Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IDENTYFIKACJA KONIOWATYCH W UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IDENTYFIKACJA KONIOWATYCH W UE"— Zapis prezentacji:

1 IDENTYFIKACJA KONIOWATYCH W UE
Kai-Uwe Sprenger i Alf-Eckbert Füssel Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Zdrowia i Konsumentów Unit D.1 Zdrowie Zwierząt Przedmiotowa prezentacja niekoniecznie przedstawia poglądy Komisji Europejskiej 1

2 Dlaczego identyfikuje się zwierzęta?
Śledzenie przemieszczeń zwierząt (FMD, CSF) Śledzenie produktów (zdrowie zwierząt i ludzi) Zarządzanie gospodarstwem (rejestracja mleka,żywienie) Dobrostan (transport) However: not everyting needs EU-harmonisation Księga stadna (rodowód,stan) Świadectwa Zdrowia (paszporty, TRACES) Programy zwalczania chorób (Bruceloza, TB, Scrapie)‏ Zastosowanie określonych leków

3 Identyfikacja i śledzenie przemieszczeń zwierząt w UE
Gatunki Identyfikacja Śledzenie (rejestracja przemieszczeń) Bydło indywidualna indywidualna (EID) indywidualne (krajowa baza danych) Indywidualne (gospodarstwo) grupowe (krajowa baza danych) Owce/kozy Świnie grupowa Koniowate - Towarzyszące Different elements for different species!. Poultry does not move, Real time database for horses and pets illusion!, proportionality! Group ID! Traceability objective, equie passport as food chaininformation, pet passport animal/public health (rabies) 3

4 Koniowate – przepisy prawne
Zdrowie zwierząt (handel, import, przemieszczanie, identyfikacja) – (wszystkie koniowate) nasienie, jaja, embriony - Dyr. 92/65/EWG Zwierzęta - Dyr. 90/426/EWG Dobrostan zwierząt (transport – wszystkie koniowate) Rozp. 1/2005 Zootechniczne („księga stadna” - zarejestrowane koniowate) Dyr. 90/427/EWG Zawody (użytkowe - zarejestrowane koniowate) Dyr. 90/428/EWG 3

5 Koniowate: Oznaczają dzikie lub udomowione zwierzęta z grupy equine (włącznie z zebrami) lub gatunki osłowate lub potomstwo uzyskane w wyniku krzyżowania następujących gatunków: E. caballus E. asinus E. hemionus kiang E. hemionus onager E. burchelli, E. grevyi 5

6 Kategorie Koniowatych
Zarejestrowane Koniowate Organizacje Hodowców Międzynarodowe Organizacje Wyścigów Konnych i Związków Jeździeckich Koniowate do hodowli i produkcji Koniowate rzeźne One element that has proven to be very helpful for our relations with third countries - that frequently see aus as a solid block of countries within which animals and animal products can move uncontrolled - was the fact that ANIMALS AND THEIR GERMINAL PRODUCTS CONTINUE TO BE TRADED AND ARE NOT PLACED ON THE MARKET 6

7 Koniowate - najbardziej mobilny grupa zwierząt w UE
5.9 miliona koniowatych (konie, osły etc.) 2.9 miliona (49%) Zarejestrowane koniowate (zarejestrowane w księdze stadnej) 3 miliony (51%) Koniowate hodowlane i do produkcji (nie zarejestrowane w księdze stadnej) Breeding organisations precursor for animal ID Koniowate rzeźne

8 Identyfikacja koniowatych na poziomie UE
1. Zdrowie zwierząt Śledzenie podczas przemieszczania, handlu i importu zwierząt z potwierdzonym statusem zdrowotnym Możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych w przypadku choroby (Annex A to 90/426/EEC) 2. Zdrowie publiczne Leczenie zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności 3. Aspekty zootechniczne Rodowód zarejestrowanych koniowatych

9 Gospodarstwo: Oznacza gospodarstwo rolne lub miejsce treningowe, stajnie lub ogólnie mówiąc każde miejsce, w którym koniowate są zwyczajowo trzymane lub hodowane, niezależnie od zamierzonego celu (Directive 90/426/EEC) każdy naturalny obszar, gdzie koniowate żyją na wolności (Dyrektywa 92/35/EEC) 3

10 Zasady przemieszczania/handlu
Badanie weterynaryjne przeprowadzone 48 godzin przed załadunkiem Zarejestrowane koniowate tylko w przypadku handlu Kontrola w miejscu przeznaczenia Świadectwo weterynaryjne Zarejestrowane koniowate - zaświadczenie Powiadomienie TRACES Nie dotyczy zarejestrowanych koniowatych Plan podróży (dobrostan) Those participating in trade must be aware that veterinary controls are possible at any stage of the movement, but the principle checks are carried out at the place of departure 10

11 Kategoria koniowatych Rodzaj przemieszczania
Identyfikacja i certyfikacja Kategoria koniowatych Rodzaj przemieszczania Iidentyfikacja Certyfikacja Koniowate zarejestrowane przeprowadzanie - krajowe Paszport1 Nie wymagana Transport - krajowy Handel 90/426/EEC Załącznik B indywidualna Koniowate przeznaczone do hodowli i produkcji Dokument identyfikacyjny2 90/426/EEC Załącznik C indywidualna 90/426/EEC Załącznik C indywidualna/grupowa Koniowate rzeźne Paszport1 i/lub Dokument identyfikacyjny2 Paszport 1 i/lub Dokument identyfikacyjny2 90/426/EEC załącznik C grupowa Paszport zgodny z Decyzją 93/623/EEC /Reg. 504/2008 Dokument identyfikacyjny, o którym mowa w Decyzji 2000/68/EC /Reg. 504/2008 11

12 Od 1 lipca 2000 r. wszystkim koniowatym w trakcie przemieszczania musi towarzyszyć dokument identyfikacyjny. Od 1 lipca 2009 r. z zasady wszystkie koniowate muszą posiadać dokument identyfikacyjny. Koniowate zarejestrowane Dyr. 90/426/EWG i 90/427/EWG Dec. 93/623/EWG, Rozp. 504/2008 Paszport wystawiony na podstawie księgi stadnej Koniowate hodowlane i do produkcji Dyr. 90/426/EWG Dec. 2000/68/WE, Rozp. 504/2008 Dokument Identyfikacyjny wydany przez “władze właściwe” Koniowate rzeźne


Pobierz ppt "IDENTYFIKACJA KONIOWATYCH W UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google