Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki i opłaty lokalne w 2013 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki i opłaty lokalne w 2013 roku"— Zapis prezentacji:

1 Podatki i opłaty lokalne w 2013 roku
Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2013 roku

2 Struktura budżetu miasta na 2013 rok (dochody)
Pozostałe dochody Usługi Podatek VAT Podatek PIT i CIT Dochody majątkowe Dotacje Subwencje Podatki i opłaty lokalne Budżet miasta 7,83 4,15 2,47 23,96 3,68 16,43 19,77 21,71 %

3 Struktura budżetu miasta w procentach
Podatki i opłaty lokalne 21,71% Subwencje 19,77% Dotacje 16,43% Dochody majątkowe 3,68% Podatek PIT i CIT 23,96% Podatek VAT 2,47% Usługi 4,15% Pozostałe dochody 7,83%

4 Dochody z podatków i opłat lokalnych w budżecie na 2013 rok (dochody)
Opłata targowa Podatek leśny Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od nieruchomości Razem podatki opłaty lokalne 9.950

5 Struktura podatków i opłat lokalnych w procentach
Podatek od nieruchomości 94,43% Podatek od środków transportowych 3,34% Opłata targowa 1,85% Podatek rolny i leśny razem 0,38%

6 Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2006 – 2013 (w tys. zł)
2013 planowane 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Wpływy bieżące 23.635 24.022 25.160 27.645 30.001 31.259 34.067 35.030 Wpływy zaległe 1.127 500 400 510 2.232 1.206 883 600 Wpływy razem 24.762 24.522 25.560 28.155 32.233 32.465 34.950 35.630

7 Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2004 – 2013
5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 20 877 22 631 24 762 24 522 25 560 28 155 32 233 32 465 34 950 35 630 20 331 21 028 23 635 24 022 25 160 27 645 30 001 31 259 34 067 35 030 546 1 603 1 127 500 400 510 2 232 1 206 883 600 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Wpływy razem Wpływy bieżące Wpływy zaległe

8 Stawki podatkowe w latach 2012 - 2013
Stawki 2012 rok Stawki 2013 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Proponowane Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,84 zł/m2 0,65 zł/m2 0,88 zł/m2 0,68 zł/m2 Grunty pod jeziorami 4,33 zł/ha 3,27 zł/ha 4,51 zł/ha 3,40 zł/ha Grunty pozostałe 0,43 zł/m2 0,21 zł/m2 0,45 zł/m2 0,22 zł/m2 Grunty związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej zajętych pod lotniska 0,16 zł/m2

9 Stawki podatkowe w latach 2012 - 2013
Stawki 2012 rok Stawki 2013 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Proponowane Budynki mieszkalne 0,70 zł/m2 0,53 zł/m2 0,73 zł/m2 0,56 zł/m2 Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej. 21,94 zł/m2 18,60 zł/m2 22,82 zł/m2 19,35 zł/m2 Budynki zajęte na prowadzenie działaln. gospod. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł/m2 8,52 zł/m2 10,65 zł/m2 8,86 zł/m2

10 Stawki podatkowe w latach 2012 - 2013
Stawki 2012 rok Stawki 2013 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Proponowane Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,45 zł/m2 4,63 zł/m2 Budynki pozostałe 7,36 zł/m2 6,28 zł/m2 7,66 zł/m2 6,54 zł/m2 Budowle 2%

11 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2004 – 2013 r.
14,00 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 17,42 17,98 18,43 18,60 19,01 19,81 20,51 21,05 21,94 22,82 16,26 16,59 16,76 17,13 17,85 18,60 19,35 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Stawki wg uchwały Stawki wg ustawy

12 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
93,34 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 92,27 90,11 90,11 90,02 87,03 86,47 84,80 84,79 84,78 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

13 Budynki mieszkalne 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,52 0,54 0,56 0,57 0,59 0,62 0,65 0,67 0,70 0,73 0,46 0,47 0,48 0,50 0,53 0,56 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

14 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki mieszkalne
88,46 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 85,19 82,46 82,14 81,36 77,42 76,92 76,71 75,71 74,63 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

15 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 0,63 0,66 0,68 0,69 0,71 0,74 0,77 0,80 0,84 0,88 0,56 0,57 0,58 0,59 0,62 0,65 0,68 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

16 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
88,89 74,00 76,00 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 86,36 83,82 84,06 83,10 80,52 79,73 77,50 77,38 77,27 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

17 Grunty pozostałe 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,22 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

18 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty pozostałe
47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 51,61 51,43 51,28 50,00 50,00 48,84 48,89 48,78 48,65 48,48 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

19 Porównanie stawek podatkowych w 2012 roku (grunty w zł/m2)
Przedmiot opodatkowania Mielec Tarnobrzeg Krosno Przemyśl Rzeszów Związane z prowa- dzeniem działaln. gospodarczej 0,65 0,77 0,79 0,78 0,80 Związane z prowa-dzeniem działaln. gospodarczej zajęte pod lotniska 0,16 - - - - Pozostałe 0,21 0,40 0,28 0,34 0,21

20 Porównanie stawek podatkowych w 2012 roku (budynki w zł/m2)
Przedmiot opodatkowania Mielec Tarnobrzeg Krosno Przemyśl Rzeszów Mieszkalne 0,53 0,65 0,70 0,55 0,57 Związane z prowa-dzeniem działalności gospodarczej 18,60 20,50 20,00 20,93 21,91 Związane z prowa- dzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,52 9,60 10,24 8,66 10,15

21 Porównanie stawek podatkowych w 2012 roku (budynki w zł/m2)
Przedmiot opodatkowania Mielec Tarnobrzeg Krosno Przemyśl Rzeszów Związane z prowa- dzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych 4,45 4,16 4,45 4,31 4,44 Pozostałe 6,28 6,88 4,79 6,71 5,78 Budowle 2% 2% 2% 2% 2%

22 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2013 rok
Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 149 Grunty pozostałe 63 Grunty pod jeziorami Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – lotniska

23 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2013 rok cd.
Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Budynki Mieszkalne 35 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 825 Budynki pozostałe 35 Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych 6

24 Suma ulg udzielonych w podatku od nieruchomości z tytułu stosowania stawek niższych niż maksymalne w tys. zł 56.738 9.256 8.848 8.240 7.732 7.279 5.765 5.487 4.131 Różnica 35.630 34.950 32.748 32.201 28.150 25.981 24.491 24.762 Wpływy rzeczywiste 44.886 43.798 40.988 39.933 35.429 31.746 29.978 28.893 przy stawkach max Suma 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

25 Porównanie wpływów z podatku od nieruchomości
15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 28 893 29 978 31 746 35 429 39 933 40 988 43 798 44 886 24 762 24 491 25 981 28 150 32 201 32 748 34 950 35 630 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Wpływy przy stawkach max Wpływy rzeczywiste

26 Skutki obniżenia stawek wszystkich podatków w latach 2006 – 2012 w tys
Skutki obniżenia stawek wszystkich podatków w latach 2006 – 2012 w tys. zł. 39.278 13.487 52.765 38.220 osoby fizyczne osoby prawne

27 Dziękuje za uwagę KONIEC


Pobierz ppt "Podatki i opłaty lokalne w 2013 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google