Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstrukcje trójkątów KLASA VIC SP3 Rok szkolny 2011/2012 WYKONAŁY: MARCELINA KORDUS, AGNIESZKA SUCHANECKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstrukcje trójkątów KLASA VIC SP3 Rok szkolny 2011/2012 WYKONAŁY: MARCELINA KORDUS, AGNIESZKA SUCHANECKA."— Zapis prezentacji:

1 Konstrukcje trójkątów KLASA VIC SP3 Rok szkolny 2011/2012 WYKONAŁY: MARCELINA KORDUS, AGNIESZKA SUCHANECKA

2 Trójkąt równoboczny to taki trójkąt, w którym wszystkie boki mają jednakową długość. W trójkącie równobocznym wszystkie kąty mają taką samą miarę równą 60 stopni. Na poniższym rysunku przedstawiono trójkąt równoboczny o boku a:

3 1.Trójkąt równoboczny: to szczególny trójkąt, który posiada takie oto własności: - wszystkie kąty są równe i mają miarę 60°, - wysokość trójkąta równobocznego h=a32, - wysokość trójkąta równobocznego dzieli go na dwa przystające trójkąty prostokątne, - wysokości trójkąta i dwusieczne jego kątów zawierają się w symetralnych boków tego trójkąta, - wysokości trójkąta równobocznego dzielą się w stosunku 1:2, - punkt przecięcia wysokości jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt oraz środkiem okręgu opisanego na trójkącie,

4 1. Trójkąt równoramienny ma przynajmniej dwa boki tej samej długości. Oraz podstawę jak każdy trójkąt.

5 Konstrukcje trójkątów

6 1. Rysujemy odcinek o długości równej długości boku trójkąta równobocznego jaki chcemy skonstruować:

7 2. Rysujemy łuk o środku w jednym z końców odcinka i promieniu takim jak długość odcinka:

8 3. Rysujemy drugi łuk o środku w drugim końcu odcinka i promieniu takim jak długość odcinka:

9 4. Łączymy punkt przecięcia łuków z końcami odcinka:

10 Gdy dane są trzy boki (odcinki) a, b, c, zbudować trójkąt ABC o danych długościach boków: AB = c, BC = a, CA = b. Warunek trójkąta: Długość każdego boku trójkąta jest mniejsza od sumy długości dwóch pozostałych boków tego trójkąta. a+b > c b+c > a a+c > b

11 ETAP 1 Obieramy półprostą o początku A. ETAP 2 Na półprostej od punktu A odkładamy odcinek AB = c Otrzymujemy wierzchołek B. ETAP 3 Z punktu A zakreślamy okrąg o promieniu b i z punktu B okrąg o promieniu a. W przecięciu tych okręgów mamy wierzchołek C. ETAP 4 Punkt C łączymy z punktami A i B. Otrzymaliśmy trójkąt ABC.

12 Dane są trzy odcinki: a, b, c. Przy danej półprostej p o początku A zbudować trójkąt ABC o bokach: AB = c, BC = a, CA = b.

13 Obieramy półprostą o początku A.

14 Na półprostej od punktu A odkładamy odcinek AB = c Otrzymujemy wierzchołek B

15 Z punktu A zakreślamy okrąg o promieniu b i z punktu B okrąg o promieniu a. W przecięciu tych okręgów mamy wierzchołek C.

16 Punkt C łączymy z punktami A i B. Otrzymaliśmy trójkąt ABC

17

18 Korzystałyśmy ze stron: rownoboczny.php rownoboczny.php

19 Wykonanie: Marcelina Kordus Agnieszka Suchanecka


Pobierz ppt "Konstrukcje trójkątów KLASA VIC SP3 Rok szkolny 2011/2012 WYKONAŁY: MARCELINA KORDUS, AGNIESZKA SUCHANECKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google