Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Machała Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Machała Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW."— Zapis prezentacji:

1 Waldemar Machała Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW

2 MOA…, nowe techniki i leki… MOA może obejmować stan od płytkiej do głębokiej sedacji. MOA – nie koreluje z głębokością sedacji!!! Każdy chory różnie reaguje na podawane leki. „Nie uwzględnia” znieczulenia: Ogólnego. Przewodowego.

3 MOA…, nowe techniki i leki… Miejsce MOA… Radiologiczne procedury diagnostyczne i terapeutyczne: TK/ PET. Rezonans magnetyczny/ przezskórne techniki USG. Neuroradiologia interwencyjna. Radiologia interwencyjna. Endoskopia przewodu pokarmowego. Cewnikowanie serca i elektrofizjologia. Urologia (litotrypsja). Oddział ratunkowy. Planowanie rodziny i zapłodnienie „in vitro”. Klęski żywiołowe. W czasie lotu.

4 MOA…, nowe techniki i leki… Warunki bezpieczeństwa… Źródło tlenu. Urządzenie ssące. Zapasowe źródło gazów. Worek oddechowy/ respirator/ aparat do znieczulenia. Zasilanie elektryczne (liczba gniazd). Oświetlenie. Powierzchnia pomieszczenia. Zestaw do CPR (defibrylator/ leki/ sprzęt). Zespół. System komunikowania i powiadamiania. Dokumentacja. Nadzór pooperacyjny.

5 MOA…, nowe techniki i leki… Wymagane monitorowanie…: Natlenienie – pulsoksymetria. Wentylacja – ETCO 2. Krążenie – EKG/ HR/ NiBP (co 5 min.). Temperatura ciała – powierzchniowa.

6 MOA…, nowe techniki i leki… MOA – niebezpieczeństwa: Zbyt głęboka sedacja. Depresja oddechowa. Uraz niedotlenieniowy mózgu.

7 MOA…, nowe techniki i leki… Idealny lek do MOA: Szybki początek działania. Krótki czas działania. Przewidywalna działanie. Brak objawów ubocznych. „Niska cena”. Leki do MOA: Propofol. Benzodwuazepiny. Agoniści receptorów α 2. Opoidowe leki przeciwbólowe. Ketamina.

8 MOA…, nowe techniki i leki… Leki: LekIndukcja zn. ogólnegoDawka pojedyncza w MOAWlew w MOA, lub zn. ogólnym Deksmedetomidyna0,1 – 1 μg/kg (przez 10’). -0,2 – 0,7 μg/kg/godz. (zwykle do 24 godz.). Fentanyl2-5 μg/kg1-2 μg/kg1-3 μg/kg/godz. Ketamina1-2 mg/kg0,25 – 1 mg/kg1-2 mg/kg/godz. Midazolam0,1-0,35 mg/kg10-20 μg/kg0,02-0,1 mg/kg/godz. Propofol1,5-2,5 mg/kg0,25-0,5 mg/kg1,5-12 mg/kg/godz. Remifentanyl-0,5-1 μg/kg0,02-0,3μg/kg/min.

9 MOA…, nowe techniki i leki… Leki do MOA: Fospropofol.

10 MOA…, nowe techniki i leki… MOA, znieczulenie przewodowe i… LAST ( local anesthetic systemic toxity) Wezwij pomoc. Postępowanie wstępne: ABC. Zapobieganie drgawkom – preferowane benzodwuazepiny. Wlew 20% emulsji tłuszczowej (wartość uśredniona dla chorego 70 kg): Bolus – 1,5 ml/kg (przez 1 min.). Wlew ciągły: 0,25 ml/kg/min. Powtórz bolus 1, lub 2x, jeżeli doszło do depresji układu krążenia. Zwiększ wlew ciągły do 0,5 ml/kg/min. – jeżeli BP cały czas jest niskie. Utrzymuj prędkość wlewu przez min. 10 min. po ustabilizowaniu się parametrów hemodynamicznych. Dawka maksymalna dla emulsji tłuszczowej: 10 ml/kg przez pierwsze 30 min.

11 MOA…, nowe techniki i leki… MOA, znieczulenie przewodowe i… LAST ( local anesthetic systemic toxity) Nie podawać: wazopresyny, blokerów kanału wapniowego, β-adrenolityków i LZP. Nie podawać propofolu u chorych z objawami niestabilności hemodynamicznej. Strony w sieci (Internet): http://www.lipidrescue.org http://www.lipidregistry.org

12 MOA…, nowe techniki i leki… Kiedy chorego można bezpiecznie wypisać po MOA? PADS (Postanesthetic Discharge Scoring System) Czynności życioweLiczba punktów 20% w stosunku do wartości wyjściowych2 20-40% w stosunku do wartości wyjściowych1 > 40%w stosunku do wartości wyjściowych0 Stopień aktywności Może samodzielnie stać, nieobecne zawroty głowy, świadomy zdarzeń2 Wymaga pomocy1 Niewspółpracujący0 Nudności i wymioty Niewielkie2 Umiarkowane (ustępują po środkach przeciwwymiotnych)1 Ciężkie (nieznaczna ulga po środkach przeciwwymiotnych)0 Ból VAS: 0-32 VAS: 4-61 VAS: >70 Krwawienie Niewielkie (opatrunek nie przekrwawia)2 Umiarkowane (dla opanowania – wystarcza dwukrotna zmiana opatrunku)1 Ciężkie (dla opanowania – konieczna 3-krotna zmiana opatrunku)0

13 MOA…, nowe techniki i leki… Radiologiczne procedury diagnostyczne i terapeutyczne: TechnikaCzynniki związane z obrazowaniemCzynniki związane z chorym Rodzaj badaniaCzas (min.)Pozycja choregoWiek (lata)Stan rozwoju psychicznego Choroby towarzyszące PrzytomnyTK, MN<30Stała 3PrawidłowyBrak, niewielkie MRI<60Stała>7PrawidłowyBrak, niewielkie SedacjaTK, MN>30Zmienna<0,3PrawidłowyBrak, niewielkie MRI<60Zmienna<4,5PrawidłowyBrak, niewielkie Znieczulenie og.TK, MNKażdyKażdaW każdym wiekuUpośledzenieKażda MRI>60-90KażdaW każdym wiekuKażdyKażda

14 MOA…, nowe techniki i leki… Radiologiczne procedury diagnostyczne i terapeutyczne: Jak rozumieć choroby towarzyszące? Bezdech senny. Zaburzenia świadomości i przytomności. Niewydolność wątroby. Chorzy nie tolerujący pozycji leżącej oraz przebywania w jednej pozycji przez okres badania. ASA:> III i IV stopnia.

15 MOA…, nowe techniki i leki… Litotrypsja – urologia (zaburzenia wywołane ESWL): Płucne: Zmniejszenie FRC, VC i VT. Zwiększenie objętości krwi w obrębie klatki piersiowej. Przyspieszenie oddechu; zwiększenie wysiłku oddechowego; niedodma. Sercowe: Zwiększenie preload. Podwyższenie CVP, ciśnienia w prawym przedsionku i w t. płucnej. Podwyższenie CO i MAP. Jeżeli chory z niewydolnością krążenia – obniżenie MAP i CO. Temperatura ciała: Zimna woda – skurcz naczyń krwionośnych, drżenia mięśniowe, hipotermia. Ciepła woda – rozszerzenie naczyń krwionośnych, obniżenie ciśnienia tętniczego, hipertermia. Pozycja chorego (siedząca): obniżenie ciśnienia w prawym przedsionku i PCWP oraz obniżenie CO.

16 MOA…, nowe techniki i leki… Elektrowstrząsy – psychiatria (konsekwencje) Mózgowe: Podwyższenie CMRO 2. Podwyższenie CBF. Podwyższenie ICP. Sercowo-naczyniowe wczesne (bezpośrednia stymulacja przywspółczulna): Bradykardia. Hipotensja. Możliwe zatrzymanie krążenia w mech. bezruchu komór serca. Sercowo-naczyniowe późne (po ok. 1 minucie – stymulacja współczulna): Tachykardia. Nadciśnienie tętnicze. Zaburzenia rytmu serca. Podwyższenie CO. Zmiany ST-T.

17 MOA…, nowe techniki i leki… Elektrowstrząsy – psychiatria (konsekwencje) Neuroendokrynne: Podwyższenie stężenia kortykotropiny i kortyzolu. Podwyższenie stężenia katecholamin. Podwyższenie stężenia glukozy. Różne: Ból mięśniowy. Podwyższenie ciśnienia wewnątrzżołądkowego. Podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

18 MOA…, nowe techniki i leki… …w czasie lotu samolotem… pasażerskim Warunki panujące w kabinie samolotu pasażerskiego: Obniżone ciśnienia parcjalnego tlenu (1524 – 2438 m. npm). Powyżej 8000 stóp (odpowiada to: 2438 m) – SpO 2 : ok. 90%. Obniżenie ciśnienia atmosferycznego (zwiększenie objętości gazów w zamkniętej przestrzeni o ok. 30%): Odma opłucnowa. Niedrożność (wzdęcie). Mankiety rurek intubacyjnych (woda do inj.). Obniżenie wilgotności (10-20%). Mała przestrzeń. Zmęczenie. Wibracje. Przeciążenia (zaburzenia błędnikowe).

19 MOA…, nowe techniki i leki… …w czasie lotu samolotem… pasażerskim Co robić: Obniżyć lot (22500 – 3000 stóp; 6800 – 9100 m). Rozważyć użycie zestawu pierwszej pomocy (First-Aid Kit) i zestawu ratunkowego (Emergency Medical Kit).

20 MOA…, nowe techniki i leki… …w czasie lotu samolotem… pasażerskim Rękawiczki jednorazowe. Rurki u-g (3 rozm.). Worek oddechowy (3 rozm. masek). Maski jednorazowe do CPR (3 rozm.). Zestaw IV (staza/ odkażenie/ nożyczki/ 0,9% NaCl – 500,0). Igły. Strzykawki. Ampułki (Adrenalina: 1:1000 i 1:10000/ Lignokaina/ 50% glukoza/ Lek antyhistaminowy). Tabletki (p-bólowe/ antyhist./ aspiryna/ NTG). Stetoskop i aparat do mierzenia ciśnienia krwi.

21


Pobierz ppt "Waldemar Machała Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-CSW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google