Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.frd.org.pl Gminne spotkanie prezentacja zapisów strategii Biecz, dnia 13 czerwca 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.frd.org.pl Gminne spotkanie prezentacja zapisów strategii Biecz, dnia 13 czerwca 2013r."— Zapis prezentacji:

1 www.frd.org.pl Gminne spotkanie prezentacja zapisów strategii Biecz, dnia 13 czerwca 2013r.

2 www.frd.org.pl Program Otwarcie i powitanie uczestników – Urszula Niemiec Burmistrz Biecza. Prezentacja założeń i przebiegu projektu „Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich” – Dominik Kmita Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie. Informacje o sposobie wypracowania strategii Renata Gołębiowska – Animator Lokalny projektu. Prezentacja zapisów strategii. Przerwa Prezentacja założeń pracy zespołu monitorującego wdrażanie strategii. Zakończenie.

3 www.frd.org.pl Gminna Strategia Wyrównywania Szans Edukacyjnych PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

4 www.frd.org.pl Zespoły monitorujące

5 www.frd.org.pl Skład zespołu 1 osoba z Rady Gminy 1 osoba z Urzędu Gminy 1 osoba z placówki edukacyjnej 1 osoba z lokalnej organizacji pozarządowej 1 rodzic

6 www.frd.org.pl Zadania zespołu Udział w 3-dniowym szkoleniu, które odbędzie się jesienią Monitorowanie wdrażania Strategii: – 6 spotkań osobistych zespołu i praca na narzędziach i wg wytycznych przekazanych na szkoleniu (10.2013-3.2014), – Przygotowanie seminarium podsumowującego monitoring (4-5.2014).

7 www.frd.org.pl ZESPÓŁ MONITORUJĄCY - BIECZ 1.Magdalena Gorzkowska- Sekretarz Gminy Biecz 2.Renata Gołębiowska – Animator projektu 3.Joanna Majorek – rodzic małego dziecka 4.Aleksander Kalisz – Dyrektor ZSP w Libuszy 5.Stanisław Kalisz – Dyrektor ZS Nr 1 w Bieczu

8 www.frd.org.pl „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” Jan Amos Komeński

9 www.frd.org.pl Dziękujemy za uwagę. 3 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

10 www.frd.org.pl Informacja o sposobie wypracowania strategii „Bo jakie początki takie będzie wszystko…” - Jan Amos Komeński Gmina Biecz przy współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie realizuje projektu pn. „Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich” zgodnie z podpisanym w dniu 2 stycznia 2013r. porozumieniem.

11 www.frd.org.pl Projekt realizujemy jako jedna z 10 gmin wiejskich z województw lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego w okresie: październik 2012 - sierpień 2014.

12 www.frd.org.pl Głównym celem jest zwiększenie udziału obywateli w formułowaniu i monitorowaniu wdrażania polityki wyrównywania szans edukacyjnych.

13 www.frd.org.pl Informacja o Fundacji Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego z siedzibą w Warszawie powstała w 2003 roku. Stwarza dzieciom jak najlepsze warunki do: budowania poczucia własnej wartości, rozwoju samodzielnego i twórczego działania oraz rozbudzania ciekawości. Szczególnie dba o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo.

14 www.frd.org.pl HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W GMINIE BIECZ 4-5 lutego 2013r. - dwudniowe seminarium prowadzone przez trenerów Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

15 www.frd.org.pl Celem seminarium było: włączenie społeczności lokalnej w decyzje na temat równych szans w edukacji promowanie innowacyjnych metod diagnozy sytuacji małych dzieci i konsultacji społecznych, promowanie obywatelskiego modelu tworzenia i monitorowania wdrażania długofalowej strategii gminy Biecz dotyczącej wyrównywania szans edukacyjnych dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy.

16 www.frd.org.pl HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W GMINIE BIECZ II. 21-22 marca 2013r. II seminarium z udziałem przedstawicieli Gminy Biecz, Rady Miejskiej, jednostek oświatowych, MGOK, MGOPS, MGBP, organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, OSP, KGW), sołtysów, rodziców, przedsiębiorców oraz mieszkańców gminy

17 www.frd.org.pl HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W GMINIE BIECZ Uczestnicy seminarium pod kierunkiem trenera Pana Dominika Kmity, pracownika Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie zdefiniowali i poddali analizie najistotniejsze problemy edukacji na podstawie diagnozy społecznej przeprowadzonej w miesiącu marcu.

18 www.frd.org.pl HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W GMINIE BIECZ W badaniu ankietowym wzięło udział 1764 osób, w tym: rodzice, mieszkańcy naszej gminy - 726, Uczniowie kl.I-III - 330, Uczniowie kl.IV-VI - 349, Uczniowie gimnazjum kl.I-III - 284, Dzieci 6-7 letnie – 75.

19 www.frd.org.pl HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W GMINIE BIECZ W zebraniu informacji wśród najmłodszych mieszkańców gminy pomogli uczniowie kl. III gimnazjum z ZS Nr 1, ZS Nr 2 w Bieczu oraz ZSP w Libuszy, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami z badań z uczestnikami seminarium. Gimnazjaliści wykazali się dojrzałością i odpowiedzialnością, co wzbudziło podziw dorosłych uczestników seminarium.

20 www.frd.org.pl HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W GMINIE BIECZ Następnie ustalono cele, będące odpowiedzią na istniejące problemy. Wypracowana propozycja zapisów została przesłana do konsultacji wśród wszystkich uczestników seminarium celem pozyskania dodatkowych sugestii i propozycji działań w trzech obszarach:

21 www.frd.org.pl HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W GMINIE BIECZ I POPRAWA BAZY (PLACÓW ZABAW, SAL, MIEJSC SPOTKAŃ DZIECI Z RODZICAMI) II WZMOCNIENIE ROLI RODZICÓW W OBSZARZE OPIEKI I EDUKACJI III OFERTA EDUKACYJNA KONKRETNYCH ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH I EDUKACYJNYCH DLA MAŁYCH DZIECI

22 www.frd.org.pl HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W GMINIE BIECZ III - scalanie materiałów i wpisanie ich w założenia strategii. IV- umieszczenie projektu strategii na stronie Gminy Biecz do konsultacji społecznych. V – 9–23 maja 2013r. - spotkania informacyjne w sołectwach Gminy Biecz celem konsultacji społecznych dotyczących wypracowanej propozycji strategii.

23 www.frd.org.pl HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU W GMINIE BIECZ VI -24 maja 2013r. seminarium zamykające prace nad przygotowaniem gminnej strategii. VII - 27 maja 2013r. podjęcie uchwały Nr XXXIII/ 429/2013 w sprawie przyjęcia „Strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Biecz na lata 2013- 2018”. VIII – 13 czerwca 2013r. otwarte spotkanie gminne – prezentacja zapisów strategii.

24 www.frd.org.pl Kolejnymi etapami projektu będą: wybór zespołów monitorujących wdrażanie strategii(6.2013) przeszkolenie 10 zespołów monitorujących(9- 10.2013) monitoring wdrażania strategii (10.2013-3.2014) seminaria prezentujące wyniki monitoringu (4- 5.2014) wydanie poradnika z narzędziami (6-8.2014) konferencja podsumowująca (9.2014) ewaluacja (9.2012-8.2014)

25 www.frd.org.pl ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Lokalny animator: Renata Gołębiowska Tel: 13 44 71 203, 13 44 71 301 Lokalny koordynator: Halina Laskowska Tel: 13 44 71 203


Pobierz ppt "Www.frd.org.pl Gminne spotkanie prezentacja zapisów strategii Biecz, dnia 13 czerwca 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google