Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Spis treści:  Symetria osiowa – str. 3  Oś symetrii figury – str. 6  Symetria względem punktu – str. 9  Podsumowanie – str. 13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Spis treści:  Symetria osiowa – str. 3  Oś symetrii figury – str. 6  Symetria względem punktu – str. 9  Podsumowanie – str. 13."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Spis treści:  Symetria osiowa – str. 3  Oś symetrii figury – str. 6  Symetria względem punktu – str. 9  Podsumowanie – str. 13

3 3 SYMETRIA OSIOWA

4 4 Punkt P jest symetryczny względem prostej k, gdy: Punkty P i P’ leżą po przeciwnych stronach prostej k Odcinek PP’ jest prostopadły do prostej k Odległość punktu P’ od prostej k jest równa odległości punktu P od tej prostej

5 5 Dany trójkąt ABC przekształć przez symetrie osiową : Aby rozwiązać to zadanie, najpierw znajdujemy punkty A'B'C' symetryczne do punktów ABC względem prostej k. Następnie łączymy je rysując trójkąt A'B'C', który jest obrazem trójkąta ABC

6 6 Jeżeli figura jest symetryczna sama do siebie względem prostej a, to prostą a nazywamy osią symetrii tej figury. Figurę, która ma oś symetrii, nazywamy figurą osiowosymetryczną.

7 7 Przykłady figur osiowosymetrycznych: z jedną osią symetrii: z kilkoma osiami symetrii:

8 8 Przykłady symetrii stworzone przez naturę..

9 9 Punkt P’ jest symetryczny do punktu P względem punktu S, jeżeli:  Punkt P’ leży na półprostej PS,  Odcinki PS i P’S mają jednakowe długości czyli punkt S jest środkiem odcinka PP’

10 10 Narysuj dowolny trójkąt ABC i znajdź jego obraz w symetrii względem dowolnego punktu O. Aby rozwiązać to zadanie, najpierw znajdujemy punkty A' B' C' symetryczne do punktów A B C względem punktu O. Następnie łączymy je rysując trójkąt A' B' C', który jest obrazem trójkąta A B C

11 11 Figura środkowosymetryczna Jeżeli figura jest symetryczna sama do siebie względem pewnego punktu to ten punkt nazywamy środkiem symetrii figury a figurę nazywamy środkowosymetryczną

12 12 Przykłady figur środkowosymetrycznych:

13 13 Podsumowanie: Symetrie zarówno względem prostej, względem punktu oraz osie symetrii spotykamy w życiu codziennym bardzo wiele razy, warto więc znać konstrukcje tych symetrii – przedstawiłam je w prezentacji. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1. 2 Spis treści:  Symetria osiowa – str. 3  Oś symetrii figury – str. 6  Symetria względem punktu – str. 9  Podsumowanie – str. 13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google