Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM"— Zapis prezentacji:

1 MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
WROCŁAW - styczeń 2008

2 Liczba ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat
w województwie dolnośląskim w latach 2004 – /wg prognozy GUS/

3 Spadek [-] liczby ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat
w województwie dolnośląskim w latach 2004 – /wg prognozy GUS/

4 Migracje zagraniczne ludności w województwie dolnośląskim na pobyt stały w latach 2005 - 2006
Wyszczególnienie Liczba emigrantów 2005 r 2006 r Ogółem 1691 100,0 5201 w tym w wieku: 15 – 19 lat 135 8,0 336 6,5 20 – 24 lat 249 14,7 1122 21,6 Źródło: „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 2005 – 2006” Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław 2007

5 Migracje wewnętrzne ludności w województwie dolnośląskim w latach 2003 - 2006
Odpływ ludności Ogółem w tym w wieku 15 – 19 lat 20 – 24 lat 2003 30942 100,0 1735 5,6 3909 12,6 2004 31499 1809 5,7 3842 12,2 2005 29788 1522 5,1 3219 10,8 2006 38090 1822 4,8 3921 10,3 Źródło: „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 2005 – 2006” Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław 2007

6 Liczba bezrobotnej młodzieży zarejestrowanej w powiatowych urzędach pracy w województwie dolnośląskim w latach

7 Udział młodzieży w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
w woj. dolnośląskim w latach 2000 – /w %/

8 w województwie dolnośląskim w latach 2001 – 2007.
Wzrost, spadek [-] liczby bezrobotnej młodzieży na tle spadku liczby bezrobotnych ogółem w województwie dolnośląskim w latach 2001 – 2007.

9 Porównanie skali spadku liczby bezrobotnej młodzieży oraz liczby bezrobotnych ogółem na Dolnym Śląsku od momentu akcesji do Unii Europejskiej. Wyszczególnienie Spadek bezrobocia w liczbach bezwzględnych /tys. osób/ oraz w ujęciu dynamicznym /%/ Bezrobotni ogółem Młodzież 1. Od najwyższego poziomu /luty 2003 r/ -165,6 /tj. o 56,5%/ -52,1 /tj. o 72,6%/ 2. Od wejścia do UE / 1 maja 2004 r / -148,5 /tj. o 53,8%/ -41,8 /tj. o 68,1%/

10 Napływ i odpływ bezrobotnej młodzieży województwie dolnośląskim w latach 2000 - 2007

11 w napływie bezrobotnych
Udział młodzieży w ogólnej liczbie napływu i odpływu bezrobotnych w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007. Lata % udziału młodzieży w napływie bezrobotnych w odpływie bezrobotnych 2000 38,8 40,8 2001 37,8 40,6 2002 37,5 2003 37,6 39,5 2004 38,4 2005 34,0 31,0 2006 34,9 31,6 2007 32,3 28,0

12 Liczba bezrobotnej młodzieży, która podjęła pracę w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.
/w tys. osób/ Udział młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych, którzy podjęli pracę / w % / 2000 33,5 33,8 2001 30,9 32,3 2002 34,4 31,3 2003 34,9 29,3 2004 35,4 28,1 2005 31,1 25,0 2006 34,3 26,9 2007 24,4

13 Powiaty o najwyższym odsetku młodzieży do 25 roku życia
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na Dolnym Śląsku /stan na koniec grudnia 2007 roku/

14 Powiaty o najniższym odsetku młodzieży do 25 roku życia
w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na Dolnym Śląsku /stan na koniec grudnia 2007 roku/

15 % udziału w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych
Udział bezrobotnych w wieku 18 – 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych w kraju i na Dolnym Śląsku w latach Wyszczególnienie a – Polska b – woj. dolnośląskie % udziału w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych /stan na dzień/ 31. XII 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 30. IX 2007 osoby w wieku do 24 lat a b 31,0 28,6 30,5 28,1 29,5 27,3 27,8 25,0 26,0 23,4 24,3 21,4 22,6 19,4 20,6 16,9 19,5 15,8

16 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Liczba bezrobotnej młodzieży będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim według stanu na koniec grudnia 2007 roku. Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Struktura w % Bezrobotni do 25 roku życia - ogółem 19639 100,0 w tym: długotrwale bezrobotni 6789 34,6 bez kwalifikacji zawodowych 7876 40,1 samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia 2281 11,6 niepełnosprawni 476 2,4

17 Stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15 – 24 lat
w województwie dolnośląskim /wg metody BAEL/

18 Nazwa zawodu i specjalności Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Zawody i specjalności w województwie dolnośląskim według największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych – pozostających w ewidencji do 12 miesięcy od ukończenia nauki /stan na 30 czerwca 2007 roku/ Lp. Nazwa zawodu i specjalności Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 1 Bez zawodu 1377 2 Technik ekonomista 127 3 Ekonomista 81 4 Sprzedawca 78 5 Technik handlowiec 66 6 Pedagog 47 7 Technik mechanik 44 8 Specjalista adm. publicznej 9 Fizjoterapeuta 43 10 Politolog 39

19 Liczba bezrobotnej młodzieży objętej subsydiowanymi programami rynku pracy
na tle liczby bezrobotnych ogółem w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.

20 Odsetek bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.

21 Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży
w województwie dolnośląskim według programów rynku pracy w latach

22 Powiaty o największej liczbie bezrobotnej młodzieży objętej subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.

23 Powiaty o największym udziale młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.

24 Dziękuję za uwagę Tadeusz Zieliński


Pobierz ppt "MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google