Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 2013r. - 4 956 244,94 zł 2013r. - 4 956 244,94 zł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 2013r. - 4 956 244,94 zł 2013r. - 4 956 244,94 zł."— Zapis prezentacji:

1

2 2 2013r ,94 zł 2013r ,94 zł

3 Wydatek ,00 zł Zadanie wieloletnie realizowane w latach Całkowity koszt zadania ,00 zł. 3 Przebudowa - Rewitalizacja Zabytkowego Ratusza w Mławie

4 Koszt: ,90 zł Przebudowa odcinka ul. Targowej (od ul. Narutowicza wzdł. ogrodz. LOK) -dł. 83m wraz z oświetleniem, odwodnieniem, ścieżką rowerową i chodnikami. 4 Przebudowa odcinka ul. Targowej

5 Koszt ,86zł Ulica o nawierzchni asfaltowej o dł. 80 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą: siecią wodociągową, oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną i deszczową. 5 Budowa ul. Staszica w Mławie

6 Koszt ,93 zł wybudowano ciąg pieszy o powierzchni 992 m 2 6 Budowa ciągu pieszego od ul. Mariackiej

7 7 Budowa ulicy Narcyzowej Koszt ,64 zł wy budowano ciąg pieszo - jezdny o długości 100 mb wraz z kanalizacją deszczową.

8 Koszt ,90 zł Przebudowa chodnika przy ul. Wójtostwo po prawej stronie od ul. Torfa Załęskiego na odcinku o dł. ok. 650 mb. 8 Przebudowa chodnika przy ul. Wójtostwo

9 koszt ,00zł 9 Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej

10 Koszt ,95zł Przebudowa polegała na utwardzeniu powierzchniowym istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Wykonano na: ul. Wiśniowej pas nawierzchni o dł. 350 m i szer. 5m; ul. Poziomkowej o dł. 400 m i szer. 5 m; ul. Malinowej o dł. 90 m i szer. 5 m. 10 Przebudowa nawierzchni ulic: Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej i Sadowej

11 Koszt ,78 zł Budowa chodnika po lewej stronie od ul. Sienkiewicza w Mławie na odcinku o długości ok. 220 m. 11 Budowa chodnika przy ul. Banku Miast

12 Koszt ,70zł Przebudowa chodnika na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ceglanej - długość ok. 300 m. 12 Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki

13 Koszt ,89zł Przebudowa chodnika wraz z budową zatoki parkingowej o dł. ok. 80 m i na odcinku ul. Sportowej o dł. ok. 90m, budowa zatoki parkingowej przy ul. Mariackiej o dł. 55 m. 13 Przebudowa chodnika wzdłuż bloków OKM 17 i 19

14 Koszt ,50 zł Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Zabrody po prawej stronie od ul. Warszawskiej - dł. ok. 250 m. 14 Przebudowa chodnika przy ul. Zabrody

15 Koszt : ,73 zł Wybudowano: 4 zatoki autobusowe - koszt ,07zł 3 wiaty przystankowe - koszt 5217,66zł 15 Wiaty przystankowe i zatok autobusowych na ul. Piłsudskiego

16 Budowa, przebudowa chodników, miejsc postojowych… Zadanie Kwota (zł) Budowa chodników przy ul. Bednarskiej87 128,20 Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej71 833,20 Budowa chodnika na odcinku ul. Radosnej30 898,20 Budowa chodnika w ul. Promyk23 679,20 Budowa chodnika w ul. Przyrynek19 991,60 Budowa chodnika w ul. Kościelnej13 605,50 Budowa miejsc postojowych przy ul. Granicznej6 037,00

17 Budowa kanalizacji i wodociągów ZADANIE KWOTA (zł ) Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego ,94 Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego ,40 Budowa kan. sanit. w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej ,00 Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody58 746,57 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika36 289,50 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej32 428,14 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast ,00 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krajewo12 140,57

18

19 19 Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie Planowane jest kompleksowe urządzenie pasa drogowego (jezdnia, ścieżka rowerowa i chodnik) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogi oraz kanału teletechnicznego. Okres realizacjiCałkowity kosztWydatki w 2013r , ,00

20 20 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie banku Miast Realizacja zadania polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej od projektowanego i w chwili obecnej wykonywanego wiaduktu nad torami kolejowymi do rowu odwodniającego zlokalizowanego w rejonie ul. Banku Miast w Mławie. Okres realizacjiCałkowity kosztWydatki w 2013r , ,00

21 21 Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki. Realizacja zadania umożliwi odprowadzenie wód burzowych z terenu dzielnicy przemysłowej do rzeki Mławka. Sieć kanalizacji wyposażona będzie w urządzenia oczyszczające wodę z zanieczyszczeń drogowych. Okres realizacjiCałkowity kosztWydatki w 2013r , ,00

22 22 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Studzieniec na odcinku od ul. Napoleońskiej do końca zabudowań oraz odcinków kanalizacji w ul. Brzozowej i Sosnowej. Okres realizacjiCałkowity kosztWydatki w 2013r , ,00

23 23 Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie. Realizacja zadania polegała na rozebraniu istniejącego budynku przedszkola oraz na wybudowaniu nowego obiektu o pow. użytk. ok m2, który wyposażony został w nowoczesne elementy edukacyjne oraz wyposażenie kuchenne. Zadanie zostało zakończone w 2012 r., a ostatnia płatność jest w 2013 r. Okres realizacjiCałkowity kosztWydatki w 2013r , ,58

24 24 Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie Zadanie polegało na rewitalizacji budynku Ratusza poprzez wymianę pokrycia dachowego oraz elewacji, wykonanie instalacji monitoringu oraz dostosowanie obiektu do wymogów bhp. ppoż. Okres realizacjiCałkowity kosztWydatki w 2013r , ,00

25 25 Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie Realizacja zadania polega na wprowadzeniu nowej organizacji ruchu poprzez montaż azyli na przejściach dla pieszych, doświetlenia przejść oraz dokonania pomalowania wyłączeń fragmentów jezdni z ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa. W 2013 r. została wykonana dokumentacja techniczna. Okres realizacjiCałkowity kosztWydatki w 2013r , ,88 zł

26 26 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK w Mławie - etap I Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie budynku MDK (wymiana stropów, klatek schodowych, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, montaż windy). W 2013 roku wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe, wymianę więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego z obróbkami i orynnowaniem, izolację cieplna z wełny mineralnej dachu, montaż folii paraizolacyjnej na dachu, częściową wymiana stolarki okiennej, … Okres realizacjiCałkowity kosztWydatki w 2013r , ,00

27 27 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz., wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego w Warszawie, miasto realizuje inwestycje polegającą na wdrażaniu systemów elektronicznych zarządzania dokumentacją, wdrażaniu modułów przestrzennej lokalizacji pism i spraw oraz płatności elektronicznych. W ramach programu otrzymano sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Okres realizacjiCałkowity kosztWydatki w 2013r , ,02


Pobierz ppt "2 2013r. - 4 956 244,94 zł 2013r. - 4 956 244,94 zł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google