Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy mobilne dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Wykład 1: Wprowadzenie – znaczenie systemów mobilnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy mobilne dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Wykład 1: Wprowadzenie – znaczenie systemów mobilnych."— Zapis prezentacji:

1 Systemy mobilne dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Wykład 1: Wprowadzenie – znaczenie systemów mobilnych

2 Plan Informacje o przedmiocie Znaczenie systemów mobilnych we współczesnym świecie Przykładowe obszary zastosowań Problemy do rozwiązania © 2014 2 dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

3 Plan Informacje o przedmiocie Znaczenie systemów mobilnych we współczesnym świecie Przykładowe obszary zastosowań Problemy do rozwiązania © 2014 3 dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

4 Informacje o przedmiocie Przedmiot obowiązkowy Wymiar: –wykład: 30 godzin –laboratorium: 30 godzin Liczba punktów ECTS: 7 Forma zaliczenia: –wykład: egzamin –laboratorium: wykonanie ćwiczeń i sprawozdań + ew. sprawdzian sprawdzający stan nabytej wiedzy © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 4

5 Prowadzący Wykład: –dr inż. Marek Mika –e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.plMarek.Mika@cs.put.poznan.pl –tel. 61 665 3024 (wtorki 13:30-15:00) Laboratorium: –dr inż. Marek Mika © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 5

6 Cel nauczania przedmiotu Zapoznanie z problematyką przetwarzania mobilnego, które umożliwia korzystanie z infrastruktury sieciowej użytkownikom, którzy nie są na stałe do niej podłączeni i mają możliwość przemieszczania się W ramach tego przedmiotu student zapozna się z najnowszymi technologiami mobilnymi i bezprzewodowymi, a także problemami, jakie w takich systemach się pojawiają oraz metodami ich rozwiązywania © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 6

7 Wymagania Wiedza: –podstawowa wiedza z zakresu elektroniki, techniki cyfrowej, teorii grafów i baz danych Umiejętności: –obsługa komputera klasy PC oraz wybranych urządzeń mobilnych takich jak: smartfon, palmtop, tablet, odbiornik GPS itp. –znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej –umiejętność programowania obiektowego Kompetencje: –zdolność aktywnego uczestniczenia w zorganizowanych wykładach dla dużej grupy osób –świadomość konieczności poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 7

8 Efekty kształcenia Wiedza na temat: –systemów nawigacji, sieci komórkowych, sieci bezprzewodowych i satelitarnych –problemów występujących w systemach mobilnych oraz sposobów ich rozwiązywania –reprezentacji i sposobu przechowywania danych w systemach mobilnych, przetwarzania mobilnego oraz technik tworzenia oprogramowania działającego na urządzeniach mobilnych Umiejętności: –konfigurowania i zarządzania urządzeniami mobilnymi i bezprzewodowymi –instalowania oprogramowania dla urządzeń mobilnych –projektowania i wykonywania oprogramowania działającego na urządzeniach mobilnych Kompetencje: –zrozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie –świadomość szybkiego tempa rozwoju systemów mobilnych –znajomość możliwości ciągłego dokształcania się w zakresie nowych technologii i rozwiązań w zakresie systemów mobilnych © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 8

9 Treści kształcenia Podstawowe informacje na temat systemów mobilnych i bezprzewodowych, zastosowań, architektur i urządzeń Pozycjonowanie i nawigacja użytkowników mobilnych Systemy nawigacji satelitarnej, systemy komórkowe, systemy łączności bezprzewodowej (satelitarne, dyspozytorskie, przywoławcze, telefoniczne, laserowe, podczerwone i ultradźwiękowe) Bezprzewodowe sieci LAN Reprezentacje danych przestrzennych, mobilne systemy baz danych, przetwarzanie mobilne, techniki i języki programowania w systemach mobilnych Konfigurowanie i zarządzanie urządzeniami mobilnymi Projektowanie i programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 9

10 Literatura podstawowa D.P. Agrawal, Q-A. Zeng, Introduction to wireless and mobile systems. Cengage Learning, 2011. J. Januszewski. System GPS i inne systemy satelitarne w nawigacji morskiej. WSM, 2004. W.Hołubowicz, P. Płóciennik. GSM cyfrowy system telefonii komórkowej. EFP, 1995 W.Hołubowicz, P. Płóciennik. Systemy łączności bezprzewodowej. PDN, 1997 J. Matulewski, B. Turowski. Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile. Helion, 2012. © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 10

11 Literatura uzupełniająca M. Clark. Wireless access networks. Wiley, 2002. T. Imieliński. Mobile Computing. KLUWER, 1996. S. Shekhar, S. Chwala, Spatial database A TOUR. Prentice Hall, 1983. R. Zieliński, Satelitarne sieci teleinformatyczne. WNT, 2011. Ch. Collins, M. Galpin, M. Kaeppler „Android w praktyce”, Helion, 2011. V. Nahavandipoor, iOS 5 programowanie, receptury. Helion, 2012. O. Iliescu, Java ME – tworzenie zaawansowanych aplikacji na smartfony, Helion, 2012. © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 11

12 Materiały http://www.cs.put.poznan.pl/mmika/PWSZ/ http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?titl e=Systemy_mobilne © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 12

13 Plan Informacje o przedmiocie Znaczenie systemów mobilnych we współczesnym świecie Przykładowe obszary zastosowań Problemy do rozwiązania © 2014 13 dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

14 Podstawa idea przetwarzania mobilnego Ukryta w dwóch angielskich słowach: „anytime” i „anywhere” Znaczenie postępu technologicznego: –miniaturyzacja –powszechny dostęp –przystępne ceny –otwartość standardów –szybki rozwój rynku aplikacji –coraz więcej mobilnych stanowisk pracy –niski pobór prądu i wydajniejsze baterie –nowoczesne łącza bezprzewodowe © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 14

15 Interdyscyplinarny charakter Wiedza z różnych dziedzin: –Systemy rozproszone –Bazy danych –Sieci komputerowe –Systemy informacji geograficznej –Nawigacja i pozycjonowanie –Teoria grafów i geometria obliczeniowa –Systemy łączności bezprzewodowej –Elektronika i technika cyfrowa –Elementy automatyki –Systemy automatycznej identyfikacji –Inne Interdyscyplinarne spojrzenie na systemy mobilne i ich rozwój przez wykorzystanie wiedzy z innych dyscyplin © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 15

16 Zakres Wśród poruszanych zagadnień między innymi: –pozycjonowanie i nawigacja użytkowników ruchomych (w tym satelitarna), predykcja położenia obiektów –obrazowanie terenu w oparciu o systemy baz danych przestrzennych –technologie bezprzewodowe –zastosowanie elementów teorii grafów i programowania rozproszonego w konkretnych problemach przetwarzania mobilnego –mobilne systemy baz danych –zastosowanie najnowszych technologii w zapewnieniu niezależnego od miejsca i czasu dostępu do informacji © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 16

17 Zalety systemów mobilnych Dostęp do danych niezależnie od miejsca i czasu Skrócony czas dostępu do danych (krótszy czas reakcji administratorów systemów i kadry zarządzającej) Skalowalność – możliwość ciągłego rozwoju systemu w zależności od potrzeb i zadań Efektywność wykorzystania zasobów – możliwość współdzielenia zasobów niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkownika i zasobu Łatwość w oferowaniu nowych usług, w tym multimedialnych © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 17

18 Plan Informacje o przedmiocie Znaczenie systemów mobilnych we współczesnym świecie Przykładowe obszary zastosowań Problemy do rozwiązania © 2014 18 dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

19 Terenowi przedstawiciele handlowi Systemy SFA (Sales Force Automation) Dostęp do aktualnej bazy danych towarów Możliwość sporządzenia oferty w trenie u klienta Dostęp do aktualnych informacji o rynku (np. kursy walut) © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 19 Wymiana danych z centralą w trybie online Zarządzanie pracownikami z centrali firmy Nawigacja i optymalizacja tras dojazdu Analiza i automatycznie sporządzanie statystyk

20 Agenci ubezpieczeniowi Możliwość przygotowania oferty u klienta Informacje o stanie sprzedanych polis Sporządzenie symulacji i jej wydruk Przyjęcie informacji o szkodzie i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji Sprawdzenie historii klienta Analizy i statystyki © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 20

21 Branża budowlana Ekipy budowlano-remontowe Pomiary przy użyciu elektronicznych narzędzi Automatyczna transmisja danych do urządzeń przenośnych (PDA, smartfon, tablet, netbook, notebook itp.) Automatyczne wyliczenia Oszacowanie ilości materiałów Sporządzenie oferty Sprawdzenie dostępności towarów i terminów Dane o klientach i dostawcach © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 21

22 Zarządzanie flotą pojazdów Pozycjonowanie pojazdów (satelitarne, sieci komórkowe) Wsparcie dla systemów nawigacji Zarządzanie pojazdami i ładunkami Zarządzanie trasami Rozliczanie kierowców Bezpieczeństwo © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 22

23 Wsparcie kierowców – informacje o ruchu Pozyskiwanie informacji o ruchu: –setki czujników w obszarze miasta i poza nim –dane z systemów monitoringu tras wybranej grupy pojazdów (np. taksówki) –dane od operatorów GSM (map matching) –dane z wizyjnych systemów bezpieczeństwa –dane z systemów sterowania ruchem –dane z innych systemów (systemy nawigacji, viatoll itp.) Udostępnianie informacji kierowcom: –radio i RDS –Internet –SMS –dedykowane aplikacje i urządzenia –dane w systemach nawigacji © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 23

24 Wsparcie kierowców - nawigacja Pozycjonowanie pojazdu w miejskiej sieci ulic Dynamiczne wyznaczanie optymalnej trasy pojazdu z wykorzystaniem wiedzy na temat ruchu ulicznego, sygnalizacji świetlnej i utrudnień w ruchu Monitorowanie ruchu i rekalkulacje ścieżek Równomierny rozkład ruchu – przeniesienie decyzji o ruchu z pojazdu do centrum sterowania ruchem © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 24

25 Inteligentne budynki Sterowanie budynkiem (oświetlenie, klimatyzacja, wentylacja itp.) Systemy alarmowe Kontrola dostępu Systemy przeciwpożarowe Możliwość monitoringu i sterowania za pośrednictwem urządzeń przenośnych © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 25

26 Sieci domowe Domowe centrum rozrywki – centrum multimedialne Urządzenia: –laptopy –komputery PC –konsole do gier –telewizory –drukarki i serwery wydruku –systemy monitoringu pomieszczeń –kino domowe –smartfony i stacje dokujące –tablety –panele sterujące –itp. © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 26

27 Technologia RFID Transpondery RFID –mały rozmiar –niskie koszty –układy aktywne i pasywne –wiele zastosowań Przykłady –systemy płatności –chipy identyfikujące –kontrola dostępu –systemy magazynowe –systemy automatycznej identyfikacji –systemy poboru opłat na płatnych odcinkach dróg –traceability © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 27

28 Sieci sensorowe Miniaturowe, komunikujące się ze sobą komputery wyposażone w interfejsy komunikacyjne i sensory Tworzą sieci ad-hoc – samokonfigurujące się Węzły zaprojektowane i zarządzane w sposób pozwalający oszczędzać energię Potrzebne wydajne algorytmy rutingu Potrzebne efektywne algorytmy odtwarzania po awarii Przykładowe obszary zastosowań: –wojsko, straż graniczna, leśnictwo, policja, straż pożarna, systemy ostrzegawcze © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 28

29 Pojazdy autonomiczne Drony Szybki rozwój Zastosowania: –wojsko, obserwacja, monitoring ppoż, Funkcje: –obserwacja obiektów, które mogą się przemieszczać –autonomiczne procesy startu, lotu i lądowania –możliwość przekazania instrukcji w trakcie lotu –funkcje bojowe –pełna integracja z systemami naziemnymi © 2014 dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 29

30 Plan Informacje o przedmiocie Znaczenie systemów mobilnych we współczesnym świecie Przykładowe obszary zastosowań Problemy do rozwiązania © 2014 30 dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

31 Potrzeba integracji systemów Dużo niezintegrowanych rozwiązań pochodzących od różnych producentów Konieczność wymiany danych pomiędzy systemami Niezbędne całościowe spojrzenie Architektura modułowa © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 31

32 Bazy danych przestrzennych Bardzo duże rozmiary Potrzebne wydajne serwery i duża przestrzeń dyskowa Zbyt mała pojemność pamięci i za mała moc obliczeniowa procesora w urządzeniach przenośnych Bardzo długi czas realizacji zapytań zależnych od pozycji – miliony rekordów do przetworzenia Pytania: –jak podzielić dane przestrzenne –jakie mechanizmy wyszukiwania danych zapewnić –w jaki sposób zarządzać podzieloną bazą danych –kiedy fragmenty bazy danych ładować do pamięci urządzeń mobilnych przez łącze bezprzewodowe stanowiące „wąskie gardło” © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 32

33 Strategie SEARCH i INFORM Strategia INFORM charakteryzuje się tym, że użytkownik mobilny zobowiązany jest do bieżącego informowania systemu lub innych użytkowników o aktualnej swej pozycji. Cechy wyróżniające tę strategię to: –użytkownik musi posiadać wiedzę pozycyjną, informacje o lokalizacji pozyskuje dowolną metodą –wymagana jest transmisja z komputera mobilnego za każdym razem, gdy nastąpi zmiana pozycji Strategia SEARCH charakteryzuje się tym, że użytkownik mobilny nie informuje systemu lub innych użytkowników o aktualnej swej pozycji. Cechy wyróżniające tę strategię to: –użytkownik nie generuje żadnych komunikatów związanych ze zmianą pozycji, nie ma żadnej sygnalizacji w sieci –system przed wysłaniem komunikatu do użytkownika musi wysłać komunikaty lokalizujące Która strategia jest lepsza? A może trzeba użyć obu naraz? © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 33

34 Niepewność pozycji Wiedza o własnym położeniu ma bardzo często charakter lokalny i użytkownik musi poinformować system lub innych użytkowników o swojej pozycji. Robi to w sposób okresowy, używając łączy bezprzewodowych. Rodzi się pytanie, jak często powinien on wysyłać komunikaty pozycyjne i jak określić niepewną pozycję użytkownika pomiędzy kolejnymi komunikatami. Pozycję, która zawsze rośnie z czasem i zmienia swą geometrię. Wiedza pozycyjna jest udostępniana okresowo, co powoduje niepewność pozycji w czasie pomiędzy kolejnymi komunikatami pozycyjnymi. Wyzwanie stanowi opracowanie algorytmów do wyznaczania takiej pozycji niepewnej, które uwzględniałyby topologię terenu i warunki ruchu, jakie panują. © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 34

35 Oszczędzanie energii Ciągła praca i wykorzystywanie zasobów komputera mobilnego powoduje duże zużycie zasilania, gdy wszystkie podzespoły są pod napięciem, a nadawanie jest bardzo energochłonne. Być może warto wyłączać się jak najczęściej? A czy odbiorę wówczas oczekujący na mnie komunikat? Czy system go przechowa i będzie czekał na moje włączenie? Nadawanie jest bardzo energochłonne, pojawia się potrzeba konstrukcji takich algorytmów, by liczba wysyłanych komunikatów była jak najmniejsza. Rodzi si też pytanie, czy mogę otrzymać jakieś dane bez wysyłania zapytania do serwera? Czy to jest w ogóle możliwe? Prace nad bardziej wydajnymi ogniwami i energooszczędną elektroniką. © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 35

36 Zarządzanie pasmem Wymiana danych między serwerem a komputerem mobilnym odbywa się zwykle radiowo, co powoduje duży ruch w łączach bezprzewodowych, charakteryzujących się wąskim pasmem (mimo stosowanych metod kompresji). Rodzące się pytania: czy można przenieść część ruchu na łącza szerokopasmowe komponentu stacjonarnego systemu? w jaki sposób ograniczyć liczbę komunikatów wysyłanych w kanale bezprzewodowym, głownie w kanale „dół  góra”? może stosować bardziej wydajne protokoły, niż na przykład używany niekiedy algorytm ALOHA? © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 36

37 Migracja danych Wiadomo, że serwer lokalny będzie mógł najlepiej świadczyć usługi dla mobilnego klienta. Potrzeba zapewnienia efektywnego dostępu powoduje ciągłą replikację danych. W połączeniu z ruchem użytkownika mobilnego następuje niespotykane w systemie klasycznym zjawisko migracji danych. Dane po prostu "wędrują„ za użytkownikiem, a mówiąc ściślej są replikowane między serwerami na trasie ruchu użytkownika. Pytania: –Jakie mechanizmy replikacji zapewnić? –W jaki sposób zaprojektować i zaimplementować efektywne algorytmy odpowiadające za migrację danych? –Jaką architekturę zaproponować dla takiego systemu? © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 37

38 Podsumowanie Mnogość rozwiązań sprzętowych, Coraz bogatsza oferta oprogramowania, Rozwiązania dla małych i średnich podmiotów oraz osób fizycznych, nie tylko dla gigantów, Amniejszenie kosztów, usprawnienie i przyspieszenie działań, Praca wszędzie i zawsze możliwa Ciągły i szybki rozwój © 2014dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 38

39 Dziękuję za uwagę! © 2014 dr inż. Marek Mika, PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie 39


Pobierz ppt "Systemy mobilne dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Wykład 1: Wprowadzenie – znaczenie systemów mobilnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google