Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój osobowości Późne dzieciństwo - okres wczesnoszkolny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój osobowości Późne dzieciństwo - okres wczesnoszkolny."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój osobowości Późne dzieciństwo - okres wczesnoszkolny

2 W okresie późnego dzieciństwa szczególnie kształtuje się świadomość siebie. Dzieje się to poprzez opracowanie doświadczeń pochodzących z porównywanie: - siebie z innymi - siebie w różnych rolach i perspektywach - swoich różnych stanów podczas pełnienia określonych roli

3 Kształtowanie się własnej podmiotowości Dziecko w tym okresie zaczyna integrować wiedzę o sobie samym z różnych perspektyw np. jest obserwatorem, sprawcą, uczestnikiem wydarzenia. Jednocześnie ma świadomość, że jest stale tą samą osobą. Dzieje się tak dzięki: - doświadczeniu różnorodnej aktywności dziecka i relacji z innymi - zdolnością nabytym w ciągu rozwoju tj. kategoryzowanie, myślenie abstrakcyjne - wpływom społecznym, tj. odróżnianie siebie i własnych oczekiwań od innych - doświadczeniom związanym z nawiązywaniem przyjaźni ( rozwój empatii, przyjmowanie różnych punktów widzenia)

4 Rozwój mechanizmów regulacji osobowości

5 Charakterystyczne cechy rozwoju osobowości : 1.Rozwój i integracja mechanizmów regulacyjnych, które są oparte na strukturach poznawczych Dziecko zaczyna panować nad swoją impulsywnością, w podejmowanych decyzjach zaczyna brać pod uwagę wiedzę o świecie, kieruje się zasadami moralnymi.

6 2.Uświadamianie sobie własnych stanów emocjonalnych i ich wpływu na zachowanie. Dziecko zaczyna dostosowywać wyrażanie emocji do wymagań i kontekstów społecznych.

7 3. Rozwój sfery emocjonalnej i uczuciowości Pod wpływem ról społecznych dochodzi do rozwinięcia takich odczuć jak: wzrost satysfakcji, zazdrość o sukces. Dziecko rozumie coraz to nowe i bardziej złożone uczucia i emocje. W związku z tym może wystąpić lęk społeczny ( obawa przed wystąpieniami przed większą ilością ludzi oraz kontaktami społecznymi).

8 4. Kształtowanie się zainteresowań Dziecko poznaje przedmioty i zjawiska związane z jego obiektem zainteresowań. Wpływa na nie: płeć, środowisko społeczne, wiek.

9 5. Kształtuje się obraz samego siebie Dziecko zauważa i ocenia swoje zachowania i działania. Porównuje je z aktywnością innych.

10 6. Samosocjalizacja Dziecko pod wpływem przyjętych norm i wiedzy o świecie kształtuje siebie. Staje się podmiotem własnych działań związanych z pozyskiwaniem interesujących je informacji o samym sobie i o świecie.

11 Wpływ mediów na obraz samego siebie -Media mają wpływ na przyjęte przez dziecko normy społeczne, które mogą być szkodliwe - negatywny wpływ mediów powoduje u dzieci: nieustanną gotowość psychofizyczną, wysoką impulsywność, szybkość działania - media wpływają na obowiązujące w grupie rówieśniczej zasady - media wpływają na przyjęte przez dzieci wartości i często błędne przekonania na temat rzeczywistości

12 Kształtowanie się postaw Pod wpływem opinii innych i własnych doświadczeń dziecko gromadzi wiedzę o świecie. Jest świadome swojego wpływu na otoczenie i na siebie. Dzięki temu kształtuje swoją tożsamość, system wartości, przekonania. Dziecko tworzy uogólnione systemy przekonań na temat funkcjonowania świata. Są to tzn. dziecięce koncepcje świata społecznego.

13 Dziękujemy za uwagę Opracowały: Monika Francuz Agnieszka Gąciarz Psychologia Wspierania Jakości Życia gr.2


Pobierz ppt "Rozwój osobowości Późne dzieciństwo - okres wczesnoszkolny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google