Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

2 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizuje zadania związane z:
nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym.

3 Zadania PIORiN określone są w:
ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 621, ze zm.), ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455), ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1512, ze zm.) i przepisach innych ustaw.

4 Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu realizowane są przez pracowników komórek merytorycznych:
Działu Nadzoru Fitosanitarnego, Działu Nadzoru Nasiennego, Działu Ochrony Roślin i Techniki, Wojewódzkiego Laboratorium: Laboratorium Fitosanitarne Pracownia Oceny Nasion 14 Oddziałów.

5 Zatrudnienie w WIORiN w Bydgoszczy
Łącznie 125 osób w tym: Korpus służby cywilnej – 106 osób Pozostali pracownicy – 19 osób Zatrudnienie w: WIORiN osoby Wojewódzkim Laboratorium – 29 osób Oddziałach WIORiN – 63 osoby Liczba pracowników zaangażowana w nadzór nad zdrowiem roślin (według stanu na r.) Wojewódzki Inspektorat + Laboratorium – 19 osób Oddziały terenowe – 26 osób

6 Województwo zajmuje powierzchnię 18 tysięcy km kw
Województwo zajmuje powierzchnię 18 tysięcy km kw., liczy 2,068 mln mieszkańców. Ma dwie stolice - Bydgoszcz (siedziba wojewody) i Toruń (siedziba samorządu województwa). W skład województwa wchodzi 19 powiatów ziemskich + 4 powiaty grodzkie.

7 Powierzchnia zasiewów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego ogółem 857,8 tys. ha

8 Sadzeniaki - wysokie stopnie kwalifikacji /2013 r./
2012 r. – 128,12 ha 2013 r. – 60,60 ha 2014 r. – 90,70 ha

9 Sadzeniaki kwalifikowane /2013 R./
2012 r. – 331,80 ha 2013 r. – 266,30 ha 2014 r. – 297,97 ha

10 Ziemniaki inne niż sadzeniaki /2013 r./
2012 r. – ha 2013 r. – ha 2014 r. – ha

11 Rejestracja przedsiębiorców
Rok Ilość podmiotów zarejestrowanych Ilość podmiotów zarejestrowanych na ziemniaki % Ilość zarejestrowanych producentów ziemniaków sadzeniaków Ilość producentów uprawiających ziemniaki w danym roku 2012 3475 3169 91,2 195 73 2013 3355 3049 90,9 172 65 2014 3405 3093 90,8 165 Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o ochronie roślin u zarejestrowanych podmiotów przeprowadzono kontrole dokumentów. W roku 2012 kontrole przeprowadzono u 97 % podmiotów zarejestrowanych, natomiast w roku u 98 % ww. podmiotów.

12 „Eksport” ziemniaków towarowych do innych PC w roku 2012
Ziemniaki towarowe Kraj przeznaczenia Ilość (t) Rodzaj obrotu* sadzeniaki pozostałe Bułgaria - 45,0 1 Niemcy 24,2 RAZEM 69,2 * Obrót objęty zwykłymi przepisami fitosanitarnymi i podlegający urzędowej autoryzacji „Eksport” sadzeniaków i ziemniaków towarowych do innych PC w latach 2013 – nie realizowano

13 Eksport ziemniaków INNYCH niż sadzeniaki do krajów trzecich
Federacja Rosyjska 2012 r. 6 świadectw fitosanitarnych – łączny tonaż 104,45 t. 2013 r. 4 świadectwa fitosanitarne – łączny tonaż 78,0 t.

14 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google