Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Starym Kurowie, 27.03.2014r.. Projekt organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz partnerów: Kancelarię Sejmu, Ministerstwo Edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Starym Kurowie, 27.03.2014r.. Projekt organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz partnerów: Kancelarię Sejmu, Ministerstwo Edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Starym Kurowie, 27.03.2014r.

2 Projekt organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz partnerów: Kancelarię Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Odbywa się po raz dwudziesty, Ma na celu wyłonienie 460 posłów i posłanek spośród kandydatów z całej Polski, Posłowie spotkają się 1 czerwca 2014r. w Sejmie, gdzie będą uczestniczyć w obradach XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

3 Debatę poprowadziły moderatorki : Klaudia Bury i Kinga Lewandowska. W debacie, oprócz uczniów, przedstawicieli klas, uczestniczyli zaproszeni goście: Danuta Gębala – dyrektor szkoły, Ewelina Sulej (EKSPERT)-koordynator projektów unijnych, rozwoju i promocji gminy, reprezentująca Wójta Gminy, Jerzy Sudoł – przewodniczący rady gminy,, Mariola Sikora – opiekunka samorządu uczniowskiego, członek stowarzyszenia Gimp@sje, Ewa Urycka, Elżbieta Czyżewska – nauczyciele gimnazjum realizatorki wielu projektów, Beata Rokaszewicz – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Magdalena Szydełko – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Agnieszka Lis –dyrektor Szkoły podstawowej, Ewa Tomaszczyk – koordynator projektów unijnych w SP, Julian Sikora – z-ca przewodniczącego rady gminy.

4 Część I 21.03.2014 Dyskusje klasowe: Zostały przeprowadzone we wszystkich klasach kilka dni przed debatą przy wsparciu wychowawców klas. Rozważania dotyczyły dwóch obszarów: - dotychczasowych doświadczeń młodych ludzi i ich bliskich w wykorzystywaniu naszego członkostwa w UE, - wskazaniu szans jakie ma nasza gmina w UE (także oczekiwań i pomysłów).

5

6 Część II Panele dyskusyjne – metodą warsztatową, z wykorzystaniem metod aktywizujących: - METAPLAN : Jak wykorzystujemy nasze członkostwo w UE( w tym środki unijne)? Jak jest, a jak być powinno? - DRZEWKO DECYZYJNE: Czy korzystać ze środków unijnych? - DEBATA „ZA I PRZECIW” : Bilans korzyści i strat wynikających z członkostwa w UE.

7

8

9 Więcej o pracy paneli dyskusyjnych w prezentacji PANELE DYSKUSYJNE

10 Część III Debata plenarna „Jak najlepiej wykorzystywać szanse, które daje nam UE?”: 1. Przedstawienie wyników i wniosków z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów Gimnazjum w Starym Kurowie i ich rodziców. 2. Przedstawienie efektów pracy paneli dyskusyjnych. 3. Wystąpienia gości i ekspertów - ogólna dyskusja. 4. Przygotowanie mapy wykorzystania środków unijnych w gminie Stare Kurowo. 5. Podsumowanie obrad („KOSZ OWOCÓW” I DRZEWO NADZIEI I OCZEKIWAŃ” )i zakończenie debaty.

11 Szczegóły w prezentacji Wyniki ankiety

12 PANEL A - METAPLAN

13 Panel B - Drzewko decyzyjne

14 Panel C - Dyskusja „za i przeciw”

15

16

17

18 1.Wszyscy korzystamy z możliwości rozwoju, jakie daje nam członkostwo w UE (dzieci, dorośli, młodzież). 2.W dobie dużego bezrobocia rodzice uczniów Gimnazjum w Starym Kurowie pracowali, bądź pracują w krajach unijnych (80 %). 3.Uczniowie dzięki pozyskiwaniu funduszy przez szkoły, instytucje kultury i stowarzyszenia, korzystają lub korzystali z możliwości uczestniczenia w wycieczkach, dodatkowych zajęciach przedmiotowych i pozalekcyjnych, bezpłatnych kursach językowych (zwraca na to uwagę 50% uczniów i 49 % rodziców). 4.Zdecydowana część uczniów ma kontakty z bliskimi lub znajomymi przebywającymi w różnych krajach europejskich. 5.Prawie 40% uczniów małej wiejskiej miejscowości, jaką jest Stare Kurowo wyjeżdża za granicę w celach turystycznych.

19 6. Zmienił się obraz wszystkich miejscowości w naszej gminie. Wszyscy - uczniowie i rodzice zauważają zmiany w infrastrukturze: nowe drogi, place zabaw, boiska sportowe ( ponad 70% rodziców i uczniów zauważa na terenie gminy oznakowania o wykonaniu przedsięwzięcia ze środków unijnych):  OSP w Pławinie,  w Przynotecku odnowiono świetlicę wiejską,  w Starym Kurowie wyremontowano Gminny Ośrodek Kultury, powstały nowe ulice z chodnikami oraz drogi między miejscowościami,  doposażono bibliotekę, szkoły,  w kilku miejscowościach założono wodociąg! (dotąd mieszkańcy korzystali ze studni), wykonano kanalizację,  wyremontowano kościół parafialny,

20 7. Zmieniliśmy się także my – mieszkańcy :  młodzież otrzymuje stypendia (w tym Marszałka Województwa Lubuskiego),  uczestniczymy w wymianie międzynarodowej, poznajemy kulturę i zwyczaje innych narodów i sami dajemy się poznać (COMENIUS realizowany w SP Stare Kurowo),  młodzież ma możliwość edukacji także w krajach europejskich (dzięki programom wymiany i naukowym (chcemy z nich korzystać),  bezrobotni mogli nieodpłatnie podnieść swoje kwalifikacje, nieodpłatnie zdobywając prawo jazdy,  nastąpiła aktywizacja społeczności lokalnej: powstały nowe stowarzyszenia (Gimp@sje, Słoneczna Przystań, Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Dobiegniewskie", Środowiskowy Klub Seniora Tęcza, Stowarzyszenie STOLINA), niektóre pozyskują pieniądze z UE do celów statutowych,  zaktywizowały się rady sołeckie, które coraz częściej organizują imprezy we współpracy z Euroregionem PRO Europa Viadrina), zapraszamy naszych przyjaciół zza Odry, np. strażacy.

21 8.Wszyscy uczestnicy spotkań zauważyli też pewne niedogodności: zbyt duża biurokracja w pozyskiwaniu funduszy unijnych, nieadekwatność informacyjna ( np. ośrodkach dla bezdomnych na stronach internetowych). 9.Uczestników debaty niepokoją także : brak kreatywności niektórych mieszkańców, ciągłe narzekania, brak środków na wkład własny (nasza gmina jest mała i nie ma dużych możliwości kredytowych).

22 10. Mamy też marzenia (pomysły), które uczniowie skierowali do przedstawicieli władz (dorośli zauważyli, że są realne i bardzo dojrzałe):  nowy stadion,  sala widowiskowa,  place zabaw w każdej wsi,  dokształcanie nauczycieli, także w zakresie nowych metod nauczania (lekcje są ciekawsze!).  inwestowanie w służbę zdrowia,  pomoc najbiedniejszym,  modernizacja szkół,  szkoła językowa ( lekcje w szkole, czy dodatkowe zajęcia to zbyt mało, by dobrze poznać język obcy, dziś rodzice muszą nas dowozić na zajęcia kilkanaście kilometrów).

23 „KOSZ OWOCÓW” „DRZEWKO NADZIEI I OCZEKIWAŃ” PRZYKŁADY WYPOWIEDZI: -wiele się dowiedziałem, -integracja społeczności szkolnej i lokalnej, -przyszłość we wspólnym działaniu, -młodzież potrafi określić swoje potrzeby i oczekiwania, ważna współpraca, -motywacja do dalszego działania, -motywacja do nauki języków obcych’ -nowe doświadczenie, -Wiedza, jak są pozyskiwane środki unijne i jak się o nie starać. PRZYKŁADY WYPOWIEDZI -możliwość rozwoju osobistego i gminy, -wyjazdy uczniów na wymianę, -większe wsparcie zdrowego stylu życia, -więcej miejsc pracy, także w kraju, -rozwój szkół, świetlic i całej infrastruktury, -wybudowanie sali sportowej, -mniej biurokracji,

24 Dziękujemy- zespół projektu


Pobierz ppt "Gimnazjum w Starym Kurowie, 27.03.2014r.. Projekt organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz partnerów: Kancelarię Sejmu, Ministerstwo Edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google