Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008."— Zapis prezentacji:

1 MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008

2 Liczba ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat w województwie dolnośląskim w latach 2004 – 2010 / wg prognozy GUS /

3 Spadek [-] liczby ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat w województwie dolnośląskim w latach 2004 – 2010 / wg prognozy GUS /

4 Migracje zagraniczne ludności w województwie dolnośląskim na pobyt stały w latach 2005 - 2006 Wyszczególnienie Liczba emigrantów 2005 r2006 r Ogółem1691100,05201100,0 w tym w wieku: 15 – 19 lat 1358,03366,5 20 – 24 lat24914,7112221,6 Źródło: „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 2005 – 2006” Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław 2007

5 Migracje wewnętrzne ludności w województwie dolnośląskim w latach 2003 - 2006 Lata Odpływ ludności Ogółem w tym w wieku 15 – 19 lat20 – 24 lat 2003 30942100,017355,6390912,6 2004 31499100,018095,7384212,2 2005 29788100,015225,1321910,8 2006 38090100,018224,8392110,3 Źródło: „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 2005 – 2006” Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław 2007

6 Liczba bezrobotnej młodzieży zarejestrowanej w powiatowych urzędach pracy w województwie dolnośląskim w latach 2000 - 2007

7 Udział młodzieży w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w woj. dolnośląskim w latach 2000 – 2007 /w %/

8 Wzrost, spadek [-] liczby bezrobotnej młodzieży na tle spadku liczby bezrobotnych ogółem w województwie dolnośląskim w latach 2001 – 2007.

9 Porównanie skali spadku liczby bezrobotnej młodzieży oraz liczby bezrobotnych ogółem na Dolnym Śląsku od momentu akcesji do Unii Europejskiej. Wyszczególnienie Spadek bezrobocia w liczbach bezwzględnych /tys. osób/ oraz w ujęciu dynamicznym /%/ Bezrobotni ogółemMłodzież 1. Od najwyższego poziomu /luty 2003 r/ -165,6 /tj. o 56,5%/-52,1 /tj. o 72,6%/ 2. Od wejścia do UE / 1 maja 2004 r / -148,5 /tj. o 53,8%/-41,8 /tj. o 68,1%/

10 Napływ i odpływ bezrobotnej młodzieży województwie dolnośląskim w latach 2000 - 2007

11 Udział młodzieży w ogólnej liczbie napływu i odpływu bezrobotnych w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007. Lata % udziału młodzieży w napływie bezrobotnych w odpływie bezrobotnych 200038,840,8 200137,840,6 200237,540,8 200337,639,5 200437,638,4 200534,031,0 200634,931,6 200732,328,0

12 Liczba bezrobotnej młodzieży, która podjęła pracę w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007. Lata Liczba bezrobotnej młodzieży, która podjęła pracę /w tys. osób/ Udział młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych, którzy podjęli pracę / w % / 200033,533,8 200130,932,3 200234,431,3 200334,929,3 200435,428,1 200531,125,0 200634,326,9 200726,924,4

13 Powiaty o najwyższym odsetku młodzieży do 25 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na Dolnym Śląsku /stan na koniec grudnia 2007 roku/

14 Powiaty o najniższym odsetku młodzieży do 25 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na Dolnym Śląsku /stan na koniec grudnia 2007 roku/

15 Udział bezrobotnych w wieku 18 – 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych w kraju i na Dolnym Śląsku w latach 1999 - 2007 Wyszczególnienie a – Polska b – woj. dolnośląskie % udziału w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych /stan na dzień/ 31. XII 1999 31. XII 2000 31. XII 2001 31. XII 2002 31. XII 2003 31. XII 2004 31. XII 2005 31. XII 2006 30. IX 2007 osoby w wieku do 24 lat abab 31,0 28,6 30,5 28,1 29,5 27,3 27,8 25,0 26,0 23,4 24,3 21,4 22,6 19,4 20,6 16,9 19,5 15,8

16 Liczba bezrobotnej młodzieży będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim według stanu na koniec grudnia 2007 roku. Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Struktura w % Bezrobotni do 25 roku życia - ogółem19639100,0 w tym: długotrwale bezrobotni 678934,6 bez kwalifikacji zawodowych787640,1 samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia228111,6 niepełnosprawni4762,4

17 Stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15 – 24 lat w województwie dolnośląskim /wg metody BAEL/

18 Zawody i specjalności w województwie dolnośląskim według największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych – pozostających w ewidencji do 12 miesięcy od ukończenia nauki /stan na 30 czerwca 2007 roku/ Lp. Nazwa zawodu i specjalności Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 1 Bez zawodu1377 2 Technik ekonomista127 3 Ekonomista81 4 Sprzedawca78 5 Technik handlowiec66 6 Pedagog47 7 Technik mechanik44 8 Specjalista adm. publicznej44 9 Fizjoterapeuta43 10 Politolog39

19 Liczba bezrobotnej młodzieży objętej subsydiowanymi programami rynku pracy na tle liczby bezrobotnych ogółem w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.

20 Odsetek bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.

21 Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży w województwie dolnośląskim według programów rynku pracy w latach 2006 - 2007

22 Powiaty o największej liczbie bezrobotnej młodzieży objętej subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.

23 Powiaty o największym udziale młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.

24 Dziękuję za uwagę Tadeusz Zieliński


Pobierz ppt "MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google