Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Późne dzieciństwo - okres wczesnoszkolny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Późne dzieciństwo - okres wczesnoszkolny"— Zapis prezentacji:

1 Późne dzieciństwo - okres wczesnoszkolny
Rozwój osobowości Późne dzieciństwo - okres wczesnoszkolny

2 W okresie późnego dzieciństwa szczególnie kształtuje się świadomość siebie.
Dzieje się to poprzez opracowanie doświadczeń pochodzących z porównywanie: siebie z innymi siebie w różnych rolach i perspektywach swoich różnych stanów podczas pełnienia określonych roli

3 Kształtowanie się własnej podmiotowości
Dziecko w tym okresie zaczyna integrować wiedzę o sobie samym z różnych perspektyw np. jest obserwatorem, sprawcą, uczestnikiem wydarzenia. Jednocześnie ma świadomość, że jest stale tą samą osobą. Dzieje się tak dzięki: - doświadczeniu różnorodnej aktywności dziecka i relacji z innymi zdolnością nabytym w ciągu rozwoju tj. kategoryzowanie, myślenie abstrakcyjne wpływom społecznym , tj. odróżnianie siebie i własnych oczekiwań od innych doświadczeniom związanym z nawiązywaniem przyjaźni ( rozwój empatii, przyjmowanie różnych punktów widzenia)

4 Rozwój mechanizmów regulacji osobowości

5 Charakterystyczne cechy rozwoju osobowości:
1.Rozwój i integracja mechanizmów regulacyjnych, które są oparte na strukturach poznawczych Dziecko zaczyna panować nad swoją impulsywnością, w podejmowanych decyzjach zaczyna brać pod uwagę wiedzę o świecie, kieruje się zasadami moralnymi.

6 2.Uświadamianie sobie własnych stanów emocjonalnych i ich wpływu na zachowanie.
Dziecko zaczyna dostosowywać wyrażanie emocji do wymagań i kontekstów społecznych.

7 3. Rozwój sfery emocjonalnej i uczuciowości
Pod wpływem ról społecznych dochodzi do rozwinięcia takich odczuć jak: wzrost satysfakcji, zazdrość o sukces. Dziecko rozumie coraz to nowe i bardziej złożone uczucia i emocje. W związku z tym może wystąpić lęk społeczny ( obawa przed wystąpieniami przed większą ilością ludzi oraz kontaktami społecznymi).

8 4. Kształtowanie się zainteresowań
Dziecko poznaje przedmioty i zjawiska związane z jego obiektem zainteresowań. Wpływa na nie: płeć, środowisko społeczne, wiek.

9 5. Kształtuje się obraz samego siebie
Dziecko zauważa i ocenia swoje zachowania i działania. Porównuje je z aktywnością innych.

10 6. Samosocjalizacja Dziecko pod wpływem przyjętych norm i wiedzy o świecie kształtuje siebie. Staje się podmiotem własnych działań związanych z pozyskiwaniem interesujących je informacji o samym sobie i o świecie.

11 Wpływ mediów na obraz samego siebie
Media mają wpływ na przyjęte przez dziecko normy społeczne, które mogą być szkodliwe negatywny wpływ mediów powoduje u dzieci: nieustanną gotowość psychofizyczną, wysoką impulsywność, szybkość działania media wpływają na obowiązujące w grupie rówieśniczej zasady media wpływają na przyjęte przez dzieci wartości i często błędne przekonania na temat rzeczywistości

12 Kształtowanie się postaw
Pod wpływem opinii innych i własnych doświadczeń dziecko gromadzi wiedzę o świecie. Jest świadome swojego wpływu na otoczenie i na siebie. Dzięki temu kształtuje swoją tożsamość, system wartości, przekonania. Dziecko tworzy uogólnione systemy przekonań na temat funkcjonowania świata. Są to tzn. dziecięce koncepcje świata społecznego.

13 Psychologia Wspierania Jakości Życia gr.2
Dziękujemy za uwagę Opracowały: Monika Francuz Agnieszka Gąciarz Psychologia Wspierania Jakości Życia gr.2


Pobierz ppt "Późne dzieciństwo - okres wczesnoszkolny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google