Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1

2 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie projektami Wykładowca: dr Grzegorz Jokiel

3 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu lub dostarczenia unikalnej usługi. Przez tymczasowość należy rozumieć więc, iż każdy projekt ma swój początek i koniec. Definicja ta wskazuje bezpośrednio na większość cech, jakimi powinien charakteryzować się każdy projekt: zorientowanie na cel, skoordynowane podejmowanie powiązanych ze sobą działań (złożoność), skończony czas trwania (projekty mają swój początek i koniec), wyjątkowość (niepowtarzalność).

4 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Parametry projektu

5 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zasada 2 z 3 SZYBKO – DOBRZE - TANIO

6 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Metoda Triage Zrobić koniecznie Powinno się zrobić Ewentualnie zrobić

7 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Najogólniejszą metodyka - analogia do cyklu życia projektu: wybór projektu planowanie realizacja kontrola ocena zakończenie

8 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Metodyki zarządzania projektami PMBOK (project management body of knowledge – opracowana przez Project Management Institute (PMI) w 1987 PRINCE 2 (projects in controlled environments) – 1989 r. CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). Oparta na wcześniejszej metodyce PROMPT z 1975

9 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Zasady metodyki Prince 2 projekt jest skończonym zbiorem aktywności, mającym swój początek i koniec projekt musi być zarządzany tak, aby skończył się sukcesem; właściwe zaangażowanie zainteresowanych stron, wszyscy muszą mieć pełną jasność co do tego po co dany projekt jest realizowany, co zamierzamy osiągnąć, jak zamierzamy to osiągnąć w jakim stopniu strony ponoszą odpowiedzialność za powodzenie projektu

11 Podstawą PRINCE 2 jest osiem procesów oPrzygotowanie założeń projektu oPlanowanie oKonstruowanie projektu oStrategiczne decyzje projektu oSterowanie etapem oZarządzanie wytwarzaniem produktów oZarządzanie zakresem etapu oZamykanie projektu

12 Przygotowanie założeń projektu – PZP: oOkreślenie zespołu zarządzania projektem i jego funkcji oDokument Podstawowe założenia projektu oOkreślenie formuły organizacyjnej projektu oRejestr ryzyka oWstępny plan konstruowania projektu.

13 Dokument Podstawowe założenia projektu oCel dokumentu oPrzesłanki projektu oCele projektu oZakres projektu i jego styk z innymi podmiotami oNajważniejsze produkty projektu oOgraniczenia oZałożenia, przy jakich projekt ma być realizowany oOgólne korzyści biznesowe i ich uzasadnienie oWstępna ocenę ryzyka oOczekiwania klienta co do jakości oKryteria akceptacji oOgólny plan projektu oOcenianie stanu realizacji i składanie sprawozdań oWymagania finansowe i budżetowe oCzas realizacji oWszystkie inne informacje dodatkowe istotne dla powodzenia projektu

14

15 Proces “Strategiczne decyzje projektu”, w którym wyróżniono następujące podprocesy SDP-1 Decyzja o rozpoczęciu konstruowania projektu SDP-2 Decyzja o realizacji projektu SDP-3 Decyzja o wprowadzeniu w życie planu kolejnego etapu lub planu awaryjnego SDP-4 Doraźne decyzje strategiczne SDP-5 Zatwierdzenie zamknięcia projektu

16 Metodyka PRINCE 2 wprowadza jednolity system dokumentacji projektów oTeczka projektu oTeczka etapu (teczki etapów) oTeczka jakości oTeczka merytoryczna

17 T eczka projektu:  Organizacja projektu  Plany  Uzasadnienie biznesowe  Rejestr ryzyka  Dokumenty dotyczące sterowania  Lista produktów  Sprawozdanie z nabytych doświadczeń

18 Teczka etapu:  Organizacja  Plany  Dziennik etapu  Korespondencja  Lista produktów

19 Teczka jakości:  Charakterystyka produktów  Oceny jakości  Zagadnienia realizacyjne (problemy)  Rejestr problemów realizacyjnych  Rejestr jakości

20 Teczka merytoryczna:  Elementy konfiguracji  Rejestr konfiguracji  Lokalizacja elementów  Poprawki specyfikacji

21 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Harmonogram Gantta

22 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza CPM

23 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza CPM

24 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza PERT

25 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Definiowanie i kosztorysowanie zasobów

26 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kosztorys w Norma3

27 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przydziały zasobów do zadań

28 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nadmierne alokacje zasobów

29 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Metody rozwiązywania nadmiernych alokacji

30 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet projektu

31 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet w rozbiciu na zasoby

32 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Śledzenie – raportowanie realizacji projektu

33 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Odchylenia harmonogramowe i kosztowe

34 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wartości wypracowanej EV (Earned Value)

35 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Teoria ograniczeń E. Goldratta w zarządzaniu projektami Terminy ostateczne – Dead line Syndrom studenta Łańcuch krytyczny

36 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Bufor bezpieczenstwa projektu

37 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stanowisko wieloprojektowe 0 10 20 30 dni

38 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łańcuch krytyczny

39 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty na drodze do klęski wg E. Yourdona Opóźnienie wykonania projektu komputerowego wynosi od 6 do 12 miesięcy w stosunku do terminu planowanego, a koszty rosną o 50 do 100% w stosunku do planowanych (Standish Group)

40 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

41 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1.Polityka, Polityka, Polityka 2.Naiwne obietnice ze strony działu marketingu 3.Naiwny optymizm młodości: „Zrobimy to podczas łykendu” 4.Mentalność „komandosów” – prawdziwi programiści nie muszą spać 5.Wzrost konkurencji powodowany globalizacją rynku lub pojawieniem się nowoczesnej technologii 6.Silna presja spowodowana wprowadzeniem przez rząd nieoczekiwanych regulacji 7.Nieoczekiwane i nieplanowane kryzysy Powody dla których projekty są na drodze do klęski

42 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powody udziału w projektach które zmierzają do klęski 1.Ryzyko jest duże, ale nagroda też (istnieje zapotrzebowanie na bohaterów) 2.Syndrom Mount Everestu 3.Przyjemność intensywnej współpracy z innymi zaangażowanymi ludźmi 4.Młodzieńcza naiwność i optymizm 5.Alternatywą jest bezrobocie 6.Udział w projekcie będzie w przyszłości barany pod uwagę przy awansie 7.Alternatywa jest bankructwo lub jakaś inna klęska 8.Ucieczka od „normalnej” papierkowej roboty 9.Zemsta

43 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tworzenie przyzwoitych warunków pracy 1.Atak frontalny 2.Tajemnica kreciej nory 3.Prawa osadników 4.Telepraca (kukły jako zjawy biurowe) 5.Psia wachta 6.Barykady i bufory (strażnik, flaga)

44 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Gry negocjacyjne 1.Pomnóż przez 2 i cos dodaj 2.Odwrotność mnożenia przez 2 3.Zgadnij jaka liczbę mam na myśli 4.Dwukrotna połajanka (zastraszenie kierownika projektu) 5.Hiszpańska inkwizycja (zebranie prezesów) 6.Niska stawka (przetargowe oferty konkurentów) 7.Mam cię (na tydzień przed terminem klient nie wycofa się,) 8.Chińska tortura wodna (systematyczne małe opóźnienia) 9.Dym i lustra (szacunki oparte na nowej, niejasnej metodzie szacowania) 10.Ukryte zmienne albo pielęgnacja i jakość – można dostarczyć użytkownikowi nieskończona ilość oprogramowania pod warunkiem że nie musi ono działać i nie trzeba go będzie pielęgnować

45 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Najlepsze praktyki zarządzania projektem 1.Formalne zarządzanie ryzykiem 2.Wzajemne koleżeńskie oceny, inspekcje i kontrole (świeże oko) 3.Harmonogram i zarządzanie oparte na dokumentach (na podstawie doświadczeń wcześniejszych projektów, jeżeli takowe były podobne) 4.Kamyki milowe (Milestones) i kamyki calowe 5.Ogólnie dostępne informacje o projekcie postępach, terminach itd. 6.Identyfikacja i eliminacja błędów w jak najwcześniejszej fazie projektu 7.Odpowiedzialność zarządzających względem pracowników

46 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Najgorsze praktyki 1.Oczekiwanie skrócenia czasu o >10% od statystycznej normy dla podobnych projektów 2.Wprowadzanie nowej technologii jako środka skrócenia czasu projektu 3.Tolerowanie na ścieżce krytycznej zdarzeń, które nie są zależne od realizatorów projektu

47 „Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Symptomy projektów na drodze do klęski 1.Odchodzą główni członkowie zespołu 2.„Współczynnik odwrotnej proporcjonalności Dilberta” 3.Nadmiar wisielczego humoru 4.Nowe nazwy projekty np. Projekt Titanic 5.Złowieszcza cisza ze strony użytkowników i dyrekcji, którzy dawniej często dowiadywali się o projekt


Pobierz ppt "„Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - biotechnologia i ochrona środowiska" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google