Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania."— Zapis prezentacji:

1 „Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania szkołami podstawowymi w Ozorkowie” Innowacyjny program zajęć pozalekcyjnych w ramach kompetencji kluczowej: porozumiewanie się w językach obcych pt. „Wycieczka po Austrii” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Założenia programu  Program przewidziany jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych  Skierowany jest do uczniów klas IV – V szkoły podstawowej  Wymiar godzin: 1 godz. tygodniowo przez 38 tygodni  Czas realizacji: od 01.02.2010 do 31.01.2011

3 Cele ogólne programu Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w ramach podstawowych struktur gramatycznych i leksykalnych; Rozbudzenie zainteresowania proponowanymi tematami kulturowymi; Wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur; Rozwijanie umiejętności poznawania siebie i otaczającego świata; Kształcenie samodzielności, umacnianie wiary we własne siły oraz rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach i w parach; Wykształcenie w uczniach umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w sposób twórczy; Wykorzystanie różnych źródeł informacji do nauczania języka niemieckiego; Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem oraz narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi i korzystania z platformy edukacyjnej „Fronter”; Dokonywanie samooceny postępów w nauce języka niemieckiego przy pomocy portfolio językowego.

4 Opis projektu realizowanego przez grupy uczniowskie Podczas realizacji programu uczniowie poznają wybrane zagadnienia dotyczące Austrii. Za pomocą stron www odbywają wirtualną podróż po Austrii. Podczas niej poznają ciekawostki i osobliwości związane z tym krajem. Wiadomości o Austrii uczniowie zdobywają w ramach pięciu działów: sport, tradycje i zwyczaje, kulinaria, zabytki Wiednia, znani Austriacy. Zespoły uczniowskie będą uczestniczyć w różnych formach aktywności m.in. gry i zabawy, śpiewanie piosenek, odgrywanie scenek i dialogów, tworzenie mini słowników, plakatów, albumów, tworzenie prezentacji multimedialnych, programu telewizyjnego, karty menu. Uczestnictwo w programie pozwoli uczniom poszerzyć swoją wiedzę o Austrii oraz doskonalić znajomość języka niemieckiego. Za pomocą platformy edukacyjnej „Fronter” będą, wymieniać się informacjami, dokonywać porównań, stworzą portfolio, w którym dokumentować będą swoje osiągnięcia, zdobyte wiadomości i umiejętności oraz gromadzić materiały wypracowane podczas zajęć. Finałowym etapem podsumowującym projekt będzie quiz o Austrii. Wezmą w nim udział zespoły uczniów współpracujących szkół. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną prace i dokonania uczestników programu.

5 Podczas realizacji programu dzieci poznają wybrane zagadnienia dotyczące Austrii. www.thetravelpeach.com/europe-vacations/austria

6 Zagadnienia tematyczne realizowane w ramach programu „Wycieczka po Austrii” Sport Znani Austriacy Zabytki Wiednia Kulinaria Tradycje i zwyczaje

7 W ramach działu Sport uczestnicy będą m.in.:  rozwiązywać krzyżówki  brać udział w pantomimie  wyszukiwać informacje w prasie niemieckojęzycznej  przeprowadzać wywiady  tworzyć plakaty i albumy Hermann MAIER Wolfgang Loitzl http://sport.dlastudenta.pl/artykul/Loitzl www.chinadaily.com.cn/olympics/images

8 W ramach działu Znani Austriacy uczestnicy będą:  układać puzzle ze znanymi postaciami  odgrywać wybrane sceny z filmu  tworzyć własny program telewizyjny  wcielać się w rolę prezentera telewizyjnego  wyszukiwać informacje za pomocą komputera bwi.pl/spoko/arni.jpg

9 W ramach działu Zabytki Wiednia uczestnicy programu będą m.in.:  tworzyć plakat o Austrii  wyszukiwać i nazywać zdjęcia zabytków Wiednia  wcielać się w rolę turysty i przewodnika turystycznego  wytyczać trasę wycieczki na planie Wiednia  tworzyć prace plastyczne wigra.com.pl

10 W ramach działu Kulinaria uczestnicy będą m.in.:  tworzyć folder z przepisami na Platformie edukacyjnej „Fronter”.  tworzyć prezentację multimedialną pt. „Tort Sachera”.  odgrywać scenki dialogowe w restauracji  przygotowywać potrawy kuchni austriackiej  wyszukiwać przepisy na stronach internetowych samanta.zakopane.pl

11 W ramach działu Tradycje i zwyczaje uczestnicy będą m.in.:  wykonywać kartę świąteczną w edytorze tekstu Word 2007  redagować treść życzeń świątecznych w języku niemieckim  wysyłać kartę drogą elektroniczną do innych uczestników zajęć  wykonywać w grupie bukiet wielkanocny woimmer.com/2004/ostern-illustration

12 Ewaluacja programu Po każdym zrealizowanym dziale uczniowie rozwiązują test wyboru na platformie edukacyjnej Fronter. Końcowym etapem/celem realizacji programu przez uczniów jest quiz wiedzy o Austrii na zasadzie gry „Milionerzy”. Wezmą w nim udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5.

13 Autorami programu są: mgr Sylwia Stuchała, mgr Magdalena Wójcik, mgr Magdalena Pachnowska, mgr Mirosława Czerwińska, mgr Magdalena Stolarska, mgr Barbara Pabin Program opracowano we współpracy z metodykiem nauczania języków obcych p. Hanną Nowakowską - Pogodzińską.


Pobierz ppt "„Otwarta droga ku przyszłości. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach pozalekcyjnych oraz zarządzania i administrowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google