Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie doradcy zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej w opinii rodziców i uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Ewa Czarnacka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie doradcy zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej w opinii rodziców i uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Ewa Czarnacka."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie doradcy zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej w opinii rodziców i uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Ewa Czarnacka

2 Ankiety przeprowadzono w I semestrze roku szkolnego 2007/2008 wśród 830 uczniów: liceum – 352 (42%), technikum - 478 (58%) oraz 373 rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych liceum i technikum Charakterystyka ankietowanych uczniów (38 klas) : – XXIV Liceum Ogólnokształcące – 12 klas –VII Liceum Profilowane – 3 klasy –Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie – 18 klas –Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 – 2 klasy –Technikum Uzupełniające – 3 klasy

3 zbadanie zapotrzebowania na usługi doradcy zawodowego w szkole i na podstawie uzyskanych informacji stworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz skłonienie rodziców do zastanowienia nad problemem kariery zawodowej swoich dzieci oraz uczniów do autorefleksji nad własną przyszłością zawodową Cele ankiety:

4 Czy uważasz, że doradca zawodowy jest potrzebny w szkole? Potrzebę włączenia doradcy zawodowego w życie szkoły widzi 9 na 10 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, natomiast ich rodzice deklarują ją prawie jednogłośnie

5 Czy działalność doradcy zawodowego spotka się z zainteresowaniem ze strony Pana/i dziecka? co 6 rodzic jest przekonany, że jego dziecko będzie korzystało z usług doradcy zawodowego

6 Czy będziesz uczestniczył(a) w spotkaniach dotyczących planowania kariery? Ponad połowa (54 %) młodzieży technikum i liceum, deklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach dotyczących planowania kariery zawodowej; 4 na 10 nie potrafi odpowiedzieć - najprawdopodobniej z braku informacji i wcześniejszego kontaktu z taką formą wsparcia - ale nie mówi nie

7 Wymień umiejętności, które chciał(a)byś na takich spotkaniach w sobie rozwijać? 1. społeczne / interpersonalne/współpracy 2. branżowe / wiedza z różnych dziedzin oraz o zawodach 3. kształtowania cech osobowości / dojrzałości 4. poruszania się po rynku pracy 5. decyzyjne / planistyczne 6. rozwijania inteligencji emocjonalnej 7. rozpoznania własnego potencjału 8. zdolności twórczych 9. umiejętność prezentacji siebie 10. wyszukiwanie i selekcja informacji

8 Jakich działań doradcy zawodowego w szkole spodziewa się Pan/i dla dziecka? Rodzice oczekują od doradcy zawodowego przede wszystkim rozpoznania predyspozycji zawodowych dziecka i informowania o ścieżkach kształcenia

9 Jakich działań oczekujesz od szkolnego doradcy zawodowego? Uczniowie technikum w równym stopniu jak młodzież licealna wskazuje potrzebę rozpoznania predyspozycji zawodowych oraz udzielania informacji o zawodach, pomimo kształcenia się już w konkretnym zawodzie W porównaniu z odpowiedziami rodziców uczniowie technikum i liceum w niewielkim stopniu zgłaszają potrzebę udzielania im informacji o ścieżkach dalszego kształcenia, a większy akcent przywiązują do informacji o zawodach, a w technikum również kształtowania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy

10 Jakie formy pracy uważa Pan/i za właściwe w działalności doradcy zawodowego? W opinii rodziców rozmowa indywidualna na temat konkretnej sytuacji dziecka jest najlepszą forma pracy doradcy zawodowego, poparta organizowaniem warsztatów dla młodzieży

11 Jaka forma kontaktu z doradcą zawodowym najbardziej Ci odpowiada? Formy pracy najbardziej odpowiadające młodzieży pokrywają się z opinią rodziców, a dodatkowo atrakcyjne są dla nich wyjścia i warsztaty pozalekcyjne oraz współczesne formy komunikacji jak strona internetowa i e-maila do doradcy zawodowego

12 Czy wiesz, jaki zawód(y) chciał(a)byś wykonywać w przyszłości? 4 na 10 uczniów liceum deklaruje brak zdecydowania co do zawodu, z którym chce wiązać przyszłość co trzeci uczeń technikum również ma problem w dopasowaniu się do zawodu, czy grupy zawodów

13 Czy wiesz, jaki zawód(y) chciał(a)byś wykonywać w przyszłości? młodzież zdecydowana na zawód wskazywała 2-3 zawody (często z różnych branż), a w dalszej części ankiety wskazywała potrzebę poszerzania wiedzy na ich temat, jak również część wskazywała nieznajomość swoich predyspozycji, brak zdecydowania i określenia zawodowego u 1/3 uczniów w świadczy o tym, że orientacja zawodowa nie u wszystkich krystalizuje się na gruncie szkoły gimnazjalnej i wskazuje na potrzebę kontynuacji wsparcia młodego człowieka w szkole - szczególnie w liceum, gdzie decyzja o wyborze zawodu zapada w szkole średniej, przy wyborze kierunku studiów, a w technikum zawód, w którym młodzież się kształci nie zamyka im drogi do innych zawodów

14 Czy znasz swoje predyspozycje zawodowe? 27% uczniów technikum i 44% uczniów liceum nie zna swoich predyspozycji zawodowych

15 Czy Pana/i dziecko wie jaki zawód chciałoby wykonywać w przyszłości? ponad połowa rodziców zna wybory zawodowe dzieci, a jednocześnie 97% rodziców deklaruje potrzebę doradcy zawodowego 26% rodziców stwierdza, że ich dziecko nie deklarowało do tej pory kim chce zostać w przyszłości co 6 rodzic nie posiada informacji o planach zawodowych swojego

16 Czy zgadza się Pan/i z planami zawodowymi dziecka? tylko 56% rodziców posiada wiedzę o planach zawodowych dzieci, natomiast aż 73% rodziców z góry akceptuje wybór dziecka

17 Czy zgadza się Pan/i z planami zawodowymi dziecka? Tak 73% dziecko jest samodzielne i odpowiedzialne za wybór właściwego dla siebie zawodu, zna siebie najlepiej 43% dziecko posiada pasję, zainteresowania, zdolności, predyspozycje do tego zawodu 43% dany zawód jest atrakcyjny w opinii rodziców14% nie 9% dziecko nie wie czy dobrze wybrało, jest niezdecydowane dziecko źle określa swoje predyspozycje zawodowe

18 Kryteria wyboru kierunku dalszego kształcenia Rodzice i uczniowie jednogłośnie wybierają zainteresowania i plany jako podstawowe kryteria wyboru dalszego kształcenia Uczniowie deklarują jako ważne kryterium: charakter przyszłej pracy, a jednocześnie z ankiety zgłaszają duże zapotrzebowanie na informacje o pracy w różnych zawodach Kolejnym czynnikiem dla uczniów jest wysokość wynagrodzenia a dla rodziców zapotrzebowanie na rynku pracy

19 Grupa uczniów potrzebujących wsparcia doradcy zawodowego liczba udzielonych odpowiedzi % odpowiedzi wśród wszystkich uczniów nie wiem, jaki zawód chcę wykonywać 28234,0 nie znam swoich predyspozycji zawodowych 28033,7 chcę uczestniczyć w spotkaniach z planowania kariery zawodowej 45054,2 chcę poznać siebie, swoje zainteresowania i uzdolnienia 44453,5 chcę poznawać zawody34741,8

20 Podjęte formy działalności doradcy zawodowego w odpowiedzi na potrzeby uczniów to przede wszystkim: Konsultacje indywidualne Spotkania klasowe począwszy od klas maturalnych Warsztaty pozalekcyjne Stronia internetowa szkoły Wyjścia Gazetka szkolna

21 Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli Maria Dąbrowska

22 Dziękuję za uwagę Ewa Czarnacka doradca zawodowy Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie E-mail: eczarnacka@zs5.lublin.pl


Pobierz ppt "Funkcjonowanie doradcy zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej w opinii rodziców i uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Ewa Czarnacka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google