Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowanie publicznego wizerunku starości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowanie publicznego wizerunku starości"— Zapis prezentacji:

1 Budowanie publicznego wizerunku starości
Kreowanie wizerunku Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 Wizerunek (łacińskie imago)
wzór, pierwowzór, wyobrażenie, urojenie, marzenie senne wizerunek to zespół informacji na temat osoby, instytucji, firmy lub innego podmiotu, czyli to, co inni o nas myślą, co inni o nas sądzą, co inni o nas wiedzą i co sądzą, że wiedzą Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

3 realizowany ze środków Unii Europejskiej
każdy z nas, pozostając w jakiejkolwiek relacji z innymi ludźmi, dostarcza im informacji na swój temat i czyni to za pomocą słów i/lub czyni to niewerbalnie oznacza to, że chcemy tego czy nie – nie możemy nie wysyłać komunikatów na swój temat ludzie zaś, komunikując się z nami, informacje te odbierają i na tej podstawie tworzą sobie obraz naszej osoby oznacza to, że bez względu na to, czy chcemy tego, czy nie chcemy – pozostawiamy ślad w myślach, w emocjach i w pamięci ludzi, z którymi się kontaktujemy. Na ogół chcielibyśmy, aby ten obraz był pozytywny czyli bardziej lub mniej świadomie próbujemy mieć wpływ na nasz wizerunek, bardziej lub mniej świadomie ten wizerunek kreujemy. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

4 Co się składa na wizerunek osoby?
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 Na wizerunek składa się:
wygląd, zachowanie i maniery, umiejętności interpersonalne w zakresie nawiązywania kontaktów, umiejętności sprawnego komunikowania się z innymi, budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych, kwalifikacje, umiejętności zawodowe i doświadczenie, sukcesy, osiągnięcia, dorobek zawodowy, naukowy, artystyczny, wszelki dorobek własny, styl życia: jakość relacji z ludźmi, ze współpracownikami, z najbliższymi, sposób spędzania wolnego czasu, miejsce zamieszkania itp. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

6 Czym jest kreacja wizerunku?
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Kreacja wizerunku jest to świadome działanie służące przedstawieniu naszej osoby innym w taki sposób by postrzegały nas tak jak tego chcemy. wizerunek nie zależy bezpośrednio od nas, jest to wrażenie, jakie nasza tożsamość budzi w umysłach odbiorców. jest czynnikiem niematerialnym i zależy od percepcji innych, od ich możliwości postrzegania i oceny, wrażliwości na różnego rodzaju bodźce. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

8 realizowany ze środków Unii Europejskiej
WIZERUNEK żywiołowy przemyślany Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

9 Wizerunek ukształtowany żywiołowo
niesie ze sobą duży ładunek negatywny i praktycznie dziś już nie istnieje wśród ludzi, którzy chcą być postrzegani pozytywnie, to pragnienie by zaakceptowano nas takimi, jakimi jesteśmy, „Kochajcie mnie takiego, jakim jestem” lub „Zawsze jestem, jaki jestem” - jest ze społecznego punktu widzenia pozycją z góry przegraną. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

10 Wizerunek przemyślany, kształtowany w odpowiednim kierunku
najczęściej pod pojęciem „image” rozumie sie wizerunek stworzony sztucznie. Nie jest to do końca prawda, gdyż wizerunek powstaje przy uwzględnieniu cech jednostkowych, powinien także odpowiadać możliwościom i dążeniom człowieka. Wizerunek tworzy sie w oparciu o indywidualne cechy psychologiczne i fizjologiczne. „Jestem taki, jaki powinienem być w danej sytuacji” Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

11 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Tworzenie publicznego wizerunku jest najczęściej sprawnie zarządzanym procesem, w którym bierze udział wiele osób. Publiczny wizerunek danej grupy osób to wyobrażenie funkcjonujące na ich temat, postrzeganie ich przez społeczeństwo. Tworzy się go głównie poprzez: analizowanie opinii i stworzenie strategii; manipulowanie informacjami i PR — współpraca z mediami; ukrywanie pewnych faktów, promowanie innych; pracę nad wyglądem fizycznym — ubiór i styl, postawa i mowa ciała, sposób wypowiadania się itp.; wykorzystywanie mechanizmów psychologicznych i socjologicznych. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

12 Etapy kreowania wizerunku:
Ocenić potencjał danej osoby (grupy) Badanie oczekiwań społecznych Praca nad własną biografią Praca nad wyglądem fizycznym Umiejętność utrzymania i zmieniania wizerunku Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

13 Etapy kreowania wizerunku:
1. Ocenić potencjał danej osoby (grupy) Kim jest senior? Jakie ma mocne stron? Co go wyróżnia? 2. Badanie oczekiwań społecznych interakcja (najlepsze wizerunki są budowane na więziach dwustronnych pomiędzy jednostką / grupą i docelowymi odbiorcami) kto ma postrzegać seniorów? do kogo seniorzy mają się zwaracać? jakie są potrzeby odbiorców? Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 3. Praca nad własną biografią
Biografia powinna zawierać opis drogi życiowej, opowiadać o osiągnięciach, klęskach, przedstawiać poglądy danej osoby, jej cele i plany. biografia zawiera pamięć doświadczeń odnoszących się do wydarzeń w życiu jednostki; doświadczeń, które formowały tożsamość jednostki na przestrzeni jej biegu życia biografie zawsze są indywidualne (wiążą się z tzw. pamięcią serca – H. Reboul) ważnym elementem w kwestii seniorów jest pamięć biograficzna (tzw. kompetencje biograficzne i refleksja biograficzna) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

15 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Kompetencje biograficzne – umiejętność uczenia się z własnych doświadczeń, a także takiego czerpania z doświadczeń życiowych, by jak najkorzystniej wspierały one rozwój jednostki. Refleksyjność biograficzna – odnoszona nie tylko do przeszłości – wydarzeń, które miały miejsce, ale i do pozostałych dwóch wymiarów czasu, w jakich człowiek żyje: teraźniejszości – wydarzeń, w których aktualnie on uczestniczy, i przyszłości – wydarzeń przewidywanych przez jednostkę. Rozwinięta kompetencja i refleksyjność biograficzna prowadzi jednostkę do umiejętności kierowania własnym życiem, do mądrości życiowej. Element biograficzności jest ważnym elementem wizerunku osoby starszej; pomaga w stworzeniu żywego obrazu osoby starszej. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

16 4. Praca nad wyglądem fizycznym
należy pamiętać, że kanałem wzrokowym pobieramy aż 80% informacji, a tylko 20% informacji dostarczane nam jest przez inne zmysły. W kontaktach interpersonalnych bardzo ważny jest efekt pierwszego wrażenia ( inne „efekty”) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

17 Efekt „pierwszego wrażenia”
to efekt towarzyszący pierwszym chwilom kontaktu z nowo poznanym człowiekiem: trwa do około 3 min. (pierwsze kilkanaście sekund to podświadoma ocena człowieka). to analiza wszelkich otrzymanych niewerbalnych sygnałów, (sylwetka, twarz, wygląd, tembr głosu, ubiór, zachowanie) a w niewielkim stopniu słów. wywodzi się z czasów prehistorycznych, Kiedyś ważna była błyskawiczna ocena: wróg czy przyjaciel, uciekać czy nie ? Dziś pozostała ocena: akceptuję-nie akceptuję, lubię – nie lubię. Raz nabytego pierwszego wrażenia pozbywamy się bardzo niechętnie. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

18 Efekt aureoli, efekt halo
tendencja do automatycznego, pozytywnego lub negatywnego przypisywania cech osobowościowych na podstawie pozytywnego lub negatywnego wrażenia, polega na tym, że przypisanie jednej ważnej pozytywnej lub negatywnej właściwości wpływa na skłonność do przypisywania innych, niezaobserwowanych właściwości, które są zgodne ze znakiem emocjonalnym pierwszego przypisanego atrybutu. najważniejszymi atrybutami, które posiadają moc wywoływania efektu aureoli, są: mądrość/głupota, dobro/zło, nieatrakcyjność/atrakcyjność fizyczna oraz wygląd zewnętrzny, np. schludny/brudas. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

19 realizowany ze środków Unii Europejskiej
„Kandydat powinien być atrakcyjny, dynamiczny, powinien wyglądać jak zwycięzca, powinien wywoływać sympatie. Ma z niego bić pewność siebie i twardość, ponieważ ważny jest człowiek, a nie jego słowa. Jesteśmy tak skonstruowani, że oceniamy ludzi po ich stylu i wygładzie. Słowa zapominamy o wiele szybciej niż wrażenie, jakie wywarł na nas wygląd człowieka”. (Amerykański specjalista w dziedzinie kształtowania wizerunku politycznego D. Witzner) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

20 5. Umiejętność utrzymania i zmieniania wizerunku
To bardzo ważny element – utrzymanie swojego wizerunku tj. fakt bycia widzialnym, zapamiętanym, wspominanym… stała praca nad dramaturgią obrazu (praca nad jego rozwojem i ujawnianiem nowych rysów), wokół danych osób (danego tematu) nieustannie powinno się coś dziać, powinny być nowe, ciekawe wydarzenia, temat powinien być żywy. Często wraz ze zmieniającym sie światem zmieniają sie potrzeby ludzi, czyli należy zmieniać także wizerunek osób, jeśli chcą one nadal spełniać oczekiwania społeczeństwa. czasami mowa o zmianie już posiadanego wizerunku, a czasem o wykreowaniu nowego wizerunku danej postaci. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

21 Zasady budowania pozytywnego wizerunku starości
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

22 realizowany ze środków Unii Europejskiej
CEL GŁÓWNY- Zmiana przedstawiania i postrzegania starości oraz osób starszych Jak to zrobić? traktowanie starości jako naturalnego, wartościowego etapu życia człowieka, z podkreśleniem potencjału, który posiadają osoby starsze i który wnoszą w życie rodziny oraz szerszego otoczenia, wspieranie obecności osób starszych oraz tematyki związanej ze starością i starzeniem się społeczeństw w szeroko rozumianym życiu i dyskursie publicznym udzielenie publicznego głosu osobom starszym (zapewnienie obecności i uczestnictwa osób starszych w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

23 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Budowanie publicznego wizerunku starości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google