Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Jolanta Różańska Lekcja matematyki w klasie I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Jolanta Różańska Lekcja matematyki w klasie I."— Zapis prezentacji:

1

2 Maria Jolanta Różańska Lekcja matematyki w klasie I

3 Ćwiczenie 1 1. Na danym układzie współrzędnych zaznacz następujące punkty: A=(2 ; 4) B=(-3 ; 2) C=(-5 ; 0) 2. Wykreśl konstrukcyjnie punkty symetryczne do danych względem punktu (0 ; 0). 3. Nazwij je odpowiednio A`, B`, C` ; pary punktów symetrycznych zaznacz tym samym kolorem. 4. Odczytaj współrzędne otrzymanych punktów i wyniki zapisz w tabelce. Punkt dany Punkt do niego symetryczny A=(2 ; 4).................. B=(-3 ; 2)............ C=(-5 ; 0)......... 5.Jakie widzisz zależności między współrzędnymi par punktów symetrycznych względem początku układu współrzędnych ?

4 Zapis w zeszycie Punkt dany Punkt do niego symetryczny.. A(2;4) A(-2;-4) A(2;4)A(-2;-4). B(-3;2) B(-3;2). B(3;-2) B(3;-2). C(-5;0). C(-5;0) C(5;0)

5 Wniosek Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych to punkty, których obie współrzędne są C(0;-7) i liczbami przeciwnymi. A(x;y). A(-x;-y) np. A(2;2) i A (- 2;-2) B(-3;5) iB(3;-5) C(0;7)

6 Zadania Zad.1 podręcznik zad 3str.211 Zad.2 Dane są punkty A(_2;3), B(5:-1), C(3;-1), D(-5;1), E(-2;-3), F(4;2), G(3;-3), H(-3;3) Wśród podanych punktów wskaż punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych Zad 3. Dla jakich wartości a i b punkty M i N są symetryczne względem początku układu współrzędnych? a)M(4,- 2) i N(a; 2) b)M(a, 6) i N(-3, b) c)M(a+2, b) i N(4,- 5) d)M(2a, -4) i N(5, b+3) e)M(a-7, 3) i N(-4, 1/3b) *Zad.4. W układzie współrzędnych zaznacz punkty A=(-3 ; 2), B=(-1 ;3), C=(-5 ; -5), D= (-4 ; 2) i E=(3 ;3) oraz punkty symetryczne do nich względem początku układu współrzędnych *Zad. 5Narysuj w układzie współrzędnych trójkąt o wierzchołkach A=(-3 ; 2),B=(3; -3) i C=(2 ; 2). Znajdź obraz trójkąta ABC w symetrii względem początku układu współrzędnych.

7 Rozwiązania zadań Zad.1 podręcznik zad 3str.211 A(300,2) i D(280,-420) i B(-22,440) i E( 0,77 ) i C(350,0) i F(-38,-45) i Zad.2 Dane są punkty A(2;3), B(5:-1), C(3;-1), D(-5;1), E(-2;-3), F(4;2), G(3;-3), H(-3;3). Wśród podanych punktów wskaż punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych Zad 3. Dla jakich wartości a i b punkty M i N są symetryczne względem początku układu współrzędnych? a)M(4,- 2) i N(a; 2) d) M(2a, -4) i N(5, b+3) b)M(a, 6) i N(-3, b) d) M(a-7, 3) i N(-4, 1/3b) c) M(a+2, b) i N(4,- 5) A(-300;-2) B(22;-440) C(-350; 0) D(-280;420) E( 0,-77) F(38;45) A i EB i DG i H a= -4 a=3 b=-6 a+2 = - 4 b = 5 a = -4-2 a = -6 2a=-5 b+3=4 a=-2,5 b=1 a –7 =4 1/3b=-3 /*3 a=4+7 b= -9 a=11

8 Praca domowa Zadanie 36cstr.216 Zadanie 12c,3 str.212


Pobierz ppt "Maria Jolanta Różańska Lekcja matematyki w klasie I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google