Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.zachodniopomorskie.ksow.p l Doświadczenia Sekretariatu Regionalnego z funkcjonowania KSOW w Województwie Zachodniopomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.zachodniopomorskie.ksow.p l Doświadczenia Sekretariatu Regionalnego z funkcjonowania KSOW w Województwie Zachodniopomorskim."— Zapis prezentacji:

1 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Doświadczenia Sekretariatu Regionalnego z funkcjonowania KSOW w Województwie Zachodniopomorskim

2 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Podział wydatków ponoszonych w SR KSOW na osoby zaangażowane w realizację zadań KSOW 25% etatu – Dyrektor Wydziału PROW pełniący nadzór nad Wieloosobowym stanowiskiem ds. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 25% etatu – Główny Specjalista - koordynujący pracę Wieloosobowego stanowisko ds. finansowych 25% etatu – Główny Specjalista (Wieloosobowe stanowisko ds. finansowych) 25% etatu – Inspektor (Wieloosobowe stanowisko ds. finansowych) 50% etatu – Inspektor (Wieloosobowe stanowisko ds. finansowych) 50% etatu – Podinspektor (Wieloosobowe stanowisko ds. finansowych) 1 etat – Główny Specjalista - koordynujący pracę Wieloosobowego stanowiska ds. SR KSOW 1 etat – Inspektor (Wieloosobowe stanowisko ds. SR KSOW) Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

3 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Liczba partnerów KSOW na poziomie regionalnym Lp. Nazwa grupy partner ó w Liczba (stan na dzień 31.12.2013% 1. Samorząd gminny2223,40 2. Samorząd powiatowy33,19 3. LGD1515,96 4. Stowarzyszenia2021,28 5. Fundacje66,38 6. Towarzystwa11,06 7. Uczelnie wyższe33,19 8. Szkoły średnie00,00 9. Banki00,00 10. Urzędy administracji państwowej11,06 11. Kościoły, związki wyznaniowe00,00 12. Organizacje branżowe1010,64 13. Izby rolnicze01,06 14. Instytuty resortowe10,00 15. Jednostki badawczo-rozwojowe11,06 16. Ośrodki doradztwa rolniczego11,06 17. Służby ochrony przyrody00,00 18. Sieci eksperckie00,00 19. Porozumienia11,06 20. Przedsiębiorcy00,00 20. Osoby fizyczne11,06 22. Inne (wymienić kategorię) Środki masowego przekazu44,26 Spółki z o.o.44,26 … -- … Razem:94100% Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

4 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Rodzaje projektów zrealizowanych w latach 2008-2009 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

5 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Rodzaje projektów zrealizowanych w latach 2010 - 2011 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

6 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Rodzaje projektów zrealizowanych w latach 2012-2013 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

7 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Realizacja Planów Działania Budżet Planu działania na lata 2008-2009 - 2 200 000, 00 PLN Wartość 34 rozliczonych projektów w latach 2008-2009 - 1 400 234, 31 PLN Wykonanie: 63,65% Budżet Planu działania na lata 2010-2011 - 2 200 000,00 + 799 766,00 = 2 999 766,00 PLN Wartość 103 rozliczonych projektów w latach 2010-2011 - 2 538 458, 84 PLN Wykonanie: 84,62% Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

8 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Budżet Planu działania na lata 2012-2013 - 2 200 000,00 + 865 557,77 = 3 065 557,77 PLN Wartość 77 rozliczonych projektów w latach 2012-2013 - 2 962 480,71 PLN Wykonanie: 96,64% Budżet Planu działania na lata 2014-2015 - 1 190 000,00 PLN Wartość 11 projektów rozliczonych lub w trakcie realizacji (stan na dzień: 24 kwietnia 2014 r.) - 608 889,55 PLN Wykonanie: 51,17% Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Realizacja Planów Działania cd.

9 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Ogólną alokację środków (w części dotyczącej Województwa Zachodniopomorskiego) zmniejszono o kwotę 787 787,36 zł netto, przesuwając te środki na rok 2015, w celu pokrycia kosztów funkcjonowania Wydziału PROW UM WZP, w ramach schematu I Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013. Realizacja Planów Działania cd. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

10 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Realizacja działań odbywa się na podstawie wniosku składanego przez partnera sieci, a schemat postępowania w sprawie jego przyjmowania i autoryzacji przedstawia się następująco: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ocena wstępna projektu Sprawdzenie, czy zadanie wpisuje się w Plan działania KSOW Ocena formalna/weryfikacja - sporządzenie wniosku na posiedzenie Zarządu Województwa Podjęcie decyzji dot. realizacji projektu (Dyrektor zarządzający) Wstępna akceptacja Opinia dotycząca realizacji projektu (Grupa robocza ds. KSOW WZ) Akceptacja wniosku Pozytywna decyzja Zarządu Województwa Podpisanie umowy na realizację zadania

11 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Realizacja działań cd. Przedsięwzięcia realizowane za pośrednictwem ODR Przedsięwzięcia realizowane za pośrednictwem innych partnerów m. in LGD, JST, Uczelni wyższych, Środków masowego przekazu Przedsięwzięcia organizowane samodzielnie Przedsięwzięcia zlecane w drodze postępowania przetargowego

12 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Przykładowe projekty Konkurs „Lider Pomorza Zachodniego” Organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń dla LGD oraz beneficjentów PROW Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

13 www.zachodniopomorskie.ksow.p l X Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Targi „Grüne Woche” w Berlinie Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Przykładowe projekty cd.

14 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Przykładowe projekty cd.

15 www.zachodniopomorskie.ksow.p l Dziękuję za uwagę! Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Starzyńskiego 1, 70-506 Szczecin Bernarda Matkowska Inspektor WPROW UM WZP Wieloosobowe stanowisko ds. SR KSOW Tel./fax: 91 /31 29 340 bmatkowska@wzp.pl


Pobierz ppt "Www.zachodniopomorskie.ksow.p l Doświadczenia Sekretariatu Regionalnego z funkcjonowania KSOW w Województwie Zachodniopomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google