Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel zajęć: Poznanie zróżnicowania społeczeństwa pod względem wieku, płci i zatrudnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel zajęć: Poznanie zróżnicowania społeczeństwa pod względem wieku, płci i zatrudnienia."— Zapis prezentacji:

1

2 Cel zajęć: Poznanie zróżnicowania społeczeństwa pod względem wieku, płci i zatrudnienia

3 Na Co Będziemy Zwracać Uwagę: analizuje piramidy wieku (społeczeństwo rozwojowe, zastojowe, regresywne) charakteryzuje zróżnicowanie społeczeństwa (wiek, płeć, zatrudnienie) wyjaśnia przyczyny wzrostu średniej długości trwania życia w Europie wyjaśnia przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa na wybranych przykładach definiuje bezrobocie, wyjaśnia przyczyny i skutki bezrobocia, zna rodzaje bezrobocia

4 STRUKTURA WIEKU Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie mieszkańców danego państwa lub obszaru. Na strukturę wieku decydujący wpływ ma średnia długość trwania życia. Zależy ona od:  poziomu higieny  usług medycznych  sposobu odżywiania  sytuacji politycznej danego obszaru (państwa) Podział ze względu na wiek:  dzieci ( 0 – 14 lat)  młodzież i dorośli (15 – 64 lat)  osoby w wieku starszym (powyżej 64 roku życia)

5 STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA Jest to wzrost udziału osób w średnim i podeszłym wieku w ogólnej liczbie ludności danego kraju Przyczyny:  zmniejszenie liczby urodzeń  spadek liczby zgonów malejący udział dzieci wydłużenie średniej długości trwania życia Skutki: niekorzystny wpływ na gospodarkę poprzez:  wzrost wydatków na emerytury i renty  wzrost wydatków na ochronę zdrowia  spadek dochodów państwa ze względu na zmniejszenie się udziału osób pracujących

6 STRUKTURA PŁCI Jest to procentowy udział kobiet i mężczyzn w danym społeczeństwie Współczynnik feminizacji – liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Współczynnik maskulinizacji – liczba mężczyzn przypadająca na 100 kobiet Kraje słabo rozwinięte – przewaga mężczyzn nad kobietami (wysoka umieralność podczas porodów oraz praca w trudnych warunkach Kraje wysoko rozwinięte – przewaga kobiet na mężczyznami (kobiety wykształcone, mają dostęp do usług medycznych, mężczyźni bardziej narażenia na choroby cywilizacyjne)

7 PIRAMIDA PŁCI I WIEKU

8 STRUKTURA ZATRUDNIENIA Ludność aktywna zawodowo – to osoby w wieku produkcyjnym. Ze względu na źródło utrzymania wyróżnia się: CZYNNA (osoby pracujące, bezrobotni) BIERNA Osoby niepracujące np. uczący się, renciści Struktura zatrudnienia określa w jakich działach gospodarki zatrudniona jest ludność czynna zawodowo Podział gospodarki:  sektor I – rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo  sektor II – przemysł i budownictwo  sektor III – usługi (handel, transport, usługi bankowe i finansowe, administracja, edukacja, służba zdrowia itp.

9 Społeczeństwo ze względu na zdolność do aktywności zawodowej wyróżnia się ludność w wieku:  przedprodukcyjnym – poniżej 18 lat  produkcyjnym – osoby od 18 lat do wieku emerytalnego  poprodukcyjnym – osoby, które osiągnęły wiek emerytalny Wielkość zatrudnienia: Kraje słabo rozwinięte – dominuje zatrudnienie w sektorze I Kraje wysoko rozwinięte – dominuje sektor III Kraje rozwijające się – spadek zatrudnienia w sektorze II wzrost zatrudnienia w sektorze III

10 BEZROBOCIE Bezrobotny – osoba zdolna do pracy, poszukująca jej ale nie może znaleźć zatrudnienia. Współczynnik (stopy) bezrobocia – procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo Podział ze względu na przyczyny PRZEJŚCIOWE KONIUNKTURALNESTRUKTURALNE TECHNOLOGICZNE SEZONOWE

11

12

13

14

15

16

17

18


Pobierz ppt "Cel zajęć: Poznanie zróżnicowania społeczeństwa pod względem wieku, płci i zatrudnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google