Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PREZENTACJA PROJEKTU „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PREZENTACJA PROJEKTU „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu."— Zapis prezentacji:

1 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PREZENTACJA PROJEKTU „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce”

2 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL GENEZA POWSTANIA KOALICJI SPRAWIEDLIWEGO HANDLU ​ W 2008 roku w Warszawie odbyło się szkolenie dla organizacji zainteresowanych Sprawiedliwym Handlem. Prowadzenie Johanna Phillips (Fairtrade International), Mariska Przyklenk (Transfair Germany) i Hannah Reed (Fairtrade Foundation).

3 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL POWOŁANIE NIEFORMALNEJ KOALICJI (2009) Założona 16.3.2009 jako organizacja nieformalna, m.in. przez takie organizacje: Polska Akcja Humanitarna Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” Fundacja EkoRozwoju Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Towarzystwo dla Natury i Człowieka

4 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL KONFERENCJA W PAP (2009) Koalicja została oficjalnie powołana do istnienia w 2009 roku. W PAP odbyła się też konferencja inicjująca działanie Koalicji.

5 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL KONFERENCJA STRENGTHENING FAIR TRADE IN CEE (2010) W 2010 razem z Fairtrade International zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję Strengthening Fair Trade in Central and Eastern Europe.

6 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL SEMINARIUM O FAIRTRADE DLA BIZNESU (2011) Seminarium poprowadzili Martin Hill oraz Andrea Richert z Fairtrade International

7 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL 13.09.2013 zarejestrowana jako Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”. Założyciele: Biosprawiedliwi Fundacja EkoRozwoju Fundacja Polska Akcja Humanitarna Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” Pozytywna zmiana (Jarmarki Świata) PROFT LTD Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych Szczypta Świata Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć W Radzie Nadzorczej Fundacji zasiada również przedstawicielka Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. REJESTRACJA FUNDACJI (2013)

8 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL REPREZENTANCI FUNDATORÓW (2013)

9 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL Promocja, wsparcie organizacji World Fair Trade Day Kontakty z firmami zainteresowanymi certyfikacją Kontakty z organizacjami zagranicznymi Internet: strona: www.fairtrade.org.plwww.fairtrade.org.pl fb: www.facebook.com/SprawiedliwyHandelwww.facebook.com/SprawiedliwyHandel twitter: www.twitter.com/KoalicjaSHwww.twitter.com/KoalicjaSH lista dyskusyjna: http://goo.gl/MVyLp4http://goo.gl/MVyLp4 Zapraszamy! DZIAŁANIA 2009-2013

10 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL Koalicja zamierza współpracować z różnymi częściami ruchu Sprawiedliwego Handlu, zwłaszcza z: Fairtrade International ( dawniej Fairtrade Labelling Organisations International = FLO ) World Fair Trade Organization (WFTO, dawniej International Federation for Alternative Trade, International Fair Trade Association) WSPÓŁPRACA

11 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL SPOŁECZNOŚCI PRZYJAZNE DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU (2013) www.spolecznosci.fairtrade.org.pl W 2013 roku Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” podpisała z Polskim Stowarzyszeniem Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” z Gdańska porozumienie ws. wspólnego prowadzenia kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (SPdSH). Jej koordynatorem został Tadeusz Makulski.

12 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL Kampania ta wywodzi się z międzynarodowej kampanii Fair Trade Towns (FTT) i obejmuje: 1. Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (MPdSH) 2. Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (SzPdSH) 3. Wspólnoty Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (WPdSH) MIASTA, SZKOŁY, WSPÓLNOTY

13 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL Kryteria Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu znajdują zastosowanie także wobec innych jednostek terytorialnych (np. gminy, dzielnice) Kryteria Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu znajdują zastosowanie także wobec innych podmiotów zajmujących się edukacją (np. uczelnie) Kryteria Wspólnot Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu będą opracowywane i będą miały zastosowanie dla wszelkich grup wyznaniowych. Istnieje też możliwość, że powstaną kryteria dla miejsc pracy, takich jak: firma (nie prowadząca działalności podlegającej certyfikacji Fairtrade), urząd czy organizacja pozarządowa. ROZSZERZENIE POJĘĆ

14 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL Informacje o kampanii można znaleźć na stronie spolecznosci.fairtrade.org.pl, a o poszczególnych „podkampaniach”, które w nią wchodzą na: spolecznosci.fairtrade.org.pl/miasta spolecznosci.fairtrade.org.pl/szkoly spolecznosci.fairtrade.org.pl/wspolnoty lub krócej: miasta.fairtrade.org.pl szkoly.fairtrade.org.pl wspolnoty.fairtrade.org.pl SERWIS INTERNETOWY KAMPANII

15 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL W 2012 tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu otrzymał Poznań. W 2014 tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu otrzymała Piątkowska Szkoła Społeczna z Poznania. Kilka innych miejsc stara się otrzymać ten tytuł (Gdańsk, Jelenia Góra, Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach). PIERWSZE MIASTO I PIERWSZA SZKOŁA

16 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL POZNAŃ PIERWSZYM MIASTEM PRZJAZNYM DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU (2012)

17 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL W celu wzmocnienia kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” przygotowała w 2014 r. kilka wniosków o dofinansowanie. Trzy wnioski zostały zaakceptowane, w związku z czym Fundacja prowadzi projekt: „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu w Polsce”. Koordynatorem projektu jest Andrzej Żwawa: email: andrzej.zwawa@fairtrade.org.pl skype: andrzej.zwawa tel. 48 603363721 PROJEKT SPRAWIEDLIWI, AKTYWNI, ŚWIADOMI

18 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL Informacje o projekcie będą publikowane na wspomnianej stronie szkoly.fairtrade.org.pl, a w szczególności na stronie: spolecznosci.fairtrade.org.pl/category/newsy/newsy- szkoly/sprawiedliwi-aktywni-swiadomi/ STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

19 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL Zagraniczni partnerzy Koalicji w projekcie: Fairtrade Česko a Slovensko http://fairtrade-cesko.cz Drustvo Humanitas http://www.humanitas.si Fair Trade a Island https://www.facebook.com/pages/Fair-Trade-%C3%A1- %C3%8Dslandi/230251160448404?fref=ts TVU Mondo http://mondo.org.ee PARTNERZY ZAGRANICZNI

20 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL DEFINICJA Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Jednym z jego przejawów jest niezależny system certyfikacji Fairtrade. Alternatywny model Fair Trade promuje WFTO.

21 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL SPRAWIEDLIWY HANDEL A SZKOŁY Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu to szkoła aktywnie zaangażowana w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu. Oznacza to m.in. prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji oraz podejmowanie na terenie szkoły oraz w społeczności lokalnej działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu. Nie jest wymagane prowadzenia w szkole sklepiku z produktami Sprawiedliwego Handlu.

22 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL CEL PROJEKTU Cel nadrzędny projektu to aktywizacja środowisk szkolnych w sprawach dobra wspólnego, jakim jest zrównoważony rozwój, którego elementem jest Sprawiedliwy Handel.

23 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL RAMY PROJEKTU Do projektu zgłosiło się prawie 90 szkół. Ze względów budżetowych i logistycznych nasze wsparcie obejmie 40 szkół z całej Polski: II, III i IV etap edukacyjny. Pozostałe szkoły są na liście rezerwowej, w związku z czym będą miały np. dostęp do publikacji projektowych. Zakładamy, że projekt dotrze do młodzieży szkolnej i nauczycieli oraz innych pracowników szkół a pośrednio także do ich rodziny. Szczególnie zależało nam na włączeniu w projekt młodzieży defaworyzowanej/zagrożonej wykluczeniem oraz z miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców. Czas trwania projektu: do 30.04.2016.

24 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PRZEBIEG PROJEKTU – SZKOLENIA Do 40 szkół wybranych do projektu zostały skierowane zaproszenia na dwuczęściowe webinarium (telekonferencja). Następnie zadaniem nauczycieli będzie: a)zorganizowanie śniadania Fair Trade dla grona pedagogicznego Szkoły otrzymają bezpłatne próbki produktów Fair Trade na potrzeby śniadań dla grona pedagogicznego. Wspólna degustacja będzie okazją, by w miłej atmosferze porozmawiać nt. projektu, a może nawet podjąć uchwałę o rozpoczęciu ubiegania się o tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. b) przeprowadzenie (przynajmniej 1) lekcji nt. Fair Trade dla wybranej klasy / grupy uczniów (zakładamy, że będzie to ok. 25 uczniów/lekcja) Na lekcje do klas zostaną skierowani przedstawiciele projektu, w celu wsparcia nauczycieli, oraz zainspirowania uczniów do dalszych działań. Przy okazji przeprowadzą oni godzinne konsultacje dla nauczycieli.

25 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PRZEBIEG PROJEKTU – DZIAŁANIA UCZNIÓW Nauczyciele i klasy (grupy uczniów) w których odbyły się wspomniane zajęcia z udziałem naszych przedstawicieli, będą proszone o przeprowadzenie na forum szkoły działań popularyzujących Fair Trade w związku z następującymi dorocznymi obchodami: Tydzień Edukacji Globalnej (trzeci tydzień listopada 2014 i 2015) Światowy Dzień Praw Konsumenta (15.3.2015 i 15.3.2016) Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (9.5.2015) Zakładamy oddziaływanie na ok. 250 osób/szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, ich rodziny). Na stronie projektu zostaną przedstawione idee tych obchodów, tematy obchodów w poprzednich latach, przykłady działań oraz propozycje zajęć nt Sprawiedliwego Handlu, które uczniowie mogą przeprowadzić w tym czasie.

26 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PRZEBIEG PROJEKTU – DZIAŁANIA UCZNIÓW Do szkół, które zaproponują najciekawsze działania na Tydzień Edukacji Globalnej, Światowy Dzień Praw Konsumenta i Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, ponownie skierujemy osoby zajmujące się Fair Trade (możliwość zorganizowania nt. apelu, wywiadu do szkolnego radia itd.) Uczniowie będą mogli zgłaszać dokumentację swoich działań na rzecz promocji Fair Trade w swych szkołach (np. pokaz slajdów, zdjęć, film) do ogólnopolskiego konkursu, którego finał odbędzie się pod koniec projektu, wiosną 2016 roku.

27 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PRZEBIEG PROJEKTU – PUBLIKACJE Na pierwszym etapie projektu udostępnimy publikacje opracowane wcześniej w innych podobnych projektach. Następnie szkice materiałów tworzonych na potrzeby tego projektu. Będą to: 1. przewodnik/poradnik metodyczny nt. kampanii Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, zawierający informacje nt. handlu światowego, Sprawiedliwego Handlu, kampanii za granicą i w Polsce, przykładowe scenariusze lekcji itd. 2. poradnik nt promocji Fair Trade w szkołach, zwłaszcza w spółdzielniach uczniowskich i sklepikach szkolnych.

28 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PRZEBIEG PROJEKTU – PUBLIKACJE Nauczyciele oraz założyciele Koalicji zostaną zaproszeni do konsultacji metodycznych i merytorycznych tych publikacji. Ich nazwiska zostaną wymienione w publikacjach, otrzymają też zaświadczenia o współpracy. Publikacje zostaną wydane i udostępnione zainteresowanym. Prócz tego powstanie publikacja podsumowująca projekt (3). Znajdą się w niej m.in. opisy działań w uczestniczących w projekcie szkołach.

29 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PRZEBIEG PROJEKTU – PROMOCJA Ze strony projektu można pobrać baner projektu (w odpowiednim dla państwa strony formacie): spolecznosci.fairtrade.org.pl/pobierz-banery- projektu-sprawiedliwi-aktywni-swiadomi/ Z góry dziękujemy za wstawianie banneru na stronę szkoły. W kolejnych etapach projektu będziemy prosić o wstawianie na stronach banerów Tygodnia Edukacji Globalnej, Światowego Dnia Praw Konsumenta i Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu. Udostępniliśmy też kod QR, którego można używać na przykład na gazetkach szkolnych lub innych materiałach drukowanych.

30 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PRZEBIEG PROJEKTU – EWALUACJA Nauczyciele ze szkół zakwalifikowanych do projektu zostali poproszeni o przeprowadzenie ankiety ex-ante badającej poziom wiedzy na temat Sprawiedliwego Handlu, stopień gotowości do angażowania się w promowanie tej idei, sugestie itd. Pod koniec projektu poprosimy państwa o wypełnienie ankiety ex-post wraz z oceną przebiegu projektu. Ankiety zostaną porównane a ich opracowanie zostanie umieszczone w publikacji podsumowującej projekt. Ankiety są anonimowe! Bardzo prosimy o ich wypełnianie!!!

31 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PODSUMOWANIE PROJEKTU Pod koniec projektu zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja podsumowująca zrealizowane działania, prezentująca dobre praktyki wypracowane w państwa szkołach oraz doświadczenia naszych partnerów zagranicznych (Czechy, Słowenia, Islandia, Estonia).CzechySłoweniaIslandiaEstonia Projekt będzie realizowany do końca kwietnia 2016 roku, z możliwością przedłużenia w zainteresowanych szkołach, po uzyskaniu przez Fundację dodatkowych środków.

32 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Czy Fairtrade to jedyny system certyfikacji? Fairtrade to pozarządowy system certyfikacji produktów pochodzących z krajów Południa. Organizacja Fairtrade International (dawniejsza nazwa to Fairtrade Labelling Organisation International - FLO) ustala standardy społeczne i środowiskowe, a niezależna firma FLO-Cert bada, czy są one zachowane w danej spółdzielni czy plantacji. Podobnych zasad przestrzegają World Fair Trade Organization, Fair for Life, Naturland Fair, Ecocert Equitable. Natomiast systemy takie jak Rainforest Alliance czy UTZ nie są zaliczane do Fair Trade. Prócz tego istnieje mnóstwo innych certyfikatów i oznaczeń produktów dotyczących ich aspektów środowiskowych, społecznych, zdrowotnych itd. Czy fair trade, Fair Trade i Fairtrade to to samo? Nie. Fairtrade to najpopularniejszy obecnie system certyfikacji produktów Sprawiedliwego Handlu (SH); Fair Trade (FT) to ruch Sprawiedliwego Handlu (SH) obejmujący różne organizacje, m.in. Fairtrade International i World Fair Trade Organisation; fair trade to po prostu „sprawiedliwość/uczciwość w handlowaniu”.

33 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Czy projekt i kampania to to samo? Nie. Projekt prowadzi Koalicja, ma on określone ramy czasowe i reguły związane z dofinansowaniem ze środków publicznych, pomaga w otrzymaniu tytułu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu oraz obejmuje kilka dodatkowych działań. Do Kampanii można przyłączyć się w każdej chwili i „samodzielnie” starać się o tytuł. Czy Koalicja, Fundacja i KSH to to samo? Tak, Fundacja to nazwa przybrana po zarejestrowaniu Koalicji. KSH to skrót naszej nazwy. Czy Trzeci Świat, kraje rozwijające się (KRS) i globalne Południe (GP) to to samo? Zasadniczo pojęcia te dotyczą tej samej grupy, mocno zróżnicowanych państw. Obecnie używa się tego ostatniego terminu.

34 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Kto prowadzi projekt? Projekt „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi…” prowadzi Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”. Natomiast kampania Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu jest prowadzona w Polsce wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i my” (PSSH) oraz Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”. Z kim się kontaktować ws. projektu? Z osobą prowadzącą szkolenia w ramach projektu Sprawiedliwi...? Z osobami skierowanymi przez Fundację na lekcję do szkół? Z koordynatorem kampanii Szkoła…? Każda z tych osób ma swój zakres działań. Tak więc ze wszystkim co dotyczy całego projektu prosimy się zgłaszać bezpośrednio do koordynatora projektu: andrzej.zwawa@fairtrade.org.pl, tel.: 603 363 721

35 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Czy udział w projekcie oznacza uzyskanie tytułu Szkoła Przyjazna…? Nie, tytuł nie jest przyznawany automatycznie. Aktywny udział w projekcie oznacza spełnienie większości kryteria tego tytułu, jednak dodatkowo obejmują one m.in. powołanie grupy roboczej, podjęcie przez szkołę uchwały o rozpoczęciu starań o ten tytuł oraz przesłania nam miniraportu nt dostępności produktów Fair Trade w danej miejscowości. Kryteria można znaleźć tutaj: http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/jak- zaczac/kryteriahttp://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/jak- zaczac/kryteria

36 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Zgłaszaliśmy się do udziału w kampanii Szkoła Przyjazna… Z czego wynika potrzeba zgłoszenia do projektu „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi…”? Udział w kampanii można zgłaszać w dowolnym momencie. Oznacza to głównie samodzielne starania o uzyskanie tytułu. Natomiast projekt zakłada dodatkowe wsparcie ze strony Fundacji dla szkoły, ułatwiające jej uzyskanie tego tytułu. Otrzymaliśmy od Fundacji ofertę większego wsparcia niż to przedstawiono w tej prezentacji, dlaczego? Projekt jest finansowany z kilku źródeł, w przypadku kilku szkół z Małopolski udało mam się otrzymać środki na dodatkowe wsparcie (m.in. udział w szkoleniu stacjonarnym, większa pula na produkty Fair Trade, konkurs już w 2014. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem.

37 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Czy jest wymagane prowadzenia w szkole sklepiku z produktami Sprawiedliwego Handlu? Nie, sklepik ani spółdzielnia nie są wymagane ani do uczestnictwa w projekcie ani do uzyskania tytułu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. Czy osoby skierowane do szkoły w ramach projektu będą sprzedawać produkty Fair Trade? Koalicja NIE zajmuje się sprzedażą lecz popularyzacją. Również większość jej członków to organizacje zajmujące się edukacją. Niektórzy członkowie Koalicji to małe firmy, które prowadzą sprzedaż. Jednak zadaniem osób kierowanych przez nas do szkół jest wyłącznie promowanie idei Sprawiedliwego Handlu a nie prowadzenie w szkole sprzedaży czy reklamy.

38 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Kiedy zjawią się u nas trenerzy Fundacji? Otrzymali państwa e-maile i telefony, więc powinni już się odzywać do państwa i umawiać terminy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem projektu. Druga wizyta naszych przedstawicieli jest możliwa podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, Światowego Dnia Praw Konsumenta i Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu. Kiedy otrzymamy produkty na Śniadania Fair Trade? Będą one wysyłane od 20.10.2014. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem projektu. Będziemy również rozsyłać materiały promocyjne i merytoryczne. Jakie będą nagrody w konkursie w 2016? O nagrodach poinformujemy później, gdyż ich zakup został zakwestionowany przez naszego sponsora, dlatego będziemy je pozyskiwać z innych źródeł. Będą to z pewnością rzeczy przydatne w działalności edukacyjnej, związane z odpowiedzialną konsumpcją (jesteśmy otwarci na państwa sugestie co do tego, co może być najbardziej przydatne).

39 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Co obejmuje wizyta waszych specjalistów w klasie? 1 godz., podczas której nasz przedstawiciel wspólnie z państwem poprowadzi lekcję dla uczniów i 1 godz. osobistych konsultacji. Czy wasi specjaliści mogą do nas przyjechać na Śniadanie Fair Trade dla grona nauczycielskiego? Możemy zaoferować to co powyżej, ale jest możliwość połączenia np. konsultacji ze Śniadaniem. Czy wasi specjaliści mogą do nas przyjechać na spotkanie z rodzicami? Jak wyżej, a może da się przeprowadzić spotkanie z rodzicami np. podczas Tygodnia Edukacji Globalnej?

40 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Czy wasi specjaliści będą się spotykać z klasą czy z całą szkołą? Pierwsza wizyta powinna odbyć się w klasie (ok. 25 uczniów). Ew. może to być spotkanie z grupą międzyklasową, np. z kołem zainteresowań. Ważne by ta grupa uczniów podjęła działania promujące Sprawiedliwy Handel podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, Światowego Dnia Praw Konsumenta i Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu. Istnieje możliwość kolejnej wizyty naszego przedstawiciela, właśnie podczas działań uczniów na forum szkoły, podczas Tygodni Edukacji Globalnej, Światowego Dnia Praw Konsumenta i Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu.

41 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Od pewnego czasu prowadzę już działania na rzecz Fair Trade. Czy mogę je „wykazać” w projekcie? Jak najbardziej, zależy nam na promowaniu dobrych praktyk. Oczywiście najważniejsze jest kontynuowanie działań. Mam pracować z uczniami wg własnych scenariuszy, czy dostanę je od was? Zaproponujemy państwu już istniejące lub nowo opracowane scenariusze, ale jak najbardziej można używać własnych. Zachęcamy jednak by je nam przesłać do konsultacji. Za państwa zgodą możemy je umieścić w materiałach projektowych, z zachowaniem państwa praw autorskich.

42 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Czy w działania tego projektu mogę włączać promocję lokalnej żywności? Lokalna żywność, tak samo jak Sprawiedliwy Handel, są częścią rozwoju zrównoważonego (sustainable development). Tak więc idą w parze, choć nie są tym samym. Dlatego radzimy, by w przypadku łączenia tych tematów, wyraźnie podkreślać różnice. Wspieramy rolników lokalnych i tych z Południa, którzy jednak nie mają dostępu do takich ułatwień jak KRUS czy dopłaty, a podobnie jak nasi, ponoszą koszty produkcji, typu zakup paliwa czy podatki. Czy w działania tego projektu mogę włączać promocję zdrowego odżywiania? Odpowiedź jak wyżej. To samo dotyczy innych państwa działań w zakresie rozwoju zrównoważonego.

43 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Czy żywność z certyfikatem Fairtrade jest żywnością ekologiczną? Kryteria Fairtrade obejmują także pewne aspekty środowiskowe, takie jak np. zakaz niebezpiecznej agrochemii (jednak w mniejszym wymiarze niż w przypadku rolnictwa ekologicznego) oraz GMO. Z tego względu wielu producentów łatwo uzyskuje dodatkowy certyfikat „bio-”, „eco-”, „organic”, („rolnictwo ekologiczne”). System Fairtrade stanowi zachętę do tego. Czy Fair Trade to to samo co Direct Trade? Direct Trade to handel bezpośredni. Jest on szczególnie popularny w przypadku małych palarni kawy. Ich właściciele często osobiście jeżdżą do producentów w krajach Południa i bez pośredników wybierają i kupują najlepsze ziarno. Zasady Fair Trade nie wymagają tego. Direct Trade nie gwarantuje jednak ceny minimalnej, długotrwałych kontraktów, premii itd., co jest zasadą Fair Trade. Oczywiście są przypadki kaw spełniających zasady obu systemów.

44 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Dlaczego produkty Fair Trade są drogie? Zwykle produkty lepszej jakości są droższe od produktów gorszych. Porównując cenę produktu z certyfikatem i bez certyfikatu, należy więc najpierw zwrócić też uwagę na to, czy są to produkty porównywalne jakościowo. Przy podobnej jakości cena produktów Fair Trade zwykle nie jest znacząco wyższa niż cena produktów konwencjonalnych. Proces certyfikacji stanowi dodatkowy koszt produkcji, ale w Fair Trade chodzi o to, by firmy dzieliły się zyskami z rolnikami, a nie by przenosiła na konsumenta koszt poprawy swej polityki czy wykorzystywała certyfikat do podnoszenia swych cen. Warto jednak zadać pytanie, jak to możliwe, że niektóre produkty są tak tanie i kto za to płaci? Są to wyzyskiwani rolnicy i pracownicy, środowisko, nasze zdrowie. Istnieje też zjawisko ekonomii skali. Przy niskim popycie (zapotrzebowaniu) na produkty Fair Trade, koszt uprawy, przetwarzania, transportu, pakowania, marketingu itd. są wyższe, niż przy produkcji masowej. Duże firmy mają więc możliwość redukowania kosztów i oferowania niższych cen.

45 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Kiedy odbywa się Tydzień Edukacji Globalnej? Zawsze w trzeci tydzień listopada. W tym roku będzie to 15-23.11.2014 a hasłem jest bezpieczeństwo żywnościowe. Hasło na 2015 to Making equality real. Trudno coś przygotować na Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, bo w Polsce przypada on w pechowym czasie: po Wielkanocy i długim weekendzie majowym, w trakcie matur i dodatkowo zbiega się z rocznicą zakończenia II wojny światowej. To międzynarodowe święto, ale nie musimy trzymać się sztywno dat. Dobrą okazją do promocji Fair Trade może być np. Dzień Ziemi (22 kwietnia)

46 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Jeżeli zorganizuję konkurs - zabawę dla uczniów na temat fair trade, ekologia, zdrowe odżywianie (połączone), to jest szansa, abym uzyskała kilka produktów fair trade dla tych uczniów? Nasza organizacja jest młoda i nie ma innych środków niż projektowe, zaś budżet projektu jest ograniczony do wcześniej ustalonych działań. Dlatego nie możemy wprost spełnić takiej prośby, jednak zachęcamy do zgłaszania nam takich działań. Będziemy je promować i zachęcać naszych partnerów do sponsoringu.

47 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Znam szkołę zainteresowaną tematem Sprawiedliwego Handlu. Czy może się jeszcze zgłosić do projektu? Na pewno możemy taką szkołę wpisać na listę rezerwową i pomagać jej w uzyskaniu tytułu poprzez wysyłanie publikacji itd. Znam więcej zainteresowanych nauczycieli. Czy mogą oni brać udział w webinariach? Tak, jednak z powodów technicznych prosimy o wcześniejsze zgłaszania nam takich przypadków. Pracuję w dwóch szkołach, czy obie mogą uczestniczyć w projekcie? Oczywiście jest taka możliwość. Czy można dostać tę prezentację? Tak, będzie ona dostępna na stronie projektu. Poinformujemy Państwa o tym mejlowo.

48 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Uczę też w przedszkolu (w młodszej podstawówce, na uczelni wyższej). Czy mogę włączyć się do projektu? Niestety nasz projekt jest ograniczony do II-IV etapu edukacyjnego. Zachęcamy jednak szkoły do zgłaszania się do kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. W przypadku przedszkoli jak i uczelni zapraszamy do wspólnego wypracowywania kryteriów dostosowanych do przedszkoli ani do uczelni. Dyrekcja mojej szkoły nie wyraziła zainteresowania kampanią. Czy może brać w niej udział i starać się o tytuł klasa, w której uczę? Postaramy się, by wspólnie z państwem przekonać dyrekcję Zapraszamy też do wspólnego wypracowywania kryteriów dostosowanych do pojedynczych klas. (podobna jest odpowiedź na pytania dot. wydziałów w urzędzie gminy czy jednostek w ramach wspólnot religijnych (takich jak grupa oazowa).

49 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL NAJCZĘSTSZE PYTANIA Czy można zrezygnować z udziału w projekcie? Jeśli nie są państwo zadowoleni z udziału w naszym projekcie, z naszych materiałów, produktów, edukatorów, bądź jeśli przeliczyli się państwo ze swoimi siłami – prosimy o pilny kontakt. Wspólnie zastanowimy się, czy możliwe są modyfikacje naszej współpracy i dalszy państwa udział w projekcie. Jeśli okaże się to niemożliwe, będziemy musieli znaleźć na państwa miejsce inną szkołę. Na pewno będzie to coraz trudniejsze na kolejnych etapach projektu, a na każdym etapie oznacza dla nas spore problemy ze strony grantodawców. Mamy więc nadzieję, że nie będzie takich sytuacji.

50 WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL Za uwagę dziękuje - Zarząd Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”: Andrzej Żwawa (Prezes Zarządu) Zbigniew Szalbot (Członek Zarządu) www.fairtrade.org.pl fairtrade@fairtrade.org.pl


Pobierz ppt "WWW.SZKOLY.FAIRTRADE.ORG.PL PREZENTACJA PROJEKTU „Sprawiedliwi, aktywni, świadomi – budowa podstaw dla kampanii Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google