Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedziba Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedziba Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn."— Zapis prezentacji:

1

2 Siedziba Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn

3 Położenie

4 Zadania dofinansowane ze środków unijnych

5  Pierwsza inwestycja zrealizowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to budowa ścieżki pieszo rowerowej z Korzeniewa do Marezy. Zadanie to zostało zrealizowane w latach 2004 – 2007, a jego całkowity koszt wyniósł 1 720 739 zł. Uzyskaliśmy tu wsparcie finansowe w kwocie 777 000 zł w ramach programów SAPARD, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006.

6 BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO -SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY KWIDZYN W MIEJSCOWOŚCIACH: BALDRAM, LIPIANKI, MAREZA, PAWLICE Wydatek 790 000 zł Dofinansowanie 323 700 zł Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013

7 BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: KAMIONKA, LICZE, ROZPĘDZINY I TYCHNOWY  Koszty całkowite 300 470 zł  Dofinansowanie 167 744 zł Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwoju wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

8 BUDOWA TERENU REKREACYJNO -SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY KWIDZYN W MIEJSCOWOŚCI BRACHLEWO Koszty całkowite 79 842,65 zł Dofinansowanie 32 456,00 zł Program „Odnowa i rozwój wsi” Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 Termin wykonania VI 2012 – VII 2013

9 ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁEJ HYDROFORNI NA SALĘ TRADYCJI KULINARNYCH W MIEJSCOWOŚCI RAKOWIEC  Wydatek 398 763 zł  Dofinansowanie 302 023 zł RPO WP na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie

10 PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GURCZ  Koszty całkowite 322 246 zł  Dofinansowanie 161 123 zł RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie (budynek przed przebudową)

11 PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LIPIANKACH  Wydatek 416 239 zł  Dofinansowanie 108 000 zł Program: „Odnowa i rozwój wsi” Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013

12 WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY OSP W TYCHNOWACH Wydatek 13 915 zł Dofinansowanie 9 740 zł Program: „Odnowa i rozwój wsi” Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013

13  PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI PASTWA  Wydatek 352 355 zł  Dofinansowanie 186 624 zł Program: Odnowa i rozwój wsi Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Osi 4 LEADER PROW 2007-2013

14 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KWIDZYN W MIEJSCOWOŚCIACH PODZAMCZE-GURCZ Koszt całkowity: 3 143 928 zł Dofinansowanie: 1 756 244 zł Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007-2013

15 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BUDYNKU POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI PASTWA Wartość całkowita 256 753,88 zł Dofinansowanie 96 695,00 zł Projekt realizowany w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym „Odnowie i rozwoju wsi” objętego PROW 2007- 2013

16 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENACH ZACHODNICH GMINY KWIDZYN W MIEJSCOWOŚCIACH JANOWO I SZAŁWINEK Całkowity koszt 2 807 880,90 zł Planowana wartość dofinansowania 1 141 415,00 zł Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Termin wykonania IX 2013 – X 2014

17 Wirtualny spacer po Gminie Kwidzyn sposobem na promocję walorów przyrodniczych, kulturalnych i turystycznych Wartość projektu 27 600 zł Dofinansowanie 17 600 zł Termin wykonania: VII-X 2013r.

18 PODNIESIENIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY KWIDZYN POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO ORAZ URZĄDZENIE PUNKTU WIDOKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI MAREZA Wydatek 201 936,20 zł Dofinansowanie 131 340,00 zł Projekt zrealizowany z Programu: Odnowa i rozwój wsi Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Osi 4 LEADER PROW 2007-2013

19 WYKONANIE ULOTEK ORAZ GADŻETÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA POD NAZWĄ „GMINA KWIDZYN – TU MIESZKAM TU SEGREGUJĘ” Koszty całkowite: 17 176,95 zł Wysokość dofinansowania: 9 240,00 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

20 OPRACOWANIE I WYDANIE PUBLIKACJI PN. „SMAKI POWIŚLA – POWIŚLAŃSKI STÓŁ WIELKANOCNY”  Koszty całkowite: 40 225,00 zł  Wysokość dofinansowania: 30 648,00 zł Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

21 WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO-PROJEKTOWEJ DLA POMPY CIEPŁA, CELEM WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCI KORZENIEWO, GMINA KWIDZYN  Wartość projektu 52 000 zł  Dofinansowania 39 000 zł Projekt polegał będzie na wykonaniu dokumentacji techniczno- projektowej na wykonanie pompy ciepła o mocy nominalnej ok. 300 kW wykorzystującej ciepło odpadowe zrzucane kolektorem zrzutowym do Wisły (zakładów papierniczych IP Kwidzyn) celem ogrzania budynków publicznych położonych w miejscowości Korzeniewo (szkoła podstawowa, przedszkole, biblioteka). Projekt pozwoli zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zwiększyć efektywność energetyczną. Projekt realizowany w ramach RPO WP 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, współfinansowanego z EFRR

22 OPRACOWANIE I WYDANIE PUBLIKACJI PN. „GMINA KWIDZYN W OBIEKTYWIE”  Koszty całkowite: 29 121,75 zł  Wysokość dofinansowania: 22 188,00 zł Projekt w trakcie realizacji  Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER  Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

23 WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W KORZENIEWIE  Koszty całkowite: 24 035,00 zł  Wysokość dofinansowania: 16 028,00 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

24 Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Nowy Dwór i Pastwa poprzez budowę terenów rekreacyjno-sportowych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialne  Całkowity koszt projektu: 113 471,26 zł  Wysokość dofinansowania: 73 802,00 zł Projekt w trakcie realizacji Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

25 Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie Projekty zrealizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

26 Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Gniewskie Pole, Lipianki i Podzamcze  WARTOŚĆ PROJEKTU: 28.963,83 PLN  WKŁAD BUDŻETU GOK: 12.345,26 PLN  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 16.618,57 PLN Termin realizacji: 25 wrzesień 2010r.

27 Świetlica w Gniewskim Polu

28 Świetlica w Lipiankach

29 Świetlica w Podzamczu

30 Ginące rzemiosło Dolnego Powiśla Warsztaty hafciarskie  WARTOŚĆ PROJEKTU: 20.757,59 PLN  WKŁAD BUDŻETU GOK: 8.853,58 PLN  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 11.904,01 PLN Termin realizacji: sierpień 2011r.

31 Warsztaty hafciarskie

32 Dolina dolnej Wisły w obiektywie i hafcie. Warsztaty fotograficzne i hafciarskie  WARTOŚĆ PROJEKTU: 34.031,91PLN  WKŁAD BUDŻETU GOK: 14.137,57 PLN  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 19.965,37 PLN  Termin realizacji do: grudzień 2012r.

33

34

35 Wyposażenie świetlicy kulturalno – oświatowej w Rakowcu – stworzenie sceny  WARTOŚĆ PROJEKTU: 44.946,04 PLN  WKŁAD BUDŻETU GOK: 20.503,92 PLN  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 24.442,12 PLN  Termin realizacji do: październik 2012 r.

36

37 Wyposażenie pracowni haftu artystycznego w świetlicy kuluralno- oświatowej w Pastwie  WARTOŚĆ PROJEKTU: 27.655,06 PLN  WKŁAD BUDŻETU GOK: 9.567,26 PLN  WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 18.087,80 PLN  Termin realizacji do: październik 2013r.

38

39 Świeto Wsi W Tychnowach – Ludowe Dożynki Z Tradycjami  WARTOŚĆ PROJEKTU : 61.263,55 PLN  PLANOWANY WKŁAD BUDŻETU GOK: 19.135,63 PLN  PLANOWANA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 42.127,92 PLN  TERMIN REALIZACJI: WRZESIEŃ 2014

40

41 Plener Rzeźbiarski z Warsztatami – Rakowiec 2014  WARTOŚĆ PROJEKTU : 54.906,29 PLN  PLANOWANY WKŁAD BUDŻETU GOK: 15.243,60 PLN  PLANOWANA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 39.662,69 PLN  TERMIN REALIZACJI: SIERPIEŃ 2014

42

43


Pobierz ppt "Siedziba Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google