Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskie Kooperacyjne Powiązania Innowacyjnych Przedsiębiorstw Koordynator - Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskie Kooperacyjne Powiązania Innowacyjnych Przedsiębiorstw Koordynator - Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie Kooperacyjne Powiązania Innowacyjnych Przedsiębiorstw Koordynator - Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

2 Budowa i definicja klastra - potrójna helisa - zorganizowane działania zainteresowanych podmiotów mające na celu przyspieszenie rozwoju i konkurencyjności w regionie Firmy uczelnie, ośrodki B+R uczelnie, ośrodki B+R samorządy

3 OKIP i INNOWACYJNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ NAUKA BIZNES MISJA tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii transfer i absorpcja wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami połączenie i efektywne wykorzystanie potencjałów członków klastra podejmowanie wspólnych działań przez członków klastra CEL sukcesywne podnoszenie poziomu konkurencyjności poszczególnych regionów i całego kraju wzrost innowacyjności przedsiębiorstw wypracowanie ich stałej, ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej wspieranie nowości, ulepszeń i wynalazków wypracowywanych z pomocą środowisk naukowych i badawczych uznanie Klastra za system innowacji charakteryzujący się skutecznym tworzeniem i efektywną dyfuzją innowacji produktowych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

4 Korzyści z przystąpienia do OKIP Współpraca z naukowcami ze sfery badawczo - rozwojowej Wymiana doświadczeń, zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności członków Tworzenie warunków do realizowania projektów inwestycyjnych Zacieśnienie współpracy, podniesienie innowacyjności podmiotów zrzeszonych w Klastrze Ograniczenie ryzyka działalności przdsiębiorstw innowacyjnych Uzyskanie efektu synergii Poprawa jakości oferowanych produktów, usprawnienie procesów produkcyjnych Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, zwiększenie konkurencyjności firm

5 Mocne strony Klastra zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionów inicjowanie współpracy z władzami regionalnymi zbudowanie sieci powiązań promocja produktów oraz firmy wykorzystanie w biznesie zasobów jednostek naukowych wspólne pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej

6 Siedziby OKIP Nowy Sącz Kraków Wrocław Lublin Ostróda Opole Rzeszów Toruń Zakopane Nowy Jork Warszawa Białystok Katowice Bełchatów Radomsko

7 prof. Jerzy Buzek Rada Klastra OKIP Kazimierz Marcinkiewicz dr Józef Oleksy prof. Henryk Skarżyński prof. Jerzy Wolanin prof. Aleksander Olejnik Vladimir Kuzin Zbigniew Niemczycki prof. Login Pastusiak Marzena Mażewska prof. Paweł Soroka prof. Andrzej Janicki dr Wiktor Patena prof. Nina Siemieniuk Krzysztof Łagoda dr Krzysztof Pawłowski prof. Andrzej Siemaszko dr Roman Szwed dr Monika Zajkowska prof. Bohdan Żakiewicz Włodzimierz Brodiuk Janusz Reiter Rudolf Borusewicz dr Stanisław M. Pietuszko György Szügyi Jerzy Hanus Anna Rączkowska- Cielemęcka Bogdan Sedler Wojciech Materna

8 Zarząd Klastra OKIP V-ce Prezes Tomasz Pawłowski Prezes Bogdan Węgrzynek V-ce Prezes Agnieszka Frysiak

9 T E AM

10 WSPÓŁPRACA Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw pozostaje w ścisłej współpracy z Podkarpackim Klastrem IT

11 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA I KLASTRA OKIP

12 WSPÓŁPRACA Z KLASTREM OKIP [1/3]

13 WSPÓŁPRACA Z KLASTREM OKIP [2/3]

14 WSPÓŁPRACA Z KLASTREM OKIP [3/3]

15 WSPÓŁPRACA Z KLASTRAMI

16 Działania OKIP Szkolenia (specjalistyczne, biznesowe, finansowe), public relations, organizowanie eventów, kampanii reklamowych, profilaktyka, fotografia; Budownictwo drewniane, architektura ogrodowa; Wdrażanie systemów teleinformacyjnych, wideokomunikacyjnych, audiowizualnych, rozwiązania informatyczne dla biznesu i inne.

17 Ostatnie wybrane projekty I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP w Warszawie Konferencja Klastry-Nowe Kierunki Rozwoju w PGE Arena w Gdańsku Polski Kongres Energii Odnawialnej - Energia Jutra we Wrocławiu

18 Podpisanie porozumienia z Międzynarodowym Klastrem Stosunków Gospodarczych FUTURA

19 Budowa Międzynarodowej Infrastruktury Portów i Regulacji Dunaju Podczas misji gospodarczej w Serbii Bogdan Węgrzynek Prezes OKIP odbył w Apatin spotkanie z Zoraną Mihajlović - Minister Energetyki, Ochrony Energii, Rozwoju i Ochrony Środowiska Serbii oraz jej najbliższymi doradcami. Głównymi tematami rozmów była współpraca gospodarcza dotycząca budowy Międzynarodowej Infrastruktury Portów i Regulacji Dunaju, przy której uczestniczyć miałby Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Jest to jeden z kroków do realizacji transgranicznych projektów dotyczących Dunaju. Prowadzone w Serbii rozmowy dotyczące rozbudowy portu towarowego w Apatin z udziałem Serbii, Węgier i Polski były kontynuowane w Ministerstwie Gospodarki Narodowej Węgier podczas drugiej misji gospodarczej OKIP na Węgrzech.

20 Kierunki rozwoju Zbudowanie sieci podmiotów Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności współpraca własnej regionów

21 Cele na rok 2014 Rozszerzenie działalności Klastra na nowe obszary kraju zwiększenie liczby członków, dzięki którym będzie możliwe realizowanie wielu projektów łączących sferę biznesową z naukową rozpoczęcie budowy klastrów branżowych Nawiązanie współpracy z krajami Europy Środkowo- Wschodniej, opracowanie i realizacja wspólnych projektów transgranicznych

22 Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw Budowa klastrów Klaster medyczny Klaster turystyczny Klaster sportowy Klaster OZE Klaster energety- czny Klaster transportu kolejowego Klaster technik obronnych Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

23 Polski Innowacyjny Klaster MedycznyPIKMED Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠PIKMED efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału związanych z branżą medyczną przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, otoczenia biznesu oraz samorządów pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw rozwojowych i pozyskiwanie środków finansowych w celu pokrycia kosztów dla podmiotów medycznych i firm obsługujących branże we wspólnych obszarach postęp technologiczny i generowanie innowacyjnych rozwiązań medycznych, dzięki interakcjom pomiędzy podmiotami działającymi w ramach struktury klastra medycznego stworzenie nowoczesnej opieki medycznej, podniesienie jakości polskiej ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pacjentów, jak również podejmowaniem związanych z tym działań prewencyjnych świadczenie kompleksowych usług medycznych i usług turystyki medycznej z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i innowacyjnych technologii rozwój sektora medycznego w Polsce, działającego na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności poszczególnych regionów i całego kraju CELE 3 października 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców powołało do działania Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠ PIKMED.

24 Zarząd Rada KlastraKoordynatorzyZespoły PrzedsiębiorstwaOrganizacje naukowe Organizacje okołobiznesowe Samorządy Struktura makro Klastra OKIP Klaster branżowy medyczny Menedżer Klaster branżowy turystyczny Klaster branżowy OZE Klaster branżowy energetyczny Klaster branżowy transportu kolejowego Klaster branżowy technik obronnych Menedżer MOŻLIWOŚCI POTRZEBY Lider Menedżer Lider Menedżer Lider Menedżer Lider

25 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Ogólnopolskie Kooperacyjne Powiązania Innowacyjnych Przedsiębiorstw Koordynator - Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google