Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYMETRIE osiowa środkowa oś symetrii figury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYMETRIE osiowa środkowa oś symetrii figury."— Zapis prezentacji:

1 SYMETRIE osiowa środkowa oś symetrii figury

2 Spis treści: Symetria osiowa – str. 3 Oś symetrii figury – str. 6
Symetria względem punktu – str. 9 Podsumowanie – str. 13

3 SYMETRIA OSIOWA

4 Punkt P jest symetryczny względem prostej k, gdy:
Punkty P i P’ leżą po przeciwnych stronach prostej k Odcinek PP’ jest prostopadły do prostej k Odległość punktu P’ od prostej k jest równa odległości punktu P od tej prostej

5 Dany trójkąt ABC przekształć przez symetrie osiową :
Aby rozwiązać to zadanie, najpierw znajdujemy punkty A'B'C' symetryczne do punktów ABC względem prostej k. Następnie łączymy je rysując trójkąt A'B'C', który jest obrazem trójkąta ABC

6 Jeżeli figura jest symetryczna sama do siebie względem prostej a, to prostą a nazywamy osią symetrii tej figury. Figurę, która ma oś symetrii, nazywamy figurą osiowosymetryczną.

7 Przykłady figur osiowosymetrycznych:
z kilkoma osiami symetrii: z jedną osią symetrii:

8 Przykłady symetrii stworzone przez naturę..

9 Punkt P’ jest symetryczny do punktu P względem punktu S, jeżeli:
Punkt P’ leży na półprostej PS, Odcinki PS i P’S mają jednakowe długości czyli punkt S jest środkiem odcinka PP’

10 Narysuj dowolny trójkąt ABC i znajdź jego obraz w symetrii względem dowolnego punktu O.
Aby rozwiązać to zadanie, najpierw znajdujemy punkty A' B' C' symetryczne do punktów A B C względem punktu O. Następnie łączymy je rysując trójkąt A' B' C', który jest obrazem trójkąta A B C  

11 Figura środkowosymetryczna
Jeżeli figura jest symetryczna sama do siebie względem pewnego punktu to ten punkt nazywamy środkiem symetrii figury a figurę nazywamy środkowosymetryczną

12 Przykłady figur środkowosymetrycznych:

13 Podsumowanie: Symetrie zarówno względem prostej, względem punktu oraz osie symetrii spotykamy w życiu codziennym bardzo wiele razy, warto więc znać konstrukcje tych symetrii – przedstawiłam je w prezentacji. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SYMETRIE osiowa środkowa oś symetrii figury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google