Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA 24.09.2014 „OFERTA EDUKACYJNA ZS NR 1 W OLKUSZU”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA 24.09.2014 „OFERTA EDUKACYJNA ZS NR 1 W OLKUSZU”"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA 24.09.2014 „OFERTA EDUKACYJNA ZS NR 1 W OLKUSZU”

2 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 2012 – REWOLUCJA?

3 2008 – ZMIANY ORGANIZACYJNE W STRUKTURZE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 - Szkoły dzienne dla młodzieży (kształcenie stacjonarne) technikum, zasadnicza szkoła zawodowa - CKU – stacjonarne, zaoczne - CKP - stacjonarne, zaoczne

4

5 W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości i zakres umiejętności pozwalających na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

6

7

8

9

10 Liceum ogólnokształcące i co dalej? Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska tytuł TECHNIKA w dowolnym zawodzie wtedy, gdy:  w szkole policealnej zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub  ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe i zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (będzie to główna ścieżka uzyskiwania tytułu technika)

11

12 Organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych po 1 września 2012 roku

13 RODZAJE FORM POZASZKOLNYCH 1) kwalifikacyjny kurs zawodowy (kkz); 2) kurs umiejętności zawodowych (kuz); 3) kurs kompetencji ogólnych (kko); 4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 5) kursy, inne niż wymienione wyżej, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

14 ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY kwalifikacyjny kurs zawodowy – kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji; ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji

15

16

17 ■ subwencja oświatowa ■ opłaty wnoszone przez słuchaczy kursu, ■ opłaty wnoszone przez pracodawców w przypadku kursów organizowanych na ich zamówienie, ■ środki pochodzące z Funduszu Pracy, EFS lub programów UE w przypadku kursów organizowanych na zamówienie PUP.

18 KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 1. W zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji (min. liczba godzin – obliczamy na podstawie podstawy programowej); 2.W zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (min. liczba godzin określona w podstawie programowej); 3.W zakresie efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów (min. liczba godzin – 30)

19 KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH - PRZYKŁADY Kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych wyodrębniona w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego – 300 godz. Kursy umiejętności zawodowych: 1. Planowanie i ocena żywienia – 100 godz. 2. Organizowanie produkcji gastronomicznej – 100 godz. 3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych – 100 godz.

20 POZOSTAŁE RODZAJE FORM POZASZKOLNYCH Kurs kompetencji ogólnych - prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego, min. wymiar kształcenia na kursie – 30 godzin. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu – tak jak dotychczas, określono wzór zaświadczenia o ukończeniu dokształcania. Kurs, o którym mowa w § 3 pkt. 5 – całkowita autonomia organizatora w zakresie programu, wymiaru i organizacji kształcenia.

21 PRACODAWCY W REFORMIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO - WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z PRACODAWCAMI Kształcenie zawodowe należy do tych obszarów edukacji, które w sposób bezpośredni są powiązane z rynkiem pracy.

22 Dlatego też wpływ pracodawców na proces kształcenia zawodowego powinien być wkomponowany w jego planowanie, organizowanie, realizację oraz ewaluację po to, aby do minimum zniwelować rozdźwięk, jaki występuje w relacji edukacja – rynek pracy.

23 Proponujemy następujący zakres współpracy : - wspólne tworzenie programu praktyk zawodowych - wspieranie szkół w zakresie wyposażenia bazy dydaktycznej - prowadzenie przez pracodawców doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej szkół - podpisywanie umów współpracy w zakresie kształcenia w zawodach wskazanych przez pracodawcę

24

25 Jest znakomitą bazą dydaktyczną umożliwiającą zdobycie kwalifikacji w branżach : Mechanicznej Mechatronicznej Samochodowej Elektrycznej Informatycznej Logistycznej Medycznej

26 -Kursy metrologii warsztatowej -Kursy spawalnicze metoda TIG 141 MAG 135 -Kursy programowania i obsługi obrabiarek CNC Pracownie do prowadzenia kursów wyposażone są w nowoczesny sprzęt spawalniczy, metrologiczny oraz stanowiska do nauki programowania obrabiarek CNC.

27

28 Pracownia pneumatyki, hydrauliki oraz sterowników PLC. Stanowiska umożliwiają prowadzenie szkoleń z zakresu: Budowy instalacji pneumatycznych elektro-pneumatycznych Hydrauliki siłowej Programowania sterowników PLC

29 To możliwości szkolenia z zakresu -alternatywnych układów zasilania -Diagnostyki samochodowej z obsługą testerów i oprogramowania Easytronic Bosch oraz Hella Gutmann Mega Macs

30 Instalowanie i uruchamianie urządzeń telewizji satelitarnej i przemysłowej Instalowanie i uruchamianie urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń Projektowanie systemów alarmowych

31 -AutoCAD od podstaw i dala zaawansowanych -EdgeCam – nowoczesne wspomaganie wytwarzania -Solid Edge – nowoczesne wspomaganie projektowania części w 3D -CISCO – CCNA to instalacja, zarządzanie średnimi sieciami komputerowymi

32

33 Opiekun medyczny

34 - Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty na szkolenie „ Operator obrabiarek skrawających CNC” Certyfikat Znak jakości Małopolskich Standardów Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES przyznawany jest przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne Nr W – 12/IS - 17

35 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KONFERENCJA 24.09.2014 „OFERTA EDUKACYJNA ZS NR 1 W OLKUSZU”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google