Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankieta INER „Rodzina i metody jej planowania”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankieta INER „Rodzina i metody jej planowania”"— Zapis prezentacji:

1 Ankieta INER „Rodzina i metody jej planowania”
Drodzy Państwo, badanie, które przeprowadziliśmy jako Instytut Naturalnego Planowania rodziny dotyczyło wybieranych metod planowania rodziny

2 Założenia Badania Nauka Kościoła Katolickiego wskazuje, że naturalne planowanie rodziny to jedyna akceptowana i zalecana metoda regulacji poczęć. W związku z tym Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. dr med. Josefa Rötzera postanowił zbadać, jakie metody planowania rodziny stosują osoby należące do ruchów i wspólnot kościelnych. Cele badania: zbadanie czy członkowie ruchów i wspólnot kościelnych zachowują naukę Kościoła w zakresie metod planowania rodziny; czy istnieje zasadnicza różnica w tym aspekcie pomiędzy uczestnikami takich ruchów i osobami, które w nich nie uczestniczą.

3 Metodologia Badania Prowadzący badanie: Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. dr med. Josefa Rötzera - INER Polska Grupa docelowa: członkowie katolickich wspólnot i ruchów religijnych oraz osoby, które w takich ruchach nie uczestniczą Metoda badania: anonimowa ankieta internetowa Grupa badana: 1779 osób

4 Wyniki na całej grupie badanych

5 Metoda planowania rodziny
81% badanych deklaruje stosowanie NPR, 7% antykoncepcji, a 12% nie stosuje żadnej metody planowania rodziny.

6 Metody antykoncepcji

7 Wymieniane korzyści antykoncepcji

8 Stosowanie NPR w przeszłości
43% ze stosujących obecnie antykoncepcję w przeszłości stosowało NPR.

9 Powody rezygnacji z NPR

10 Korzyści NPR

11 Sposób nauki NPR N=1470

12 Stosowanie antykoncepcji w przeszłości
1/5 stosujących obecnie NPR w przeszłości sięgało po antykoncepcję.

13 Powody rezygnacji z antykoncepcji

14 Zainteresowanie warsztatami z NPR (poznanie wiedzy o płodności oraz analiza kart cyklu)
Prawie 1/3 jest zainteresowana warsztatami z NPR, ale ponad 50% nie jest zainteresowana ze względu na dobrą znajomość NPR lub z innych powodów.

15 Zaangażowanie w grupę formacyjną w Kościele

16 Profil demograficzny Płeć Wiek

17 Wyniki ze względu na zaangażowanie w grupę formacyjną w Kościele

18 Metoda planowania rodziny
Zaangażowani w grupę formacyjną Niezaangażowani w grupę formacyjną

19 Metoda antykoncepcji Zaangażowani w grupę formacyjną
Niezaangażowani w grupę formacyjną

20 Korzyści metody antykoncepcyjnej
Zaangażowani w grupę formacyjną Niezaangażowani w grupę formacyjną

21 Stosowanie NPR w przeszłości
Zaangażowani w grupę formacyjną Niezaangażowani w grupę formacyjną Większość zaangażowanych w ruchy religijne „wypróbowała” wcześniej NPR. Zdecydowanie mniej jest takich osób w grupie niezaangażowanych.

22 Powody rezygnacji z NPR
Zaangażowani w grupę formacyjną Niezaangażowani w grupę formacyjną

23 Powody stosowania NPR Zaangażowani w grupę formacyjną
Niezaangażowani w grupę formacyjną

24 Sposób nauczenia się NPR
Zaangażowani w grupę formacyjną Niezaangażowani w grupę formacyjną

25 Stosowanie antykoncepcji w przeszłości
Zaangażowani w grupę formacyjną Niezaangażowani w grupę formacyjną

26 Powód zrezygnowania z antykoncepcji
Zaangażowani w grupę formacyjną Niezaangażowani w grupę formacyjną

27 Zainteresowanie warsztatami NPR (poznanie wiedzy o płodności oraz analiza kart cyklu)
Zaangażowani w grupę formacyjną Niezaangażowani w grupę formacyjną

28 Profil demograficzny Zaangażowani w grupę formacyjną
Niezaangażowani w grupę formacyjną Płeć Wiek

29 Wnioski Osoby zaangażowane w ruchy i wspólnoty kościelne zdecydowanie rzadziej sięgają po antykoncepcję i są bardziej otwarte na życie Jednakże pewien odsetek stosujących antykoncepcję występuje także w ruchach i wspólnotach religijnych, co wskazuje na wciąż dużą potrzebę poszerzania świadomości na temat NPR w tych kręgach Zarówno pośród zaangażowanych w ruchy religijne, jak i tych, którzy nie są w takich ruchach występuje dość duży odsetek osób, które zgłaszają chęć uczestniczenia w warsztatach z NPR (odpowiednio 26% i 37%)

30 INER oferuje dla grup formacyjnych (i wszystkich chętnych)
Spotkania wstępne na temat naturalnego planowania rodziny Warsztaty z NPR (poznanie wiedzy o płodności oraz analiza kart cyklu) Kursy zaawansowane Zapraszamy!!!


Pobierz ppt "Ankieta INER „Rodzina i metody jej planowania”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google