Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa OZE po pierwszym czytaniu w Sejmie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa OZE po pierwszym czytaniu w Sejmie"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa OZE po pierwszym czytaniu w Sejmie
Ustawa OZE po pierwszym czytaniu w Sejmie? POLEKO – POZNAŃ Poznań, 16 października 2014 r. Maciej Kapalski Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

2 Miejsce OZE w bilansie energetycznym
Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów surowców i odpadów, stymulowanie rozwoju gospodarczego dywersyfikację kierunków dostaw energii Najważniejsze rodzaje OZE w Polsce: biomasa, biogaz, energia słoneczna i energia wiatrowa na lądzie i morzu Potencjał wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce: bardzo duży lecz nierównomiernie rozmieszczony Ograniczenia wynikające z uwarunkowań środowiskowych (obszary chronione i cenne krajobrazowo) i technicznych (stan infrastruktury energetycznej)

3 Produkcja energii elektrycznej z OZE

4 – moc zainstalowana elektryczna - MW
Stan rozwoju OZE – moc zainstalowana elektryczna - MW

5 Udział OZE w Polsce oraz cel na 2020 r.
2009 2010 2011 2012 2020* udział energii z OZE w transporcie 4,82% 5,49% 6,51% 6,09% 11,36% udział energii z OZE w elektroenergetyce 5,87% 6,67% 8,15% 10,68% 19,13% udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie 11,92% 11,91% 13,38% 13,66% 17,05% udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto 8,87% 9,39% 10,42% 11,04% 15,85% * - szacunkowy cel na 2020 r wskazany w Krajowym Planie Działania

6 Kierunki regulacji dla sektora OZE – ustawa o OZE – założenia (1)
NOWE REGULACJE PRAWNE – USTAWA O OZE Projekt ustawy o OZE - propozycje kompleksowych rozwiązań porządkujących system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii: utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE (poszanowanie praw nabytych) wprowadzenie nowych rozwiązań/opcji dla istniejących instalacji OZE w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji OZE, (maksymalizacja korzyści związanych z potrzebą osiągnięcia określonego udziału OZE w bilansie energetycznym do 2020 r.) promocja prosumenckiego wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach

7 ustawa o OZE – założenia (2)
Wybór systemu wsparcia - Wytwórcy energii elektrycznej z OZE będą mieli wybór pomiędzy zachowaniem obecnych zasad wsparcia, a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego; Łączny okres wsparcia dla energii elektrycznej z OZE lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia; W celu osiągnięcia optymalizacji kosztowej istniejącego mechanizmu świadectw pochodzenia, planuje się wprowadzenie tzw. ceny referencyjnej za jednostkę energii elektrycznej dla istniejących wytwórców energii elektrycznej z OZE; Cena referencyjna dla istniejących instalacji OZE zostanie wyznaczona w oparciu o: historyczną cenę świadectw pochodzenia, cenę energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku (średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym).

8 ustawa o OZE – założenia (3)
Dla nowych inwestorów OZE projekt ustawy przewiduje nowy innowacyjny sposób wyliczania stałej ceny gwarantowanej, obowiązującej przez okres 15 lat. Ceny referencyjne dla technologii OZE: zostaną wprowadzone w celu obiektywizacji procesu aukcyjnego będą obliczane w uzasadnionych technologicznie przedziałach mocy zainstalowanej Zastosowanie systemu aukcji ma na celu: ograniczenie poziomu wsparcia do kosztów faktycznie ponoszonych przez inwestorów zachowanie pełnej transparentności i konkurencyjności całego procesu Planuje się podział na aukcje dla obiektów o mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW.

9 Rozwój energetyki prosumenckiej
Wprowadzone rozwiązania (wrzesień 2013): zwolnienie osób fizycznych z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji (do 40 kW mocy) zwolnienie wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji oraz małej instalacji z obowiązku uzyskania koncesji obowiązek zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE promowanie wykorzystania OZE w nowo oddanych budynkach lub poddanych generalnemu remontowi (od dnia 1 stycznia 2015 r.)

10 Rozwój energetyki prosumenckiej – a sektor biogazu rolniczego
Statystyka ogólna (PV i kolektory) łączna ilość mocy w instalacjach fotowoltaicznych – ponad 6,6 MWp (2014 r.), z tego przyłączonych do sieci 3,8 MWp łączna ilość mocy w kolektorach słonecznych - ponad 635 MW (około 1 mln m2 powierzchni) (2012 r.) – Polski rynek w czołówce Unii Europejskiej Liczba mikroinstalacji ( rok 2013 r.) Kolektory słoneczne – około 120 tys. instalacji Systemy fotowoltaiczne (on i off-grid) – około 150 instalacji Biogazownie rolnicze – 55 instalacji (od 0,3 MW do 2,4 MW) - w latach 2011 – 2014 (I pół.) wzrost liczy biogazowni rolniczych wyniósł 650%. 2014 r. – 14 instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego (ARR)

11 Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii
Projekt ustawy o OZE Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk sejmowy 2604) I czytanie – 22 lipca 2014 r. Wysłuchanie publiczne – 15 września 2014 r. Praca w Komisji Sejmowej - obecnie Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES) 25 września 2014 (czwartek), godz. 10:00 sala 24/bud. G Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604) - kontynuacja. 9 październik 2014 r. – praca w Komisji Sejmowej – kontynuacja – poprawki MG;

12 Projekt ustawy o OZE – obszary regulacji
Działalność gospodarcza; Definicje; Zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro wytwórców (rozwiązania prosumenckie) - Deregulacja; Obowiązek zakupu energii (sprzedawca zobowiązany) – OREO SA – ujemne saldo; 15-letni okres wsparcia (system aukcyjny lub system „kolorowych certyfikatów”); Monitoring średnich cen praw majątkowych – stabilizacja (średnia ważona cena praw majątkowych – poziom 75% opłaty zastępczej (obowiązek „kolorowania energii” poprzez umarzania świadectw pochodzenia); Ocena formalna – preselekcja projektów (ocena formalna przygotowania wytwórców do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji); System cen referencyjnych – stabilizacja przychodów wytwórców; Kryterium 4000 MWh/MW/rok; System aukcyjny (waloryzacja cen aukcyjnych – poziom inflacji) i opłata OZE; 25% energii elektrycznej sprzedanej w drodze aukcji - instalacje do 1 MW;

13 Projekt ustawy o OZE – ogólnie o systemie aukcyjnym
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii nie dyskryminuje żadnej technologii wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, z odrębnych regulacji dedykowanych instalacjom spalania wielopaliwowego i dużej hydroenergetyki. Intencją projektodawcy jest, aby głównym czynnikiem decydującym o możliwości rozwoju poszczególnych technologii były koszty wytwarzania energii. Wytwórca, który zaoferuje najniższy koszt wytwarzania energii z OZE wygra aukcję i otrzyma wsparcie przez okres 15 lat. Ze względu na potrzebę zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze kraju oraz kryteria bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, projektodawca wprowadził dodatkowe parametry aukcyjne tj. podział wg. sprawności wytwarzania energii elektrycznej (do 4000 MWh/MW/rok i powyżej 4000 MWh/MW/rok) oraz wg. skali instalacji (do 1 MW i powyżej 1 MW). Powyższe podejście oznacza możliwość maksymalizacji wykorzystania lokalnych i krajowych zasobów energetycznych przy jednoczesnym osiągnięciu najniższego możliwego kosztu wsparcia odnawialnych źródeł energii, co zapewni utrzymanie konkurencyjności gospodarki.

14 Dobre praktyki informacyjne dla OZE
Publikacja FDPA - Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa   Informator dla sektora samorządowego (dot. sektora biogazowni rolniczych) Publikacje MG – Odnawialne źródła energii – monitoring - Bieżące informacje nt. OZE

15 Dziękuję za uwagę Maciej.Kapalski@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Ustawa OZE po pierwszym czytaniu w Sejmie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google