Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskie Kooperacyjne Powiązania Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskie Kooperacyjne Powiązania Innowacyjnych Przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie Kooperacyjne Powiązania Innowacyjnych Przedsiębiorstw
Koordynator - Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

2 Budowa i definicja klastra - potrójna helisa -
Firmy zorganizowane działania zainteresowanych podmiotów mające na celu przyspieszenie rozwoju i konkurencyjności w regionie samorządy uczelnie, ośrodki B+R

3 OKIP i INNOWACYJNOŚĆ CEL
NAUKA BIZNES OKIP i INNOWACYJNOŚĆ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA wspieranie nowości, ulepszeń i wynalazków wypracowywanych z pomocą środowisk naukowych i badawczych uznanie Klastra za system innowacji charakteryzujący się skutecznym tworzeniem i efektywną dyfuzją innowacji produktowych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych. MISJA tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii transfer i absorpcja wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami połączenie i efektywne wykorzystanie potencjałów członków klastra podejmowanie wspólnych działań przez członków klastra wzrost innowacyjności przedsiębiorstw CEL sukcesywne podnoszenie poziomu konkurencyjności poszczególnych regionów i całego kraju wypracowanie ich stałej, ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej

4 Korzyści z przystąpienia do OKIP
Współpraca z naukowcami ze sfery badawczo - rozwojowej Wymiana doświadczeń, zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności członków Tworzenie warunków do realizowania projektów inwestycyjnych Zacieśnienie współpracy, podniesienie innowacyjności podmiotów zrzeszonych w Klastrze Ograniczenie ryzyka działalności przdsiębiorstw innowacyjnych Uzyskanie efektu synergii Poprawa jakości oferowanych produktów, usprawnienie procesów produkcyjnych Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, zwiększenie konkurencyjności firm

5 Mocne strony Klastra zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionów inicjowanie współpracy z władzami regionalnymi zbudowanie sieci powiązań promocja produktów oraz firmy wykorzystanie w biznesie zasobów jednostek naukowych wspólne pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej

6 Siedziby OKIP Ostróda Białystok Warszawa Toruń Bełchatów Lublin
Radomsko Wrocław Katowice Rzeszów Opole Kraków Nowy Sącz Nowy Jork Zakopane

7 Anna Rączkowska- Cielemęcka
Rada Klastra OKIP prof. Jerzy Buzek dr Józef Oleksy Kazimierz Marcinkiewicz Janusz Reiter prof. Henryk Skarżyński prof. Bohdan Żakiewicz prof. Andrzej Siemaszko dr Stanisław M. Pietuszko prof. Paweł Soroka prof. Jerzy Wolanin prof. Andrzej Janicki Vladimir Kuzin György Szügyi Jerzy Hanus prof. Login Pastusiak dr Krzysztof Pawłowski Zbigniew Niemczycki Włodzimierz Brodiuk prof. Aleksander Olejnik dr Wiktor Patena Anna Rączkowska- Cielemęcka Bogdan Sedler Wojciech Materna prof. Nina Siemieniuk Krzysztof Łagoda Marzena Mażewska dr Roman Szwed dr Monika Zajkowska Rudolf Borusewicz

8 Prezes Bogdan Węgrzynek
Zarząd Klastra OKIP Prezes Bogdan Węgrzynek V-ce Prezes Tomasz Pawłowski V-ce Prezes Agnieszka Frysiak

9 T E A M

10 WSPÓŁPRACA Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw pozostaje w ścisłej współpracy z Podkarpackim Klastrem IT

11 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA I KLASTRA OKIP

12 WSPÓŁPRACA Z KLASTREM OKIP [1/3]

13 WSPÓŁPRACA Z KLASTREM OKIP [2/3]

14 WSPÓŁPRACA Z KLASTREM OKIP [3/3]

15 WSPÓŁPRACA Z KLASTRAMI

16 Działania OKIP Szkolenia (specjalistyczne, biznesowe, finansowe), public relations, organizowanie eventów, kampanii reklamowych, profilaktyka, fotografia; Budownictwo drewniane, architektura ogrodowa; Wdrażanie systemów teleinformacyjnych, wideokomunikacyjnych, audiowizualnych, rozwiązania informatyczne dla biznesu i inne.

17 Ostatnie wybrane projekty
I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP w Warszawie Konferencja Klastry-Nowe Kierunki Rozwoju w PGE Arena w Gdańsku Polski Kongres Energii Odnawialnej - Energia Jutra we Wrocławiu

18 Podpisanie porozumienia z Międzynarodowym Klastrem Stosunków Gospodarczych FUTURA

19 Budowa Międzynarodowej Infrastruktury Portów i Regulacji Dunaju
Podczas misji gospodarczej w Serbii Bogdan Węgrzynek Prezes OKIP odbył w Apatin spotkanie z Zoraną Mihajlović - Minister Energetyki, Ochrony Energii, Rozwoju i Ochrony Środowiska Serbii oraz jej najbliższymi doradcami. Głównymi tematami rozmów była współpraca gospodarcza dotycząca budowy Międzynarodowej Infrastruktury Portów i Regulacji Dunaju, przy której uczestniczyć miałby Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Jest to jeden z kroków do realizacji transgranicznych projektów dotyczących Dunaju. Prowadzone w Serbii rozmowy dotyczące rozbudowy portu towarowego w Apatin z udziałem Serbii, Węgier i Polski były kontynuowane w Ministerstwie Gospodarki Narodowej Węgier podczas drugiej misji gospodarczej OKIP na Węgrzech.

20 Kierunki rozwoju Zbudowanie sieci podmiotów współpraca
Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności własnej regionów

21 Cele na rok 2014 Rozszerzenie działalności Klastra na nowe obszary kraju zwiększenie liczby członków, dzięki którym będzie możliwe realizowanie wielu projektów łączących sferę biznesową z naukową rozpoczęcie budowy klastrów branżowych Nawiązanie współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, opracowanie i realizacja wspólnych projektów transgranicznych

22 Klaster transportu kolejowego Klaster technik obronnych
Budowa klastrów Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw Klaster medyczny turystyczny sportowy OZE energety-czny Klaster transportu kolejowego Klaster technik obronnych

23 Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠PIKMED
3 października 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców powołało do działania Polski Innowacyjny Klaster Medyczny ♠ PIKMED. CELE efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału związanych z branżą medyczną przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, otoczenia biznesu oraz samorządów pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw rozwojowych i pozyskiwanie środków finansowych w celu pokrycia kosztów dla podmiotów medycznych i firm obsługujących branże we wspólnych obszarach postęp technologiczny i generowanie innowacyjnych rozwiązań medycznych, dzięki interakcjom pomiędzy podmiotami działającymi w ramach struktury klastra medycznego stworzenie nowoczesnej opieki medycznej, podniesienie jakości polskiej ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pacjentów, jak również podejmowaniem związanych z tym działań prewencyjnych świadczenie kompleksowych usług medycznych i usług turystyki medycznej z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i innowacyjnych technologii rozwój sektora medycznego w Polsce, działającego na rzecz rozwoju gospodarczego i innowacyjności poszczególnych regionów i całego kraju

24 Struktura makro Klastra OKIP
Zarząd Rada Klastra Koordynatorzy Zespoły Przedsiębiorstwa Organizacje naukowe Samorządy Organizacje okołobiznesowe MOŻLIWOŚCI Menedżer Menedżer Menedżer Menedżer Menedżer Menedżer Lider Lider Lider Lider Lider Lider POTRZEBY Klaster branżowy medyczny Klaster branżowy turystyczny Klaster branżowy OZE Klaster branżowy energetyczny Klaster branżowy transportu kolejowego Klaster branżowy technik obronnych

25 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Ogólnopolskie Kooperacyjne Powiązania Innowacyjnych Przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google