Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Walentyna Wnuk Dolnośląska Rada ds. Seniorów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Walentyna Wnuk Dolnośląska Rada ds. Seniorów"— Zapis prezentacji:

1 Panel dyskusyjny: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH A DOŚWIADCZENIA DZIAŁALNOŚCI UTW W POLSCE
dr Walentyna Wnuk Dolnośląska Rada ds. Seniorów Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim Doradca Prezydenta Miasta Wrocławia ds. Osób Starszych

2 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA Jest pewną filozofią starzenia się, proponowaną przez gerontologów; Buduje przestrzeń życiową człowieka, która z wiekiem jest w naturalny sposób ograniczana; Daje szanse wykorzystania potencjału osób starszych (kapitał społeczny); Zawsze jest podstawą zachowania samodzielności i zaradności, a na pewno wzajemnej pomocy, budowania społeczeństwa obywatelskiego; Daje szansę walki z negatywnym stereotypem starości, który jest krzywdzącym wyobrażeniem obecnego społeczeństwa (kult młodości).

3 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA Dlatego wśród predykatorów pomyślnego starzenia wymienia się nie tylko zdrowie (w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym), ale również samoakceptację, pozytywne relacje z innymi ludźmi (asysta społeczna), panowanie nad środowiskiem społeczno-kulturowym, posiadanie celu w życiu; Co daje aktywność społeczna? zaspokajanie potrzeby bycia użytecznym i potrzebnym, współuczestnictwo w życiu społecznym, służące przełamywaniu konfliktu pokoleń, przeciwdziałanie wyobcowaniu („śmierci społecznej”) i wykluczeniu społecznemu, dostarczanie instrumentów działania, stwarzanie okazji do znalezienia grupy wsparcia, umożliwianie realizacji poradnictwa formułą „osoba starsza – osobie starszej”, budowanie poczucia własnej wartości i godności

4 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU -PRZYKŁADY AKTYWNOŚCI
Udział w powoływaniu UTW w miastach Dolnego Śląska przez słuchaczy UTW; Powołanie UTW na Ukrainie (Lwów) i Białorusi (Uniwersytet Złotego Wieku w Grodnie); Współpraca międzypokoleniowa. Organizacja „Klubu Przyjaźni Juniora z Seniorem” w wybranych placówkach oświatowych; Współpraca międzynarodowa (projekty unijne np. Grundtvig, współpraca z EFOS-em); Sekcja Wzajemnej Pomocy.

5 DOLNOŚLĄSKA RADA DS. SENIORÓW-PRZYKŁADY AKTYWNOŚCI
Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku; Ogólnopolska Debata Rad Seniorów ; Dolnośląskie Dni Seniora.

6 WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA-PRZYKŁADY AKTYWNOŚCI
Wrocławska Rada ds. Seniorów I kadencji rozpoczęła program nt. osób starszych i starzenia się w wybranych placówkach oświatowych – „Miasto Pokoleń” Powołanie Klubu Seniora Wolontariusza; Grupa Liderów O-CAL-eni – „Babie Lato”; Wspomaganie merytoryczne powstających Klubów Seniora z inicjatywy lokalnych liderów.

7 PODSUMOWANIE Przestrzeń społeczno – kulturową życia człowieka starszego tworzy: środowisko zewnętrzne m.in. placówki opieki i pomocy, instytucje kultury, oferta kulturalna w miejscu zamieszkania, środowisko rodzinne, sąsiedzkie, lokalne; środowisko wewnętrzne człowieka: jego filozofia życia, preferowane wartości, stosunek do własnej starości, realizowany model życia, aktywności czasu wolnego, kontakty społeczne. Starsi ludzie powinni czuć się współodpowiedzialni za ten obraz. Odpowiedzialność również musi prezentować sobą polityka społeczna wobec seniorów, która ciągle chyba pozostaje w sferze postulatów.

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "dr Walentyna Wnuk Dolnośląska Rada ds. Seniorów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google