Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje nauczycieli 6 października 2014 r. Caroline Kearney Starszy Kierownik Projektu & Analityk ds. Edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje nauczycieli 6 października 2014 r. Caroline Kearney Starszy Kierownik Projektu & Analityk ds. Edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje nauczycieli 6 października 2014 r. Caroline Kearney Starszy Kierownik Projektu & Analityk ds. Edukacji

2 wiedzy umiejętności postaw Kompetencje to… dynamiczna i złożona kombinacja umożliwiająca efektywne działania w świecie rzeczywistym

3 Ramy kompetencji nauczycieli Poziom krajowy: Bardzo duża różnorodność podejść do definicji i implementacji ram kompetencji nauczycieli (TCF), od zestawień ogólnie określonych kompetencji (np. Finlandia) po listy konkretnych kompetencji o charatkerze nakazowym (np. Zjednoczone Królestwo).

4 Ramy kompetencji nauczycieli Na poziomie UE/międzynarodowym: Nie ma ogólnych kompleksowych ram kompetencji nauczycieli; istnieją ramy odnoszące się do określonych obszarów przedmiotowych (np. Ramy kompetencji informatycznych dla nauczycieli określone przez UNESCO, Europejski profil kształcenia nauczycieli języków Trzy szerokie obszary kompetencji zostały zdefiniowane w 2005 r. w dokumencie: Wspólne europejskie zasady dotyczące kompetencji i kwalifikacji nauczycieli (Komisja Europejska, 2005) Przegląd literatury miedzynarodowej poświęconej kompetencjom, standardom i rozwojowi nauczycieli: Kluczowe Kompetencje nauczycieli: wymagania i rozwój (Tematyczna grupa robocza Komisji Europejskiej ds. rozwoju zawodowego nauczycieli, 2011)

5 Trzy szerokie obszary kompetencji nauczycieli 1)Praca z innymi Efektywna praca z uczniami Współpraca z innymi nauczycielami Wspólne europejskie zasady dotyczące kompetencji i kwalifikacji nauczycieli (KE, 2005)

6 Trzy szerokie obszary kompetencji nauczycieli 2) Praca ze społecznością i w społeczności Efektywna praca z lokalną społecznością oraz podmiotami związanymi z edukacją (np. rodzicami, placówkami kształcenia nauczycieli, organizacjami kulturalnymi, podmiotami gospodarczymi, itp.) Przygotowanie uczniów do roli odpowiedzialnych globalnie obywateli Wspólne europejskie zasady dotyczące kompetencji i kwalifikacji nauczycieli (KE, 2005)

7 Trzy szerokie obszary kompetencji nauczycieli 3) Praca z wiedzą, technologiami i informacją Gruntowna wiedza przedmiotowa & wiedza pedagogiczna Umiejętność stosowania technologii w celu podniesienia efektywności nauczania i uczenia się Umiejętności efektywnego zdobywania, analizowania, potwierdzania, przekazywania i gromadzenia informacji Wspólne europejskie zasady dotyczące kompetencji i kwalifikacji nauczycieli (KE, 2005)

8 Wiedza nauczyciela Przegląd literatury poświęconej kompetencjom kluczowym nauczycieli (KE, 2011) 1. Wiedza merytoryczna 2. Wiedza pedagogiczna w zakresie przedmiotu 3. Wiedza pedagogiczna 4. Znajomość treści programowych 5. Nauki pedagogiczne (historyczne, filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne, itp.) 6. Psychologia rozwojowa 7. Kwestie dotyczące inklucji społecznej i różnorodności 8. Nowe technologie 9. Polityki edukacyjne (ujęcie kontekstualne, instytucjonalne, organizacyjne) 10. Dynamika grupy, teorie uczenia się oraz kwestie związane z motywacją 11. Proces i metody ewaluacji

9 Umiejętości nauczycieli 1. Planowanie nauczania, kierowanie i zarządzanie nauczaniem 2. Wykorzystanie materiałów i technologii edukacyjnych 3. Kierowanie uczniami i grupami 4. Monitorowanie i ocenianie uczenia się 5. Współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami i sektorem usług społecznych 6. Umiejętności negocjacyjne 7. Umiejętności współpracy reflekji oraz umiejętności interpersonalne w uczeniu się w społecznościach zawodowych 8. Umiejętność dostosowywania się do wielopoziomowej dynamiki (od polityki rządowej po dynamikę uczniów, klasy i szkoły). 9. Umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na podstawie interpretacji dowodów i danych Przegląd literatury poświęconej kompetencjom kluczowym nauczycieli (KE, 2011)

10 Postawy/wartości nauczycieli 1. Zaangażowanie w nauczany przedmiot; wiedza historyczna w zakresie rozwoju i bieżącego statusu tego przedmiotu oraz powiązań z innymi dyscyplinami 2. Zdolność dostosowania się do zmian 3. Zaangażowanie w promowanie nauki wszystkich uczniów 4. Zdolnouczniów na demokratycznych obywateli 5. Gotowość do nauki przez całe życie 6. Zdolność do autorefleksji i kwestionowania własnych praktyk zawodowych Przegląd literatury poświęconej kompetencjom kluczowym nauczycieli (KE, 2011)

11 Jesteś zainteresowany rozwijaniem swoich kompetencji? Kurs online KeyCoNet „Competences for 21st Century Schools” Początek: 17 listopada 2014 r. Rejestracja już otwarta: http://www.europeansch oolnetacademy.eu/web/k eyconet http://www.europeansch oolnetacademy.eu/web/k eyconet Monitoruj rozwój swoich kompetencji biorąc udział w działaniach monitorujących eTwinning Początek: 13 października 2014 r. Końcowa konferencja KeyCoNet poświęcona włączaniu uczenia się w oparciu o kompetencje w proces kształcenia 25-26 listopada 2014 Rejestracja: http://keyconet.eun.org/ conference http://keyconet.eun.org/ conference


Pobierz ppt "Kompetencje nauczycieli 6 października 2014 r. Caroline Kearney Starszy Kierownik Projektu & Analityk ds. Edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google