Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA GWIAZDOWICZA W BĄDKOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA GWIAZDOWICZA W BĄDKOWIE."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA GWIAZDOWICZA W BĄDKOWIE

2  Koncepcja – plan działania, pomysł, projekt. Co to jest koncepcja?

3   Wizja  Misja  Sylwetka absolwenta  Kierunki rozwoju szkoły Co zawiera nasza koncepcja?

4  Co to jest wizja? Wizja to marzenie, pragnienie …,jest to obraz przyszłości. WIZJA Co zawiera nasza koncepcja?

5  Jaka jest przyszłość szkoły według naszego pomysłu?  nowoczesna placówka dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne,  dopinguje do twórczych inicjatyw,  przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom,  wolna od przemocy,  wspomaga rodziców w procesie wychowawczym,  rodzice czynnie angażują się w życie szkoły,  twórcza kadra nauczycielska. WIZJA

6  Co to jest misja? Misja – określa cel istnienia szkoły …, określa, jakie mamy zadanie do wykonania MISJA Co zawiera nasza koncepcja?

7  Jakie mamy zadanie do wypełnienia? MISJA Co zawiera nasza koncepcja? MOTTO: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż” Janusz Korczak

8  Działamy po to, aby:  współpracować z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły i środowiskiem lokalnym,  zapewnić wysoki poziom nauczania,  umożliwić uczniom rozwój zainteresowań,  budować w naszych wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa,  wychować młodych Polaków w duchu patriotyzmu, poszanowania prawdy i tolerancji,  ulepszać nasze działania.

9  Kim jest absolwent? Absolwent to uczeń, który otrzymał świadectwo ukończenia szkoły. SYLWETKA ABSOLWENTA Co zawiera nasza koncepcja?

10  Jakie umiejętności ma posiadać uczeń, który ukończył naszą szkołę? SYLWETKA ABSOLWENTA Otwarty komunikatywny Aktywny kreatywny Postępuje uczciwie Jest patriotą – szanuje swój kraj, język i tradycje Zna zagrożenia środowiska, jest asertywny Dba o swoje bezpieczeństwo, zdrowie, życie Jest wrażliwy i otwarty na potrzeby innych Potrafi się uczyć Ciekawy świata Tolerancyjny Kulturalny zdyscyplinowan y Wysportowany Obowiązkowy odpowiedzialny

11   podnoszenie efektów kształcenia,  wspieranie dzieci sześcioletnich,  propagowanie i wykorzystywanie aktywizujących metod pracy,  rozwijanie współpracy z rodzicami,  przywiązywanie dużej wagi do kształcenia lingwistycznego oraz w zakresie technologii informatycznej,  promocja szkoły,  działalność na rzecz środowiska lokalnego (np. akcje kulturalne i charytatywne),  ciągły rozwój bazy dydaktycznej szkoły,  podniesienie jakości kształcenia (wyk. technologii informatycznej),  podnoszenie bezpieczeństwa w szkole,  kształtowanie postaw prozdrowotnych i zgodnych z zasadami bezpieczeństwa. KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

12   Koncepcja pracy szkoły  Strona internetowa www.spbadkowo.plwww.spbadkowo.pl  Gazetka w holu szkoły GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ POTRZEBNE INFORMACJE?

13  KONKURS WIEDZY O KONCEPCJI PRACY NASZEJ SZKOŁY NIESPODZIANKA NAGRODA – TORBA CUKIERKÓW

14   Ile lat obejmuje koncepcja pracy szkoły?  Z jakich rozdziałów składa się ten dokument? Proszę wymienić przynajmniej dwa.  Jak brzmi misja naszej szkoły?  Jakie umiejętności posiada absolwent naszej szkoły? Proszę wymienić przynajmniej trzy. QUIZ


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHAŁA GWIAZDOWICZA W BĄDKOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google