Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008."— Zapis prezentacji:

1 MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008

2 Liczba ludności w wieku lat oraz lat w województwie dolnośląskim w latach 2004 – 2010 / wg prognozy GUS /

3 Spadek [-] liczby ludności w wieku lat oraz lat w województwie dolnośląskim w latach 2004 – 2010 / wg prognozy GUS /

4 Migracje zagraniczne ludności w województwie dolnośląskim na pobyt stały w latach Wyszczególnienie Liczba emigrantów 2005 r2006 r Ogółem , ,0 w tym w wieku: 15 – 19 lat 1358,03366,5 20 – 24 lat24914, ,6 Źródło: „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 2005 – 2006” Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław 2007

5 Migracje wewnętrzne ludności w województwie dolnośląskim w latach Lata Odpływ ludności Ogółem w tym w wieku 15 – 19 lat20 – 24 lat ,017355, , ,018095, , ,015225, , ,018224, ,3 Źródło: „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 2005 – 2006” Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław 2007

6 Liczba bezrobotnej młodzieży zarejestrowanej w powiatowych urzędach pracy w województwie dolnośląskim w latach

7 Udział młodzieży w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w woj. dolnośląskim w latach 2000 – 2007 /w %/

8 Wzrost, spadek [-] liczby bezrobotnej młodzieży na tle spadku liczby bezrobotnych ogółem w województwie dolnośląskim w latach 2001 – 2007.

9 Porównanie skali spadku liczby bezrobotnej młodzieży oraz liczby bezrobotnych ogółem na Dolnym Śląsku od momentu akcesji do Unii Europejskiej. Wyszczególnienie Spadek bezrobocia w liczbach bezwzględnych /tys. osób/ oraz w ujęciu dynamicznym /%/ Bezrobotni ogółemMłodzież 1. Od najwyższego poziomu /luty 2003 r/ -165,6 /tj. o 56,5%/-52,1 /tj. o 72,6%/ 2. Od wejścia do UE / 1 maja 2004 r / -148,5 /tj. o 53,8%/-41,8 /tj. o 68,1%/

10 Napływ i odpływ bezrobotnej młodzieży województwie dolnośląskim w latach

11 Udział młodzieży w ogólnej liczbie napływu i odpływu bezrobotnych w województwie dolnośląskim w latach 2000 – Lata % udziału młodzieży w napływie bezrobotnych w odpływie bezrobotnych ,840, ,840, ,540, ,639, ,638, ,031, ,931, ,328,0

12 Liczba bezrobotnej młodzieży, która podjęła pracę w województwie dolnośląskim w latach 2000 – Lata Liczba bezrobotnej młodzieży, która podjęła pracę /w tys. osób/ Udział młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych, którzy podjęli pracę / w % / ,533, ,932, ,431, ,929, ,428, ,125, ,326, ,924,4

13 Powiaty o najwyższym odsetku młodzieży do 25 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na Dolnym Śląsku /stan na koniec grudnia 2007 roku/

14 Powiaty o najniższym odsetku młodzieży do 25 roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na Dolnym Śląsku /stan na koniec grudnia 2007 roku/

15 Udział bezrobotnych w wieku 18 – 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych w kraju i na Dolnym Śląsku w latach Wyszczególnienie a – Polska b – woj. dolnośląskie % udziału w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych /stan na dzień/ 31. XII XII XII XII XII XII XII XII IX 2007 osoby w wieku do 24 lat abab 31,0 28,6 30,5 28,1 29,5 27,3 27,8 25,0 26,0 23,4 24,3 21,4 22,6 19,4 20,6 16,9 19,5 15,8

16 Liczba bezrobotnej młodzieży będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim według stanu na koniec grudnia 2007 roku. Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Struktura w % Bezrobotni do 25 roku życia - ogółem ,0 w tym: długotrwale bezrobotni ,6 bez kwalifikacji zawodowych787640,1 samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia228111,6 niepełnosprawni4762,4

17 Stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15 – 24 lat w województwie dolnośląskim /wg metody BAEL/

18 Zawody i specjalności w województwie dolnośląskim według największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych – pozostających w ewidencji do 12 miesięcy od ukończenia nauki /stan na 30 czerwca 2007 roku/ Lp. Nazwa zawodu i specjalności Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 1 Bez zawodu Technik ekonomista127 3 Ekonomista81 4 Sprzedawca78 5 Technik handlowiec66 6 Pedagog47 7 Technik mechanik44 8 Specjalista adm. publicznej44 9 Fizjoterapeuta43 10 Politolog39

19 Liczba bezrobotnej młodzieży objętej subsydiowanymi programami rynku pracy na tle liczby bezrobotnych ogółem w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.

20 Odsetek bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.

21 Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży w województwie dolnośląskim według programów rynku pracy w latach

22 Powiaty o największej liczbie bezrobotnej młodzieży objętej subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.

23 Powiaty o największym udziale młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.

24 Dziękuję za uwagę Tadeusz Zieliński


Pobierz ppt "MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google