Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MYSZKOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MYSZKOWIE."— Zapis prezentacji:

1 W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MYSZKOWIE

2 MISJA NASZEJ SZKOŁY Dążąc do doskonałości, tworzymy tym samym szkołę najlepszą, w pełni bezpieczną, gdzie każdy uczeń jest indywidualnością.

3 Nasza szkoła to historia i tradycja tworzona przez wiele pokoleń, której karty zapisane są licznymi sukcesami uczniów i absolwentów. Naszym celem jest: Wspieranie poczucia własnej godności z poszanowaniem wartości innych; Wspieranie poczucia własnej godności z poszanowaniem wartości innych; Kształtowanie w uczniu poczucia tolerancji; Kształtowanie w uczniu poczucia tolerancji; Wzmacnianie odpowiedzialności za siebie i innych; Wzmacnianie odpowiedzialności za siebie i innych; Motywowanie do pracy nad sobą i dążenia do sukcesu. Motywowanie do pracy nad sobą i dążenia do sukcesu.

4 PATRON SZKOŁY Cyprian Kamil Norwid ( 1821 - 1883) twórca wszechstronny poeta, dramaturg, prozaik, malarz

5 W naszej szkole W naszej szkole działają różnorodne koła zainteresowań, będące ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. działają różnorodne koła zainteresowań, będące ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. OFERTA SZKOŁY

6 Ciekawe imprezy, konkursy szkolne, klasowe, które zawsze są na wysokim poziomie i zawierają walory wychowawcze Ciekawe imprezy, konkursy szkolne, klasowe, które zawsze są na wysokim poziomie i zawierają walory wychowawcze ORGANIZUJEMYORGANIZUJEMY

7 WYDAJEMY GAZETKĘ Gazetka szkolna ma już swoją tradycję. Istnieje od 2002 roku. Na łamach pisma publikowane są artykuły związane z problemami młodzieży i z życiem szkoły, a także wywiady z pracownikami szkoły.

8 Uczniowie osiągają wysokie wyniki w sporcie zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim SUKCESY SPORTOWE

9 SALA GIMNASTYCZNA Tu odbywają się najważniejsze wydarzenia związane z życiem szkoły

10 SALA INFORMATYCZNA

11 PLAC ZABAW PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA RADOSNA SZKOŁA PLAC ZABAW PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA RADOSNA SZKOŁA

12 LODOWISKO SZKOLNE

13 SZKOLNE TRADYCJE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

14 WALENTYNKI

15 DZIEŃ NAUCZYCIELA

16 WIGILIA UCZNIÓW

17 SAMORZĄD UCZNIOWSKI SAMORZĄD UCZNIOWSKI Jest twórcą wielu inicjatyw, które pozwalają każdemu uczniowi zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania. Przewodnicząca: Karolina Lubaczewska Zastępca : Weronika Dubniewicz Rzecznik Praw Ucznia: Bartłomiej Sławek Członkowie: Olga Masłoń Ewelina Śpiewak Marta Dzieża Osoba odpowiedzialna za sprzęt: Karol Mulewicz druga władza w szkole

18 Jako nagrodę szkoła przyznaje corocznie na zakończenie roku szkolnego ZŁOTY MEDAL UCZNIA. Otrzymuje go uczeń z klasy I, II lub III, który uzyskał najwyższą średnią wśród wszystkich określonych klas i ocenę wzorową z zachowania. NAGRODYNAGRODY

19 Na zakończenie etapu edukacyjnego szkoła przyznaje tytuł ZŁOTEGO ABSOLWENTA. Otrzymuje go uczeń, który uzyskał najwyższą średnią z trzech lat oraz świadectwo z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie.

20 Zespół Szkół Publicznych Nr 3 Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Myszkowie ul. Kościuszki 30 tel.(034) 313 56 05 e-mail: g3myszkow@wp.plg3myszkow@wp.pl www.gim3myszkow.cba.pl

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ prezentację przygotował Karol Tarłowski, uczeń klasy III d prezentację przygotował Karol Tarłowski, uczeń klasy III d


Pobierz ppt "W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W MYSZKOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google