Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

2 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizuje zadania związane z: nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym.

3 Zadania PIORiN określone są w: ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 621, ze zm.), ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455), ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, ze zm.) i przepisach innych ustaw.

4 Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu realizowane są przez pracowników komórek merytorycznych: Działu Nadzoru Fitosanitarnego, Działu Nadzoru Nasiennego, Działu Ochrony Roślin i Techniki, Wojewódzkiego Laboratorium: Laboratorium Fitosanitarne Pracownia Oceny Nasion 14 Oddziałów.

5 ZATRUDNIENIE W WIORIN W BYDGOSZCZY Łącznie 125 osób w tym: –Korpus służby cywilnej – 106 osób –Pozostali pracownicy – 19 osób Zatrudnienie w: WIORiN - 33 osoby Wojewódzkim Laboratorium – 29 osób Oddziałach WIORiN – 63 osoby Liczba pracowników zaangażowana w nadzór nad zdrowiem roślin (według stanu na 31.08.2014 r.) -Wojewódzki Inspektorat + Laboratorium – 19 osób -Oddziały terenowe – 26 osób

6 Województwo zajmuje powierzchnię 18 tysięcy km kw., liczy 2,068 mln mieszkańców. Ma dwie stolice - Bydgoszcz (siedziba wojewody) i Toruń (siedziba samorządu województwa). W skład województwa wchodzi 19 powiatów ziemskich + 4 powiaty grodzkie.

7 POWIERZCHNIA ZASIEWÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO OGÓŁEM 857,8 TYS. HA

8 SADZENIAKI - WYSOKIE STOPNIE KWALIFIKACJI /2013 R./ 2012 r. – 128,12 ha 2013 r. – 60,60 ha 2014 r. – 90,70 ha

9 SADZENIAKI KWALIFIKOWANE /2013 R./ 2012 r. – 331,80 ha 2013 r. – 266,30 ha 2014 r. – 297,97 ha

10 ZIEMNIAKI INNE NIŻ SADZENIAKI /2013 R./ 2012 r. – 17 120 ha 2013 r. – 17 930 ha 2014 r. – 17 850 ha

11 REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORCÓW Rok Ilość podmiotów zarejestrowanych Ilość podmiotów zarejestrowanych na ziemniaki % Ilość zarejestrowanych producentów ziemniaków sadzeniaków Ilość producentów uprawiających ziemniaki w danym roku 20123475316991,219573 20133355304990,917265 20143405309390,816565 Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie roślin u zarejestrowanych podmiotów przeprowadzono kontrole dokumentów. W roku 2012 kontrole przeprowadzono u 97 % podmiotów zarejestrowanych, natomiast w roku 2013 - u 98 % ww. podmiotów.

12 Kraj przeznaczenia Ilość (t) Rodzaj obrotu* sadzeniakipozostałe Bułgaria -45,01 Niemcy -24,21 RAZEM- 69,2 - „ EKSPORT” ZIEMNIAKÓW TOWAROWYCH DO INNYCH PC W ROKU 2012 * Obrót objęty zwykłymi przepisami fitosanitarnymi i podlegający urzędowej autoryzacji „Eksport” sadzeniaków i ziemniaków towarowych do innych PC w latach 2013 – 2014 - nie realizowano Ziemniaki towarowe

13 EKSPORT ZIEMNIAKÓW INNYCH NIŻ SADZENIAKI DO KRAJÓW TRZECICH Federacja Rosyjska 2012 r. 6 świadectw fitosanitarnych – łączny tonaż 104,45 t. 2013 r. 4 świadectwa fitosanitarne – łączny tonaż 78,0 t.

14 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google