Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa praktyka małej firmy audytorskiej nowa Dyrektywa 34/2013/WE ws sprawozdawczości zmiany Dyrektywy 43/2006/WE ws badań ustawowych nowe Rozporządzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa praktyka małej firmy audytorskiej nowa Dyrektywa 34/2013/WE ws sprawozdawczości zmiany Dyrektywy 43/2006/WE ws badań ustawowych nowe Rozporządzenie."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa praktyka małej firmy audytorskiej nowa Dyrektywa 34/2013/WE ws sprawozdawczości zmiany Dyrektywy 43/2006/WE ws badań ustawowych nowe Rozporządzenie 537/2014 ws badań JZP Krzysztof Burnos Przewodniczący komisji KRBR ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP 1

2 Obowiązek badania - dyrektywy 34 2 Krzysztof Burnos DUŻE, wymaga UE ŚREDNIE, opcja PC MAŁE, zakaz UE > 20 mEUR suma bilansowa > 40 mEUR przychody > 250 os. > 4 mEUR suma bilansowa > 8 mEUR przychody > 50 os. > 350 tys. EUR suma bilansowa > 7 tys.EUR przychody > 10 os. MIKRO, zakaz UEpozostałe

3 Obowiązek badania - dyrektywy 34 3 Krzysztof Burnos DUŻE, wymaga UE ŚREDNIE, wymaga UE MAŁE, opcja PC > 20 mEUR suma bilansowa > 40 mEUR przychody > 250 os. > 4 mEUR suma bilansowa > 8 mEUR przychody > 50 os. > 350 tys. EUR suma bilansowa > 7 tys.EUR przychody > 10 os. MIKRO, zakaz UEpozostałe

4 Obowiązek badania - dyrektywy 34 4 DUŻE, wymaga UE ŚREDNIE, wymaga UE MAŁE, opcja PC > 20 mEUR suma bilansowa > 40 mEUR przychody > 250 os. > 4 mEUR suma bilansowa > 8 mEUR przychody > 50 os. > 350 tys. EUR suma bilansowa > 7 tys.EUR przychody > 10 os. MIKRO, zakaz UEpozostałe > 2,5 mEUR suma bilansowa > 5 mEUR przychody > 50 os. MAŁE, wymaga Polska S.A. Krzysztof Burnos

5 Zielona Księga z 2010 roku 5  rozbudowa regulacji, które utrudniłyby funkcjonowanie MŚFA i zniechęcałyby MŚP do badań  kwestionowanie przydatności badań w sektorze MŚP (ryzyko podwyższenia progów)  koncepcja firmy czysto audytorskiej  prawny zakaz usług dla klientów badania  prawny obowiązek rotacji BR i FA we wszystkich badaniach  zewnętrzne kontrole jakości wykonywane bezpośrednio przez organ nadzoru  przeniesienie postepowania dyscyplinarnego i sądowego poza samorząd Krzysztof Burnos

6 Zmiana dyrektywy 43/2006 Rozporządzenie 537/2014 6  zainteresowanie TYLKO badaniami ustawowymi  zapewnienie stosowania standardów badania w sposób dostosowany do rozmiarów i złożoności jednostki badanej  zapewnienie dostosowania kontroli jakości do rozmiarów i złożoności FA Badania NJZP  brak limitów wynagrodzeń od klientów badanych  brak unijnego zakazu usług nieaudytowych  utrzymanie badań w sektorze MŚP  brak prawnego obowiązku rotacji BR i FA  utrzymanie samorządowego systemu kontroli jakości  utrzymanie samorządowego postepowania dyscyplinarnego i sądowego  rozbudowa nadzoru publicznego tylko nad badaniami JZP  dotychczasowy zakres opinii z badania  brak sprawozdania z przejrzystości należy zadbać aby proporcjonalność była trwale wpisana w prawo krajowe … Krzysztof Burnos

7 Co nowego w Dyrektywie? 7 Art.25a - Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez jej organ zarządzający lub administracyjny obecnie lub w przyszłości. Jak skonsumować ten zapis? Krzysztof Burnos

8 Deregulacja kontroli jakości 8  na podstawie analizy ryzyka  raz na 6 lat w odniesieniu do badań jednostek dużych i średnich NJZP  brak regulacji cyklu dla pozostałych badań NJZP  raz na 3 lat w odniesieniu do badań dużych JZP  raz na 6 lat w odniesieniu do badań małych i średnich JZP  system wizytatorów jest zgodny z Dyrektywą Ochrona badań przed przeregulowaniem (JZP, NJZP)  wymaga się aby kraje członkowskie przy podejmowaniu KZJ badań jednostkowych i skonsolidowanych MŚP brały pod uwagę fakt, że standardy badania mają być stosowane w sposób, który jest proporcjonalny do skali i stopnia złożoności działalności badanej jednostki Krzysztof Burnos

9 Status międzynarodowych standardów 9  badania przeprowadza się zgodnie z MS przyjętymi przez Komisję Europejską ale nie przyjęła …  MS oznaczają MSKJ 1 oraz standardy IAASB dotyczące badań  Komisja Europejska może przyjmować dodatkowe praktyki badania Ochrona małych badań przed przeregulowaniem  w przypadku badań małych jednostek kraj członkowski może wprowadzić przepis, zgodnie z którym stosowane standardy badań będą proporcjonalne do skali i złożoności małych jednostek  kraje członkowskie mogą podejmować środki aby zapewnić proporcjonalne stosowanie standardów Komisja RUBR MŚP wnioskowała o przygotowanie wytycznych ale … Krzysztof Burnos

10 Co nowego w Dyrektywie? 10 (*) Projektując organizację uwzględnia się skalę i stopień złożoności działań FA, art.24a D Krzysztof Burnos niezależność BR - brak ingerencji właścicieli, zarządu FA, identyfikacja zagrożeń (*) MSKJ 1 osoby zaangażowane w proces badania ustawowego - wiedza i doświadczenie w zakresie przydzielonych obowiązków (*) MSKJ 1 outsourcing ważnych funkcji badania – zapewnienie sprawności wewnętrznej kontroli jakości oraz sprawowania nadzoru publicznego (*) MSKJ 1 polityki i procedury: przeprowadzania badań, szkoleń, nadzorowania i oceniania pracowników, organizowania dokumentacji (*) MSKJ 1 Ustanowienie wewnętrznego systemu kontroli jakości (*) MSKJ 1 Identyfikacja incydentów mających wpływ na rzetelność badań (zewnętrzne i wewnętrzne) (*) MSKJ 1 wynagrodzenie nie stanowi podstawy oceny wyników badania (*) MSKJ 1 Monitorowanie i ocena adekwatności powyższych procedur (*) MSKJ 1

11 Co nowego w Dyrektywie? 11 (*) Projektując organizację uwzględnia się skalę i stopień złożoności działań FA. Kraje członkowskie mogą przewidzieć wymogi uproszczone w przypadku badań małych Krzysztof Burnos systemy przetwarzania danych w FA - skuteczna kontrola i zabezpieczenia (*) MSKJ1 ? Wykorzystanie zasobów, systemów, procedur dla zapewnienia ciągłości i regularności w wykonywaniu czynności w zakresie badań(*) MSKJ1 ?

12 Co nowego w Dyrektywie? 12 1.Przeprowadzając badanie BR poświęca wystarczająco dużo czasu na dane zlecenie i przeznacza dostateczne zasoby w celu właściwego wypełnienia obowiązków 2.Sprawozdanie roczne z wszelkich naruszeń przepisów dyrektywy i rozporządzenia – sprawozdania zerowe? 3.Dokumentacja z badania zamykana jest w ciągu 60 dni od daty podpisania opinii 4.Dokumentacja wszelkich skarg złożonych na piśmie a dotyczących badania Kraje członkowskie mogą przewidzieć wymogi uproszczone w przypadku badań małych dla pkt 1 i pkt 4 Krzysztof Burnos

13 Proporcjonalność nadzoru publicznego deregulacja zainteresowania KNA Standardy zawodowe BR 13 w zakresie badań Rejestry BR i FA Doskonalenie zawodowe BR System zapewnieni a jakości System dochodzeń i sankcji dyscyplinarnych w zakresie badań badania JZP w zakresie badań badania JZP Rejestry BR i FA Krzysztof Burnos

14 Dziękuję za uwagę http://www.kibr.org.pl/pl/komisja_msp Krzysztof Burnos Przewodniczący komisji KRBR ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP 14


Pobierz ppt "Perspektywa praktyka małej firmy audytorskiej nowa Dyrektywa 34/2013/WE ws sprawozdawczości zmiany Dyrektywy 43/2006/WE ws badań ustawowych nowe Rozporządzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google