Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw"— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw
geografia

2 Cel zajęć: Poznanie zróżnicowania społeczeństwa pod względem wieku, płci i zatrudnienia

3 Na Co Będziemy Zwracać Uwagę:
analizuje piramidy wieku (społeczeństwo rozwojowe, zastojowe, regresywne) charakteryzuje zróżnicowanie społeczeństwa (wiek, płeć, zatrudnienie) wyjaśnia przyczyny wzrostu średniej długości trwania życia w Europie wyjaśnia przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa na wybranych przykładach definiuje bezrobocie, wyjaśnia przyczyny i skutki bezrobocia, zna rodzaje bezrobocia

4 STRUKTURA WIEKU Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie mieszkańców danego państwa lub obszaru. Podział ze względu na wiek: dzieci ( 0 – 14 lat) młodzież i dorośli (15 – 64 lat) osoby w wieku starszym (powyżej 64 roku życia) Na strukturę wieku decydujący wpływ ma średnia długość trwania życia. Zależy ona od: poziomu higieny usług medycznych sposobu odżywiania sytuacji politycznej danego obszaru (państwa)

5 STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
Jest to wzrost udziału osób w średnim i podeszłym wieku w ogólnej liczbie ludności danego kraju Przyczyny: zmniejszenie liczby urodzeń spadek liczby zgonów malejący udział dzieci wydłużenie średniej długości trwania życia Skutki: niekorzystny wpływ na gospodarkę poprzez: wzrost wydatków na emerytury i renty wzrost wydatków na ochronę zdrowia spadek dochodów państwa ze względu na zmniejszenie się udziału osób pracujących

6 STRUKTURA PŁCI Jest to procentowy udział kobiet i mężczyzn w danym społeczeństwie Współczynnik feminizacji – liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn Współczynnik maskulinizacji – liczba mężczyzn przypadająca na 100 kobiet Kraje słabo rozwinięte – przewaga mężczyzn nad kobietami (wysoka umieralność podczas porodów oraz praca w trudnych warunkach Kraje wysoko rozwinięte – przewaga kobiet na mężczyznami (kobiety wykształcone, mają dostęp do usług medycznych, mężczyźni bardziej narażenia na choroby cywilizacyjne)

7 PIRAMIDA PŁCI I WIEKU

8 STRUKTURA ZATRUDNIENIA
Ludność aktywna zawodowo – to osoby w wieku produkcyjnym. Ze względu na źródło utrzymania wyróżnia się: CZYNNA (osoby pracujące, bezrobotni) BIERNA Osoby niepracujące np. uczący się, renciści Struktura zatrudnienia określa w jakich działach gospodarki zatrudniona jest ludność czynna zawodowo Podział gospodarki: sektor I – rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo sektor II – przemysł i budownictwo sektor III – usługi (handel, transport, usługi bankowe i finansowe, administracja, edukacja, służba zdrowia itp.

9 Wielkość zatrudnienia:
Społeczeństwo ze względu na zdolność do aktywności zawodowej wyróżnia się ludność w wieku: przedprodukcyjnym – poniżej 18 lat produkcyjnym – osoby od 18 lat do wieku emerytalnego poprodukcyjnym – osoby, które osiągnęły wiek emerytalny Wielkość zatrudnienia: Kraje słabo rozwinięte – dominuje zatrudnienie w sektorze I Kraje wysoko rozwinięte – dominuje sektor III Kraje rozwijające się – spadek zatrudnienia w sektorze II wzrost zatrudnienia w sektorze III

10 BEZROBOCIE SEZONOWE PRZEJŚCIOWE STRUKTURALNE KONIUNKTURALNE
Bezrobotny – osoba zdolna do pracy, poszukująca jej ale nie może znaleźć zatrudnienia. Współczynnik (stopy) bezrobocia – procentowy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo SEZONOWE TECHNOLOGICZNE PRZEJŚCIOWE Podział ze względu na przyczyny STRUKTURALNE KONIUNKTURALNE

11

12

13

14

15

16

17

18


Pobierz ppt "Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google