Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kreowanie wizerunku Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kreowanie wizerunku Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Kreowanie wizerunku Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Budowanie publicznego wizerunku starości

2 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Wizerunek (łacińskie imago) wzór, pierwowzór, wyobrażenie, urojenie, marzenie senne wizerunek to zespół informacji na temat osoby, instytucji, firmy lub innego podmiotu, – czyli to, co inni o nas myślą, co inni o nas sądzą, co inni o nas wiedzą i co sądzą, że wiedzą

3 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej każdy z nas, pozostając w jakiejkolwiek relacji z innymi ludźmi, dostarcza im informacji na swój temat i czyni to za pomocą słów i/lub czyni to niewerbalnie – oznacza to, że chcemy tego czy nie – nie możemy nie wysyłać komunikatów na swój temat ludzie zaś, komunikując się z nami, informacje te odbierają i na tej podstawie tworzą sobie obraz naszej osoby – oznacza to, że bez względu na to, czy chcemy tego, czy nie chcemy – pozostawiamy ślad w myślach, w emocjach i w pamięci ludzi, z którymi się kontaktujemy. Na ogół chcielibyśmy, aby ten obraz był pozytywny czyli bardziej lub mniej świadomie próbujemy mieć wpływ na nasz wizerunek, bardziej lub mniej świadomie ten wizerunek kreujemy.

4 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Co się składa na wizerunek osoby?

5 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Na wizerunek składa się: wygląd, zachowanie i maniery, umiejętności interpersonalne w zakresie nawiązywania kontaktów, umiejętności sprawnego komunikowania się z innymi, budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, kwalifikacje, umiejętności zawodowe i doświadczenie, sukcesy, osiągnięcia, dorobek zawodowy, naukowy, artystyczny, wszelki dorobek własny, styl życia: jakość relacji z ludźmi, ze współpracownikami, z najbliższymi, sposób spędzania wolnego czasu, miejsce zamieszkania itp.

6 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Czym jest kreacja wizerunku?

7 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Kreacja wizerunku jest to świadome działanie służące przedstawieniu naszej osoby innym w taki sposób by postrzegały nas tak jak tego chcemy. wizerunek nie zależy bezpośrednio od nas, jest to wrażenie, jakie nasza tożsamość budzi w umysłach odbiorców. jest czynnikiem niematerialnym i zależy od percepcji innych, od ich możliwości postrzegania i oceny, wrażliwości na różnego rodzaju bodźce.

8 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej WIZERUNEK żywiołowyprzemyślany

9 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Wizerunek ukształtowany żywiołowo niesie ze sobą duży ładunek negatywny i praktycznie dziś już nie istnieje wśród ludzi, którzy chcą być postrzegani pozytywnie, to pragnienie by zaakceptowano nas takimi, jakimi jesteśmy, „Kochajcie mnie takiego, jakim jestem” lub „Zawsze jestem, jaki jestem” - jest ze społecznego punktu widzenia pozycją z góry przegraną.

10 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Wizerunek przemyślany, kształtowany w odpowiednim kierunku najczęściej pod pojęciem „image” rozumie sie wizerunek stworzony sztucznie. Nie jest to do końca prawda, gdyż wizerunek powstaje przy uwzględnieniu cech jednostkowych, powinien także odpowiadać możliwościom i dążeniom człowieka. Wizerunek tworzy sie w oparciu o indywidualne cechy psychologiczne i fizjologiczne. „Jestem taki, jaki powinienem być w danej sytuacji”

11 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Tworzenie publicznego wizerunku jest najczęściej sprawnie zarządzanym procesem, w którym bierze udział wiele osób. Publiczny wizerunek danej grupy osób to wyobrażenie funkcjonujące na ich temat, postrzeganie ich przez społeczeństwo. Tworzy się go głównie poprzez: – analizowanie opinii i stworzenie strategii; – manipulowanie informacjami i PR — współpraca z mediami; ukrywanie pewnych faktów, promowanie innych; – pracę nad wyglądem fizycznym — ubiór i styl, postawa i mowa ciała, sposób wypowiadania się itp.; – wykorzystywanie mechanizmów psychologicznych i socjologicznych.

12 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Etapy kreowania wizerunku: 1.Ocenić potencjał danej osoby (grupy) 2.Badanie oczekiwań społecznych 3.Praca nad własną biografią 4.Praca nad wyglądem fizycznym 5.Umiejętność utrzymania i zmieniania wizerunku

13 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Etapy kreowania wizerunku: 1. Ocenić potencjał danej osoby (grupy) – Kim jest senior? Jakie ma mocne stron? Co go wyróżnia? 2. Badanie oczekiwań społecznych – interakcja (najlepsze wizerunki są budowane na więziach dwustronnych pomiędzy jednostką / grupą i docelowymi odbiorcami) – kto ma postrzegać seniorów? do kogo seniorzy mają się zwaracać? jakie są potrzeby odbiorców?

14 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej 3. Praca nad własną biografią Biografia powinna zawierać opis drogi życiowej, opowiadać o osiągnięciach, klęskach, przedstawiać poglądy danej osoby, jej cele i plany. biografia zawiera pamięć doświadczeń odnoszących się do wydarzeń w życiu jednostki; doświadczeń, które formowały tożsamość jednostki na przestrzeni jej biegu życia biografie zawsze są indywidualne (wiążą się z tzw. pamięcią serca – H. Reboul) ważnym elementem w kwestii seniorów jest pamięć biograficzna (tzw. kompetencje biograficzne i refleksja biograficzna)

15 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Kompetencje biograficzne – umiejętność uczenia się z własnych doświadczeń, a także takiego czerpania z doświadczeń życiowych, by jak najkorzystniej wspierały one rozwój jednostki. Refleksyjność biograficzna – odnoszona nie tylko do przeszłości – wydarzeń, które miały miejsce, ale i do pozostałych dwóch wymiarów czasu, w jakich człowiek żyje: teraźniejszości – wydarzeń, w których aktualnie on uczestniczy, i przyszłości – wydarzeń przewidywanych przez jednostkę. Rozwinięta kompetencja i refleksyjność biograficzna prowadzi jednostkę do umiejętności kierowania własnym życiem, do mądrości życiowej. Element biograficzności jest ważnym elementem wizerunku osoby starszej; pomaga w stworzeniu żywego obrazu osoby starszej.

16 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej 4. Praca nad wyglądem fizycznym należy pamiętać, że kanałem wzrokowym pobieramy aż 80% informacji, a tylko 20% informacji dostarczane nam jest przez inne zmysły. W kontaktach interpersonalnych bardzo ważny jest efekt pierwszego wrażenia ( inne „efekty”)

17 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Efekt „pierwszego wrażenia” to efekt towarzyszący pierwszym chwilom kontaktu z nowo poznanym człowiekiem: trwa do około 3 min. (pierwsze kilkanaście sekund to podświadoma ocena człowieka). to analiza wszelkich otrzymanych niewerbalnych sygnałów, (sylwetka, twarz, wygląd, tembr głosu, ubiór, zachowanie) a w niewielkim stopniu słów. wywodzi się z czasów prehistorycznych, – Kiedyś ważna była błyskawiczna ocena: wróg czy przyjaciel, uciekać czy nie ? – Dziś pozostała ocena: akceptuję-nie akceptuję, lubię – nie lubię. Raz nabytego pierwszego wrażenia pozbywamy się bardzo niechętnie.

18 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Efekt aureoli, efekt halo tendencja do automatycznego, pozytywnego lub negatywnego przypisywania cech osobowościowych na podstawie pozytywnego lub negatywnego wrażenia, polega na tym, że przypisanie jednej ważnej pozytywnej lub negatywnej właściwości wpływa na skłonność do przypisywania innych, niezaobserwowanych właściwości, które są zgodne ze znakiem emocjonalnym pierwszego przypisanego atrybutu. najważniejszymi atrybutami, które posiadają moc wywoływania efektu aureoli, są: mądrość/głupota, dobro/zło, nieatrakcyjność/atrakcyjność fizyczna oraz wygląd zewnętrzny, np. schludny/brudas.

19 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej „ Kandydat powinien być atrakcyjny, dynamiczny, powinien wyglądać jak zwycięzca, powinien wywoływać sympatie. Ma z niego bić pewność siebie i twardość, ponieważ ważny jest człowiek, a nie jego słowa. Jesteśmy tak skonstruowani, że oceniamy ludzi po ich stylu i wygładzie. Słowa zapominamy o wiele szybciej niż wrażenie, jakie wywarł na nas wygląd człowieka”. (Amerykański specjalista w dziedzinie kształtowania wizerunku politycznego D. Witzner)

20 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej 5. Umiejętność utrzymania i zmieniania wizerunku To bardzo ważny element – utrzymanie swojego wizerunku tj. fakt bycia widzialnym, zapamiętanym, wspominanym… – stała praca nad dramaturgią obrazu (praca nad jego rozwojem i ujawnianiem nowych rysów), – wokół danych osób (danego tematu) nieustannie powinno się coś dziać, powinny być nowe, ciekawe wydarzenia, temat powinien być żywy. Często wraz ze zmieniającym sie światem zmieniają sie potrzeby ludzi, czyli należy zmieniać także wizerunek osób, jeśli chcą one nadal spełniać oczekiwania społeczeństwa. – czasami mowa o zmianie już posiadanego wizerunku, a czasem o wykreowaniu nowego wizerunku danej postaci.

21 Zasady budowania pozytywnego wizerunku starości Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

22 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej CEL GŁÓWNY- Zmiana przedstawiania i postrzegania starości oraz osób starszych Jak to zrobić? traktowanie starości jako naturalnego, wartościowego etapu życia człowieka, z podkreśleniem potencjału, który posiadają osoby starsze i który wnoszą w życie rodziny oraz szerszego otoczenia, wspieranie obecności osób starszych oraz tematyki związanej ze starością i starzeniem się społeczeństw w szeroko rozumianym życiu i dyskursie publicznym udzielenie publicznego głosu osobom starszym (zapewnienie obecności i uczestnictwa osób starszych w życiu społeczno- gospodarczym i politycznym)

23 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Kreowanie wizerunku Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google