Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP - LUBELSKIE 2014 Światowe trendy marketingu terytorialnego i gospodarczego Witold Orłowski Nałęczów, 12 września 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP - LUBELSKIE 2014 Światowe trendy marketingu terytorialnego i gospodarczego Witold Orłowski Nałęczów, 12 września 2014."— Zapis prezentacji:

1

2 KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP - LUBELSKIE 2014 Światowe trendy marketingu terytorialnego i gospodarczego Witold Orłowski Nałęczów, 12 września 2014

3 PwC Wizerunek marki może się zmieniać…

4 PwC Wizerunek kraju i regionu też…

5 PwC Rola marketingu terytorialnego  Całe terytorium jest podmiotem/wspólnotą gospodarczą  Budowanie wizerunku w oparciu o atuty: Atuty gospodarcze (zasoby, warunki do prowadzenia działalności) Atuty kulturowe (atrakcyjność) Atuty geograficzne (lokalizacja)  Eliminacja słabości Słabości instytucjonalne Słabości lokalizacyjne Słabości gospodarcze (jakość zasobów) Słabości kulturowe  Warunki sukcesu: strategia, zasoby, konsekwencja, współdziałanie.

6 PwC Atuty gospodarcze: ma je każdy region! Czego poszukują w tych krajach firmy? Źródło: PwC Niski koszt Wysoka jakość Innowacyjność CHINY USA INDIE NIEMCY

7 PwC Obecnie: rachunek aktywów i pasywów PASYWA Spuścizna po komunizmie Słabe instytucje publiczne Otoczenie biznesu Infrastruktura AKTYWA Koszt pracy: 30% UE-15 Kwalifikacje: zbliżone Przewaga konkurencyjna: praca wykwalifikowana Bliskość geograficzna, kulturowa, polityczna

8 PwC PASYWA Lokalizacja geograficzna Konkurencja z reszty świata AKTYWA Koszt pracy: 60-70% UE-15 Kwalifikacje zbliżone Przewaga konkurencyjna: Za 20 lat: rachunek aktywów i pasywów

9 PwC Perspektywy długookresowe  Model rozwoju oparty na obecnych przewagach konkurencyjnych będzie się wyczerpywać  Nowe przewagi konkurencyjne: jak je rozwijać?  Bez silnych i ekspansywnych krajowych/regionalnych firm nigdy nie dogonimy najlepszych; silne firmy nie powstaną bez ekspansji poza granice Polski  Bez wzrostu innowacyjności nie dogonimy najlepszych  Bez sprawnych instytucji nie poprawimy warunków rozwoju 8

10 Projekt „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego

11 PwC10 Cel projektu i oczekiwane rezultaty 1

12 PwC Cele projektu i oczekiwane efekty 11 Identyfikacja i realizacja działań w zakresie wzmocnienia kompetencji oraz dostarczenia narzędzi na rzecz profesjonalnej obsługi biznesu w Województwie Lubelskim Cele 1 Stworzenie lub/i uporządkowanie systemu skutecznie wspierającego napływ i powstanie nowych inwestycji, a także zwiększenie udziału województwa lubelskiego w działalności eksportowej

13 PwC Cele projektu i oczekiwane efekty Wzrost eksportu uproszczenie procedur ubiegania się o wsparcie przez przedsiębiorców wsparcie instytucji otoczenia biznesu zajmujących się promocją eksportu wzmocnienie koordynacji działań w zakresie promocji eksportu Zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych poprawę systemu obsługi inwestora aktywny marketing inwestycyjny współpracę wszystkich zainteresowanych stron w zakresie promocji napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych Oczekiwane efekty 2 12

14 PwC13 Podejście do realizacji projektu 2

15 PwC Sposób realizacji Projektu 14 Budowa dialogu Klient Przedsiębiorca/ inwestor Działania dodatkowe Przeciw-działanie ryzykom Analiza systemu Organizacja prac projektowych KomunikacjaPromocja

16 PwC Analiza systemu – nowoczesna metodyka Model dojrzałości wg metodyki opracowanej przez PwC Metodyka przeglądu systemów zarządzania Metodyka analizy systemu marketingu gospodarczego województwa lubelskiego Audyt 1 Badania firm i pracowników instytucji (wywiady indywidualne, kwestionariusze internetowe, inne metody badawcze) 1B Ocena dojrzałości systemu marketingu gospodarczego w odniesieniu do modelu dojrzałości oraz dobrych praktyk 2 Stworzenie modelu dojrzałości systemu 3 Spotkania dialogowe z przedsiębiorcami i instytucjami 1C Analiza dokumentacji 1A 15

17 PwC Wdrożenie (1/4) Wytyczne, plany, narzędzia dla instytucji zaangażowanych w marketing gospodarczy Usprawnienie systemu Model współpracy między instytucjonalnej wspierającej eksport, inwestorów z regionu i napływ inwestycji zagranicznych 1 Dostarczenie narzędzi wspomagających świadczenie usług na wysokim poziomie dla pracowników systemu marketingu gospodarczego 3 Wytyczne dla instytucji dotyczące współpracy instytucjonalnej oraz standardów obsługi inwestora i eksportera 2 16

18 PwC Wdrożenie (2/4) Szkolenia dla pracowników instytucji zaangażowanych w marketing gospodarczy województwa Podniesienie kompetencji pracowników instytucji Model i diagnoza kompetencji 2 Szkolenia „szyte na miarę” potrzeb pracowników województwa 3 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pracowników Korzystanie z zagranicznych dobrych praktyk 4 Praca „ręka w rękę” ze specjalistami z PwC 5 17

19 PwC Wdrożenie (3/4) Ukierunkowane warsztaty dla eksporterów Metodyka przeglądu systemów zarządzania Wsparcie lokalnych eksporterów – warsztaty „szyte na miarę” Badanie potrzeb i oczekiwań eksporterów z regionu i potencjalnych eksporterów 1 Sprofilowane warsztaty dotyczących eksportu prowadzone przez specjalistów z PwC i renomowanych ekspertów branżowych 2 Wizyta zagraniczna dla eksporterów – wsparcie zagranicznych biur PwC 3 18

20 PwC Wdrożenie (4/4) Innowacyjne metody angażujące przedsiębiorców Metodyka przeglądu systemów zarządzania Ciągły dialog z przedsiębiorcami – inwestorami i eksporterami, pozwalający na dostosowanie produktów projektu (szkoleń, warsztatów) do oczekiwań i realnych potrzeb przedsiębiorców z regionu lub potencjalnych eksporterów 1 Budowa zespołu Biznes Test – grupy przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu „testujących” i oceniających proponowane rozwiązania 1B Lubelska Rada Młodych Przedsiębiorców 2 Bieżąca komunikacja i promocja projektu 4 Crowdsourcing 1C 11 Sesji dialogowych otwierających projekt, badania przedsiębiorców 1A Komitet konsultacyjny 3 19

21 PwC Dziękuję! © 2014PwC Polska sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PwC Polska sp. z o.o, firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.


Pobierz ppt "KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP - LUBELSKIE 2014 Światowe trendy marketingu terytorialnego i gospodarczego Witold Orłowski Nałęczów, 12 września 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google