Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami Wykładowca: dr Grzegorz Jokiel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami Wykładowca: dr Grzegorz Jokiel."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami Wykładowca: dr Grzegorz Jokiel

2 Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu lub dostarczenia unikalnej usługi. Przez tymczasowość należy rozumieć więc, iż każdy projekt ma swój początek i koniec. Definicja ta wskazuje bezpośrednio na większość cech, jakimi powinien charakteryzować się każdy projekt: zorientowanie na cel, skoordynowane podejmowanie powiązanych ze sobą działań (złożoność), skończony czas trwania (projekty mają swój początek i koniec), wyjątkowość (niepowtarzalność).

3 Parametry projektu

4 Zasada 2 z 3 SZYBKO – DOBRZE - TANIO

5 Metoda Triage Zrobić koniecznie Powinno się zrobić Ewentualnie zrobić

6 Najogólniejszą metodyka - analogia do cyklu życia projektu: wybór projektu planowanie realizacja kontrola ocena zakończenie

7 Metodyki zarządzania projektami PMBOK (project management body of knowledge – opracowana przez Project Management Institute (PMI) w 1987 PRINCE 2 (projects in controlled environments) – 1989 r. CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency). Oparta na wcześniejszej metodyce PROMPT z 1975

8

9 Harmonogram Gantta

10 Analiza CPM

11

12 Analiza PERT

13 Definiowanie i kosztorysowanie zasobów

14 Kosztorys w Norma3

15 Przydziały zasobów do zadań

16 Nadmierne alokacje zasobów

17 Metody rozwiązywania nadmiernych alokacji

18 Budżet projektu

19 Budżet w rozbiciu na zasoby

20 Śledzenie – raportowanie realizacji projektu

21 Odchylenia harmonogramowe i kosztowe

22 Analiza wartości wypracowanej EV (Earned Value)

23 Teoria ograniczeń E. Goldratta w zarządzaniu projektami Terminy ostateczne – Dead line Syndrom studenta Łańcuch krytyczny

24 Bufor bezpieczenstwa projektu

25 Stanowisko wieloprojektowe 0 10 20 30 dni

26 Łańcuch krytyczny

27 Projekty na drodze do klęski wg E. Yourdona Opóźnienie wykonania projektu komputerowego wynosi od 6 do 12 miesięcy w stosunku do terminu planowanego, a koszty rosną o 50 do 100% w stosunku do planowanych (Standish Group)

28

29 1.Polityka, Polityka, Polityka 2.Naiwne obietnice ze strony działu marketingu 3.Naiwny optymizm młodości: Zrobimy to podczas łykendu 4.Mentalność komandosów – prawdziwi programiści nie muszą spać 5.Wzrost konkurencji powodowany globalizacją rynku lub pojawieniem się nowoczesnej technologii 6.Silna presja spowodowana wprowadzeniem przez rząd nieoczekiwanych regulacji 7.Nieoczekiwane i nieplanowane kryzysy Powody dla których projekty są na drodze do klęski

30 Powody udziału w projektach które zmierzają do klęski 1.Ryzyko jest duże, ale nagroda też (istnieje zapotrzebowanie na bohaterów) 2.Syndrom Mount Everestu 3.Przyjemność intensywnej współpracy z innymi zaangażowanymi ludźmi 4.Młodzieńcza naiwność i optymizm 5.Alternatywą jest bezrobocie 6.Udział w projekcie będzie w przyszłości barany pod uwagę przy awansie 7.Alternatywa jest bankructwo lub jakaś inna klęska 8.Ucieczka od normalnej papierkowej roboty 9.Zemsta

31 Tworzenie przyzwoitych warunków pracy 1.Atak frontalny 2.Tajemnica kreciej nory 3.Prawa osadników 4.Telepraca (kukły jako zjawy biurowe) 5.Psia wachta 6.Barykady i bufory (strażnik, flaga)

32 Gry negocjacyjne 1.Pomnóż przez 2 i cos dodaj 2.Odwrotność mnożenia przez 2 3.Zgadnij jaka liczbę mam na myśli 4.Dwukrotna połajanka (zastraszenie kierownika projektu) 5.Hiszpańska inkwizycja (zebranie prezesów) 6.Niska stawka (przetargowe oferty konkurentów) 7.Mam cię (na tydzień przed terminem klient nie wycofa się,) 8.Chińska tortura wodna (systematyczne małe opóźnienia) 9.Dym i lustra (szacunki oparte na nowej, niejasnej metodzie szacowania) 10.Ukryte zmienne albo pielęgnacja i jakość – można dostarczyć użytkownikowi nieskończona ilość oprogramowania pod warunkiem że nie musi ono działać i nie trzeba go będzie pielęgnować

33 Najlepsze praktyki zarządzania projektem 1.Formalne zarządzanie ryzykiem 2.Wzajemne koleżeńskie oceny, inspekcje i kontrole (świeże oko) 3.Harmonogram i zarządzanie oparte na dokumentach (na podstawie doświadczeń wcześniejszych projektów, jeżeli takowe były podobne) 4.Kamyki milowe (Milestones) i kamyki calowe 5.Ogólnie dostępne informacje o projekcie postępach, terminach itd. 6.Identyfikacja i eliminacja błędów w jak najwcześniejszej fazie projektu 7.Odpowiedzialność zarządzających względem pracowników

34 Najgorsze praktyki 1.Oczekiwanie skrócenia czasu o >10% od statystycznej normy dla podobnych projektów 2.Wprowadzanie nowej technologii jako środka skrócenia czasu projektu 3.Tolerowanie na ścieżce krytycznej zdarzeń, które nie są zależne od realizatorów projektu

35 Symptomy projektów na drodze do klęski 1.Odchodzą główni członkowie zespołu 2.Współczynnik odwrotnej proporcjonalności Dilberta 3.Nadmiar wisielczego humoru 4.Nowe nazwy projekty np. Projekt Titanic 5.Złowieszcza cisza ze strony użytkowników i dyrekcji, którzy dawniej często dowiadywali się o projekt


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami Wykładowca: dr Grzegorz Jokiel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google