Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązania innowacyjne i współpracy ponadnarodowej - źródła informacji Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa, 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązania innowacyjne i współpracy ponadnarodowej - źródła informacji Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa, 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązania innowacyjne i współpracy ponadnarodowej - źródła informacji Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa, 2014r. Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 www.kiw-pokl.org.pl www.equal.org.pl Na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej zgromadzono w jednym miejscu informacje dotyczące:  rozwiązań wypracowanych w projektach innowacyjnych i projektach współpracy ponadnarodowej PO KL  rozwiązań wypracowanych w ramach IW EQUAL Wszystkie te rozwiązania mogą być bezpłatnie pobierane oraz wykorzystywane.

3 www.kiw-pokl.org.pl www.equal.org.pl Na stronie internetowej KIW można znaleźć:  BAZĘ ROZWIĄZAŃ - aktualnie ponad 260 rozwiązań (160 zwalidowanych rozwiązań w PO KL i 100 w IW EQUAL); rozwiązania PO KL są na bieżąco uzupełniane  BLOKI TEMATYCZNE PO KL - rozwiązania pogrupowane pod kątem zbieżności  PROPOZYCJĘ WYKORZYSTANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PO KL - w nowej perspektywie finansowej (2014–2020)

4 BAZA ROZWIĄZAŃ – co to jest? Wygodny i prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający szybkie wyszukanie konkretnych rozwiązań, poprzez:  WYSZUKIWARKĘ (kiedy nie znamy nazwy projektów lub poszukujemy rozwiązań w zdefiniowanym zakresie) wyszukiwanie poprzez wybór określonego kryterium lub kryteriów – np.: obszar tematyczny, odbiorcy lub użytkownicy rozwiązań  LISTĘ (kiedy znamy nazwę projektu) wyszukiwanie poprzez wybranie tytułu projektu z listy alfabetycznej.

5 BAZA ROZWIĄZAŃ – gdzie ją znaleźć? www.kiw-pokl.org.pl Zakładka: „PROJEKTY I PRODUKTY” > „PO KL” lub „PIW EQUAL” oraz ze strony głównej poprzez:

6 Dlaczego warto skorzystać z BAZY ROZWIĄZAŃ?  dostęp w jednym miejscu do informacji o wszystkich rozwiązaniach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej wypracowanych w PO KL i PIW EQUAL  możliwość wyszukania konkretnego rozwiązania lub grupy rozwiązań spełniających wybrane kryteria  możliwość nieodpłatnego pobrania i wykorzystania wszystkich rozwiązań wypracowanych w PO KL i PIW EQUAL

7 BLOKI TEMATYCZNE PO KL – co to jest? Grupy rozwiązań innowacyjnych wyodrębnionych ze względu na podobieństwo tematyki, której dotyczą, rozwiązywanych problemów oraz docelowych odbiorców, w podziale na cztery obszary tematyczne PO KL (w sumie 23 bloki). Materiały dotyczące poszczególnych bloków:  INFOGRAFIKA (jednostronicowa grafika ilustrująca dany blok)  OPIS BLOKU (informacja w formie tabelarycznej, pokazująca między innymi korzyści wynikające z zastosowania rozwiązań)  LISTA ROZWIĄZAŃ (spis rozwiązań wchodzących w skład danego bloku).

8 BLOKI TEMATYCZNE PO KL – gdzie je znaleźć? www.kiw-pokl.org.pl Zakładka: „PROJEKTY I PRODUKTY” > „BLOKI TEMATYCZNE” ORAZ ze strony głównej poprzez: www.kiw-pokl.org.pl

9 Dlaczego warto skorzystać z BLOKÓW TEMATYCZNYCH?  ułatwiony dostęp do pogrupowanych tematycznie rozwiązań  okazja do szerszego spojrzenia: zapoznania się z interesującą nas grupą rozwiązań, bez konieczności wyszukiwania pojedynczego narzędzia  możliwość szybkiego porównania rozwiązań w danej grupie tematycznej

10 ROZWIĄZANIA PO KL na 2014–2020 – co to jest? Propozycja wykorzystania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w PO KL w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Materiał, w formie tabeli i instrukcji, adresowany jest głownie do instytucji zaangażowanych w realizację ww. programów, tj. Instytucji Pośredniczących dla PO WER oraz Instytucji Zarządzających dla RPO. W materiale uwzględniono wszystkie dostępne na czas opracowywania rozwiązania, których wykorzystanie jest możliwe w perspektywie finansowej 2014-2020 - KIW nie dokonywała oceny ich jakości.

11 ROZWIĄZANIA PO KL na 2014–2020 – gdzie je znaleźć? www.kiw-pokl.org.pl Zakładka: „PROJEKTY I PRODUKTY” > „INNOWACJEPO KL 2014 - 2020” ORAZ ze strony głównej poprzez : www.kiw-pokl.org.pl

12 ROZWIĄZANIA PO KL na 2014–2020 - dlaczego warto skorzystać?  dzięki wykorzystaniu narzędzi innowacyjnych przetestowanych w PO KL możliwa jest skuteczniejsza i bardziej efektywna finansowo interwencja w zakresie polityki społecznej w perspektywie finansowej 2014 – 2020  dostęp do wyczerpujących informacji na temat alternatywnych rozwiązań konkretnych problemów społecznych (bezpłatnych narzędzi, gotowych do zastosowania w praktyce – np. poradników, programów kształcenia, modeli działania)

13 Dodatkowe źródło informacji nt. rozwiązań - Broszury tematyczne

14 Możliwość prezentacji rozwiązań - Biuletyn KIW „Innowacje bez Granic” - Publikacja „Czas Innowacji” -

15 Dziękujemy za uwagę. www.kiw-pokl.org.pl


Pobierz ppt "Rozwiązania innowacyjne i współpracy ponadnarodowej - źródła informacji Krajowa Instytucja Wspomagająca Centrum Projektów Europejskich Warszawa, 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google