Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Health and Consumers Health and Consumers B ETTER T RAINING FOR S AFER F OOD BTSF PET ANIMALS TOMASZ STAROŚCIC MOVEMENT AND IMPORT CONTROLS OF FEED, FOOD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Health and Consumers Health and Consumers B ETTER T RAINING FOR S AFER F OOD BTSF PET ANIMALS TOMASZ STAROŚCIC MOVEMENT AND IMPORT CONTROLS OF FEED, FOOD."— Zapis prezentacji:

1 Health and Consumers Health and Consumers B ETTER T RAINING FOR S AFER F OOD BTSF PET ANIMALS TOMASZ STAROŚCIC MOVEMENT AND IMPORT CONTROLS OF FEED, FOOD AND ANIMALS Control checks at border inspection posts Session 3 – 17th to 19th September 2013– TERESPOL

2 Health and Consumers Health and Consumers OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT DOMOWYCH TOWARZYSZĄCYCH PODRÓŻNYM PRZEZ GRANICĘ W tym momencie obowiązuje nas: Rozporządzenie (WE) Nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku. Od 29 grudnia 2014 roku stosowane będzie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 998/2003, a także obowiązywać będzie: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt towarzyszących.

3 Health and Consumers Health and Consumers JAKO ZWIERZĘTA DOMOWE TOWARZYSZĄCE PODRÓŻNYM MOGĄ BYĆ PRZEMIESZCZANE WYŁĄCZNIE: Psy, koty, fretki Ptaki (z wyjątkiem gatunków ptaków, które są wymienione w art. 2 dyrektywy 2009/158/WE) Króliki domowe, gryzonie (inne niż przeznaczone do produkcji żywności) Bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli oraz mięczaków i skorupiaków) Płazy Gady Ozdobne zwierzęta wodne

4 Health and Consumers Health and Consumers ZMIANY WPROWADZONE W ROZP. NR 576/2013 DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT GATUNKI ZWIERZĄT psy, koty, fretki (załącznik I część A) gady, płazy, bezkręgowce, ozdobne zwierzęta wodne, ptaki, gryzonie i króliki domowe (załącznik I część B) Brak w załączniku I części C.

5 Health and Consumers Health and Consumers PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT W CELACH NIEHANDLOWYCH POMIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI (PSY, KOTY, FRETKI) Ilość zwierząt nie może przekroczyć 5 sztuk. Towarzyszą właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej za te zwierzęta. Posiadają aktualny paszport i szczepienia przeciwko wściekliźnie. Muszą posiadać elektroniczny system identyfikacyjny (transponder). Tatuaż – wykonany przed 3 lipca 2011 r. Nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innemu właścicielowi.

6 Health and Consumers Health and Consumers PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT W CELACH NIEHANDLOWYCH Z PAŃSTW TRZECICH DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (PSY, KOTY, FRETKI) Ilość zwierząt nie może przekroczyć 5 sztuk. Towarzyszą właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej za te zwierzęta. Posiadają świadectwo zdrowia/paszport i dokument potwierdzający szczepienie na wściekliznę. Posiadają transponder lub tatuaż Zostały poddane badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania. Świadectwo zdrowia. Nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innemu właścicielowi.

7 Health and Consumers Health and Consumers PAŃSTWA TRZECIE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II CZĘŚĆ 1 W ROZP. NR 577/2013 Paszport powinny posiadać zwierzęta pochodzące z państw: - AD Andora - GI Gibraltar - IS Islandia - GL Grenlandia - LI Lichtenstein - FO Wyspy Owcze - MC Monako - NO Norwegia - SM San Marino - CH Szwajcaria - VA Państwo Watykańskie Państwa te nie mają też obowiązku wykonywania miareczkowania oraz posiadania świadectwa zdrowia.

8 Health and Consumers Health and Consumers PAŃSTWA TRZECIE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II CZĘŚĆ 2 W ROZP. NR 577/2013 - AC Wyspa Wniebowstąpienia - AE Zjednoczone Emiraty Arabskie - US Stany Zjednoczone Ameryki - AG Antigua i Barbuda - AN Antyle Holenderskie w tym: - AR Argentyna - AU Australia - AS – Samoa Amerykańska, - AW Aruba - BA Bośnia I Hercegowina - GU – Guam, - BB Barbados - BH Bahrajn - MP – Mariany Północne, - BQ Bonaire, Sint Eustatius i Saba (wyspy BES) - BM Bermudy - BY Białoruś - PR – Puerto Rico, - CA Kanada - CL Chile -VI – Wyspy Dziewicze St. Zjed. - CW Curacao - FK Falklandy - VC Saint Vincent i Grenadyny - FJ Fidżi - JM Jamajka - VG Brytyjskie Wyspy Dziewicze - HK Hongkong - KN Saint Kitts i Nevis - VU Vanuatu - JP Japonia - LC Saint Lucia - WF Wallis i Futuna - KY Kajmany - MU Mauritius - YT Majotta - MS Montserrat - MY Malezja - MX Meksyk - NZ Nowa Zelandia - NC Nowa Kaledonia - PM Saint Pierre i Miquelon - PF Polinezja Francuska - SG Singapur - RU Federacja Rosyjska - TT Trynidad i Tobago - SH Święta Helena - SX Sint Maarten - TW Tajwan

9 Health and Consumers Health and Consumers ZMIANY WPROWADZONE W ROZP. 576/2013 DOTYCZĄCE ILOŚCI PRZEMIESCZANYCH ZWIERZĄT Określono maksymalną liczbę zwierząt domowych, które mogą towarzyszyć właścicielowi podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym (liczba ta nie może przekroczyć pięciu). Odstępstwami od tej sytuacji są:  Udokumentowane na piśmie uczestnictwo w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych.  Wiek zwierząt wynosi ponad 6 miesięcy.

10 Health and Consumers Health and Consumers ZMIANY WPROWADZONE W ROZP. 576/2013 DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT Państwa członkowskie mogą zezwolić na przemieszczanie zarejestrowanych psów wojskowych lub psów poszukiwawczych i ratowniczych przez inny punkt wjazdu niż punkt wjazdu podróżnych

11 Health and Consumers Health and Consumers ZMIANY WPROWADZONE W ROZP. 576/2013 DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT Państwa członkowskie mogą udzielać zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, jeśli zwierzęta te: są w wieku poniżej 12 tygodni i nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie są w wieku od 12 do 16 tygodni, i zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, ale nie spełniają wymogów dotyczących ważności

12 Health and Consumers Health and Consumers ZMIANY WPROWADZONE W ROZP. 576/2013 DOTYCZĄCE METODY MIARECZKOWANIA Badanie poziomu przeciwciał metodą miareczkowania nie jest wymagane w odniesieniu do zwierząt domowych przemieszczanych do państwa członkowskiego z państw trzecich, wymienionych w załączniku II rozp. nr 577/2013 r. Metoda ta nie jest wymagana po tranzycie przez państwo trzecie inne niż te, które zostały wymienione w załączniku II, pod warunkiem, przedstawienia podpisanego oświadczenia, że w czasie tranzytu zwierzęta nie miały kontaktu ze zwierzętami podatnymi na zakażenie wścieklizną i pozostały zamknięte w środku transportu lub na terenie międzynarodowego portu lotniczego.

13 Health and Consumers Health and Consumers PASZPORT DLA ZWIERZĄT PRZEMIESZCZANYCH MIĘDZY KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI DLA ZWIERZĄT Z ZAŁĄCZNIKA I CZĘŚĆ A Sk

14 Health and Consumers Health and Consumers NOWY WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z ZAŁĄCZNIKA I CZĘŚĆ A Świadectwo to jest niezbędne przy przemieszczaniu zwierząt wymienionych w załączniku I część A, z państw trzecich do państw członkowskich.

15 Health and Consumers Health and Consumers ZMIANY WPROWADZONE W ROZP. 576/2013 DOTYCZĄCE PRZEMIESZCZANIA ZWIERZĄT Odstępstwem od posiadania świadectwa zdrowia zwierzęcia domowego, które jest przemieszczane do państwa członkowskiego z państwa trzeciego jest: Posiadanie dokumentu identyfikacyjnego (paszportu) wystawionego w państwie trzecim wymienionym w załączniku II rozp. nr 577/2013 Wwożone do państwa członkowskiego po wcześniejszym wywozie do państwa trzeciego lub tranzycie przez terytorium państwa trzeciego, przy czym dokument identyfikacyjny wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii poświadcza, że przed opuszczeniem Unii zwierzę: - zostało poddane szczepieniu na wściekliznę - zostało poddane badaniu poziomu przeciwciał metodą miareczkowania (oprócz państw z załącznika II rozp.577/2013)

16 Health and Consumers Health and Consumers PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT W CELACH NIEHANDLOWYCH (ZWIERZETA WYMIENIONE W ZAŁ. I CZĘŚĆ B) Zwierzęta domowe, wymienione w załączniku I część B mogą być przemieszczane do państw członkowskich jeśli: Są oznakowane lub opisane zgodnie ze szczegółowymi cechami poszczególnych gatunków w odpowiednich dokumentach identyfikacyjnych Zastosowano wobec nich wszelkie profilaktyczne środki zdrowotne Towarzyszy im świadectwo zdrowia Wwieziono je przez punkt wjazdu podróżnych.

17 Health and Consumers Health and Consumers PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT W CELACH NIEHANDLOWYCH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (ZWIERZETA WYMIENIONE W ZAŁ. I CZĘŚĆ B) Dokument identyfikacyjny powinien zawierać: - cechy charakterystyczne oznakowania lub opis zwierzęcia - gatunek, rasę, datę urodzenia, płeć i umaszczenie - dane właściciela - dane i podpis lekarza weterynarii, upoważnionego do wystawiania lub uzupełniania dokumentu identyfikacyjnego. - podpis właściciela - informacje na temat zastosowania wszelkich środków zapobiegających chorobom lub zakażeniom innym niż wścieklizna

18 Health and Consumers Health and Consumers PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT W CELACH NIEHANDLOWYCH Z PAŃSTW TRZECICH DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (ZWIERZĘTA WYMIENIONE W ZAŁ. I CZĘŚĆ B) Dodatkowe informacje, które powinny się znaleźć na dokumencie identyfikacyjnym: - dane i podpis urzędnika, który wystawia dokument lub lekarza weterynarii - niepowtarzalny numer referencyjny świadectwa - dane i podpis przedstawiciela właściwego organu zatwierdzającego - dane i podpis przedstawiciela właściwego organu przeprowadzającego kontrolę

19 Health and Consumers Health and Consumers PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT W CELACH NIEHANDLOWYCH Z PAŃSTW TRZECICH DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Państwa członkowskie mogą udzielać w wyjątkowych sytuacjach zezwoleń na przemieszczanie na ich terytorium zwierząt domowych, które nie spełniają wymogów pod warunkiem, że właściciel złożył wniosek o udzielenie pozwolenia, a państwo członkowskie przeznaczenia udzieliło takiego pozwolenia. Zwierzęta te zostaną poddane izolacji pod nadzorem urzędowym przez czas konieczny do spełnienia tych warunków, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy Pozwolenie może obejmować udzielenie zezwolenia na tranzyt przez inne państwo członkowskie, pod warunkiem, że państwo członkowskie tranzytu udzieliło zgody państwu członkowskiemu przeznaczenia.

20 Health and Consumers Health and Consumers KONTROLA ZWIERZĄT PRZEMIESZCZANYCH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I TRZECICH WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU II DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Kontrola dokumentów i tożsamości przeprowadzana podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym, odbywa się zawsze w sposób niedyskryminujący. W czasie każdej kontroli, właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę, ma obowiązek : - przedstawić wymagany dokument identyfikacyjny - umożliwić poddanie zwierzęcia tej kontroli

21 Health and Consumers Health and Consumers KONTROLA ZWIERZĄT PRZEMIESZCZANYCH Z PAŃSTW TRZECICH INNYCH NIŻ WYNIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Właściciel lub osoba upoważniona, kontaktuje się z właściwym organem obecnym w punkcie wjazdu podróżnych, w celu przedstawienia dokumentów identyfikacyjnych oraz poddania zwierzęcia kontroli. Właściwy organ jest zobowiązany do znajomości obowiązujących przepisów oraz do prowadzenia dokumentacji zawierającej dane na temat liczby przeprowadzonych kontroli i występujących niezgodności. Dokumentuje przeprowadzoną kontrolę w odpowiedniej pozycji dokumentu identyfikacyjnego. W Polsce właściwym organem jest SŁUŻBA CELNA.

22 Health and Consumers Health and Consumers ŚRODKI OCHRONNE W przypadku rozprzestrzenienia się wścieklizny lub innej choroby zakaźnej w państwie członkowskim lub państwie trzecim, Komisja może przyjąć w drodze aktu wykonawczego: - wstrzymać przemieszczanie lub tranzyt zwierząt domowych z terenu zagrożonego - ustanowić szczególne warunki przemieszczania zwierząt domowych z terenu zagrożonego

23 Health and Consumers Health and Consumers OBOWIĄZEK PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE INFORMOWANIA O PRZEMIESZCZANIU ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić społeczeństwu jasne i łatwo dostępne informacje dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, a także udostępnić aktualny wykaz punktów wjazdu podróżnych i właściwego organu wyznaczonego do kontroli.

24 Health and Consumers Health and Consumers SYTUACJE KIEDY KONTROLĘ PRZEPROWADZA INSPEKCJA WETERYNARYJNA W przypadku gdy maksymalna liczba zwierząt domowych zostaje przekroczona, a warunki odstępstwa nie zostały spełnione, zwierzęta te muszą być poddane kontroli weterynaryjnej. Identyczna sytuacja występuje gdy zwierzęta: - są przemieszczane w celach handlowych niezależnie od liczby - podróżują samodzielnie samolotem bez właściciela

25 Health and Consumers Health and Consumers NEGATYWNA DECYZJA URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII Jeśli kontrola ujawni, że dane zwierzę nie spełnia wymogów dotyczących przywozu, to w konsultacji z urzędowym lekarzem weterynarii, właściwe władze podejmują decyzję:  o zawróceniu zwierzęcia do jego kraju pochodzenia  o izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych.  w ostateczności o uśpieniu zwierzęcia.

26 Health and Consumers Health and Consumers THANK YOU FOR YOUR ATTENTION JVL Consulting s.a. Rue Matagne 15 B-5020 Vedrin AESA Consortium Website: http://www.foodinfo-europe.com/http://www.foodinfo-europe.com/


Pobierz ppt "Health and Consumers Health and Consumers B ETTER T RAINING FOR S AFER F OOD BTSF PET ANIMALS TOMASZ STAROŚCIC MOVEMENT AND IMPORT CONTROLS OF FEED, FOOD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google