Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wielokąty foremne Sandra Michalczuk Karolina Kubala Agata Ostrowska Anna Wejkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wielokąty foremne Sandra Michalczuk Karolina Kubala Agata Ostrowska Anna Wejkowska."— Zapis prezentacji:

1 1 Wielokąty foremne Sandra Michalczuk Karolina Kubala Agata Ostrowska Anna Wejkowska

2 2 Wielokąt foremny Wielokąt foremny - to wielokąt, który ma wszystkie kąty równe i wszystkie boki równej długości. Wszystkie wielokąty foremne są figurami wypukłymi.

3 3 Trójkąt równoboczny Ma 3 boki równej długości Miara kąta wewnętrznego wynosi 60 o Suma miar kątów wewnętrznych to 180 o Ma 3 osie symetrii Nie posiada środka symetrii

4 4 Konstrukcja trójkąta równobocznego o boku AB Na dowolnej prostej zaznaczamy dowolny odcinek AB Odmierzamy cyrklem długość odcinka AB i zakreślamy dwa okręgi: jeden o środku w punkcie A i drugi o środku punkcie B. Jeden z punktów przecięcia się okręgów oznaczamy literą C. Łączymy odcinki AC i BC. A B C

5 5 Konstrukcja trójkąta równobocznego w okręgu Rysujemy okrąg o promieniu a Na okręgu zaznaczamy punkt A Na obwodzie okręgu odkładamy kolejno 6 odcinków równych promieniowi. Zaznaczamy punkty B i C na co drugim łuku Łączymy ze sobą punkty A, B i C a A a a a a a a BC

6 6 Kwadrat Ma 4 boki równej długości Miara kąta wewnętrznego wynosi 90 o Suma miar kątów wewnętrznych to 360 o Ma dwie przekątne które przecinają się w połowie Ma 4 osie symetrii Posiada środek symetrii

7 7 Konstrukcja Kwadratu Na dowolnej prostej zaznaczamy odcinek AB Cyrklem zakreślamy okrąg o środku w punkcie A i promieniu AB oraz o środku w punkcie B. Rysujemy okrąg o środku C i styczny do odcinka AB Przecięcie się okręgu o środku B i C oznaczamy literą D Łączymy wszystkie punkty A, B, C i D BA C D

8 8 Konstrukcja Kwadratu w okręgu Rysujemy okrąg Rysujemy jego średnicę Kreślimy symetralną średnicy Łączymy punkty przecięcia się średnic z okręgiem

9 9 Pięciokąt Ma 5 boków równej długości Miara kąta wewnętrznego wynosi 108 o Suma miar kątów wewnętrznych to 540 o Ma 5 przekątnych Ma 5 osi symetrii Nie posiada środka symetrii

10 10 Konstrukcja Pięciokąta Rysujemy odcinek AB Kreślimy dwa okręgi o środkach w punktach A i B Zaznaczamy punkt F na przecięciu się okręgów Kreślimy symetralną odcinka AB Rysujemy okrąg o środku w punkcie F Zaznaczamy punkty G i H w miejscach przecięcia się okręgów oraz punkt I w miejscu przecięcia się okręgu z prostą Kreślimy półproste od G przez I oraz od H przez I Zaznaczmy punkty C i E w miejscach przecięcia się okręgów z półprostymi Kreślimy łuki z punktów C i E na symetralnej odcinka AB i w ten sposób otrzymujemy punkt D Łączymy kolejno punkty B z C, C z D, D z E oraz E z A AB F G H I CE D

11 11 Sześciokąt Ma 6 boków równej długości Miara kąta wewnętrznego wynosi 120 o Suma miar kątów wewnętrznych to 720 o Ma 9 przekątnych Ma 6 osi symetrii Posiada środek symetrii

12 12 Konstrukcja Sześciokąta Kreślimy okrąg o promieniu a. Zaznaczamy na okręgu dowolny punkt A. Na obwodzie okręgu odkładamy kolejno 6 odcinków równych promieniowi. Łączymy odcinkami kolejne punkty: A, B, C, D, E, F. a A BC D E F

13 13 Ośmiokąt foremny Ma 8 boków równej długości Miara kąta wewnętrznego wynosi 135 o Miara kąta środkowego wynosi 45 o Suma miar kątów wewnętrznych wynosi 1080 o Ma 8 osi symetrii Posiada środek symetrii

14 14 Konstrukcja ośmiokąta foremnego w okręgu Rysujemy okrąg Rysujemy jego średnicę Konstruujemy symetralną średnicy Kreślimy dwusieczne dwóch kątów środkowych Łączymy punkty przecięcia się prostych z okręgiem

15 15 Parkietaż Parkietaż jest zbiorem przystających wielokątów foremnych złożonych w ten sposób, że każdy punkt płaszczyzny należy do jakiejś figury i w danym punkcie płaszczyzny spotykają się wierzchołki określonej liczby figur.

16 16 Przykłady parkietaży

17 17 Przykłady parkietaży


Pobierz ppt "1 Wielokąty foremne Sandra Michalczuk Karolina Kubala Agata Ostrowska Anna Wejkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google