliniarze


Pobierz ppt "POZYTYWIZM czyli czylinarodziny nowej szkoły myślenia Opracowanie: Grażyna Kowerko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google