Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kick-off meeting PROJEKT „Poprawa zdolności administracyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kick-off meeting PROJEKT „Poprawa zdolności administracyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Kick-off meeting PROJEKT „Poprawa zdolności administracyjnych
sądów, w tym systemów informatycznych” Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

2 Program spotkania godz. 11.00 – 11.45 P. Dyrektor DIRS – R. Stępień
P. Dyrektor DSD - A. Niedzielski P. Radca Ministra - T. Gajewski Uroczyste Otwarcie (rozpoczęcie) Kick-off meeting Przedstawienie celów projektu „Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych” w ramach programu „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” z perspektywy finansowej Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) godz – 12.30 Omówienie założeń projektu, zadań Zespołu projektowego i zasad współpracy między poszczególnymi uczestnikami projektu godz – 13.00 Przerwa godz – 14.00 Warsztatowe spotkanie członków zespołu merytorycznego dotyczące prac nad przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

3 Cel i oczekiwane rezultaty projektu
Celem projektu jest poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych; Rezultatami projektu będą: poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach; poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych; zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

4 Zadania w projekcie Stworzenie oraz wdrożenie w 70 wybranych sądach powszechnych usługi wspólnej uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych (katalog usługi wspólnej) oraz usługi poczty centralnej. Stworzenie oraz wdrożenie w 70 wybranych sądach powszechnych systemu zarządzania tożsamością w resorcie sprawiedliwości. Wybrane zostały sądy apelacji: gdańskiej, rzeszowskiej i szczecińskiej - łącznie 72 sądy Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

5 Zadania w projekcie Wdrożenie usługi wspólnej dla sądów jest zadaniem złożonym organizacyjnie i technicznie, obejmującym ponad 400 jednostek i ok kont użytkowników. Przewidywany czas, potrzebny na wdrożenie we wszystkich sądach to min. 2,5 roku. Projekt NMF obejmie istotną część ww. przedsięwzięcia: zakup sprzętu na potrzeby usługi uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych (katalog usługi wspólnej) oraz usługi poczty centralnej we wszystkich sądach powszechnych; zakup licencji na potrzeby ww. usług we wszystkich sądach powszechnych (licencje dla użytkowników systemu); wdrożenie ww. usług w 70 wybranych sądach. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

6 Zadania w projekcie Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością (SZT) umożliwi łatwe zarządzanie uprawnieniami użytkowników w ramach poszczególnych systemów centralnych w oparciu o katalog usługi wspólnej. Projekt NMF obejmie: zakup sprzętu na potrzeby systemu zarządzania tożsamością we wszystkich sądach powszechnych; zakup licencji i oprogramowania na potrzeby systemu zarządzania tożsamością we wszystkich sądach powszechnych; wdrożenie systemu zarządzania tożsamością w 70 sądach. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

7 Szkolenia Trwałość projektu
W ramach obu działań przewidziane będą również szkolenia dla 144 pracowników sądów, umożliwiające sprawne korzystanie z dostarczonych systemów. Trwałość projektu Po zakończeniu projektu, w oparciu o zakupiony sprzęt i licencje oraz istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną i równolegle tworzony SZT, sądy będą dysponować jednolitym systemem kontroli dostępu użytkowników. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

8 Harmonogram finansowy
Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

9 Co nas czeka w najbliższej przyszłości ?
Opracowanie założeń do OPZ Opracowanie OPZ Szacowanie wartości zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie na materiały promocyjne Postępowanie na spotkanie promocyjno-informacyjne Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

10 Zespół projektowy Wniosek o powołanie zespołu projektowego – wersja z r. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

11 Zadania zespołu projektowego
Przed i w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Założenia do Opisu Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagania dla wykonawców Współpraca podczas opracowywania odpowiedzi dla wykonawców Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

12 Zadania zespołu projektowego
Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Współpraca z wykonawcą podczas opracowywania koncepcji biznesowej Współpraca podczas przygotowywania projektu Weryfikacja projektu Współpraca z właścicielami poszczególnych systemów podczas migracji Odbiór systemu Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

13 Zasady działania zespołu projektowego
Pracownicy sądów – umowy o dzieło na poszczególne elementy konieczne do przygotowania w projekcie Pracownicy MS – rozliczani będą zadaniowo, na podstawie zapotrzebowań na zasób, kierowanych do bezpośredniego przełożonego (ilość godzin w miesiącu) i rozliczanych w postaci dodatku za wykonane zadanie. Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

14 Część 1 warsztatu Założenia projektu
Wspólne usługi katalogowe - AD + poczta centralna co chcemy uzyskać ? jakie systemy chcemy zmigrować ? Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

15 Część 2 warsztatu Szanse i zagrożenia
Wspólne usługi katalogowe - AD + poczta centralna szanse zagrożenia Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

16 Część 3 warsztatu Zadania dla zespołu merytorycznego z sądów na najbliższe dwa miesiące Czyli - Kto zrobi co ? Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.

17 DZIĘKUJĘ ZA SPOTKANIE I... DO PRACY ... 
Program Operacyjny „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” dofinansowany ze środków funduszy norweskich.


Pobierz ppt "Kick-off meeting PROJEKT „Poprawa zdolności administracyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google