Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dialektyka Filozoficzna teoria zmienności i rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dialektyka Filozoficzna teoria zmienności i rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Dialektyka Filozoficzna teoria zmienności i rozwoju

2 Metafizyczne ujęcia zmienności Antyewolucyjny charakter XVIII-wiecznej nauki. Powszechność przekonania o zmienności świata organicznego (Linneusz, Leibniz, Cuvier). Spór o istotę natury ludzkiej w filozofii nowożytnej (Rousseau, Hobbes). Rozwój nauk szczegółowych i kształtowanie się rozwojowe koncepcji świata: kosmologiczna Kanta i Laplacea. Krytyka preformizmu (Wolff). Narodziny ewolucji: Lamarck, Darwin. Reakcja przeciw teorii Darwina: naukowa i ideologiczna. Ewolucjonizm społeczny Spencera. Konsekwencje filozoficzne odkryć XIX w.: teorii darwinowskiej, zasady zachowania i przemiany energii. 20102Edward Niesyty

3 Dialektyczne ujęcie zmienności Zasada wszechzwiązku i wzajemnych zależności rzeczy i zjawisk podstawą dialektyki Rozwój jako forma ruchu układów w kierunku wyższego zorganizowania Pojęcia: ruch, rozwój, regres, wzrost i postęp Kryteria postępu: – w odniesieniu do materii nieorganicznej – stopień zorganizowania układów, – w odniesieniu do form biologicznych – stopień rozwoju układu nerwowego, – w odniesieniu do społeczeństwa – poziom rozwoju sił wytwórczych i charakter stosunków produkcyjnych. Nieodwracalny i powszechny charakter rozwoju. 20103Edward Niesyty

4 Dialektyka Dialektyka (dialektike – gr. sztuka dyskutowania) Starożytność – sztuka dochodzenia do prawdy poprzez zestawianie pzeciwstawnych stanowisk lub wykrywanie sprzeczności w poglądach przeciwnika Średniowiecze – logika, rozumowe dochodzenie do prawdy Metoda polegająca na wywodzeniu prawd za pomocą zadawania pytań i odpowiedzi z samego pojęcia 20104Edward Niesyty

5 Dialektyka współczesna Heglowska teoria wszechzwiązku i rozwoju zjawisk Idealistyczny charakter dialektyki Hegla, pierwotność teorii wobec metody dialektycznej Dialektyka Marksowska i marksistowska 2010Edward Niesyty5

6 Dialektyka Marksowska Dialektyka marksistowska jako teoria budowy świata i metoda badania rzeczywistości Dialektyka materialistyczna jako zbiór twierdzeń ontologicznych (charakteryzujących własności rzeczywistości) Metodologiczne sformułowanie praw dialektyki, dialektyka zbiorem najogólniejszych metod badawczych nauki 20106Edward Niesyty

7 Prawa dialektyki Prawo jedności i walki przeciwieństw. – Kategorie: przeciwieństwo, jedność, sprzeczność. – Sprzeczność wewnętrzna i zewnętrzna, antagonistyczna i nieantagonistyczna. – Sprzeczność logiczna a sprzeczność dialektyczna. – Sprzeczność jako podstawowe źródło rozwoju. – Uniwersalność sprzeczności i formy ich przejawiania się, Prawo wzajemnego związku zmian ilościowych i jakościowych. – Zmiany ilościowe i zmiany jakościowe. – Ciągłość i nieciągłość. – Związek między zmianami ilościowymi a jakościowymi jako podstawa wyjaśniania mechanizmu rozwoju. – Jedność ewolucyjnych i rewolucyjnych form rozwoju, Prawo zaprzeczenia zaprzeczenia (podwójnej negacji). – Negacja dialektyczna. – Progresywny i spiralny charakter rozwoju, element sukcesyjności w rozwoju. 20107Edward Niesyty

8 Negatywna dialektyka T.W. Adorno Ogólna charakterystyka społecznych uwarunkowań i podstaw teoretycznych szkoły frankfurckiej (Instytut Badań Społecznych im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem). Główni przedstawiciele tej szkoły: M. Horkheimer, T. Adorno, H. Marcuse, F. Pollock. Neomarksizm krytycznej teorii przedstawicieli szkoły frankfurckiej. Krytyczna teoria a kryzys mieszczańskiegoświata. Dialektyka negatywna T. Adorno jako przeciwieństwo metafizyki Zasadnicze tezy dialektyki negatywnej T. Adorno: – wyzwolenie myślenia dialektycznego od supremacji myślenia pojęciowego, – cel poznania – wykrycie w zjawiskach i rzeczach tego, co specyficzne i niepowtarzalne, – negacja weryfikacyjnej roli praktyki, – rozumienie aktu poznania jako rezultatu medytacji i swoistego rodzaju laickiego objawienia. – Odrzucenie przez dialektykę negatywną dialektyki przyrody, materialnego świata. 20108Edward Niesyty

9 Zagadnienia do dyskusji 1.Metafizyka a dialektyka. 2.Dialektyka heglowska a marksistowska 3.Kryteria postępu 4.Sprzeczności jako źródło rozwoju 5.Prawa dialektyki a dialektyczny charakter rzeczywistości 20109Edward Niesyty


Pobierz ppt "Dialektyka Filozoficzna teoria zmienności i rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google