Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o stanie Gminy Stoszowice Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o stanie Gminy Stoszowice Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice."— Zapis prezentacji:

1 Raport o stanie Gminy Stoszowice Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice

2 Budżet dochody i wydatki

3 Subwencja oświatowa

4 Wydatki oświatowe

5 Wydatki procentowo

6 Wynagrodzenia

7 Wiadukt kolei zębatej w Żdanowie ROKGMINAMINISTERSTWO RAZEM WYDATKI 2011037 975,00 20120772 356,61 20135 168,71592 959,80598 128,51 2014 65 110,64 (VAT) 283 089,76348 200,40 70 279,351 686 381,171 756 660,52

8 Twierdza Srebrna Góra Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010 – 2014 3 291 000,00 zł

9 Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna ROKGMINAEFRROW_ARIMR RAZEM WYDATKI 2013 - 2014319 268,13480 597,00799 865,13

10 Świetlica Grodziszcze ROKGMINAEFRROW_ARIMR RAZEM WYDATKI 2013 - 2014134 584,05162 136,76296 720,81

11 Orlik ROKGMINA Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski (po połowie) RAZEM WYDATKI 2010118 500,00666 000,00784 500,00 2011273 402,380,00273 402,38 391 902,38666 000,001 057 902,38

12 Szkoła pasywna Urząd Marszałkowski WFOŚ Odzyskany VAT Gmina Razem 507 131,00 zł117 800,00 zł317 377,90 zł 2 487 336,87 zł3 429 645,77 zł

13 Prace wodno-kanalizacyjne - PROW Wkład gminy Urząd Marszałkowski 75% kosztów kwalifikowanych VAT Całkowity koszt inwestycji brutto 1 614 120,27 zł 3 520 408,53 zł 1 102 269,79 zł 6 236 798,39 zł

14 Przydomowe oczyszczalnie ścieków Liczba PBOŚKwota ogółemNFOŚ/WFOŚMieszkańcyGmina 54663 831,00 złdo 45%do 35%do 20% 33450 000,00 złok. 25%do 38% 871 113 831,00 zł

15 Wydatki na straże pożarne 2011 – 2014  676 131,12 zł 2011 – 2014  676 131,12 zł

16 Wydatki na sport 2011 – 2014  Dotacje - 192 656,10 zł 2011 – 2014  Dotacje - 192 656,10 zł

17 Wydatki na Kulturę 2011 – 2014  Dotacje -117 721,92 zł  Biblioteka - 1 279 200,00 zł 2011 – 2014  Dotacje -117 721,92 zł  Biblioteka - 1 279 200,00 zł

18 Drogi transportu rolnego z TFOGR i Powodziówek NAZWA ZADANIAROKGMINATFOGR RAZEM WYDATKI Drogi transportu rolnego - 600162011220 744,75198 630,00419 374,75 201211 895,1240 000,0051 895,12 20132 200,0014 400,0016 600,00 20140,00 321 697,80389 110,00 710 807,80 NAZWA ZADANIAROKGMINADUW Wrocław RAZEM WYDATKI Powodziówki - 60078201169 367,26185 984,84255 352,10 201298 653,80315 968,00414 621,80 201333 567,28118 267,00151 834,28 20140,00 251 573,29842 604,84 1 094 178,13

19 Wydatki majątkowe (inwestycje)

20 Zadłużenie naszej gminy wynosi - 38,3%

21 Dziękuję za uwagę Nasza gmina jest w dobrej sytuacji finansowej i ma trwałe podstawy do dalszego rozwoju Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice


Pobierz ppt "Raport o stanie Gminy Stoszowice Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google