Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób bezrobotnych w ujęciu systemowym w latach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób bezrobotnych w ujęciu systemowym w latach."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób bezrobotnych w ujęciu systemowym w latach 2007-2014 Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób bezrobotnych w ujęciu systemowym w latach 2007-2014 Opole, 1 grudnia 2014r.

2 Projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „PO KLucz do biznesu!” „PO KLucz do biznesu 2!” „Powrót do zatrudnienia” „Wsparcie kompetencji na starcie” „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy” – 3 edycje projektów Działanie 6.2 Powrót do zatrudnienia Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

3 Łączna liczba osób objętych wsparciem: 2 413 Liczba instytucji objętych badaniami: 742 Źródła finansowania projektów: -środki Europejskiego Funduszu Społecznego, -środki budżetu państwa.

4 Projekty systemowe realizowane w ramach Działania 6.2 PO KL: 1. PO KLucz do biznesu! rok: 2010 – 2012 2. PO KLucz do biznesu 2! rok: 2012 – 2015

5 I.PO KLucz do biznesu! od 01.02.2010 r. do 29.02.2012 r. II.PO KLucz do biznesu 2! od 01.02.2012 r. do 31.05.2015 r. wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny dzięki stworzeniu korzystnych warunków do rozwoju inicjatyw gospodarczych poprzez umożliwienie chętnym osobom rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej / spółdzielni, spółdzielni socjalnej i zastosowanie kompleksowych form wsparcia. Główny cel projektów

6 PO KLucz do biznesu! 1.projekt systemowy realizowany jako projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 2.projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadzili działalności gospodarczej oraz byli mieszkańcami Opolszczyzny 3.wartość projektu: 16 790 940 zł 4.wsparcie finansowe:  liczba jednorazowych dotacji inwestycyjnych: 345  liczba wsparcia pomostowego: 345 PO KLucz do biznesu 2! 1.projekt systemowy realizowany w partnerstwie przez WUP oraz Powiatowe Urzędy Pracy Opolszczyzny 2.projekt skierowany do bezrobotnych mieszkańców Opolszczyzny, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadzili działalności gospodarczej oraz byli mieszkańcami Opolszczyzny 3.wartość projektu: 56 921 000 zł 4.wsparcie finansowe:  liczba jednorazowych dotacji inwestycyjnych: 1 218  liczba wsparcia pomostowego: 1 213

7 Etapy realizacji projektów Przyznanie wsparcia pomostowego Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego Kontrola i monitoring prowadzonej działalności Moduł szkoleniowo - doradczy Przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Rekrutacja kandydatów do projektu

8 Łączna całkowita wartość projektów realizowanych w latach 2010 - 2015 wynosi 73 711 940 zł Wsparcie finansowe:  liczba jednorazowych dotacji inwestycyjnych: 1 563  liczba wsparcia pomostowego: 1 558

9 Wartość przyznanego wsparcia wyniosła  dla jednorazowych dotacji inwestycyjnych: 6,1 mln zł  dla wsparcia pomostowego: 4,9 mln zł

10 Założone działalności gospodarcze:  na wsiach: 641  w miastach: 922  przez kobiety: 689  przez mężczyzn: 874

11 Branża Liczba utworzonych działalności usługi budowlane specjalistyczne240 handel150 usługi związane z naprawą samochodów112 usługi architektoniczne i projektowe93 usługi fryzjerskie/kosmetyka/wizaż93 usługi związane z produkcją i sprzedażą mebli i innych wyrobów z drewna 62 usługi związane z wyżywieniem/kawiarnie58 usługi sportowo-rekreacyjne53

12 W latach 2010, 2012, 2013 i 2014 w województwie opolskim w sektorze prywatnym otwarto 26 517 nowych działalności gospodarczych. W tym samym okresie w ramach obu projektów powstały 1 563 podmioty gospodarcze co stanowi ok. 5,90% wszystkich firm założonych w tych latach na Opolszczyźnie.

13 Anna Gawinek "świat do 3 lat " usługi opiekuńcze 47-253 Krapkowice, Osiedle Sady 1 biuro@swiatdo3lat.pl www.swiatdo3lat.pl 608 308 868 Profil działalności „Działalność opiekuńcza dla małych dzieci w wieku 0,5-3 lat, czyli prywatny żłobek dla 25 dzieci. Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie Krapkowic.” Własna firma - dlaczego? „Przez kilka lat myślałam już o prowadzeniu takiej działalności, gdyż w Krapkowicach w tej branży była ogromna nisza rynkowa. Jednak dopiero dotacja pomogła zrealizować te marzenia. Mam ciekawą pracę, którą lubię.” Własna firma – korzyści „Elastyczne dysponowanie czasem pracy, niezależność, możliwość realizacji swoich pasji, zainteresowań oraz wykorzystania swoich zdolności, predyspozycji. Po prostu: robię to, co lubię, daje mi to radość, satysfakcję.”

14 Dominika Maliszewska Ośrodek Hipoterapii i Rekreacji Konnej „Godziemba” 46-200 Ligota Zamecka, Ligota Zamecka 49, tel. 535-101-232, www.stajnia-godziemba.pl Profil działalności „Nasza oferta: -indywidualna nauka jazdy konnej dla dzieci od 2 roku życia i dla dorosłych, -hipoterapia, - rajdy konne, - treningi ujeżdżeniowe i skokowe.” Własna firma - dlaczego? „ Własna firma ponieważ tylko tak mogłam spełnić moje największe marzenie jakim było i wciąż jest posiadanie własnych koni, wiedziałam także, że chcę pomagać osobom niepełnosprawnym. ” Własna firma – korzyści „ Elastyczny czas pracy, mogę poznawać nowych - interesujących ludzi, spełniam się zawodowo, posiadam własne dochody oraz robię to, co lubię! :-) Moja własna firma to był zdecydowanie strzał w dziesiątkę! :) ”

15 Projekt systemowy „Powrót do zatrudnienia” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Projekt systemowy „Powrót do zatrudnienia” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

16 Cel główny Projektu Termin realizacji projektu: 1.04.2013r. – 30.11.2015r. Wartość projektu: 19 993 871,97 zł Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia 600 osób poprzez zdobycie nowych bądź uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3.

17 Projekt „Powrót do zatrudnienia” wpisuje się w program Specjalnej Strefy Demograficznej i ma podnieść jakość usług w zakresie opieki nad małymi dziećmi oraz przyczynić się do aktywnego powrotu rodziców po okresie macierzyństwa na rynek pracy. Projekt ukierunkowany jest na upowszechnienie nowej usługi w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3 jaką jest instytucja OPIEKUNA DZIENNEGO, która jest alternatywą do obecnie dostępnych form opieki jakimi są żłobki, kluby dziecięce. KTO TO JEST OPIEKUN DZIENNY ? To osoba, która:  daje rękojmię należytego sprawowania opieki;  posiada warunki lokalowe zapewniające dziecku bezpieczeństwo;  posiada rekomendacje psychologa do wykonywania zawodu;  odbyła stosowne szkolenie;  wzięła udział w konkursie otwartym organizowanym przez gminę. Założenia Projektu

18 Korzyści z udziału w projekcie dla beneficjentów projektu i rodziców: - Uzyskanie nowych kwalifikacji w zawodach OPIEKUN DZIENNY i OPIEKUN W ŻŁOBKU/KLUBIE DZIECIĘCYM - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, - Elastyczne godziny pracy, - Zwiększenie dostępności do instytucji opieki nad małymi dziećmi, - Możliwość powrotu do pracy rodziców po okresie urlopu macierzyńskiego/wychowawczego. Korzyści z udziału w projekcie: - Poszerzenie oferty dla mieszkańców gmin o nową form sprawowania opieki nad małymi dziećmi, - Refundowanie wynagrodzeń opiekunów do 12 miesięcy za każdego zatrudnionego opiekuna dziennego, - Pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy: bezrobotni podejmują zatrudnienie, rodzice po urlopach macierzyńskich maja szansę powrotu do pracy, - Kształtuje się społeczny wizerunek gminy przyjaznej dla rodziny, - Koszty zorganizowania i utrzymania instytucji opiekuna dziennego są zdecydowanie niższe niż koszty utrzymania żłobka. Korzyści wynikające z realizacji projektu

19 944 złożyło dokumenty rekrutacyjne 698 uzyskało rekomendację do udziału w projekcie 575 ukończyło szkolenie zawodowe w tym: 449 osób w zawodzie opiekun dzienny 126 osób w zawiedzie opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 34 Gminy współpracują z WUP na mocy Porozumienia przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego 181 podjęło zatrudnienie jako opiekun dzienny 116 osób odbywa staż w żłobku lub klubie dziecięcym Stan realizacji projektu

20 Szkolenie w zawodzie opiekun dzienny i opiekun w żłobku i klubie dziecięcym Subsydiowane zatrudnienie opiekunów dziennych w gminach Staże zawodowe w żłobkach lub klubach dziecięcych Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dla osób pracujących z małymi dziećmi Staże zawodowe w przedszkolach Formy wsparcia dla uczestników projektu

21 Mapa obrazująca współpracę WUP z gminami w zakresie tworzenia instytucji opiekuna dziennegoWspółpraca

22 Projekt systemowy z komponentem ponadnarodowym „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

23 Lider Projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Partner Projektu: Izba Rzemieślnicza (organizacja pracodawców) Handwerkskammer Mannheim Rhein – Neckar – Odenwald

24 Cele/Założenia Projektu 1) Uzyskanie/pogłębienie wiedzy z zakresu aktywizacji zawodowej osób w wieku 15 - 30 lat 2) Uzyskanie przez uczestników projektu kompleksowego wsparcia w zakresie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 3) Uzyskanie/zwiększenie umiejętności praktycznego wykorzystania języka niemieckiego do celów zawodowych 4) Opracowanie, we współpracy z niemieckimi ekspertami, adaptacji niemieckich rozwiązań dotyczących wspierania ludzi młodych w uzyskaniu zatrudnienia 5) Zapoznanie się z modelem kształcenia dualnego w Niemczech 6) Wzrost współpracy z pracodawcami w zakresie prognozowania zapotrzebowania na zawody kluczowe gospodarki regionalnej

25 Rekrutacja 250 osób: Indywidualny Plan Działania, wsparcie psychologiczne, warsztat aktywnego poszukiwania pracy 230 osób: szkolenie zawodowe z modułem języka niemieckiego 180 osób: staż w Polsce 50 osób: praktyka w Niemczech 230 osób: pośrednictwo pracy. Ponadto Uczestnicy będą objęci wsparciem jobcoacha (asystenta pracy) podczas stażu w Polsce oraz przed lub po stażu - praktyce w Niemczech. min. 100 osób: zatrudnienie Etapy realizacji Okres: 03.2013r. - 06.2015r. Np.:  Obróbka metalu EDV  Piekarz i cukiernik  Malarz i lakiernik  Stolarz  Hydrauliczne ogrzewanie  Budownictwo  Elektryk

26 Realizacja 3 projektów systemowych objętych wspólną nazwą „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy„ realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

27 zwiększenie wiedzy regionalnych instytucji w zakresie rynku pracy i edukacji, aby w ten sposób mógł nastąpić wzrost jakości świadczonych przez nie usług, składanych projektów, realizowanej polityki zatrudnienia czy edukacji. Cel projektów:

28 I edycja: styczeń 2009 – grudzień 2010 – projekt skierowany do 400 instytucji z województwa opolskiego III edycja: marzec 2013 – czerwiec 2015 - to projekt realizowany w latach 2013- 2015, skierowany do 12 regionalnych instytucji rynku pracy (PUP i WUP) oraz ich 100 kluczowych pracowników, zawierający komponent ponadnarodowy (Partnerem jest firma bit schulungscenter z Austrii). Projekt zawiera moduł badawczy oraz wdrożeniowy, związany z partnerstwem ponadnarodowym. II edycja: styczeń 2011 – grudzień 2013 – projekt skierowany do 330 instytucji Edycje projektów:

29 Główne obszary badawcze:  Monitoring zwolnień z przyczyn zakładu pracy  Badanie losów absolwentów szkól zawodowych  Badanie edukacji ustawicznej w woj. opolskim  Badanie optymizmu pracodawców  Diagnoza efektywności szkoleń osób bezrobotnych  Wieloaspektowa analiza bezrobocia  Monitoring zwolnień z przyczyn zakładu pracy  Badanie losów absolwentów szkól zawodowych  Diagnoza edukacji ustawicznej w woj. opolskim  Monitoring zwolnień z przyczyn zakładu pracy  Badania efektywności instrumentów rynku pracy  Badania popytu na pracę  Badanie aspiracji edukacyjnych i zawodowych  Diagnoza uczestnictwa osób starszych w życiu społeczno- gospodarczym województwa opolskiego Moduł wdrożeniowy:  Adaptacja austriackiego modelu wsparcia dla bezrobotnych osób starszych  Adaptacja szwajcarskiego modelu zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych I edycja projektu II edycja projektu III edycja projektu

30 Dziękuję za uwagę. Opole, 1 grudnia 2014r.


Pobierz ppt "Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób bezrobotnych w ujęciu systemowym w latach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google