Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prace nad nową normą ISO (PN-EN ISO 14001)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prace nad nową normą ISO (PN-EN ISO 14001)"— Zapis prezentacji:

1 Prace nad nową normą ISO 14001 (PN-EN ISO 14001)
Anna Gruszka Listopad 2014 r. POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, WARSZAWA 2014

2 ISO/TC 207 Environmental management (1993 r.)
Zakres: Normalizacja w dziedzinie systemów i narzędzi zarządzania środowiskowego wspierających zrównoważony rozwój ISO/TC 207 ściśle współpracuje z ISO / TC 176 w dziedzinie systemów zarządzania środowiskowego i auditowania 85 członków czynnych, 29 członków obserwatorów, 32 organizacje powiązane (np. ANEC, UNFCCC, UNCTAD, UNEP, WHO, WTO…)

3 Struktura ISO/TC 207 …………… TC 207/TCG Terminology Coordination Group
ISO/TC 207/AHG 2 Combat of desertification TC 207/WG 8 Material flow cost accounting - General principles and framework TC 207/WG 9 Land degradation and desertification TC 207/WG 10 Environmentally conscious design TC 207/SC 1 Environmental management systems TC 207/SC 2 Environmental auditing and related environmental investigations TC 207/SC 3 Environmental labelling TC 207/SC 4 Environmental performance evaluation TC 207/SC 5 Life cycle assessment TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and related activities

4 SC 1 – Systemy zarządzania środowiskowego
Normalizacja w dziedzinie systemów zarządzania środowiskowego wspierających zrównoważony rozwój Członkowie P – 70 Członkowie O - 17

5 Grupy robocze SC 1 ISO/TC 207/SC 1/WG 5 Requirements with guidance for use ISO/TC 207/SC 1/WG 6 General guidelines on principles, systems and support techniques

6 KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
Lustrzany komitet PKN dla ISO/TC 207 Powołany w 1997 r. 19 członków

7 Podstawowe normy systemów zarządzania środowiskowego
ISO 14001:2004 (w trakcie nowelizacji) PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania ISO 14004:2004 (w trakcie nowelizacji) PN-EN ISO 14004:2005 Systemy zarządzania środowiskowego - Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających

8 Nowelizacja norm systemów zarządzania
Okresowy przegląd norm Wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki, techniki i praktyki Nadążanie za „poziomem techniki” Korzystanie z doświadczeń ze stosowania norm

9 Główne etapy opracowania Norm Międzynarodowych

10 Etap komitetu (dwa projekty CD)
Opiniowanie ISO/CD – do Opiniowanie ISO/CD do 19 głosów za 26 głosów za z uwagami 6 głosów negatywnych 5 głosów wstrzymujących się Zatwierdzenie rozesłania DIS po rozpatrzeniu uwag Zestawienie uwag i ocena na posiedzeniu 25 lutego – 1 marca 2014

11 Konsens Ogólne porozumienie, charakteryzujące się brakiem trwałego sprzeciwu znaczącej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie rozpatrywania poglądów wszystkich stron zainteresowanych i zbliżenia przeciwstawnych stanowisk. UWAGA     Konsens nie musi oznaczać jednomyślności

12 Etap ankiety ISO/DIS 14001 – ankieta od 28 sierpnia do 28 listopada
Uwagi redakcyjne i techniczne Oddane głosy: pozytywne, negatywne lub wstrzymujące się Rozpatrzenie uwag na posiedzeniu w Tokio, 2-7 lutego 2015 r

13 Etap zatwierdzania i publikacji
Opracowanie ISO/FDIS Głosowanie Oddane głosy: pozytywne, negatywne lub wstrzymujące się Opublikowanie Normy Międzynarodowej – planowane 15 września 2015 r.

14 Akceptacja projektu do ankiety i zatwierdzenie Normy Międzynarodowej
Większość 2/3 oddanych głosów przez członków P jest pozytywnych Nie więcej niż ¼ ogólnej liczby oddanych głosów jest negatywnych

15 prEN ISO Environmental management systems – Requirements with guidance for use (ISO/DIS 14001:2014) Równoległa ankieta w ISO i CEN (ISO wiodąca) Daty: rozpoczęcia ankiety , zakończenia Data ogłoszenia (doa) – dav + 3 miesiące Data publikacji – (dop) - dav + 6 miesięcy Data wycofania – (dow) - dav + 6 miesięcy CEN/SS S26

16 prPN-prEN ISO14001 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania
Ankieta powszechna Ankieta adresowana Opiniowanie przez członków KT 270 Uzgodnienie stanowiska przez członków KT 270

17 Formalne głosowanie w CEN
Członkowie CEN są proszeni o głosowanie w ciągu 2 miesięcy na końcowy tekst projektu Normy Europejskiej (FprEN) zgodę na proponowane daty: doa, dop i dow)

18 Zatwierdzanie (FprEN)
Formalne głosowanie członków CEN nad ostatecznym tekstem projektu (w 3 oficjalnych wersjach językowych) Głosowanie ważone (żaden z głosów nie może być warunkowy; do głosów negatywnych należy dołączyć uzasadnienie) Większość krajów „za” 71 % głosów ważonych „za” (wstrzymanie od głosowania nie jest liczone) Polska ma 27 głosów; maks. Liczba głosów (Niemcy, Francja, Turcja,Włochy, ZK), minimalna – 3 (Islandia, Malta)

19 Wprowadzenie EN do zbioru norm krajowych
EN należy wprowadzić: nadając jej status normy krajowej, albo przez opublikowanie identycznego tekstu albo przez uznanie oraz wycofując wszystkie sprzeczne normy krajowe. Dostosowanie się do terminów doa – data ogłoszenia (3 miesiące po dav) dop – data opublikowania (6 miesięcy po dav) dow – data wycofania (6 miesięcy po dav)

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14, WARSZAWA


Pobierz ppt "Prace nad nową normą ISO (PN-EN ISO 14001)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google