Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IDENTYFIKACJA KONIOWATYCH W UE Kai-Uwe Sprenger i Alf-Eckbert Füssel Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Zdrowia i Konsumentów Unit D.1 Zdrowie Zwierząt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IDENTYFIKACJA KONIOWATYCH W UE Kai-Uwe Sprenger i Alf-Eckbert Füssel Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Zdrowia i Konsumentów Unit D.1 Zdrowie Zwierząt."— Zapis prezentacji:

1 IDENTYFIKACJA KONIOWATYCH W UE Kai-Uwe Sprenger i Alf-Eckbert Füssel Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Zdrowia i Konsumentów Unit D.1 Zdrowie Zwierząt Przedmiotowa prezentacja niekoniecznie przedstawia poglądy Komisji Europejskiej

2 Dlaczego identyfikuje się zwierzęta? Śledzenie przemieszczeń zwierząt (FMD, CSF) Dobrostan (transport) Zarządzanie gospodarstwem (rejestracja mleka,żywienie) Programy zwalczania chorób (Bruceloza, TB, Scrapie) Księga stadna (rodowód,stan) Śledzenie produktów (zdrowie zwierząt i ludzi) Świadectwa Zdrowia (paszporty, TRACES) Zastosowanie określonych leków

3 Identyfikacja i śledzenie przemieszczeń zwierząt w UE GatunkiIdentyfikacjaŚledzenie (rejestracja przemieszczeń) Bydło indywidualna indywidualna (EID) indywidualne (krajowa baza danych) Indywidualne (gospodarstwo) grupowe (krajowa baza danych) Owce/kozy Świniegrupowagrupowe (krajowa baza danych) Koniowate indywidualna (EID) - Towarzyszące

4 Koniowate – przepisy prawne Zdrowie zwierząt (handel, import, przemieszczanie, identyfikacja) – (wszystkie koniowate) nasienie, jaja, embriony - Dyr. 92/65/EWG Zwierzęta - Dyr. 90/426/EWG Zootechniczne ( księga stadna - zarejestrowane koniowate) Dyr. 90/427/EWG Zawody (użytkowe - zarejestrowane koniowate) Dyr. 90/428/EWG 3 Dobrostan zwierząt (transport – wszystkie koniowate) Rozp. 1/2005

5 Koniowate : Oznaczają dzikie lub udomowione zwierzęta z grupy equine ( włącznie z zebrami ) lub gatunki osłowate lub potomstwo uzyskane w wyniku krzyżowania następujących gatunków: E. caballus E. asinus E. hemionus kiang E. hemionus onager E. burchelli, E. grevyi 5

6 Zarejestrowane Koniowate Organizacje Hodowców Międzynarodowe Organizacje Wyścigów Konnych i Związków Jeździeckich Koniowate do hodowli i produkcji Koniowate rzeźne 6 Kategorie Koniowatych

7 Koniowate - najbardziej mobilny grupa zwierząt w UE 5.9 miliona koniowatych (konie, osły etc.) 2.9 miliona (49%) Zarejestrowane koniowate (zarejestrowane w księdze stadnej) 3 miliony (51%) Koniowate hodowlane i do produkcji (nie zarejestrowane w księdze stadnej) Koniowate rzeźne

8 Identyfikacja koniowatych na poziomie UE 1. Zdrowie zwierząt Śledzenie podczas przemieszczania, handlu i importu zwierząt z potwierdzonym statusem zdrowotnym Możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych w przypadku choroby (Annex A to 90/426/EEC) 2. Zdrowie publiczne Leczenie zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności 3. Aspekty zootechniczne Rodowód zarejestrowanych koniowatych

9 Gospodarstwo : Oznacza gospodarstwo rolne lub miejsce treningowe, stajnie lub ogólnie mówiąc każde miejsce, w którym koniowate są zwyczajowo trzymane lub hodowane, niezależnie od zamierzonego celu (Directive 90/426/EEC) każdy naturalny obszar, gdzie koniowate żyją na wolności (D yrektywa 92/35/EEC) 3

10 Zasady przemieszczania/handlu Badanie weterynaryjne przeprowadzone 48 godzin przed załadunkiem Zarejestrowane koniowate tylko w przypadku handlu Kontrola w miejscu przeznaczenia Świadectwo weterynaryjne Zarejestrowane koniowate - zaświadczenie Powiadomienie TRACES Nie dotyczy zarejestrowanych koniowatych Plan podróży ( dobrostan ) Nie dotyczy zarejestrowanych koniowatych 10

11 Identyfikacja i certyfikacja Kategoria koniowatych Rodzaj przemieszczania IidentyfikacjaCertyfikacja Koniowate zarejestrowane prze prowadza nie - krajowe Paszport 1 Nie wymagana Transport - krajowy Paszport 1 Nie wymagana Handel Paszport 1 90/426/EEC Załącznik B indywidualna Koniowate przeznaczone do hodowli i produkcji prze prowadza nie - krajowe Dokument identyfikacyjny 2 Nie wymagana Transport - krajowy Dokument identyfikacyjny 2 90/426/EEC Załącznik C indywidualna Handel Dokument identyfikacyjny 2 90/426/EEC Załącznik C indywidualna/grupowa Koniowate rzeźne Transport - krajowy Paszport 1 i/lub Dokument identyfikacyjny 2 90/426/EEC Załącznik C indywidualna Handel Paszport 1 i/lub Dokument identyfikacyjny 2 90/426/EEC załącznik C grupowa 1Pas z port zgodny z Decyzją 93/623/EEC /Reg. 504/2008 2Dokument identyfikacyjny, o którym mowa w Decyzji 2000/68/EC /Reg. 504/

12 Od 1 lipca 2000 r. wszystkim koniowatym w trakcie przemieszczania musi towarzyszyć dokument identyfikacyjny. Od 1 lipca 2009 r. z zasady wszystkie koniowate muszą posiadać dokument identyfikacyjny. Koniowate zarejestrowane Dyr. 90/426/EWG i 90/427/EWG Dec. 93/623/EWG, Rozp. 504/2008 Paszport wystawiony na podstawie księgi stadnej Koniowate hodowlane i do produkcji Dyr. 90/426/EWG Dec. 2000/68/WE, Rozp. 504/2008 Dokument Identyfikacyjny wydany przez władze właściwe Koniowate rzeźne


Pobierz ppt "IDENTYFIKACJA KONIOWATYCH W UE Kai-Uwe Sprenger i Alf-Eckbert Füssel Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Zdrowia i Konsumentów Unit D.1 Zdrowie Zwierząt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google