Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedziba Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedziba Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn."— Zapis prezentacji:

1

2 Siedziba Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka Kwidzyn

3 Położenie

4 Zadania dofinansowane ze środków unijnych

5  Pierwsza inwestycja zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to budowa ścieżki pieszo rowerowej z Korzeniewa do Marezy. Zadanie to zostało zrealizowane w latach 2004 – 2007, a jego całkowity koszt wyniósł zł. Uzyskaliśmy tu wsparcie finansowe w kwocie zł w ramach programów SAPARD, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006.

6 BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO -SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KWIDZYN W MIEJSCOWOŚCIACH: BALDRAM, LIPIANKI, MAREZA, PAWLICE Wydatek zł Dofinansowanie zł Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata

7 BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: KAMIONKA, LICZE, ROZPĘDZINY I TYCHNOWY  Koszty całkowite zł  Dofinansowanie zł Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwoju wsi” objętego PROW na lata

8 BUDOWA TERENU REKREACYJNO -SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY KWIDZYN W MIEJSCOWOŚCI BRACHLEWO Koszty całkowite ,65 zł Dofinansowanie ,00 zł Program „Odnowa i rozwój wsi” Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW Termin wykonania VI 2012 – VII 2013

9 ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁEJ HYDROFORNI NA SALĘ TRADYCJI KULINARNYCH W MIEJSCOWOŚCI RAKOWIEC  Wydatek zł  Dofinansowanie zł RPO WP na lata , Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie

10 PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GURCZ  Koszty całkowite zł  Dofinansowanie zł RPO dla Województwa Pomorskiego na lata Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie (budynek przed przebudową)

11 PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LIPIANKACH  Wydatek zł  Dofinansowanie zł Program: „Odnowa i rozwój wsi” Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW

12 WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY OSP W TYCHNOWACH Wydatek zł Dofinansowanie zł Program: „Odnowa i rozwój wsi” Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW

13  PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI PASTWA  Wydatek zł  Dofinansowanie zł Program: Odnowa i rozwój wsi Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Osi 4 LEADER PROW

14 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KWIDZYN W MIEJSCOWOŚCIACH PODZAMCZE-GURCZ Koszt całkowity: zł Dofinansowanie: zł Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata

15 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI PASTWA Wartość całkowita ,88 zł Dofinansowanie ,00 zł Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym „Odnowie i rozwoju wsi” objętego PROW

16 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENACH ZACHODNICH GMINY KWIDZYN W MIEJSCOWOŚCIACH JANOWO I SZAŁWINEK Całkowity koszt ,90 zł Planowana wartość dofinansowania ,00 zł Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Termin wykonania IX 2013 – X 2014

17 Wirtualny spacer po Gminie Kwidzyn sposobem na promocję walorów przyrodniczych, kulturalnych i turystycznych Wartość projektu zł Dofinansowanie zł Termin wykonania: VII-X 2013r.

18 PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY KWIDZYN POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO ORAZ URZĄDZENIE PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MAREZA Wydatek ,20 zł Dofinansowanie ,00 zł Projekt zrealizowany z Programu: Odnowa i rozwój wsi Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Osi 4 LEADER PROW

19 WYKONANIE ULOTEK ORAZ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA POD NAZWĄ „GMINA KWIDZYN – TU MIESZKAM TU SEGREGUJĘ” Koszty całkowite: ,95 zł Wysokość dofinansowania: 9 240,00 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

20 OPRACOWANIE I WYDANIE PUBLIKACJI PN. „SMAKI POWIŚLA – POWIŚLAŃSKI STÓŁ WIELKANOCNY”  Koszty całkowite: ,00 zł  Wysokość dofinansowania: ,00 zł Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

21 WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO-PROJEKTOWEJ DLA POMPY CIEPŁA, CELEM WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCI KORZENIEWO, GMINA KWIDZYN  Wartość projektu zł  Dofinansowania zł Projekt polegał będzie na wykonaniu dokumentacji techniczno- projektowej na wykonanie pompy ciepła o mocy nominalnej ok. 300 kW wykorzystującej ciepło odpadowe zrzucane kolektorem zrzutowym do Wisły (zakładów papierniczych IP Kwidzyn) celem ogrzania budynków publicznych położonych w miejscowości Korzeniewo (szkoła podstawowa, przedszkole, biblioteka). Projekt pozwoli zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększyć efektywność energetyczną. Projekt realizowany w ramach RPO WP , Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, współfinansowanego z EFRR

22 OPRACOWANIE I WYDANIE PUBLIKACJI PN. „GMINA KWIDZYN W OBIEKTYWIE”  Koszty całkowite: ,75 zł  Wysokość dofinansowania: ,00 zł Projekt w trakcie realizacji  Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER  Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

23 WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W KORZENIEWIE  Koszty całkowite: ,00 zł  Wysokość dofinansowania: ,00 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

24 Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Nowy Dwór i Pastwa poprzez budowę terenów rekreacyjno-sportowych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialne  Całkowity koszt projektu: ,26 zł  Wysokość dofinansowania: ,00 zł Projekt w trakcie realizacji Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata

25 Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie Projekty zrealizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

26 Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Gniewskie Pole, Lipianki i Podzamcze  WARTOŚĆ PROJEKTU: ,83 PLN  WKŁAD BUDŻETU GOK: ,26 PLN  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: ,57 PLN Termin realizacji: 25 wrzesień 2010r.

27 Świetlica w Gniewskim Polu

28 Świetlica w Lipiankach

29 Świetlica w Podzamczu

30 Ginące rzemiosło Dolnego Powiśla Warsztaty hafciarskie  WARTOŚĆ PROJEKTU: ,59 PLN  WKŁAD BUDŻETU GOK: 8.853,58 PLN  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: ,01 PLN Termin realizacji: sierpień 2011r.

31 Warsztaty hafciarskie

32 Dolina dolnej Wisły w obiektywie i hafcie. Warsztaty fotograficzne i hafciarskie  WARTOŚĆ PROJEKTU: ,91PLN  WKŁAD BUDŻETU GOK: ,57 PLN  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: ,37 PLN  Termin realizacji do: grudzień 2012r.

33

34

35 Wyposażenie świetlicy kulturalno – oświatowej w Rakowcu – stworzenie sceny  WARTOŚĆ PROJEKTU: ,04 PLN  WKŁAD BUDŻETU GOK: ,92 PLN  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: ,12 PLN  Termin realizacji do: październik 2012 r.

36

37 Wyposażenie pracowni haftu artystycznego w świetlicy kuluralno- oświatowej w Pastwie  WARTOŚĆ PROJEKTU: ,06 PLN  WKŁAD BUDŻETU GOK: 9.567,26 PLN  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: ,80 PLN  Termin realizacji do: październik 2013r.

38

39 Świeto Wsi W Tychnowach – Ludowe Dożynki Z Tradycjami  WARTOŚĆ PROJEKTU : ,55 PLN  PLANOWANY WKŁAD BUDŻETU GOK: ,63 PLN  PLANOWANA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: ,92 PLN  TERMIN REALIZACJI: WRZESIEŃ 2014

40

41 Plener Rzeźbiarski z Warsztatami – Rakowiec 2014  WARTOŚĆ PROJEKTU : ,29 PLN  PLANOWANY WKŁAD BUDŻETU GOK: ,60 PLN  PLANOWANA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: ,69 PLN  TERMIN REALIZACJI: SIERPIEŃ 2014

42

43


Pobierz ppt "Siedziba Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google