Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIGURY GEOMETRYCZNE I ZASTOSOWANIE ICH W ARCHITEKTURZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIGURY GEOMETRYCZNE I ZASTOSOWANIE ICH W ARCHITEKTURZE"— Zapis prezentacji:

1 FIGURY GEOMETRYCZNE I ZASTOSOWANIE ICH W ARCHITEKTURZE

2 Co to są figury geometryczne ?
Figura geometryczna jest to dowolny zbiór punktów. Zbiór wszystkich punktów nazywamy przestrzenią. Każdy możliwy podzbiór przestrzeni to nic innego jak figura geometryczna. Figurą geometryczną jest więc punkt złożony z kilku punktów, odcinek, prosta, półprosta, płaszczyzna, bryła i tak dalej. Figura płaska jest to figura geometryczna, która zawiera się w płaszczyźnie. Oto przykłady figur płaskich: odcinek, prosta, kwadrat, prostokąt, równoległobok, trapez.

3 Trójkąt Ob = a + b + c P = ½ ah
Trójkąt – wielokąt o trzech bokach. Odcinki tworzące łamaną nazywamy bokami trójkąta, punkty wspólne sąsiednich boków nazywamy wierzchołkami trójkąta. W każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych między bokami wynosi 180°, zaś długości boków muszą spełniać pewne zależności. Ob = a + b + c P = ½ ah

4 Zastosowanie trójkąta w architekturze
Kopuła geodezyjna ("kopuła Fullera") – wielościan, który odwzorowuje powierzchnię kuli. W kopule geodezyjnej najmniejszym stosowanym elementem geometrycznym jest najczęściej trójkąt równoramienny zbliżony do równobocznego, bowiem jest on najsztywniejszym wielokątem. Geometryczny kształt kopuły geodezyjnej wykorzystywany jest w różnego rodzaju rozwiązaniach architektonicznych jako atrakcyjne, wytrzymałe i samonośne przykrycie dużych powierzchni.

5 Budynek zbudowany z elementów w kształcie trójkąta
Okna w kształcie trójkąta

6 Kwadrat Czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równej długości. Własności: -wszystkie boki są równej długości, -przekątne są równej długości, -przekątne są prostopadłe

7 Zastosowanie kwadratu w architekturze
Dom piętrowy Płytki podłogowe

8 Prostokąt Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste.
Własności prostokąta: -boki równoległe są równej długości, -przekątne są równej długości, -przekątne dzielą się na połowy.

9 Zastosowanie prostokąta w architekturze
Panele podłogowe Okna

10 Schody Drzwi

11 Projekty budynków Ściany budynków

12 Kominy Kolumny

13 Romb

14 Metalowa konstrukcja zbudowana z elementów w kształcie rombu
Zastosowanie rombu w architekturze Metalowa konstrukcja zbudowana z elementów w kształcie rombu

15 Równoległobok

16 Zastosowanie równoległoboku w architekturze
Domy z lodu

17 Trapez Trapez – czworokąt mający parę równoległych boków nazywanych podstawami, pozostałe noszą nazwę ramion; odległość między podstawami to wysokość.

18 Kominy Zastosowanie trapezu w architekturze
Budowle w kształcie trapezu

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!! Przygotowali: Paula Starszak, Daria Białas,
Mateusz Rubiś, Bartosz Michałek, Arkadiusz Harczyński Klasa: Ib


Pobierz ppt "FIGURY GEOMETRYCZNE I ZASTOSOWANIE ICH W ARCHITEKTURZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google